slide mbsa

31
SATU LAGI PROJEK LA21 SHAH ALAM SATU LAGI PROJEK LA21 SHAH ALAM PELAKSANAAN PELAKSANAAN LA21 LA21 Shah Ala Shah Ala 20 & 21 NOVEMBER 2009 MARITIME CENTRE PRECINCT5,PUTRAJAYA

Upload: -

Post on 07-Dec-2014

219 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

MBSA

TRANSCRIPT

Page 1: Slide Mbsa

SATU LAGI PROJEK LA21 SHAH ALAMSATU LAGI PROJEK LA21 SHAH ALAM

PELAKSANAAN PELAKSANAAN LA21LA21 Shah Alam Shah Alam

20 & 21 NOVEMBER 2009MARITIME CENTRE PRECINCT5,PUTRAJAYA

Page 2: Slide Mbsa

PELAKSANAAN LA21 SHAH ALAM

2

1. LATARBELAKANG

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. PROGRAM-PROGRAM LA21 SHAH ALAM

4. PENGUKURAN KEMAMPANAN

5. PELAKSANAAN PROGRAM BANDAR SELAMAT

6. INISIATIF LAIN PROGRAM PEMBANGUNAN FIZIKAL MAMPAN

7. ISU DAN CABARAN

8. HARAPAN

9. PENUTUP

Page 3: Slide Mbsa

LATARBELAKANG

• 1998 - Kerajaan Negeri Selangor telah menerapkan strategi pembangunan mampan.

• Julai 2000 - Bandaraya Shah Alam telah dipilih sebagai projek perintis Local Agenda 21 mewakili PBT untuk kawasan bandar dan Majlis Daerah Kuala Selangor sebagai kawasan luar bandar.

• Majlis Bandaraya Shah Alam telah menjadikan nilai-nilai Pembangunan Mampan ini sebagai satu agenda dalam melaksanakan pembangunan sosial, ekonomi dan fizikal.

3

Page 4: Slide Mbsa

LOGO LA 2 SHAH AKAM

4

Page 5: Slide Mbsa

WAWASAN PEMBANGUNAN MAMPAN SHAH ALAM

“ Menjadikan Shah Alam Sebuah Bandaraya Bestari Yang Indah, Berdaya

Maju dan Harmonis Dengan Alam sekitar Ke arah Mewujudkan

Masyarakat Madani Melalui Nilai-nilai Pembangunan Mampan ”

5

Oktober 2000

Page 6: Slide Mbsa

STRUKTUR ORGANISASI JK PEMANDU PEMBANGUNAN MAMPAN SHAH ALAM

6

PENGERUSI

Datuk Bandar)

TIMBALAN PENGERUSI

Timbalan Dato’ Bandar

AHLI MAJLIS MBSA

PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN

AGENSIKERAJAAN

PENGARAHJABATAN

MBSA

URUSETIABahagian Pembangunan Mampan

Jabatan Perancangan

JAWATANKUASA KERJA EKONOMI MAMPAN

Pengarah Perlesenan Dan Penguatkuasaan(SETIAUSAHA)

JAWATANKUASA KERJA SOSIAL MAMPANPengarah Korporat

(SETIAUSAHA)

JAWATANKUASA KERJA ALAM SEKITAR MAMPAN

Pengarah Perkhidmatan Bandar(SETIAUSAHA)

Page 7: Slide Mbsa

STRUKTUR ORGANISASI JK PEMANDU PEMBANGUNAN MAMPAN SHAH ALAM

3 jawatankuasa kerja ditubuhkan :-

• Sosial Mampan

• Ekonomi Mampan

• Alam Sekitar Mampan.

Dipengerusiakan oleh Ahli Majlis yang telah dipilih , disertai Pengarah-pengarah dalaman MBSA, badan kerajaan dan organisasi bukan kerajaan (NGO’s) berkaitan.

7

Page 8: Slide Mbsa

JK KERJA EKONOMI

8

AHLI MAJLIS MBSA

PERTUBUHAN BUKAN

KERAJAAN

AGENSIKERAJAA

N

PENGARAHJABATAN

MBSA

URUSETIABahagian Pembangunan Mampan

Jabatan Perancangan

PENGERUSIY. B. Dato’ Salamon b. Selamat

(Ahli Majlis)

