slide proposal

of 15 /15
PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN BAHASA MELAYU KERTAS SATU TINGKATAN 4 IT 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BANTING, SELANGOR BASYIRAH BINTI AHMAD L20101005989 ROZIANAH BINTI MD YUSOF L20101005993 SITI AMIATUNAIM BINTI ABD HAMID L20101006009 SIMAH BINTI SERAT L20101006014

Upload: amiatunaim

Post on 19-Jun-2015

2.588 views

Category:

Education


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Slide proposal

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN BAHASA MELAYU KERTAS

SATUTINGKATAN 4 IT 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BANTING, SELANGOR

BASYIRAH BINTI AHMAD L20101005989

ROZIANAH BINTI MD YUSOFL20101005993

SITI AMIATUNAIM BINTI ABD HAMIDL20101006009

SIMAH BINTI SERATL20101006014

Page 2: Slide proposal

PENGENALAN BAHASA MELAYU

Page 3: Slide proposal

LATAR BELAKANG KAJIAN

Page 4: Slide proposal

PENYATAAN MASALAH

OBJEKTIF KAJIAN

• Masalah yang sering dihadapi oleh seseorang pelajar ialah

bagaimana untuk memulakan penulisan.

• Murid kurang mampu untuk mengarang dengan baik tanpa bantuan

guru.

• Mereka kekurangan idea untuk menghasilkan karangan.

1. Meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan Bahasa Melayu.

2. Memberi pendedahan teknik penulisan karangan Bahasa Melayu.

3. Memahami strategi memilih tajuk dan mengenal pasti kata kunci soalan

Page 5: Slide proposal

Ujian PASCA Mengetahui keberkesanan aktiviti yang dijalankan dalam kajian ini

INSTRUMEN KAJIAN

Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun Mengenalpasti pelajar sasaran

Page 6: Slide proposal

INSTRUMEN KAJIAN

Pemerhatian Pemerhatian dilakukan dengan cara melihat aktiviti pengajaran guru.

• Sebelum, semasa & selepas penulisan• Penglibatan pelajar• Tempoh pengurusan masa pelajar dalam penulisan

TemubualMenggunakan kaedah temubual semi berstruktur

Page 7: Slide proposal

MODEL KEMMIS & MC TAGGERT (1988)Lingkaran Satu

Page 8: Slide proposal

APLIKASI MODEL KEMMIS & MC TAGGERT (1988) •Temubual –

Pn. Janah Binti Sarman• PPT

1- Karangan format (Salin & Jalin)2 – Karangan naratif (Cerita TV Lakonan)

• Tempoh masa rawatan klinikal selama

2 minggu

• Ujian Pasca dijalankan

Page 9: Slide proposal

MARKAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 IT 2 (BAHASA MELAYU KERTAS 1)

SMK BANDAR BANTING                       

BIL NAMA PELAJARMARKA

H

1 ZURAINI BT MOHD TOURIOU @ IDRIS           48

2 HAYATUL MUKHLISAH BT AZIZ             47

3SATHIYASILAN A/L SATHIAMOORTHI             44

4 LOW YIH SEE                 42

5 ONG CHEE XIN                 40

6 MUHAMMAD ADAM B TAKRIR             40

7 MUHAMMAD SAZAKRULL B SELAMAT           37

8 CHONG XUE YEH                 35

9 HO PEI HOON                 31

10 SURENTHIRAN A/L RAVI               31

11 MOHAMAD SYAZWAN B MOHAMED ISRI           27

12 MUHAMMAD DANIAL B RIDUAN             22

13ABDUL HANAN B ZULKIFLY               17

14 NG YI SIN                 3

15 TAN BOON HOR                 3

Page 10: Slide proposal
Page 11: Slide proposal

PENULISAN KARANGAN NARATIFPENULISAN KARANGAN NARATIF

Page 12: Slide proposal

PENULISAN KARANGAN FORMATPENULISAN KARANGAN FORMAT

Page 13: Slide proposal

BIL. PERKARA JUMLAH (RM)

1 Perjalanan (Tanjong Malim – Banting) 75.00

2 Bahan dan alatan bantuan mengajar 50.00

3 Percetakan Kertas Ujian (15 x RM 0.20) 3.00

4 Percetakan Modul / bahan pengajaran (15 x RM 0.70 )

10.50

5 Perbelanjaan Mesyuarat 20.00

6 Bengkel penulisan 70.00

7 Jumlah 228.50

ANGGARAN PERBENLANJAAN

Page 14: Slide proposal

BIL. PERKARA TARIKH

1 Mesyuarat Jawatankuasa 10 / 9 / 20102 Penulisan kertas cadangan 14 / 9 / 20103 Mesyuarat perancangan 21 / 9 / 20104 Kerja lapangan – pergi sekolah kajian 23 / 9 / 20105 Analisa maklumat temubual 28 / 9 / 20106 Pelaksanaan aktiviti 25 /10/ 20107 Pelaksanaan ujian pasca 8 /11/ 20108 Refleksi dan penilaian 10 /11/ 20109 Penulisan laporan 15 /11/ 2010

10 Pemurnian laporan 22 /11/ 2010

JADUAL PELAKSANAAN KERJA

Page 15: Slide proposal

SEKIAN TERIMA KASIH