soal selidik perokok dewasa (menghubungi semula)

of 50 /50
Perokok Dewasa (Menghubungi Semula) 1 ID Penemubual : - Kementerian Kesihatan Malaysia Pusat Racun Negara Universiti Sains Malaysia Tinjauan Polisi Pengawalan Tembakau Antarabangsa (FASA 3) SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA) ID: Bandar/ Negeri DP DB BP Strata UB TK ID-R Mukim TARIKH :______/______/________ MASA MULA : ________________ Versi Bahasa Malaysia 1 Disemak oleh : ___________________________ (Nama penyelia) Tarikh semakan : ___________________________

Author: leminh

Post on 19-Jan-2017

262 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

1

ID Penemubual : -

Kementerian Kesihatan Malaysia Pusat Racun Negara Universiti Sains Malaysia

Tinjauan Polisi Pengawalan Tembakau Antarabangsa (FASA 3)

SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

ID:

Bandar/ Negeri DP DB BP Strata UB TK ID-R Mukim

TARIKH :______/______/________

MASA MULA : ________________

Versi Bahasa Malaysia 1

Disemak oleh : ___________________________

(Nama penyelia) Tarikh semakan : ___________________________

Page 2: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

2

001 FR11211 Adakah anda merokok setiap hari atau kurang daripada itu termasuk rokok buatan kilang dan rokok gulung dengan tangan sendiri?

1 Setiap hari

2 Kurang dari setiap hari

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 006 (FR11226)

002 FR11216 Jika merokok setiap hari Secara purata, berapa batang rokokkah yang anda hisap dalam sehari, termasuk rokok buatan kilang dan rokok gulung sendiri? Catatkan bilangan batang rokok |_____|_____| (Bilangan batang rokok)

88 Enggan jawab (Jangan baca)

99 Tidak pasti (Jangan baca) Sekiranya responden memberikan jawapan dalam julat (Contoh: 15-20 batang rokok), kira nilai tengah dan bulatkan angka itu. (Contoh: Nilai tengah 17.5; angka bulatnya 18.0). Terus ke 009a (QA11661a)

006

FR11226

Jika merokok kurang daripada setiap hari, tetapi sekurang-kurangnya setiap minggu. Secara purata berapa batang rokokkah anda hisap dalam seminggu.

Catatkan bilangan batang rokok. |_____|_____| Bilangan (batang rokok)

88 Enggan jawab (Jangan baca)

99 Tidak pasti (Jangan baca) [Sekiranya responden memberikan jawapan dalam julat (Contoh: 15-20 batang rokok), kira nilai tengah dan bulatkan angka itu. (Contoh: Nilai tengah 17.5; angka bulatnya 18.0].

Page 3: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

3

009 009a 009b 009c

QA11661a QA11661b QA11661c

Jika pernah cuba untuk berhenti merokok (soalan 004 di dalam soalselidik saringan =1 (pernah cuba berhenti)) Berfikir tentang kali terakhir anda cuba berhenti merokok, bilakah percubaan itu tamat? [Nota Penemubual: Catatkan bilangan hari, minggu atau bulan] _____________hari yang lalu. _____________minggu yang lalu. _____________bulan yang lalu.

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak pasti (Jangan baca)

010 010a 010b 010c

QA11235a1 QA11235b1 QA11235c1

Jika pernah cuba untuk berhenti merokok (soalan 004 di dalam soalselidik saringan =1 (pernah cuba berhenti)) [Nota Penemubual: Jangan baca pilihan di bawah] Berfikir tentang percubaan berhenti merokok yang terakhir, berapakah tempoh masa yang paling lama anda boleh bertahan tanpa menghisap sebarang rokok? [Nota penemubual: Catatkan bilangan hari, minggu atau bulan] _____________hari (masukkan bilangan) _____________minggu (masukkan bilangan) _____________bulan (masukkan bilangan)

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak pasti (Jangan baca)

012 NR11181

Pada kali terakhir anda cuba berhenti merokok, adakah anda mendapatkan sebarang bantuan?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 014 (QA11671)

Page 4: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

4

013 013a 013b 013c 013d 013e

NR11183 NR11184 NR11185 NR11186 NR11187

Jika Ya: [Nota Penemubual: Baca pilihan jawapan. Tanda semua yang berkaitan.] Apakah bantuan yang anda gunakan untuk berhenti merokok?

Tanda dalam petak yang disediakan

1Ya 2Tidak

8Enggan jawab

(Jangan baca)

9Tidak pasti

(Jangan baca)

a) Terapi gantian nikotin seperti tampalan dan gam nikotin

b) Ubat-ubatan lain

c) Gula-gula getah, gula-gula [Nota penemubual: Tidak termasuk produk mengandungi nikotin)

d) Nasihat daripada doktor

e) Klinik berhenti merokok

013f NR11189o [Nota Penemubual: Guna "lain-lain" hanya jika responden secara spontan menyatakan sesuatu yang tidak menepati pilihan di atas] Lain-lain; nyatakan________________________________________

014 QA11671

Pada percubaan terakhir berhenti merokok, adakah anda berhenti merokok secara terus atau mengurangkan secara beransur-ansur bilangan rokok yang anda hisap?

1 Berhenti merokok serta-merta

2 Mengurangkan bilangan rokok secara beransur-ansur

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

016a FR11326 Tanya semua orang. Sekarang, beberapa soalan mengenai tabiat merokok anda kini. Adakah anda menghisap rokok buatan kilang, rokok gulung sendiri atau kedua-duanya?

1 Rokok buatan kilang sahaja

2 Rokok gulung sendiri sahaja

3 Kedua-duanya

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika rokok gulung sendiri sahaja (2), terus ke 017a (BR11635) Jika jawapan = 1, 8 atau 9, terus ke 019b (BR11301o)

Page 5: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

5

016b FR11333 Tanya jika merokok kedua-dua rokok buatan kilang dan rokok gulung sendiri (FR11326=3) Yang manakah anda kerap hisap, rokok buatan kilang atau rokok gulung sendiri (daun tembakau)?

1 Kerapnya rokok buatan kilang

2 Kerapnya rokok gulung sendiri (daun tembakau)

3 Lebih kurang sama

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan = 1, 3, 8 atau 9, terus ke 018 (FR11328)

017 017a 017b 017c

BR11635 BR11625 BR11615

Tanya jika merokok rokok gulung sendiri sahaja (FR11326/016a=2) atau lebih kerap menghisap rokok gulung sendiri (FR11333/016b=2) Dalam memilih rokok gulung sendiri dari rokok buatan kilang, adakah sebahagian daripada keputusan anda berasaskan sebab-sebab yang berikut:

Tanda dalam petak yang disediakan

1Ya 2Tidak

8Enggan jawab

(Jangan baca)

9Tidak pasti

(Jangan baca)

a) Kerana rasanya? b) Kerana harga yang dibayar untuk mendapatkannya?

c) Kerana ia mungkin

tidak memudaratkan kesihatan anda?

018 FR11328

Adakah anda SEKARANG merokok rokok buatan kilang atau rokok gulung sendiri?

1 Rokok buatan kilang

2 Rokok gulung sendiri

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika rokok gulung sendiri (2), terus ke 026 (RYOintro). Jika jawapan = 8 atau 9, terus ke 031a (SB11011a)

Page 6: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

6

019b BR11301o

Jika sekarang merokok rokok buatan kilang -- iaitu 016a (FR11326)=1 ATAU 018 (FR11328) =1.

Saya perlu mendapatkan sedikit maklumat mengenai rokok yang anda hisap sekarang. Adakah anda mempunyai kotak yang boleh saya lihat untuk mendapatkan sedikit maklumat. Jika tiada, bolehkah, anda beritahu saya mengenainya? Catatkan jenama rokok? ____________________________

1 Tiada jenama

2 Tidak pasti mengenai jenama

020a BR11303

Adakah panjang rokok ini standard?

1 Panjang standard

2 Panjang bukan standard

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

020b

BR11305

Adakah ‘light’, ‘mild’, atau ‘low tar’ (atau istilah yang bersamaan dengannya) tercatat pada kotak?

1 Ya, dalam bahasa Inggeris sahaja

2 Ya, dalam bahasa tempatan sahaja

3 Ya, dalam kedua-dua bahasa tempatan dan Inggeris

4 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

020c BR11307

Adakah ia mempunyai apa-apa perisa?