SETIAUSAHA Pengarah Perlesenan dan

Penguatkuasaan

Page 9: Slide Mbsa

9

PENGERUSIAhli Majlis

SETIAUSAHAPengarah Korporat

AHLI MAJLIS MBSA

PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN

AGENSIKERAJAA

N

PENGARAH

JABATAN MBSA

URUSETIABahagian Pembangunan Mampan

Jabatan Perancangan

JK KERJA SOSIAL MAMPAN

Page 10: Slide Mbsa

10

PENGERUSIAhli Majlis

SETIAUSAHAPengarah Perkhidmatan Bandar

AHLI MAJLIS MBSA

PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN

AGENSIKERAJAA

N

PENGARAH

JABATAN MBSA

URUSETIABahagian Pembangunan Mampan

Jabatan Perancangan

JK KERJA ALAM SEKITAR MAMPAN

Page 11: Slide Mbsa

PERANAN UNIT PEMBANGUNAN MAMPAN

11

URUSETIAURUSETIA TUGASTUGAS

Bahagian Pembangunan Bahagian Pembangunan Mampan, Jabatan Mampan, Jabatan PerancanganPerancangan

Bertindak selaku Bertindak selaku urusetia, urusetia, pemudahcara dan penyelaras pemudahcara dan penyelaras Program Pembangunan Mampan Program Pembangunan Mampan Shah AlamShah Alam

Melaksana, menyelaras dan melapor Melaksana, menyelaras dan melapor kemajuan program pembangunan kemajuan program pembangunan mampan Bandaraya Shah Alam mampan Bandaraya Shah Alam kepada Jk Pemandu Pembangunan kepada Jk Pemandu Pembangunan Mampan MBSA Alam dan Jk Mampan MBSA Alam dan Jk Pemandu Pembangunan Mampan Pemandu Pembangunan Mampan Negeri SelangorNegeri Selangor

Page 12: Slide Mbsa

PERANAN SETIAUSAHA SETIAUSAHA JK KERJA

12

SETIAUSAHA JKSETIAUSAHA JK TUGASTUGAS

SOSIAL MAMPANSOSIAL MAMPANPn.Asmah Bt. Mohd Zin Pengarah Korporat

ALAM SEKITAR MAMPANALAM SEKITAR MAMPANDr. Roslan B. Fadhil Pengarah Perkhidmatan Bandar

EKONOMI MAMPANEKONOMI MAMPANTn. Hj. Rosli Bin Bakar Pengarah Perlesenan dan Penguatkuasaan

Mengatur serta merancang dan melaksanakan Mengatur serta merancang dan melaksanakan pembangunan mampan.pembangunan mampan.

Melaksanakan pelan tindakan pelaksanaan Melaksanakan pelan tindakan pelaksanaan pembangunan mampan mengikut Jawatankuasa pembangunan mampan mengikut Jawatankuasa Kerja. Kerja.

Mencadang, merancang, menimbang dan Mencadang, merancang, menimbang dan memantau pelaksanaan program dan aktiviti memantau pelaksanaan program dan aktiviti pembangunan mampanpembangunan mampan

Mewujudkan sistem rangkaian maklumat yang Mewujudkan sistem rangkaian maklumat yang berkesan untuk membangkitkan kesedaran, berkesan untuk membangkitkan kesedaran, kefahaman dan keterlibatan semua pihak .kefahaman dan keterlibatan semua pihak .

Page 13: Slide Mbsa

MAJLIS PERWAKILAN PENDUDUK (MPP) SHAH ALAM

• Dilancarkan pada Julai 2003 oleh YAB Menteri Besar Selangor.

• Ditubuh selaras dengan hasrat pentadbiran melalui pendekatan LA21.

• Bidang tugas - melaksanakan aktiviti LA21 Shah Alam bagi mencapai matlamat Shah Alam Bandaraya mampan

13

Page 14: Slide Mbsa

14

24 ZON (MPP)

Pengerusi: Datuk bandar

Keahlian : 25 Ahli Majlis

Peruntukan :

RM104,000.00 x 24 = RM2,496,000.00 setahun

Fungsi Utama :

Melaksanakan Program LA21

Page 15: Slide Mbsa

TINDAKAN KOMUNITI MENJAYAKAN LA21 SHAH ALAM

• PENGLIBATAN AWAM dalam perancangan dan membuat keputusan

• PENYERTAAAN dalam program dan aktiviti tempatan yang dirancang

• PEMBINAAN KEUPAYAAN• BANTUAN kepada yang memerlukan• ‘NETWORKING’ / hubungan antara pelbagai pihak /

NGO / Pentadbir / Pendidik . Pemimpin Masyarakat & Agama.

15

Page 16: Slide Mbsa

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN MAMPAN SHAH ALAM

• Pelaksanaan program-program LA21 Shah Alam.

• Pelaksanaan Sistem Petunjuk Bandar Mampan (MURNInet).

• Pelaksanaan Program Bandar Selamat.

• Pelaksanaan Program Kemiskinan Bandar.

