slide amalan 5s

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2016

231 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5s

TRANSCRIPT

AMALAN 5S

NAMA PELAJARNO MATRIKSEKSYENNURSHAHIRA BINTI ABD AZIZDB1300392SITI NORFAIZURA BINTI ABDULLAH OMARDB1300051NORMAIZATUL HATIRA BINTI HASHIMDB1300651SYAIDATUL ATIKAH BT TALIBDB1302271NUR AMIRAH BINTIMOHAMADDB1301912NUR AFIFAH BINTI MOHD SOFIANDB1302242AHLI KUMPULAN

1AMALAN 5S

PENGURUSAN MAKMAL DAN BENGKEL

5S merupakan satu amalan budaya daripada masyarakat Jepun, dengan fokus untuk mewujudkan satu suasana kualiti di sesebuah organisasi yang mampu memastikan standard yang ditetapkan serta menerapkan semangat untuk penambahbaikan berterusan.

Amalan 5S bermatlamat mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal.

Pelaksanaan Amalan 5S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja.

PENGENALANMATLAMAT 5SBercita-cita tinggi untuk mendapat pengiktirafan daripada agensi berkaitan dalam tempoh minimum seperti yangdirancang.Memastikan sistem pelaksanaan 5S dijalankan secara berterusan.Mendapat persijilan 5S yang diiktiraf serta menjadi organisasi pendidikan yang disegani oleh organisasi yang lain.OBJEKTIF 5SMewujudkan suasana bersih, kemas, tersusun dan teratur serta selamat.Membina pembaikan berterusan di dalam peningkatan kualiti organisasi.Memupuk semangat berpasukan. Mewujudkan persekitaran dan kemudahan pejabat lebih teratur dan mudah untuk diselenggara.Memupuk nilai tanggungjawab terhadap kemudahan pejabat. Meningkatkan motivasi dan disiplin. KONSEP AMALAN 5SMewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan produktif.

Lebih banyak idea kreatif dan inovatif diketengahkan oleh pekerja untuk penyelesaian masalah dan penambahbaikan.

Menjadi kebanggaan semua pekerja dan meningkatkan imej organisasi.

Operasi di tempat kerja lebih senang, pantas dan selamat.

Membina budaya kerja dan nilai bersama yang cemerlang.

ORGANISASI AMALAN 5S

VIDEO 5sPRINSIP AMALAN 5S1)(SEIRI)SISIH

Menyisih dan melupuskan (membuang) barang yang tidak perlu di tempat kerja.

Sisih merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukan dan tidak diperlukan daripada sekumpulan barangan di tempat kerja.

Barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan.

KESAN NYATA PELAKSANAAN SISIHKUANTITATIFPenjimatan ruangKawalan stok dan produk yang cekapMasa pencarian yang pantasKUALITATIFTempat kerja lebih selamatSuasana kerja lebih selesaMudah mengesan tempat / alat / bahan / rosak lebih awalKESAN POSITIF HASIL PELAKSANAAN SISIHPenjimatan ruang kerana ruang yang ada dapat dioptimumkan semaksimum mungkin.Kawalan stok dan produk yang cekap kerana stok atau produk mudah untuk diselia.Masa pencarian yang pantas kerana barangan yang mahu digunapakai dapat dikenalpasti dengan segera.Tempat kerja lebih selamat kerana penyusunan yang baik.Suasana kerja lebih selesa dan teratur.Mudah mengesan tempat/ alat/bahan rosak lebih awal kerana budaya selenggara.2)SUSUN (SEITON)Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya

Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak perlu diasingkan.

Tujuan utama menyusun ialah:

Menjimatkan penggunaan ruang.Penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur.Memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masa akan datang.

KESAN NYATA PELAKSANAAN SUSUNKUANTITATIFKawalan stok dan produk yang cekap.Masa pencarian yang pantas.Proses kerja lebih pantas.Mengelak kesilapan dan kesalahan.Kadar kehilangan peralatan rendah.KUALITATIFSuasana kerja lebih selesa.Mendidik pekerja disiplin positif.Menjana idea kreatif dikalangan pekerja.Moral tinggi pekerja.Selamat di tempat kerja.Mengamalkan FIFO (First In First Out).TINDAKAN AMALAN SUSUN

3)SAPU (SEISO)Mencuci atau membersih tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran di atas lantai, mesin, peralatan dan persekitaran tempat kerja

TINDAKAN AMALAN SAPU

KESAN NYATA PELAKSANAAN SAPUKUANTITATIFKos kerosakan peralatan rendah.Kualiti produk bertambah.Masa membersih lebih pantas.KUALITATIFSuasana kerja lebih selesa dan ceria.Pekerja terus menjana idea kreatif.Moral pekerja tinggi.Selamat di tempat kerja.KESAN KEJAYAAN SAPUProduk dan hasil kerja yang berkualiti.Persekitaran kerja yang selesa dan selamat.Keadaan persekitaran lebih bersih. Kos penyelenggaraan lebih rendah.

4)SERAGAM (SEIKETSU) Mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikannya bersih dan teratur sepanjang masa.