1 Tiada

2 Mentol

3 Bunga cengkih

4 Cappucino

5 Lain – lain – nyatakan di bawah

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

020d

BR11307o

Apakah perisa lain-lain di atas? ________________________

Page 7: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

7

020e BR11313

Catatkan maklumat daripada kotak rokok, tidak perlu tanya responden.

Kotak rokok ini mempunyai …..

1 Cap cukai berwarna biru

2 Cap cukai berwarna merah jambu

3 Tanda dakwat sekuriti (dengan logo berbentuk berlian)

4 Tiada

5 Kotak tidak dilihat/Tiada kotak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

020f PU11321

Apakah saiz kotak rokok? Nyatakan jumlah batang rokok _____.

88 Enggan jawab (Jangan baca)

99 Tidak tahu (Jangan baca)

020g BR11315

Adakah rokok ini berpenapis?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

020h BR11318 Apakah warna utama latarbelakang kotak rokok tersebut?

1 Merah

2 Hijau

3 Putih

4 Biru

5 Emas

6 Lain-lain (nyatakan di bawah)

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

[Nota Penemubual :Jika terdapat lebih dari satu warna utama, boleh pilih warna yang membezakan jenis ini dari yang lain di bawah jenama yang sama. Contohnya antara light dan mentol bagi satu jenama yang sama]

020i

BR11318o

Lain-lain:nyatakan ________________________.

Page 8: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

8

020n BR11311

Adakah terdapat label amaran teks standard?

1 Label teks standard

2 Label amaran lain (tidak standard)

3 Tiada label amaran

4 Kotak tidak dilihat / tiada kotak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

021 BR11317f Sumber maklumat?

1 Daripada kotak rokok

2 Daripada maklumat responden

[Nota Penemubual: Jika anda telah melihat kotak tersebut dan mengesahkan KEBANYAKAN atau KESEMUA maklumbalas di atas, tandakan 1]

022 022a 022b 022c

BR11636 BR11626 BR11616

Dalam memilih [jenama sekarang], adakah sebahagian daripada keputusan untuk merokok jenama ini berasaskan mana-mana yang berikut:

Tanda dalam petak yang disediakan

1Ya 2Tidak

8Enggan jawab

(Jangan baca)

9Tidak pasti

(Jangan baca)

a) Kerana rasanya? b) Kerana harga yang

dibayar untuk mendapatkannya?

c) Kerana ia mungkin tidak memudaratkan kesihatan an a? d

023 LM11201 Bolehkah anda katakan jenama rokok yang anda hisap sekarang sebagai salah satu daripada berikut: ‘light’, ‘mild’ atau rendah tar?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

[Nota Penemubual: Tandakan ‘Ya’ jika responden mengatakan apa-apa gambaran yang berkaitan]

Page 9: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

9

024a

BR11700

Adakah [JENAMA SEKARANG] jenama rokok yang BIASA/SELALU anda hisap?

1 Ya

2 Tidak

3 Tiada jenama biasa

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca) Jika "Tidak" (2), ke 024b (BR11700o). Jika “Tiada jenama biasa” (3), terus ke 031a (SB11011a) Jika jawapan = 1, 8 atau 9, terus ke 025(BR11502).

024b BR11700o Tanya jika jawapan di atas (024a /BR11700)= Tidak (2) Apakah jenama biasa/selalu anda hisap? _________________________________________________ [Nota Penemubual: Catat ‘TIADA JENAMA’ jika rokok yang biasa/selalu hisap tidak mempunyai jenama, termasuk jenama tembakau bagi rokok gulung sendiri] Jika jawab “TIADA JENAMA BIASA” pada 024b (BR11700o), terus ke 031a (SB11011a)

025 BR11502 Sudah berapa lamakah anda telah merokok rokok jenama ini?

1 Kurang daripada 1 tahun

2 1 hingga 2 tahun

3 3 hingga 5 tahun

4 6 hingga 10 tahun

5 Lebih daripada 10 tahun

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Bagi semua perokok rokok buatan kilang, terus ke 031a (SB11011a)

026 RYOintro

Tanya hanya jika jenama SEKARANG merupakan rokok gulung sendiri -- iaitu 018 (FR11328) =2. Saya perlu mendapat maklumat mengenai tembakau yang anda guna - jenis yang anda hisap sekarang. Adakah anda memiliki satu paket yang boleh saya lihat, bagi mendapatkan maklumat berkaitan? Jika TIADA, bolehkah anda beritahu saya mengenainya?

Page 10: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

10

027a BR11241

Adakah terdapat label amaran kesihatan pada paket?

1 Ya, label bergambar

2 Ya, label bertulis

3 Tiada label amaran

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

027b

BR11231

Adakah tembakau ini mempunyai jenama?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

[Nota Penemubual: Jangan desak jika responden kata tidak tahu.] Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 027d (BR11249)

027c BR11231o

Jika Ya: Apakah jenamanya ? _______________________

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

027d BR11249

Jika tercatat pada paket, catatkan berat paket tersebut. _____ gram

888 Tiada paket untuk dilihat

999 Berat tidak tercatat pada paket

028

BR11247

Sumber maklumat?

1 Daripada paket

2 Laporan responden

[Nota Penemubual: Jika anda telah melihat paket berkenaan dan mengesahkan KEBANYAKAN atau KESEMUA maklumbalas di atas, tandakan 1.]

029 BR11238

Sekarang, beberapa soalan mengenai penggunaan tembakau ini. Apakah yang anda guna untuk menggulung tembakau berkenaan?

1 Kertas gulung khas

2 Kertas jenis lain

3 Daun

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

Page 11: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

11

031 031a 031b

SB11011a SB11011b

[Nota Penemubual: Sekiranya boleh, catatkan masa dalam minit atau jam DAN sebagai kategori jawapan dalam 031c] [Kepada perokok yang tidak merokok setiap hari, tambah: “Pada hari anda merokok,..”] Berapa awalkah selalunya selepas bangun tidur anda menghisap rokok yang pertama? Bolehkah menganggarnya dalam minit atau jam?

(a) Catatkan bilangan minit: _________

(b) Catatkan bilangan jam: __________

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak pasti (Jangan baca)

031c SB11013

[Nota Penemubual: Tunjukkan Flash card No.1) Sekiranya responden sukar untuk membuat anggaran tempoh masa, tanya soalan berikut – dan jika boleh kembali ke soalan 031 selepas itu. Bilakah anda menghisap rokok yang pertama sebaik sahaja bangun daripada tidur?

1 Serta merta (sebelum ke tandas)

2 Semasa di dalam tandas

3 Selepas pergi ke tandas atau sebelum sarapan pagi

4 Semasa sarapan pagi

5 Selepas sarapan pagi

6 Pagi

7 Tengahari

8 Petang

9 Tiada masa yang tetap (Tiada dalam kad)

88 Enggan jawab (Jangan baca)

99 Tidak pasti (Jangan baca)

032

SB11031

[Nota penemubual: Baca pilihan jawapan] Adakah anda merasakan yang anda ketagih kepada rokok? Boleh dikatakan …

1 Tidak sama sekali ketagih

2 Agak ketagih

3 Sangat ketagih

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 12: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

12

033

SB11041

[Nota penemubual: Baca pilihan jawapan] Sejauh mana sukarnya anda tanpa merokok sepanjang hari?

1 Tidak sukar

2 Agak sukar

3 Sukar

4 Sangat sukar

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

034a SB11085 Pernahkah rokok anda padam di antara sedutan dan perlu dinyalakan semula?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) [Nota Penemubual: Ini bermaksud "Adakah ia padam semasa anda cuba menghisapnya?"] Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 039a (SB11203)

024b

SB11086

Jika Ya, berapa kerap?

1 Kadang-kadang

2 Kerap

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Sukar dianggarkan (Jangan baca)

Page 13: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

13

039 039a 039b 039c 039d 039e

SB11203 SB11205 SB11207 BQ11140 SB11211

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.2] Soalan-soalan berikut bertanyakan mengenai berapa kerapkah anda terfikir tentang perkara-perkara di bawah dalam masa sebulan yang lalu. [Nota Penemubual: "Dalam masa sebulan yang lalu" bermaksud "baru-baru ini". Tidak semestinya bermaksud satu bulan tepat] Dalam masa sebulan yang lalu, berapa kerapkah anda:

Tanda dalam petak yang disediakan

1Tidak pernah

2Kadang-kadang

3Kerap 4Sangat kerap

8Enggan jawab

(Jangan Baca)

9Tidak pasti

(Jangan Baca)

a. Terfikir

tentang kepuasan merokok?

b. Terfikir tentang bahaya merokok terhadap diri sendiri?

c. Terfikir tentang bahaya atau keburukan merokok terhadap orang lain?

d. Terfikir untuk berhenti merokok secara serius?

e. Terfikir tentang wang yang dibelanjakan untuk merokok?