16

Page 17: Slide Mbsa

PEMBENTUKAN PELAN TINDAKAN LA21 SHAH ALAM

(Melalui Bengkel Mampan)

• Pada 26 Februari 2006, satu Bengkel Mampan yang dihadiri 60 AJK MPP dan Penduduk telah diadakan di Auditorium MBSA.

• Peserta diberi penerangan mengenai konsep LA 21 dan pembangunan mampan, isu perbandaran dan cabaran Shah Alam, kemudian mereka dibahagi kepada kumpulan kecil untuk perbincangan lanjut.

• Bengkel berjaya mengenalpasti tiga isu utama untuk ditangani iaitu alam sekitar, sosial dan ekonomi.

17

Page 18: Slide Mbsa

PELAN TINDAKAN LA21 SHAH ALAM

18

• Menangani Masalah Sosial• Keselamatan Kejiranan, Rakancop

dan Rukun tetangga• Mencegah vandalisme• Kesihatan dan golongan kurang

upaya• Warga emas• Membenteras kemiskinan

• Menangani Masalah Sosial• Keselamatan Kejiranan, Rakancop

dan Rukun tetangga• Mencegah vandalisme• Kesihatan dan golongan kurang

upaya• Warga emas• Membenteras kemiskinan

• Meningkatkan Sektor Pelancongan

• Infrastruktur dan Kemudahan Awam

• Pembangunan Peniaga Kecil• Pertumbuhan Ekonomi• Pemilikan Hartanah Bumiputera

• Meningkatkan Sektor Pelancongan

• Infrastruktur dan Kemudahan Awam

• Pembangunan Peniaga Kecil• Pertumbuhan Ekonomi• Pemilikan Hartanah Bumiputera

• Kebersihan Bandar• Pengurusan Bahan Sisa Domestik• Menghijaukan Kawasan Senitaman• Keindahan semulajadi• Kebersihan sungai dan longkang

• Kebersihan Bandar• Pengurusan Bahan Sisa Domestik• Menghijaukan Kawasan Senitaman• Keindahan semulajadi• Kebersihan sungai dan longkang

Page 19: Slide Mbsa

PROGRAM EKONOMI LA21

19

Rancangan Nasi Lemak Kopi ’O’ yang disiarankan oleh TV9 telah mendapat sambutan hangat penduduk Shah Alam pada 4hb&5hb.April 2009,Jawatankuasa Sosial Mampan juga tidak ketinggalan membuka gerai bersama Pusat Didikan Khas Sungai Buloh bagi membantu mendapatkan dana tabung pusat tersebut.

Le Tour De Langkawi ’09 (Peringkat ke 6) berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam pada 9hb.hingga 14hb.Februari 2009 dalam menamatkan acara berbasikal tersebut.

Page 20: Slide Mbsa

PROGRAM SOSIAL LA21

20

Bertempat di Dewan Serbaguna,Seksyen U13 telah diadakan Program Mesra Rakyat’Hari

Keluarga’Bersama MPP Zon 21,Setia Alam pada 5hb.Julai 2009. Ia turut diserikan dengan

pelbagai aktiviti dan disertai oleh Polis dan MBSA serta penglibatan penduduk setempat.

Pada 13hb.Mei 2009, bertempat di Hotel Grand Blue Wave Shah Alam satu Seminar Penguatkuasaan PBT Malaysia dianjurkan oleh MBSA bagi memberi pendedahan tentang undang-undang yang perlu diguna pakai mengikut kes.

Page 21: Slide Mbsa

MURNInet (Malaysia Urban Indicator Network)

• Merupakan satu aplikasi untuk mewujudkan pengkalan data dalam bentuk digital yang dapat mengukur Kemampanan Bandar yang akan memberi gambaran pencapaian kualiti rupa bentuk fizikal secara berterusan.

• Shah Alam dinilai di peringkat nasional (38 indikator) dan juga Negeri (62 indikator).

21

Page 22: Slide Mbsa

PENCAPAIAN KEMAMPANAN SHAH ALAM

22

2004 2005 2006 2007 2008 2009

67.68 73.48 78.38 86.02 87.63 88.6

Sumber : Kajian MURNInet Bandaraya Shah Alam tahun 2004-2009

Shah Alam diiktiraf PBT Termampan di Antara 42 bandar di Malaysia

Page 23: Slide Mbsa

PROGRAM ALAM SEKITAR LA21

23

Program Kenali &Cintai Pokok yang berlangsung di Tapak Semaian di Seksyen 17 pada 24hb.Jun 2009 dengan mengenengahkan para pelajar sekolah tentang Pokok dan cara penjagaannya.