TINDAKAN AMALAN SERAGAM

KESAN NYATA PELAKSANAAN SERAGAMKUANTITATIFKos selenggara rendah.Kos overhead rendah.Kecekapan proses meningkat.Kuantiti pengeluaran meningkat.Rungutan pelanggan rendah.Produktiviti pekerja meningkat.KUALITATIFMendidik pekerja disiplin positif.Pekerja terus menjana idea kreatif.Kemahiran pekerja meningkat.Pekerja setia kepada organisasi.Imej organisasi meningkat.KESAN KEJAYAAN SERAGAMMempunyai piawaian ruang tempat kerja yang lebih baik.Mempunyai impak visual yang positif. Mempunyai peraturan dan piawaian prosedur kerja (SOP).

5)SENTIASA AMALKAN (SHITSUKE) Melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem Amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi

KESAN NYATA PELAKSANAAN SHITSUKEKUANTITATIFKos pengeluaran rendah.Produktiviti pekerja meningkat.Kualiti produk/perkhidmatan meningkat.Memperolehi Sijil 5S.Kemalangan sifar ditempat kerja.KUALITATIFPekerja lebih kreatif dan inovatif.Kemahiran pekerja meningkat.Pekerja setia kepada organisasi.Budaya kerja berpasukan yang tinggi.FOKUS DALAM 5S

KebersihanKekemasanKemudah-kesananKomunikasiKeselamatanKUNCI KEJAYAAN 5S

PENGGUNAAN AMALAN 5STempat kerja lebih bersih dan tersusun tempat kerja lebih selamat.

Meningkatkan disiplin secara semulajadi.Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan.Hasilnya mudah dilihat oleh semua orang Menjana pemikiran kreatif kakitangan. Persekitaran tempat kerja menjadi lebih bersih, kemas dan tersusun rapi.Persekitaran tempat kerja menjadi lebih selamat.Pekerja berpeluang menjana idea yang bernas dan kreatif untuk mencapai persekitaran tempat kerja yang bersih dan kondusif.Proses pencarian menjadi lebih mudah dan pantas dalam melaksanakan kerjaMemudahkan urusan penyelenggaraan.Meningkatkan semangat kerja berpasukan.

FAEDAH MELAKSANAKAN AMALAN 5SHASIL YANG DIJANGKA DARI AMALAN 5S

Penjimatan Kos

Meningkatkan kecekapan penggunaan sumber

Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan Penyelenggaraan

Jaminan kualiti

Meningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerja

Meningkatkan motivasi pekerjaAntara tindakan yang bukan ciri Amalan 5S adalah seperti berikut:

Memberi latihan pengemasan.Satu cara untuk menyalahkan orang lain sekiranya berlaku sebarang kecacatan.Satu cara untuk memaksa orang bekerja.Satu cara untuk memaksa orang bekerja dengan lebih tekun dan pantas.Dibuat pada bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu (bermusim) sebagai contoh dilaksanakan dalam bulan kualiti atau pertandingan sahaja.TINDAKAN YANG BUKAN AMALAN 5S

Membentuk Prasarana Yang BerkesanDapat Mengadakan Sistem Komunikasi Yang BerkesanDapat menjimatan KosMeningkatkan kecekapan penggunaan sumberMeningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyelenggaraanJaminan KualitiMeningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerjaMeningkatkan motivasi pekerja KEPENTINGAN AMALAN 5S

KELEMAHAN TIDAK MENGAMALKAN AMALAN 5S

PersekitaranTempat Kerja Yang Berselerak Dan Tidak KemasTempat kerja yang berselerak dan tidak kemas akan menghasilkan persekitaran kerja yang tidak selesa seterusnya menimbulkan tidak keseronokan untuk bekerjaPembaziran KosPembaziran secara langsung dapat meningkatkan kos dan menjadikan organisasi menjadi lebih mundur.Perancangan perbelanjaan tidak efisien Pembaziran MasaPersekitaran kerja yang tidak terpelihara dapat menggunakan masa yang lama untuk mencari barang dengan itu mampu mengurangkan produktiviti dan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti;Persekitaran kerja yang tidak teratur menyusahkan pekerja bekerja secara konsisten dan bertindak pantas dalam situasi kecemasan.

SEBELUMCONTOH PENGGUNAAN AMALAN 5S SEBELUM DAN SELEPAS DI KOLEJ VOKASIONAL

MURAL LUARSELEPAS

HIASAN DINDING

SEBELUMSELEPASSEBELUMSELEPAS

PERALATAN & KOMPONEN KOMPUTER

SEBELUMSELEPAS

SUDUTGALERISEBELUMSELEPAS

TONG SAMPAHKESIMPULANlangkah-langkah 5S ini adalah satu cara berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti untuk menaikkan imej perniagaan.

Selain mampu memberi kesan yang berpanjangan ia akan memberikan hala tuju dan keputusan-keputusan terbaik untuk memastikan Amalan 5S dapat dilaksanakan dalam organisasi perniagaan dengan baik.

Organisasi seharusnya menyediakanprasaranayang bersesuaian. Menjadi kepentingan untuk mengenal pasti terlebih dahulu aspek atau ruang yang bersesuaian untuk dilaksanakan Amalan 5S dalam organisasi.