040 SB11221

Dalam tempoh sebulan yang lepas, pernahkah anda terhenti menghisap rokok (sebelum menghabiskannya) apabila terfikir tentang bahaya merokok?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

Page 14: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

14

041 041a 041b 041c 041d 041e 041f 041g

KN11221 KN11231 KN11241 KN11102 KN11103 KN11251 KN11256

Saya akan membacakan senarai masalah kesihatan dan penyakit yang mungkin atau tidak mungkin disebabkan oleh tabiat merokok. Berdasarkan kepada pengetahuan dan anggapan anda, adakah merokok mengakibatkan masalah-masalah di bawah:

Tanda dalam petak yang disediakan

1Ya 2Tidak 8Enggan

jawab (Jangan

baca)

9Tidak tahu

(Jangan baca)

a. Angin ahmar /strok dalam kalangan perokok (darah beku dalam otak)?

b. Mati pucuk kepada perokok lelaki?

c. Kanser paru-paru dalam kalangan perokok?

d. Gigi yang kuning dalam kalangan perokok?

e. Kesan penuaan?

f. Kanser paru-paru dalam kalangan bukan perokok akibat asap rokok orang lain?

g. Kanser mulut dalam kalangan perokok?

042

KN11431

Adakah pernyataan berikut benar atau salah? Penapis mengurangkan kesan bahaya rokok (menyingkirkan beberapa bahan berbahaya).

1 Benar

2 Salah

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

043a KN11440 Adakah pernyataan berikut benar atau salah? Rokok mengandungi bahan kimia nikotin

1 Benar

2 Salah

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

Jika jawapan=2, 8 or 9, terus ke 044 (KN11434).

Page 15: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

15

043b KN11441

Jika benar: Nikotin di dalam rokok merupakan bahan kimia yang menyebabkan kebanyakan kanser.

1 Benar

2 Salah

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

044

KN11434 Adakah rokok gulung sendiri lebih atau kurang berbahaya berbanding rokok buatan kilang, ataupun kedua-duanya berbahaya kepada kesihatan?

1 Rokok gulung sendiri lebih berbahaya

2 Kedua-duanya berbahaya

3 Rokok gulung sendiri kurang berbahaya

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

045 WL11201 [Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.2] Dalam tempoh sebulan yang lepas, berapa kerapkah anda TERPANDANG tanda amaran kesihatan pada kotak rokok?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang

3 Kerap

4 Sangat kerap

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti/Tidak tahu tentang amaran (Jangan Baca) Jika jawapan = 1, 8 atau 9, terus ke 052 (AD 11701)

046

WL11211

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.2 ] Dalam tempoh sebulan yang lepas, berapa kerapkah anda membaca atau melihat secara dekat tanda amaran kesihatan pada kotak rokok?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang

3 Kerap

4 Sangat kerap

7 Buta huruf (Jangan Baca)

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti/Tidak tahu tentang amaran (Jangan Baca)

Page 16: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

16

047 WL11221

[Nota penemubual: Sekarang merujuk kepada ‘flash card’ No.3 untuk soalan ini. Bacakan pilihan jawapan]

Dalam tempoh sebulan yang lepas, adakah tanda amaran kesihatan yang anda lihat menghentikan keinginan anda untuk merokok ketika anda hampir merokok satu batang rokok? Boleh dikatakan:

1 Tidak pernah

2 Sekali

3 Beberapa kali

4 Banyak kali

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

048 WL11310

Dalam tempoh sebulan yang lepas, adakah anda berusaha untuk mengelak daripada melihat atau memikirkan tanda amaran kesihatan:

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

049 WL11411

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No. 4] Sejauh mana tanda amaran kesihatan menyebabkan anda berfikir tentang bahaya merokok terhadap kesihatan?

1 Tidak sama sekali berfikir

2 Kurang berfikir

3 Agak berfikir

4 Sangat berfikir

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

050 WL11421

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.4]

Sejauh mana tanda amaran kesihatan pada kotak rokok membuatkan anda besar kemungkinan berhenti merokok?

1 Tidak sama sekali

2 Kurang kemungkinan

3 Agak kemungkinan

4 Besar kemungkinan

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 17: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

17

052

AD11701

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.5]

Sekarang, saya hendak bertanyakan beberapa soalan mengenai perkara-perkara yang tidak menggalakkan tabiat merokok. Dalam masa 6 bulan kebelakangan ini, berapa kerapkah anda terpandang iklan atau maklumat mengenai bahaya merokok, atau perkara-perkara yang menggalakkan berhenti merokok?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang

3 Kerap

4 Sangat kerap

7 Buta Huruf (Jangan Baca)

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca) Jika jawapan = 1, 7, 8 atau 9, terus ke 054a (AD11711)

053 AD11811

Jika pernah terpandang (052 AD11701 = 2, 3 atau 4)

Setahu anda, adakah iklan atau maklumat tentang bahaya merokok ini adalah daripada syarikat tembakau?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 18: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

18

054 054a 054b 054c 054d 054e 054f 054g 054h 054i 054j

AD11711 AD11716 AD11725 AD11726 AD11731 AD11721 AD11736 AD11741 AD11740 AD11758

[Nota penemubual: Baca setiap penyataan di bawah] Dalam masa 6 bulan kebelakangan ini, pernahkah anda terpandang iklan atau informasi mengenai bahaya merokok, atau perkara-perkara yang mengalakkan berhenti merokok di tempat-tempat seperti di bawah?

Tanda dalam petak yang disediakan (Adakah anda terpandang iklan anti-merokok: )

1Ya 2Tidak 8Enggan jawab

(Jangan baca)

9Tidak pasti

(Jangan baca)

a. di televisyen

b. di radio

c. di poster

d. di papan iklan

e. di dalam suratkhabar dan majalah

f. di panggung wayang

g. di kedai/pasaraya sama ada di dalam atau di luar di mana anda membeli produk tembakau

h. pada kotak rokok

i. pada sisi bas

j. bukan semua di atas

056a AD11112 [Nota penemubual: Jangan baca senarai pernyataan di bawah. – JANGAN BERI IDEA] Apakah slogan (ungkapan yang sering digunakan) yang digunakan dalam kempen anti-merokok di Malaysia?

1 'Tak Nak merokok' -- Say no to smoking

2 Lain-lain (catatkan di bawah) 3 Penemubual tidak pasti (catatkan di bawah)

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

[Nota penemubual: Tidak perlu tepat sepenuhnya . Sekiranya hampir tepat, tandakan = 1; sekiranya jawapan lain-lain (2) atau penemubual tidak pasti dengan jawapan responden, catatkan satu persatu di bawah]

056b

AD11112o

Catatkan kenyataan responden satu persatu_____________________________.

Page 19: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

19

057 AD11100 Dalam tempoh 12 bulan yang lepas, pernahkah anda melihat atau mendengar tentang kempen anti-merokok ‘Tak Nak’?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca) Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 062 (AD11160)

058 058a 058b 058c 058d 058e 058f

AD11191 AD11192 AD11194 AD11195 AD11196 AD11197

Jika Ya: Dalam tempoh 12 bulan yang lepas, pernahkah anda melihat atau mendengar mesej-mesej berkaitan merokok seperti berikut?

Tanda dalam petak yang disediakan

1Ya 2Tidak 8Enggan

jawab (Jangan

baca)

9Tidak pasti

(Jangan baca)

a. Merokok menyebabkan angin ahmar /strok.

b. Tabiat merokok ibubapa akan menyebabkan anak-anak mereka sakit.

c. Merokok mengurangkan kelakian saya .

d. Kalau anda bijak, katakan Tak Nak

e. Berhenti merokok lebih mudah apabila anda tahu caranya.

f. Hubungi talian maklumat (infoline 03-88834400)

059a AD11145

Adakah iklan anti-merokok ini mendorong perbincangan mengenai merokok dan kesihatan dalam kalangan keluarga anda?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

059b AD11146

Adakah iklan anti-merokok ini mendorong perbincangan mengenai merokok dan kesihatan dalam kalangan kawan-kawan anda?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 20: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

20

060a AD11147

Pada pendapat anda, adakah kempen ‘Tak Nak’ ini ……?

