slide rekod transit sppbs heritage hotel 2011

Click here to load reader

Post on 29-Jul-2015

1.902 views

Category:

Technology

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. PUAN NOR SHIFA SAADJUK PENTAKSIRAN B.ARABEmail :[email protected] Telefon: 017-3809402 2. TAHU, TAHU, TAHU,FAHAM FAHAM FAHAMDAN DANTAHU, DAN BOLEH BUATBOLEH BUATFAHAM BOLEH BUAT DENGAN DENGAN TAHU DAN DAN BOLEH DENGAN BERADAB BERADABTAHUFAHAMBUAT BERADAB TERPUJI MITHALI 3. Mengetahui, memahami dan Mengetahui,memberi responsmemahami dandengan sopanMengetahui, memberi responspada situasi Mengetahui, memahami dan dengan sopanyang betulMengetahui dan memahami dan memberi respons pada situasidengan berhemahMengetahui asasmemahamimemberi respons dengan beradab yang betultinggimendengar, perkara yangterhadap perkara terhadap perkara terhadap perkara terhadap perkara bertutur, didengar,yang didengar, yang didengar, yang didengar,yang didengar, membaca dan disebut, dibacadisebut, dibaca disebut, dibaca disebut, dibacadisebut, dibaca menulis. dan ditulis.dan ditulis. dan ditulis. dan ditulis.dan ditulis. 4. Sistem Pengurusan Pentaksiran BerasaskanSekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukanprestasi murid berlandaskan pelaksanaanKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Sistem ini dibangunkan secara atas talian. SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukanproses-proses kerja yang diperlukan oleh GuruMata Pelajaran. 5. KEPERLUAN SISTEM SPPBS bolehdicapai menerusi http://apps.moe.gov.my/sppbs. Keperluan perisian untuk mencapaisistem SPPBS adalah : i. Pelayan web contoha. Internet Explorer versi 7.0 ke atasb. Mozilla Firefox ii. Adobe Acrobat Reader (PDF Reader) 6. Rekod yang digunakan oleh guruuntuk mengisi pencapaian evidensmurid secara manual sebelumdipindahkan ke dalam SPPBS. 7. BAND 1 BAND 2BIL SIJIL LAHIR/MYKIDNAMA B1DL1E1B1DB1E1B1DB1E2 B1DT1E1B1DT1E2B2DL1E1 B2DL2E1B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E21 24/1 2 3 4 5 BAND 3 BAND 4BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMAB3DL1E1 B3DL1E2 B3DL1E2 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DB1E1B3DB2E1B3DB2E2 B3DT1E1 B3DT2E1 B4DL1E1 B4DL1E2 B4DB1E1 B4DT1E11 2 3 4 5 BAND 5 BAND 6BIL SIJIL LAHIR/MYKIDNAMA B5DL1E1B5DL1E2B5DL2E1B5DL2E1 B5DB1E1 B5DB1E2B5DT1E1B5DT1E2 B6DL1E1 B6DL1E2 B6DL1E3 B6DB1E1 B6DT1E11 2 3 4 5 8. REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1NAMAGURU:_____________________KELAS:_______MATAPELAJARAN:__________BIL EVIDENSTARIKH INSTRUMENRUJUKAN/CADANGANB1 DL1 E1DSK(1.1,6.1) 1Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan, alamBT (ms 2,3)persekitaran dan alat muzik.B1 DB1 E1DSK (11.1/11.2) 2Membaca huruf hijaiyyah ( -berbaris (fathah ( (dari bahanBT(ms 1)bacaan yang bersesuaian.Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.B1 DB1 E2DSK (11.1/11.2/11.3) 3Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (( BT (ms 4,13,21,29)dengan baris fathah, dhommah dan kasrah (dari bahan (bacaan yang bersesuaian. Conth bahan : Kad imbasan dan lain-lain.DSK (15.2)B1 DT1 E1 4Buku Modul TransisiMenggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk hurufBLA (ms 2)hijaiyyah.DSK (15.3) 5B1 DT1 E2 Buku Modul TransisiMenyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyahBLA (ms 2,4,10,15) 9. Membantu guru merekod danmelaporkan pencapaian evidensmurid. Membantu guru meningkatkanpencapaian murid yang belummencapai hasrat kurikulum. 10. Bilakah Rekod Transit SPPBS akandigunakan oleh guru ? Sepanjang masa untukmengisi pencapaianevidens murid. 11. AKTIVITIJAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DECMESYUARATPBS X XX XKURSUSPBSSEPANJANGTAHUNMENGIKUTKEPERLUANFORMATIFSEPANJANGPROSESPENGAJARAN&PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKANOLEHJKPBSSEKOLAHPELAPORANPBS MENGIKUTKEPERLUANPEMENTORANBILA-BILAMASAIKUTKEPERLUANPEMANTAUANSEPANJANGPROSESPENGAJARAN&PEMBELAJARANPENYELARASANDITENTUKANOLEHJKPBSSEKOLAHPENGESANANDITENTUKANOLEHLP/JPN/PPD