Sambutan Hari Kanak-kanak & Hari Alam Sekitar Sedunia Peringkat Shah Alam diraikan dengan meriah dan dibanjiri penduduk sekitar Kota Kemuning serta persembahan artis terkenal. Ia diadakan pada 30hb.Mei 2009 di Tasik Kota Kemuning,Shah Alam

Page 24: Slide Mbsa

PROGRAM ALAM SEKITAR LA21

24

Pada 26hb.Mac 2009, Jawatankuasa Alam Sekitar Mampan telah mengadakan lawatan kerja LA21 ke Putrajaya bagi perkongsian pengalaman dan maklumat bersama Perbadanan Putrajaya dalam menjayakan ’Program Bumi Hijau’

Majlis Perasmian Kempen Kitar Semula F&NNC & MBSA 2009 telah diadakan pada 31hb.Mac 2009 bertempat Laman Budaya Shah Alam yang dihadiri oleh pelajar-pelajar sekolah dan guru-guru dalam memberi kesedaran kepentingan Kempen Kitar Semula.

Page 25: Slide Mbsa

PELAKSANAAN PROGRAM BANDAR SELAMAT

• Majlis Bandaraya Shah Alam telah mula melaporkan pelaksanaan 23 langkah Bandaraya Selamat sejak Disember 2005.

• Pada 2006 Bandaraya Shah Alam mendapat pengiktirafan sebagai Bandaraya Selamat 2006 oleh KPKT.

• Sehingga kini, Majlis Bandaraya Shah Alam telah melaksanakan 23 langkah Program Bandar Selamat.

25

Page 26: Slide Mbsa

PELAN TINDAKAN PROGRAM BANDAR SELAMAT

• Membantu Polis dalam mempromosi keahlian Rakan Cop dikalangan penduduk.

• Mengadakan sistem ‘sms’ perkongsian maklumat bersama penduduk berkaitan isu jenayah, bencana alam, kebakaran dan perkara-perkara penting yang memerlukan hebahan segera.

• Mengenalpasti kawasan-kawasan ‘hot spot’ untuk diberi keutamaan dalam penambahan pemasangan CCTV.

• Menyediakan risalah panduan keselamatan, maklumat dan hebahan awam terhadap pencegahan jenayah.

• Melatih penduduk-penduduk serta sukarelawan dengan asas latihan RELA.

26

Page 27: Slide Mbsa

STATISTIK JENAYAH

27

KATEGORI JENAYAH 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kes Jenayah 5,290 4,879 4,935 5,325 4,827 3,939

5,2904,879 4,935

5,3254,827

3,939

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bila

ngan

Kes

Nota : Data 2009 adalah sehingga Oktober 2009 oleh IPK Negeri Selangor

Sumber : Kajian MURNInet Bandaraya Shah Alam tahun 2004-2008

Page 28: Slide Mbsa

INISIATIF LAIN PROGRAM PEMBANGUNAN FIZIKAL MAMPAN

• Cadangan Vision City oleh GuthriePembangunan Melibatkan tanah rezab Melayu sekitar projek Guthrie

• Pembangunan semulaKg.Kebun Bunga Bt.3, Seksyen 22

• Pembangunan dipinggir Bandar Kg. Melayu, Subang

• Pemutihan Kilang Tanpa KebenaranKg Baru SubangKg Baru Sungai Buloh

• Pemindahan gerai-gerai tanpa kebenaran- Seluruh kawasan Shah Alam

• Terminal Pengangkutan awam Bersepadu- Tapak Cadangan di Seksyen 13

Page 29: Slide Mbsa

ISU DAN CABARAN DALAM MELAKSANA LA21 SHAH ALAM

• Tahap kesedaran yang rendah terhadap Konsep Pembangunan Mampan.

• Kurangnya penyertaan dan penglibatan dari kumpulan pelaksana.

• Tiada Peruntukan khas bagi melaksana LA21

29

Page 30: Slide Mbsa

HARAPAN BANDARAYA SHAH ALAM

• Menjadikan nilai-nilai Pembangunan Mampan sebagai agenda melaksanakan pembangunan sosial, ekonomi dan fizikal.

• Memastikan Pelan Tindakan Agenda 21 Shah Alam tercapai selaras dengan Matlamat Shah Alam Bandaraya Mampan.

• Melaksanakan Dasar ‘Merakyatkan Pembangunan’ melalui ‘Penyertaan Awam’.

• Memastikan Pembangunan Yang Memenuhi Kehendak Dan Aspirasi Rakyat Dan Kerajaan.

30

Page 31: Slide Mbsa

Terima KasihTerima Kasih

““Shah Alam Bandaraya Mampan ”Shah Alam Bandaraya Mampan ”