1 Amat bermakna kepada anda

2 Agak bermakna kepada anda

3 Tidak bermakna langsung

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

060b AD11148

[Nota penemubual: Bacakan pilihan jawapan)

Adakah kempen ‘Tak Nak’ ini menyebabkan anda takut merokok?

1 Sangat takut

2 Agak takut

3 Tidak takut langsung

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

061 016a 061b 061c

AD11151 AD11152 AD11153

[Nota penemubual: Merujuk kepada ‘flash card’ No.7. Baca pilihan jawapan] Pada pendapat anda, adakah kempen ‘Tak Nak’ berkesan untuk tidak mendorong merokok dalam kalangan…?

Tanda dalam petak yang disediakan

1Sudah tentu ya

2Mungkin ya

3Mungkin tidak

4Sudah tentu tidak

8 Enggan jawab

(Jangan Baca)

9 Tidak pasti

(Jangan Baca)

a. Kanak-kanak?

b. Remaja?

c. Dewasa?

062 AD11160

Dalam tempoh 12 bulan yang lepas, adakah anda melihat atau mendengar tentang kempen anti-merokok yang merujuk kepada Ramadhan, sama ada di masjid, di media ataupun dalam komuniti anda?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

Page 21: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

21

063a

AD11161

Berfikir tentang semua bentuk iklan bahaya merokok atau menggalakkan berhenti merokok: Adakah iklan ini menyebabkan merokok kurang diterima masyarakat?

(Jika ya, adakah kurang diterima atau sangat tidak diterima?)

1 Tidak sama sekali

2 Ya, kurang diterima

3 Ya, sangat tidak diterima

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

063b AD11162

Keseluruhannya, adakah kempen ini menyebabkan anda kemungkinan berhenti merokok atau tiada perbezaan?

1 Besar kemungkinan berhenti merokok

2 Kurang kemungkinan untuk berhenti merokok

3 Tiada perbezaan

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

064a AD11180

Pada pendapat anda, perlukah kerajaan mengadakan lebih banyak kempen untuk tidak menggalakkan merokok, kurangkan kempen atau tidak perlu langsung menjalankan kempen-kempen sedemikian?

1 Perlu mengadakan lebih banyak kempen anti-merokok

2 Perlu mengurangkan kempen anti-merokok

3 Tidak perlu langsung mengadakan sebarang kempen

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

064b AD11179

Pada pendapat anda, haruskah kempen Tak Nak memaparkan iklan-iklan anti-rokok pada papan iklan besar?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

Page 22: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

22

065

AD11201

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ no.5]. Sekarang, saya ingin bertanyakan beberapa soalan mengenai perkara yang pernah anda lihat atau dengar yang mendorong anda untuk merokok. Dalam tempoh 6 bulan terakhir, berapa kerapkah anda terpandang iklan-iklan dan gambar-gambar merokok yang boleh menggalakkan atau menyebabkan anda berfikir tentang merokok?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang

3 Kerap

4 Sangat kerap

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca) [Nota Penemubual : Termasuk apa-apa bentuk pengiklanan untuk mempromosikan merokok. Sebarang bentuk iklan daripada luar negara tidak diambilkira]

066 066a 066b 066c 066d 066e 066f 066g 066h 066i

AD11206 AD11211 AD11219 AD11221 AD11226 AD11231 AD11233 AD11235 AD11237

Masih memikirkan dalam tempoh 6 bulan terakhir, adakah anda terpandang rokok atau produk tembakau diiklankan di tempat-tempat seperti berikut:

Tanda dalam petak yang disediakan (Adakah anda terpandang iklan rokok atau tembakau: ----- )

1Ya 2Tidak 8Enggan jawab

(Jangan baca)

9Tidak tahu

(Jangan baca)

a. di televisyen

b. di radio

c. di poster

d. di papan iklan

e. di dalam suratkhabar atau majalah

f. pada tingkap kedai/pasaraya atau di dalam kedai/pasaraya di mana anda membeli tembakau

g. di sekitar tempat penjaja

h. di kedai kopi

i. di disko/pusat karaoke, atau tempat-tempat hiburan

Page 23: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

23

066k

AD11227

Jika terpandang dalam suratkhabar atau majalah (066e AD11226 = Ya) Adakah ia dipaparkan dalam majalah tempatan atau majalah asing yang diimport?

1 Asing

2 Tempatan

3 Kedua-dua

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak ingat (Jangan Baca)

067a AD11560o Tanya jika ada jawapan “Ya” pada mana-mana media di atas; jika tidak terus ke 068 (AD11623). Jenama terakhir yang anda masih ingat diiklankan? ______________

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak ingat (Jangan baca) [Nota Penemubual: Jangan desak. Sekiranya, mereka tidak dapat memberi respon dengan segera, katakan "jangan risau", terus tanda sebagai 9, dan terus ke 068 (AD11623).

067b AD11567

Jika masih ingat jenama yang diiklankan: Bilakah kali terakhir anda terpandang jenama ini diiklankan?

1 1 minggu lalu atau kurang

2 Lebih daripada 1 minggu hingga 1 bulan

3 Lebih daripada 1 bulan hingga 6 bulan

4 Lebih daripada 6 bulan

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak ingat (Jangan Baca) [Nota Penemubual: Bantu responden dengan julat masa hanya jika perlu.]

Page 24: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

24

067c AD11565

[Nota Penemubual: Bacakan senarai media jika perlu.] [Pilih hanya satu. Jika pelbagai media dinyatakan, catatkan yang terkini.] Dalam media mana ianya dipaparkan?

1 Televisyen

2 Radio

3 Poster

4 Papan Iklan

5 Suratkhabar atau majalah

6 Pada tingkap kedai/pasaraya atau di dalam kedai/pasaraya di mana anda membeli tembakau

7 Pada atau di sekitar penjaja tepi jalan

8 Kedai Kopi

9 Disko, lounge karaoke, atau tempat hiburan yang lain

10 Lain-lain (nyatakan di bawah)

88 Enggan jawab (Jangan Baca)

99 Tidak ingat (Jangan Baca)

067d

AD11565o

Lain-lain; nyatakan________________________________________

068

AD11623

Saya ingin bertanyakan beberapa soalan khusus tentang benda yang anda mungkin terlihat di dalam atau di kedai-kedai atau pasaraya di mana seseorang boleh membeli produk tembakau. Dalam tempoh sebulan yang lepas, adakah anda terlihat kotak-kotak rokok dipamerkan termasuk di rak-rak rokok atau di kaunter pembayaran?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

069

AD11625

Dalam tempoh sebulan yang lepas, pernahkah anda terlihat tanda, gambar ataupun benda lain seperti jam dinding yang mempunyai logo dan jenama rokok (di dalam kedai atau pasaraya)?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 25: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

25

070

AD11629

Sekarang, satu pertanyaan berhubung pendapat anda. Adakah anda menyokong larangan sepenuhnya terhadap pameran rokok di dalam kedai dan pasaraya?

1 Tidak menyokong langsung

2 Sedikit / agak menyokong

3 Sangat menyokong

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

071

AD11351

Masih memikirkan dalam tempoh 6 bulan yang lalu, pernahkah anda mendengar atau melihat sebarang acara sukan ditaja oleh atau mempunyai kaitan dengan mana-mana jenama rokok atau syarikat tembakau?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

072a 072b 072c 072d 072e

AD11401 AD11411 AD11421 AD11501 AD11511

[Nota penemubual: Baca setiap pernyataan] Dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini, pernahkah anda terpandang cara-cara mempromosikan tembakau seperti di bawah?

Tanda dalam petak yang disediakan

(Adakah anda terpandang: ) 1Ya 2Tidak 8Enggan

jawab (Jangan

baca)

9Tidak pasti

(Jangan baca)

a. Sampel rokok percuma.

b. Tawaran harga istimewa bagi rokok.

c. Hadiah percuma atau diskaun ke atas produk lain apabila membeli rokok.

d. Pakaian atau barang lain yang mempunyai cop jenama atau logo rokok.

e. Pertandingan yang berkaitan dengan promosi rokok.

Page 26: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

26

073

AD11601

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘ flash card’ no. 5] Dalam masa 6 bulan kebelakangan ini, berapa kerapkah anda melihat atau mendengar cerita atau berita mengenai merokok atau syarikat tembakau yang disiarkan di televisyen, radio atau akhbar?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang

3 Kerap

4 Sangat kerap

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

074

AD11611

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘ flash card’ no. 5] Sekarang berfikir mengenai media hiburan seperti filem, program TV dan majalah. Dalam masa 6 bulan kebelakangan ini, berapa kerapkah anda melihat orang merokok di dalam media hiburan?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang

3 Kerap

4 Sangat kerap

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 27: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

27

076a SO11222 [Nota penemubual: Jangan baca senarai tempat membeli, tetapi boleh memberi contoh. Pilih salah satu jawapan sahaja.] Soalan seterusnya adalah mengenai harga rokok dan di mana anda mendapatnya. Di manakah kali terakhir anda membeli rokok atau tembakau untuk kegunaan diri anda sendiri?

