slot kuliah maghrib perkeso

Download Slot kuliah maghrib perkeso

Post on 23-Jun-2015

348 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mengapa perlu beribadah kepada Allah?

TRANSCRIPT

  • 1. Slot Kuliah Maghrib : Syukur kepada AllahSempena Kelas Motivasi dan Persediaan Menghadapi PeperiksaanAnak-Anak Penerima Faedah Perkseo 2012 Noor Fiteri bin Abdullah 3 Jun 2012

2. Pujian dan Syukur Syukur atas banyak segala nikmat kurniaankepada kita Sejak kita dilahirkan hinggalah detik ini Apa yang telah kita lakukan untuk balasnikmat Allah kepada? 3. Rasullah Ikon TeladanKETIKA Rasulullah s.a.w mengembala kambing, tidak jauhdarinya ada sekumpulan remaja sedang lepak, berborak dan ketawa.Tiba-tiba seorang lelaki tua bernama Thulaihah al-Aamidi datangbertanyakan Rasulullah:Wahai Muhammad! Kenapa kamu tidak bermain-main dan lepakseperti remaja di sana tu?Rasulullah dengan tegas menjawab: Saya diciptakan bukan untukitu. 4. Jawapan Rasulullah itu memberitahu kita,remaja berhibur bukan satu kesalahan,malah kadangkala ia diperlukan. Tetapihiburan hingga melalaikan itu yangmerosakkan 5. Di sebalik jawapan Nabi yang agung itu,ada mesej penting iaitu hidup ini untukberibadat kepada Allah. 6. Kadang-kadang ada yang lepak hingga lupa menunaikan solat.Mereka yang bermain bola pada waktu petang di padang tidak malulagi dengan azan yang berkumandang. Sudahlah dengar azan,padang bola pula bersebelahan dengan masjid.Haiwan ternakan seperti kambing, lembu pun sudah balik kekandang tapi sesetengah kita kadangkala masih asyik berborak danbergelak ketawa di tepi selekoh. Inilah yang dilarang Nabi.Waktu bekerja ada, waktu rehat ada, masa tidur ada, masa makanada, masa main ada, tetapi sayang waktu ibadat tidak dimasukkan didalam jadual. 7. Kadang-kadang ada remaja bertanya,kenapa perlu beribadat? Sibuk. Kalausempat buatlah, kalau tidak sempat qadasaja. kenapa dan alasan kenapa kita mestiberibadat? 8. 6 alasan kita memahami enam perkara ini, semangatibadat kita tidak akan luntur walaubagaimana sibuk pun kita. 9. 1.Tujuan kita dijadikan tujuan kita dicipta Allah ialah supaya kitaberibadat kepada-Nya. Firman Allah dalamal-Quran (Qs 51:56) yang bermaksud: Akutidak ciptakan jin dan manusia melainkansupaya beribadat kepadaku.Jika tugas lain kita boleh ingat dan prihatin,maka tugas ibadat lebih utama lagi. 10. 2.kewajipan Kedua, kita wajib beribadat sebagai tandasyukur kepada-Nya atas nikmat yang terlalubanyak. Tidak mampu kita menghitungnya.Terlalu banyak nikmat, malah dapatpercuma pula, sedangkan zaman sekarangtidak ada percuma, semuanya kena bayar. 11. Bil elektrik hujung bulan, bil telefon danjika tidak dibayar kena potong. Kita dapatjantung percuma, paru-paru percuma dankalau kena bayar pasti hujung bulanmalaikat bawa bil, tidak bayar kena potong.Kita yang tak beribadat ini matilah. 12. 3. kewajipan Ketiga, wajib beribadat sebab kita sudahberjanji di alam roh. Firman Allah (QS7;172) mengingatkan kita maksudnya: ...ketika Allah berfirman bukankah Aku iniTuhanmu. Mereka menjawab bahkanbetul. 13. 172. dan (ingatlah Wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam(turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri merekasendiri, (sambil ia bertanya Dengan firmanNya): "Bukankah Aku Tuhan kamu?" mereka semuamenjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), Kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamutidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya Kami adalah lalai (tidak diberi peringatan)tentang (hakikat tauhid) ini". 14. 4.Kerja Nabi & Rasul kita wajib beribadat sebab antara tugas dankewajipan rasul ialah mengajak manusiamenyembah Allah dan menjauhkan thaghut(kejahatan). Jika Nabi yang sangat rapatdengan Allah pun tidak terlepas beribadat,apa lagi kita. 15. Firman Allah (QS 16: 36) bermaksud: ...dan sesungguhnya kami mengutus setiap umat itu rasul untuk menyeru sembahlah Allah danjauhilah thaghut.36. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul(dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah danjauhilah Taghut". maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada Yang diberihidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula Yang berhak ditimpa kesesatan. oleh itumengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah Bagaimana buruknya kesudahan umat-umatYang mendustakan Rasul-rasulNya. 16. 5. Allah Maha Kuasa kita mesti beribadat dan mengabdikan dirikepada Allah kerana Dia yang palingberkuasa. Allah yang mengatur kehidupankita kerana itu tidak boleh kita leka dengankerja lain, melupakan Allah, apatah lagi jikamenyembah tuhan lain.. 17. 6. Takut Azab Allah kita mesti mengabdikan diri kepada Allahkerana azab yang amat mengerikan menantikita di akhirat. Allah amat murka kepadaorang yang derhaka pada-Nya. Al-Quranmenyebut bagaimana orang yang mengikutNabi membuat pengakuan. 18. Ini terbukti dalam firman Allah (QS 6:15) maksudnya: Sesungguhnya aku amat takut kepada azab hari kiamat jika menderhakai Tuhan.15. katakanlah: "Sesungguhnya Aku takut jika Aku derhaka kepada Tuhanku, (akan dikenakan) azab hari Yang besar (harikiamat)".