01 Kedai-kedai seperti kedai runcit

02 Kedai serbaguna 24-jam, termasuk ‘kiosk’

03 Stesen minyak

04 Gerai akhbar

05 Pasaraya

06 Daripada tempat-tempat rekreasi (seperti kedai kopi atau restoran)

07Daripada penjaja persendirian di tempat rekreasi (seperti kedai kopi, restoran)

08 Penjaja

09 Di belakang trak atau kereta

10 Kedai bebas cukai

11 Di luar negara

12 Di internet

13 Dari mesin runcitan (vending machines)

14 Lain-lain (nyatakan di bawah)

77 Tidak beli jenama sekarang

88 Enggan jawab (Jangan baca)

99 Tidak tahu (Jangan baca) [Nota penemubual: Jika responden mengatakan “kedai”, tanya apakah jenis kedai itu seperti kedai runcit atau pasaraya besar. Jika responden tidak pasti, jangan teka. Rekod jawapan di bawah kategori 14 – “Lain-lain” .]

076b

SO11222o

Nyatakan lain-lain ________________________

077a

BR11711o

Jenama apakah yang terakhir anda beli? ______________________ [Nota penemubual: Penemubual boleh menandakan “jenama terkini” atau “jenama biasa” di 077b sekiranya penemubual mengenali nama yang dibeli sebagai salah satu daripadanya. Dalam kes ini, jenama tersebut tidak perlu ditulis sekali lagi kerana ianya telah direkodkan sebelum ini.]

Page 28: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

28

077b BR11701 Adakah ianya jenama yang sama dengan jenama yang anda gunakan sekarang? [Sekiranya tidak:] Adakah jenama tersebut jenama yang biasa anda gunakan?

1 Jenama terkini

2 Jenama biasa

3 Tidak (Bukan jenama terkini atau biasa [Catat jenama di atas]

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

[Nota penemubual: Sekiranya jenama yang dibeli adalah rokok gulung sendiri, terus ke 082a (PU11531).]

078 PU11201

Kali terakhir anda membeli rokok untuk kegunaan diri anda, adakah anda beli secara karton, kotak, secara satu-satu batang, atau adakah anda beli tembakau gulung sendiri?

1 Karton

2 Kotak

3 Ceraian (Satu-satu batang) 4 Beli tembakau gulung sendiri

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca) Jika jawapan = 1 (karton), ke 079 (PU11231) Jika jawapan = 2 (kotak), ke 080 (PU11331) Jika jawapan = 3 (ceraian/satu-satu batang), ke 081 (PU11411) Jika jawapan = 4 (Beli tembakau gulung sendiri), ke 082a (PU11531) Jika jawapan lain, ke 084 (SO11501)

079 PU11231

Berapa anda bayar untuk satu karton yang anda beli? RM__________ [Nota penemubual: catatkan harga untuk satu karton]

666 Tidak beli sendiri (Jangan baca)

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak tahu (Jangan baca) Terus ke 083a (PU11613).

080

PU11331

Berapa anda bayar untuk satu kotak rokok yang dibeli? RM __________ [Nota penemubual: catatkan harga untuk satu kotak]

666 Tidak beli sendiri (Jangan baca)

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak tahu (Jangan baca) Terus ke 083a (PU11613).

Page 29: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

29

081a

PU11411 Berapa batang rokok selalunya anda beli dalam bentuk satu-satu ceraian?

____________ [Nota penemubual: catatkan bilangan rokok]

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak tahu (Jangan baca)

081b PU11431 [Nota Penemubual: Responden mungkin tidak tahu kos sebatang rokok, dan kita tidak mahu mereka membuat kiraan. Jika mereka memberi harga beberapa batang rokok, buat pengiraan bagi sebatang rokok dan masukkan harga tersebut.] Berapa anda bayar untuk sebatang rokok?

RM____________ [Nota penemubual: catatkan harga]

666 Tidak beli (Jangan baca)

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak tahu (Jangan baca) Terus ke 083a (PU11613).

082a PU11531

Tanya, sekiranya kali terakhir membeli rokok gulung sendiri: Berapakah harga yang anda bayar untuk bungkusan tembakau gulung sendiri yang anda gunakan sekarang? RM__________ [Nota penemubual: catatkan harga untuk setiap bungkusan

atau bekas]

666 Tidak beli sendiri (Jangan baca)

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak tahu (Jangan baca)

082b PU11550

Sekiranya menghisap rokok gulung sendiri, tanya: Berapa harikah anda menghisap sebungkus tembakau gulung sendiri ini?

__________ [Nota penemubual: catatkan bilangan hari]

888 Enggan jawab (Jangan baca)

999 Tidak tahu (Jangan baca)

Page 30: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

30

083a PU11613 Adakah ini harga biasa atau adakah ia harga diskaun (kurang dari apa yang anda

biasa bayar), atau adakah ia lebih dari harga biasa?

1 Diskaun

2 Harga biasa

3 Lebih dari harga biasa

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

Jika jawapan = 2, 3, 8 atau 9, terus ke 084 (SO11501).

083b

PU11615

Jika diskaun: Berapa ‘harga biasa’ yang anda bayar? ___________

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

[Nota untuk penemubual : catatkan amaun harga biasa yang dilaporkan. Kemudian,dalam soalan seterusnya, Tandakan bentuk bungkusan yang berkaitan dengan harga biasa ini.]

083c PU11614 Apakah jenis bungkusan untuk harga biasa ini?

1 Karton

2 Kotak

3 Satu-satu batang

4 Bungkusan/beg tembakau gulung sendiri

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Semua jawapan, terus ke 085 (SO11510).

084 SO11501

Jika 083a (PU11613) BUKAN "diskaun": Dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini, adakah anda berusaha untuk membeli rokok atau tembakau yang lebih murah daripada yang anda sering beli?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

Jika jawapan =2, 8 atau 9, terus ke 086 (PU11621).

Page 31: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

31

085a 085b 085c 085d 085e 085f 085g 085h 085i 085j 085k 085l 085m 085n 085o

SO11510 SO11511 SO11513 SO11515 SO11514 SO11516 SO11520 SO11521 SO11523 SO11525 SO11531 SO11533 SO11534 SO11541 SO11552

[Jangan baca senarai di bawah, pilih semua yang berkaitan.]

[Jika jawapan 083a (PU11613) adalah “diskaun”: ] Memikirkan mengenai semua pembelian rokok anda pada 6 bulan yang lepas, di manakah anda membeli rokok atau tembakau yang harganya lebih murah daripada harga yang anda sering beli? [Jika jawapan 083a (PU11613) adalah bukan “diskaun” dan jawapan 084 (SO11501) adalah = ya:] Di manakah anda beli rokok atau tembakau yang murah tersebut? [Untuk setiap tempat yang dipilih, tanya:] Berapa kerapkah anda membeli rokok atau tembakau yang harganya lebih murah itu?

Tanda dalam petak yang disediakan

1Kerap 2Tidak kerap

3Tidak Dinyat- akan

a. Penjaja

b. Kedai runcit

c. Kedai serbaguna (termasuk ‘kiosk’)

d. Stesen minyak

e. Pasaraya besar atau pasaraya

f. Tempat-tempat rekreasi (seperti kedai kopi, restoran, bar)

g. Penjaja persendirian di tempat rekreasi (seperti kedai kopi, restoran, bar)

h. Kedai bebas cukai (seperti: Pulau Langkawi)

i. Di luar negara

j. Kedai tentera

k. Di Internet

l. Dari mesin runcitan (vending machines)

m Di belakang trak atau kereta

n. Gerai akhbar

o. Lain-lain (Nyatakan di bawah)

085p

SO11552o

p. Nyatakan lain-lain ________________________.

Page 32: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

32

086 PU11621

Dalam 6 bulan kebelakangan ini, wujudkah keadaan apabila wang yang anda belanjakan untuk rokok mengakibatkan anda tidak mempunyai wang yang cukup untuk dibelanjakan pada keperluan asas isirumah seperti makanan?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

087

ST11301

Dalam tempoh sebulan yang lepas, adakah anda menggunakan lain-lain produk tembakau?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan = 2, 8, atau 9, terus ke 089a (NR11108)

088 088a 088b 088c 088d 088e 088f 088g 088h

ST11311 ST11313 ST11315 ST11317 ST11319 ST11321 ST11322 ST11331

[Nota penemubual: Jangan baca pilihan jawapan di bawah. Pilih semua yang berkaitan.] Apakah produk yang anda gunakan? [Bagi setiap jawapan yang disebut, tanya:] Adakah anda menggunakan produk tersebut setiap hari atau kurang daripada setiap hari?

Tanda dalam petak yang disediakan

1Setiap hari

2Kurang daripada

setiap hari

3Tidak dinyatakan

a. Cerut

b. Cigarillos

c. Bidis

d. Paip

e. “Chewing tobacco”

(tembakau kunyah)

f. “Snuff” (tembakau hidu)

g. Shisa/hokka

h. Lain-lain produk tembakau

(nyatakan di bawah)

Page 33: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

33

088i

ST11331o

i. Nyatakan lain-lain____________________

089a

NR11108

Semenjak kami menyoal anda pada akhir tahun 2006, pernahkah anda menggunakan apa-apa kaedah pengubatan untuk berhenti merokok?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak ingat (Jangan baca) Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 091 (NR11801)

090 090a 090b 090c 090d 090e 090f 090g

NR11111 NR11112 NR11113 NR11116 NR11117 NR11118 NR11119

[Nota penemubual: Jangan baca pilihan jawapan di bawah. Pilih semua yang berkaitan. Periksa untuk memastikan jika mereka menggunakan bahan-bahan ini pada tahun lepas, dan jika ya, periksa ruangan yang kedua juga yang pertama.] Apakah kaedah pengubatan yang anda gunakan? [Bagi setiap jawapan, tanya:] Adakah anda menggunakan [produk] ini pada tahun lepas?

Tanda dalam petak yang disediakan

1Pernah guna

2Pernah guna pada

tahun lepas

3Tidak dinyatakan

a. Gam nikotin

b. Tampalan nikotin

c. “Nicotine lozenges”

d. “Nicotine nasal spray”

e. Bupropion

f. Quomem

g. Lain-lain (nyatakan di bawah)

090h

NR11119o h. Nyatakan lain-lain__________

091

NR11801 Semenjak kami menyoal anda pada akhir tahun 2006, pernahkah anda berjumpa

doktor atau profesional perubatan? 1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan = 2, 8, atau 9, terus ke 094a (NR11861)

Page 34: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

34

092a 092b 092c

NR11811 NR11813 NR11817

Semasa berjumpa doktor atau profesional perubatan semenjak soal selidik yang lepas, adakah anda menerima………

Tanda dalam petak yang

disediakan

1Ya 2Tidak

8Enggan Jawab

(Jangan baca)

9Tidak Pasti

(Jangan baca)

a. Nasihat untuk berhenti merokok. b. Bantuan tambahan atau rujukan

kepada perkhidmatan berhenti merokok yang lain.

c. Risalah tentang cara berhenti merokok.

094a 094b

NR11861 NR11869

Semenjak kami menyoal anda pada akhir tahun 2006, adakah anda menerima sebarang nasihat atau maklumat berkenaan dengan berhenti merokok dari mana-mana yang berikut? a. Perkhidmatan maklumat melalui telefon?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) b. Perkhidmatan berhenti merokok tempatan (seperti hospital atau klinik)?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

095a BQ11141

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.9.] Adakah anda merancang untuk berhenti merokok………….

1 Dalam tempoh sebulan yang akan datang.

2 Dalam tempoh 6 bulan yang akan datang.

3 Bila-bila pada masa hadapan, lebih dari 6 bulan.

4 Tiada sebarang rancangan berhenti merokok.

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca) Jika jawapan = 4, 8 atau 9, terus ke 096 (CH11755).

Page 35: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

35

095b BQ11146

Jika merancang untuk berhenti merokok (Jawapan = 1, 2 atau 3 di atas): Adakah anda telah menetapkan sebarang tarikh?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

096 CH11755

Sejauh manakah anda berminat menggunakan perkhidmatan maklumat melalui telefon yang memberi maklumat tentang merokok dan nasihat bagaimana hendak berhenti dengan jayanya?

1 Sangat berminat.

2 Agak berminat.

3 Kurang berminat.

4 Tidak berminat sama sekali.

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 36: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

36

097 097a 097b 097c 097d 097e 097f 097g 097h 097i 097j

BQ11201 BQ11203 BQ11207 BQ11209 BQ11213 BQ11225 BQ11227 BQ11229 BQ11218 BQ11220

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No. 10 ] [Sekiranya tidak merancang untuk berhenti merokok (095a = 4):] Walaupun anda beritahu bahawa anda tiada sebarang rancangan berhenti merokok, dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini adakah pernyataan di bawah mendorong anda berfikir untuk berhenti merokok? --tidak sama sekali mendorong, agak mendorong atau sangat mendorong? [Jika jawapan untuk 095a = 1, 2, 3, 8 atau 9:] Dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini, adakah pernyataan di bawah mendorong anda berfikir untuk berhenti merokok? --tidak sama sekali mendorong, agak mendorong atau sangat mendorong.

Tanda dalam petak yang disediakan ( Dalam 6 bulan kebelakangan ini, adakah anda berfikir untuk berhenti merokok atas alasan berikut)

1Tidak sama sekali

mendorong 2Agak

mendorong

3Sangat mendorong

8Enggan jawab

(Jangan Baca)

9Tidak pasti

(Jangan Baca)

a. Mengambil berat ke atas kesihatan diri anda?

b. Mengambil berat tentang kesan rokok ke atas bukan perokok?

c. Masyarakat Malaysia menentang tabiat merokok?

d. Harga rokok?

e. Larangan merokok di tempat awam yang berhawa dingin seperti restoran atau tempat kerja?

f. Iklan atau maklumat tentang risiko merokok terhadap kesihatan?

g. Label/tanda amaran di kotak rokok?

h. Menjadi contoh (‘role model’) kepada anak-anak?

i. Keluarga anda menentang tabiat merokok.

j. Rakan-rakan anda menentang tabiat merokok

Page 37: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

37

098 DI11251

[Nota penemubual: Baca pilihan jawapan]. Sekarang, satu soalan mengenai merokok di sekitar kanak-kanak. Memandangkan anda merokok, adakah anda risau kanak-kanak yang berada di sekeliling anda lebih berkemungkinan merokok?

1 Tidak, tidak sama sekali

2 Ya, sedikit

3 Ya, sangat

4 Kerapkali tiada kanak-kanak berada di sekeliling saya

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak tahu (Jangan Baca)

099a BQ11111

[Nota penemubual: Sekarang merujuk kepada ‘flash card’ No.8] Responden tidak perlu mempunyai cadangan untuk berhenti merokok bagi menjawab soalan ini. Titikberatkan sebutan ‘SEKIRANYA’. Masih berfikir tentang berhenti merokok . . . Sekiranya anda membuat keputusan untuk berhenti merokok sepenuhnya dalam masa 6 bulan yang akan datang, sejauh manakah anda yakin anda akan berjaya?

1 Tidak yakin sama sekali

2 Agak yakin

3 Yakin

4 Sangat yakin

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak tahu (Jangan Baca)

100a BQ11301

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.10] Sekiranya anda berjaya berhenti merokok buat selama-lamanya dalam tempoh 6 bulan yang akan datang, sejauh manakah anda fikir anda mendapat faedah daripada segi kesihatan atau faedah-faedah lain dalam jangkamasa panjang?

1 Tidak sama sekali memberi faedah

2 Agak memberi faedah

3 Sangat memberi faedah

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

101a PR11311

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No. 10] Sejauh manakah merokok memudaratkan kesihatan anda?

1 Tidak sama sekali mudarat

2 Agak mudarat

3 Sangat mudarat

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 38: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

38

101b

PR11313

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.10] Sejauh manakah anda bimbang, merokok AKAN memudaratkan kesihatan anda pada masa akan datang?

1 Tidak sama sekali bimbang

2 Agak bimbang

3 Sangat bimbang

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

102 PR11218

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card No. 16] Katakan anda TERUS MEROKOK jumlah rokok yang anda hisap sekarang. Bagaimana anda menilai kemungkinan anda menghidap PENYAKIT PARU-PARU SERIUS pada masa hadapan berbanding kemungkinan bukan perokok?

1 Berkemungkinan sangat tinggi

2 Berkemungkinan agak tinggi

3 Berkemungkinan lebih tinggi sedikit

4 Berkemungkinan sama tinggi

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

104 DI11241

Antara 5 kawan rapat atau kenalan anda yang selalu bersama anda, berapa orang antara mereka adalah perokok?

0 Tiada

1 Seorang

2 2 orang

3 3 orang

4 4 orang

5 5 orang

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak tahu (Jangan Baca)

105 DI11301

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.11] Secara keseluruhannya, apakah pendapat anda tentang merokok?

1 Sangat baik

2 Baik

3 Berkecuali

4 Teruk

5 Sangat teruk

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

Page 39: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

39

106a ET11221

Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.12. Dan sekarang beberapa soalan mengenai di mana merokok dibenarkan atau tidak dibenarkan. Yang manakah antara berikut paling jelas menerangkan tentang merokok di dalam rumah anda?

1 Merokok tidak dibenarkan di mana-mana dalam kawasan ini

2 Merokok dibenarkan hanya di beberapa tempat dalam kawasan ini

3 Tiada undang-undang atau larangan

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

106b

ET11228

Adakah anda mempunyai penghawa dingin di rumah?

1 Ya

2 Ya, tetapi hanya di beberapa ruang

3 Tiada

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca) Jika jawapan = 3, 8 atau 9, terus ke 107a (ET11231).

106c ET11229

Jika rumah mempunyai penghawa dingin (jawapan = 1 atau 2 di atas): Adakah merokok dibenarkan di mana-mana ruang berhawa dingin?

1 Dibenarkan (sekurang-kurangnya kadang-kadang)

2 Tidak dibenarkan sama sekali 8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

[Nota penemubual : Sekiranya responden memberi jawapan selain di atas atau menyatakan seperti "selalunya tidak", kodkan jawapan ini sebagai “ya" kerana merokok kadang-kadang dibenarkan.]

107a ET11231

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.12.] Manakah antara yang berikut jelas menerangkan peraturan merokok di tempat-tempat yang berhawa dingin seperti restoran dan kedai kopi di mana orang awam pergi bersosial?

1 Merokok tidak dibenarkan di mana-mana dalam kawasan ini

2 Merokok dibenarkan hanya di beberapa tempat dalam kawasan ini

3 Tiada undang-undang atau larangan

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pa n Baca) sti (Janga

Page 40: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

40

107b ET11233 Dalam tempoh 6 bulan yang lepas, pernahkah anda berkunjung ke tempat-tempat berhawa dingin tersebut?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan=2, 8 atau 9, terus ke 109a (ET11601).

107c ET11235

Sekiranya Ya: Adakah ianya sekurang-kurangnya setiap minggu atau jarang-jarang?

1 Sekurang – kurangnya setiap minggu

2 Jarang-jarang

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

107d ET11236

Kali terakhir anda berbuat sedemikian, adakah sesiapa merokok di ruang dalam?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

109a ET11601 Adakah anda sekarang bekerja luar dari rumah anda?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 110a (ET11731).

109b ET11603

Sekiranya Ya: Adakah anda sering bekerja dalam bangunan?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca) Jika jawapan = 2, 8 atau 9, terus ke 110a (ET11731).

Page 41: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

41

109c ET11605

Sekiranya bekerja di dalam bangunan: Adakah bangunan tersebut berhawa dingin?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

109d

ET11621

[Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.12] Manakah antara yang berikut menerangkan polisi merokok di tempat kerja anda?

1 Merokok tidak dibenarkan di mana-mana dalam kawasan ini

2 Merokok dibenarkan hanya di beberapa tempat dalam kawasan ini

3 Tiada undang-undang atau larangan

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

109e

ET11634

Dalam bulan yang lepas, adakah orang perseorangan merokok di ruang dalam tempat kerja anda?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

Page 42: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

42

110 110a 110b 110c 110d 110f 110i 110j

ET11731 ET11733 ET11737 ET11739 ET 11743 ET11734 ET11746

[Nota penemubual: Baca dan tunjuk ‘flash card’ No. 13.] Untuk setiap tempat awam berikut, sila beritahu saya sama ada anda berpendapat bahawa merokok perlu di benarkan di ruang dalam atau tidak di benarkan di ruang dalam sama sekali:

Tanda dalam petak yang disediakan

1Dibenarkan di ruang dalam

(sekurang-kurangnya

kadang-kadang)

2 Tidak dibenarkan sama sekali

di ruang dalam

8Enggan jawab

(Jangan Baca)

9Tidak pasti (Jangan

Baca)

a. Hospital

b. Tempat kerja

c. Restoran berhawa dingin dan tempat awam berhawa dingin yang lain

d. Restoran dan tempat makan awam yang tidak berhawa dingin

f. Pengangkutan awam

i. Ruang lobi hotel yang berhawa dingin

j. Ruang dalam di tempat ibadat anda (di mana orang ramai beribadat)

111 ET11747

Sila beritahu saya sama ada anda berpendapat bahawa merokok perlu dibenarkan di ruang LUAR tempat ibadat anda atau tidak dibenarkan di ruang LUAR sama sekali:

1 Dibenarkan (Sekurang-kurangnya kadang-kadang)

2 Tidak dibenarkan sama sekali

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

Page 43: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

43

112a LM11315 [ Nota penemubual: Baca dan tunjukkan ‘flash card’ No.14] Sila beritahu saya sama ada anda sangat tidak setuju, tidak setuju, berkecuali, setuju atau sangat setuju dengan setiap pernyataan berikut.

[Nota Penemubual: Pilihan jawapan ‘Tidak Pasti’ boleh diterima tetapi jangan baca. Apabila mereka setuju atau tidak setuju, boleh tanya sama ada sangat setuju atau sangat tidak setuju, tetapi tandakan jawapan yang lebih lemah (tidak setuju atau setuju) jika tiada jawapan yang jelas.]

a. Rokok jenis ringan (‘light’) kurang menyebabkan ketagihan daripada rokok biasa. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab (Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

Sekiranya mereka tidak tahu tentang rokok jenis ringan (‘Light’)), boleh dikodkan sebagai ‘tidak pasti’ dan terus ke 112d.

112b LM11331

b. Rokok jenis ringan (‘light’) berasa lebih selesa dan licin di kerongkong dan dada berbanding rokok biasa.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

112c

LM11321

c. Rokok jenis ringan (‘light’) adalah kurang bahaya daripada rokok biasa.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

112d LM11705

d. Rokok jenis mentol (‘Menthol’) berasa lebih selesa dan licin di kerongkong dan dada berbanding rokok biasa.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

[Nota Penemubual: Sekiranya mereka tidak tahu tentang rokok jenis mentol (‘Menthol’), boleh dikodkan sebagai ‘tidak pasti’ dan terus ke 113a].

Page 44: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

44

112e LM11703

e. Rokok jenis mentol (‘Menthol’) adalah kurang bahaya daripada rokok biasa.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113a

PS11201

Sila beritahu saya sama ada anda sangat tidak setuju, tidak setuju, berkecuali, setuju atau sangat setuju dengan setiap pernyataan berikut. a. Setiap sedutan boleh menjejaskan kesihatan anda.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113b PS11205

b. Tembakau menyebabkan ketagihan. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113c PS11220

c. Anda menikmati merokok. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113e PS11213

e. Asap rokok adalah berbahaya kepada bukan perokok. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113f PS11215

f. Sekiranya diberi peluang lagi, anda tidak akan mula/cuba merokok. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

Page 45: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

45

113g PS11219

g. Anda terlalu banyak berbelanja untuk rokok. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113h PS11225

h. Merokok membantu mengawal berat badan anda. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113i PS11229

i. Orang penting dalam hidup anda, berpendapat anda tidak harus merokok. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113j PS11233

j. Masyarakat Malaysia tidak menerima orang yang merokok. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113k PS11241

k. Merokok adalah tanda seseorang itu ‘sofistikated’ (canggih). 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113l PS11325

l. Pada pendapat saya, merokok dalam kalangan wanita boleh diterima. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

Page 46: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

46

113m PS11216

m. Saya ingin terus merokok sekalipun ia bakal membawa akibat buruk pada masa depan.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

113n

PS11243

n. Lebih perit rasa asap di dalam kerongkong anda, lebih berkemungkinan asap tersebut lebih berbahaya.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

114a

IN11209

Sila beritahu saya sama ada anda sangat tidak setuju, tidak setuju, berkecuali, setuju atau sangat setuju dengan setiap pernyataan berikut. a. Syarikat tembakau seharusnya tidak dibenarkan mempromosi rokok sama sekali .

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

114b

IN11311

b. Kerajaan sepatutnya mengambil tindakan yang lebih dalam menyelesaikan masalah bahaya merokok.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

114c IN11225

c. Syarikat tembakau melakukan kebaikan untuk masyarakat Malaysia. 1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

Page 47: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

47

114e IN11220

e. Syarikat tembakau harus dikehendaki menjual rokok dalam kotak yang ringkas – yakni, dalam kotak dengan hanya jenama dan amaran kesihatan sahaja, tetapi tanpa lakaran/rekabentuk berwarna warni pada bahagian lain kotak tersebut.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

114f

IN11317

f. Kerajaan harus mengawal harga produk tembakau meskipun ini kadang-kadang mengakibatkan perokok terpaksa membayar lebih untuk rokok.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

115

DI11211

Anda kerap memikirkan bahawa apa yang anda lakukan pada hari ini akan mempengaruhi kehidupan anda pada masa akan datang.

1

2 3 4 5 8 9

Sangat tidak

setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat

setuju Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti

(Jangan Baca)

117 PR11101

[Nota penemubual: Baca pilihan jawapan.]

Sekarang soalan berkaitan keseluruhan tahap kesihatan anda.

Secara amnya, bagaimanakah tahap kesihatan anda? Adakah ianya……..

1 2 3 4 5 8 9

Teruk Agak baik

Baik Sangat baik

Cemerlang Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak pasti (Jangan Baca)

118a DI11441

Soalan-soalan berikut adalah mengenai bagaimana anda mungkin telah berasa atau berkelakuan. Sila beritahu kami, berapa kerapkah anda telah berasa sebegini sepanjang minggu lepas, menggunakan pilihan yang terdapat pada ‘flash card’ no. 15. a. Saya tidak berasa hendak makan; selera makan saya kurang.

1 2 3 4 8 9

Jarang atau tidak sama

sekali (kurang dari 1 hari)

Beberapa ketika atau pada sedikit

masa tertentu (1-

2 hari)

Kadang-kadang atau pada

sejumlah masa tertentu(3-4

hari)

Kebanyakan atau pada

keseluruhan masa (5-7 hari)

Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak tahu (Jangan Baca)

Page 48: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

48

118b

DI11442

b. Saya rasa yakin tentang masa depan. 1 2 3 4 8 9

Jarang atau tidak sama

sekali (kurang dari 1 hari)

Beberapa ketika atau pada sedikit

masa tertentu (1-

2 hari)

Kadang-kadang atau pada

sejumlah masa tertentu(3-4

hari)

Kebanyakan atau pada

keseluruhan masa (5-7 hari)

Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak tahu (Jangan Baca)

118c DI11443

c. Saya rasa sedih. 1 2 3 4 8 9

Jarang atau tidak sama

sekali (kurang dari 1 hari)

Beberapa ketika atau pada sedikit

masa tertentu (1-

2 hari)

Kadang-kadang atau pada

sejumlah masa tertentu(3-4

hari)

Kebanyakan atau pada

keseluruhan masa (5-7 hari)

Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak tahu (Jangan Baca)

118d DI11444

d. Saya rasakan diri saya tidak disukai orang.

1 2 3 4 8 9

Jarang atau tidak sama

sekali (kurang dari 1 hari)

Beberapa ketika atau pada sedikit

masa tertentu (1-

2 hari)

Kadang-kadang atau pada

sejumlah masa tertentu(3-4

hari)

Kebanyakan atau pada

keseluruhan masa (5-7 hari)

Enggan Jawab

(Jangan Baca)

Tidak tahu (Jangan Baca)

120 PS11513 Dalam kehidupan anda sehari-hari, berapa kerapkah anda merujuk kepada atau menggunakan kepercayaan dan nilai agama untuk membimbing tingkahlaku anda?

1 Tidak pernah

2 Hampir tidak pernah

3 Kadang-kadang

4 Setiap kali

5 Saya tidak kuat beragama (Jangan Baca)

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca) Jika jawapan = 5, 8 atau 9, UCAPKAN TERIMA KASIH DAN TAMATKAN TEMUBUAL.

121a

PS11511

Setahu anda, adakah agama anda tidak mengalakkan merokok?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca) Sekiranya Ya, dan responden adalah Muslim, ke 121b (PS11509) Jika jawapan lain dan responden adalah bukan muslim UCAPKAN TERIMA KASIH DAN TAMATKAN TEMUBUAL.

Page 49: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

49

121b PS11509

[Nota penemubual; Jangan baca pilihan jawapan.] Apakah undang-undang atau fatwa merokok dalam Islam?

1 Merokok adalah haram

2 Merokok adalah makruh

3 Undang-undang lain

4 Tiada fatwa atau undang-undang merokok

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak tahu (Jangan baca)

122a PS11507

Semenjak kami menyoal anda pada akhir tahun 2006, adakah anda pernah diberitahu dalam khutbah oleh pemimpin agama atau guru agama untuk cuba berhenti merokok?

1 Ya

2 Tidak

8 Enggan jawab (Jangan baca)

9 Tidak pasti (Jangan baca)

122b PS11505

[Nota penemubual: Baca pilihan jawapan.]

Sejauh mana semangat anda untuk berhenti merokok sekiranya ketua agama anda menasihatkan bahawa anda perlu berhenti merokok?

1 Tidak bersemangat

2 Sedikit bersemangat

3 Sangat bersemangat

8 Enggan jawab (Jangan Baca)

9 Tidak pasti (Jangan Baca)

124a PS11503

[Nota penemubual: Baca pilihan jawapan.] Adakah bulan Ramadhan memberi semangat kepada anda untuk berhenti merokok?

1 Tidak memberi semangat

2 Ya, sedikit memberi semangat

3 Ya, sangat memberi semangat

8 Enggan jawab (Jangan Baca) 9 Tidak pasti (Jangan Baca)

124b PS11501 Semasa bulan Ramadhan yang lepas, berapa banyakkah rokok yang anda hisap setiap hari? ____________ (Nyatakan bilangan rokok)

88 Enggan jawab (Jangan baca)

99 Tidak pasti (Jangan baca) [Nota Penemubual: Kod “Tiada” atau “Tidak pernah” = 0]

Page 50: SOAL SELIDIK PEROKOK DEWASA (MENGHUBUNGI SEMULA)

Perokok Dewasa (Menghubungi Semula)

50

SKRIP PENUTUP

SEMUA RESPONDEN Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda menjawab semua soalan-soalan yang diutarakan dan memberi kerjasama yang baik kepada kami. Seperti yang telah dinyatakan, kajian ini akan dijalankan setiap 1 atau 2 tahun. Dalam tempoh setahun atau seterusnya dari sekarang [masukkan tarikh], kami akan menghubungi anda untuk menetapkan masa dan tarikh untuk sesi temubual selanjutnya. Bagi memastikan pihak kami dapat menghubungi anda untuk sesi temubual selanjutnya, kami mengharapkan agar dapat menyimpan alamat dan nombor telefon yang terkini. Adakah anda menjangkakan alamat dan nombor telefon akan bertukar dalam tempoh masa akan datang? Sekiranya Ya (alamat dan nombor telefon akan berubah): Masukkan maklumat baru itu dan tarikh ia berkuatkuasa. Alamat (Rumah): ______________________________________________________________ Alamat (Pejabat):______________________________________________________________ Telefon: (Rumah):_________________________ (H/P): __________________________ Telefon (Pejabat): _________________________ Kami mendapati adalah penting untuk menghubungi semula seseorang selepas setahun untuk mendapatkan nama dan nombor telefon mereka yang tidak tinggal bersama anda, seperti kawan atau saudara anda yang berkemungkinan dapat membantu kami menghubungi anda sekiranya ada masalah untuk menghubungi anda. Bolehkah saya mendapatkan nama dan nombor telefon kawan atau saudara anda? Alamat (Rumah): ______________________________________________________________ Alamat (Pejabat):______________________________________________________________ Telefon: (Rumah):_________________________ (H/P): __________________________ Telefon (Pejabat): _________________________ Ini adalah poskad untuk anda simpan sekarang dan sekiranya anda akan berpindah pada masa depan, anda boleh menggunakannya untuk memberitahu pihak kami tentang perubahan maklumat bagi menghubungi anda. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berjumpa lagi dalam tempoh setahun atau tahun seterusnya.

MASA TAMAT:

Komen penemubual (cth: Masalah bahasa): _________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________