slaid ceramah ppc/apc jun 2013

of 41 /41
TAKLIMAT PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN P NGAT PERKH DMATAN CEMERLANG JANUARI 2013 Bahagian Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam

Upload: syafiq-ali

Post on 19-Jun-2015

645 views

Category:

Career


13 download

DESCRIPTION

Slide penceramah berkenaan penerangan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) & Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)..

TRANSCRIPT

Page 1: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

TAKLIMAT PELAKSANAAN

PENGANUGERAHANP NGAT PERKH DMATAN CEMERLANG

JANUARI 2013

Bahagian PerkhidmatanJabatan Perkhidmatan Awam

Page 2: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 2

KANDUNGAN

• PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG• PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

13 TAHUN 2012

Page 3: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 3

HADAPAN BELAKANG

P.P.C.

Page 4: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 4

STATUT P.P.C.

• Diperkenan oleh SPBYDP Agong pada 28.06.2011

• Warta PNMB – 10.10.2011

Page 5: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

PEKELILING PERKHIDMATANBIL. 13 TAHUN 2012

PENGANUGERAHAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG

DANPEMBERIAN ANUGERAH

PERKHIDMATAN CEMERLANG

Page 6: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 6

• Menjelaskan dasar dan pelaksanaan

1. Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.)

2. Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

TUJUAN

Page 7: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 7

• Pegawai – sedang berkhidmat dan dilantik secara tetap, sementara atau kontrak

• Ketua jabatan – pegawai yang mengetuai sesuatu Jabatan, atau Ketua Perkhidmatan

TAFSIRAN

Page 8: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 8

• Pemberian APC semasa mengikut PKPA Bil. 2 Tahun 2002 (MAMPU)

• Kepada 8% pegawai di agensi yang sedang berkhidmat pada 31 Disember

• P.P.C. sebagai pengiktirafan baru/tambahan kepada pegawai perkhidmatan awam

LATAR BELAKANG

Page 9: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 9

Sasaran - pegawai perkhidmatan awam yang

Menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam tugas rasmi

Aktif dalam penglibatan/sumbangan di luar tugas rasmi (termasuk aktiviti kesukarelaan, kemasyarakatan, sukan, kebudayaan dll)

PENGANUGERAHAN P.P.C.

Page 10: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 10

TUJUANMengiktiraf kecemerlangan dalam aktiviti

tugas rasmi/luar tugas rasmi

Mengiktiraf kreativiti dan inovasi

Menggalakkan penglibatan dalam aktiviti luar tugas rasmi

Meningkatkan motivasi untuk membudayakan kecemerlangan

PENGANUGERAHAN P.P.C.

Page 11: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 11

PENGANUGERAHAN

• Pingat dizahirkan oleh YDP Agong• Pingat diiktiraf dan boleh dipakai semasa

majlis rasmi• Disampaikan oleh Menteri/ Timbalan Menteri

PENGANUGERAHAN P.P.C.

Page 12: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 12

• Maksimum kombinasi penerima P.P.C. + APC = 8% jumlah pegawai sedang berkhidmat pada 31 Disember

• Had maksimum penerima P.P.C. = 3% (jumlah minimum bagi APC = 5%)

• Jika tiada penerima P.P.C., tidak perlu laksana penganugerahan dan keseluruhan 8% diperuntuk bagi APC

• P.P.C. boleh ditarik balik

Kombinasi Peratusan Penerima (%)

P.P.C. APC3 52 61 70 8

DASAR

CONTOH PENGIRAAN KUOTA

DASAR

Page 13: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 13

KELAYAKANP.P.C.

KALI PERTAMA Lantikan TETAP dan telah DISAHKAN dalam

perkhidmatan GENAP 5 TAHUN perkhidmatan GRED 54 atau setaraf dan ke bawah Cemerlang dalam prestasi kerja dan aktiviti/

sumbangan luar tugas rasmi - 3 tahun terakhir Lulus tapisan keselamatan PDRM Lulus tapisan keutuhan SPRM Lulus tapisan keutuhan Jabatan Insolvensi

Malaysia Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib Diperaku oleh PPSM

KALI KEDUA Memenuhi syarat penganugerahan kali pertama Perkhidmatan TIDAK TERPUTUS SELAMA 5

TAHUN selepas penganugerahan pertama

APC Pegawai perkhidmatan awam yang

dilantik secara TETAP, SEMENTARA atau KONTRAK

GENAP SETAHUN berkhidmat pada hari terakhir tahun penilaian

PELAKSANAAN

Page 14: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 14

ASAS PENILAIAN (P.P.C.)

Berdasarkan 5 kategori kegiatan/sumbangan di luar tugas rasmi:Keahlian pertubuhan kemasyarakatan/ NGO/ kelab/

persatuan/ pasukan sukarelaSumbangan inovatif/ kreatif/ bakat/ kemahiranSukan dan permainanAktiviti/ programTugasan di luar waktu pejabat

PELAKSANAAN

Page 15: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 15

P.P.C. Markah LNPT 85% dan

ke atas

Markah penilaian aktiviti/ sumbangan luar tugas rasmi 10 markah atau lebih (per 20)

ASAS PERTIMBANGAN

APC Markah LNPT 85% dan

ke atas

Bebas daripada tindakan tatatertib dalam tahun penilaian

PELAKSANAAN

Page 16: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 16

INSENTIF

P.P.C. Pingat Sijil Sijil Simpanan Premium

RM1000.00 Peluang dan keutamaan• Pembangunan kerjaya• Pencalonan Darjah

Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan/Negeri

APC Sijil Sijil Simpanan Premium

RM1000.00 Peluang• Pembangunan kerjaya• Pencalonan Darjah

Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan/Negeri

PELAKSANAAN

Carta Alir Penganugerahan P.P.C. Carta Alir Pemberian APC

Page 17: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 17

P.P.C.

PEROLEHAN PINGAT

Rekabentuk berdasarkan Statut

Pembekal yang dilantik oleh Kerajaan

Menggunakan peruntukan kementerian

KAWALAN DAN REKOD

JPA sebagai badan pengawal

Semakan akhir ke atas calon oleh JPA sebelum penganugerahan

Senarai penerima P.P.C. diwartakan oleh JPA

PELAKSANAAN

Page 18: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 18

PERANAN KETUA JABATAN

Melaksanakan penganugerahan P.P.C. dan pemberian APC di agensi termasuk urusan tapisan keselamatan/ keutuhan

Mengemukakan senarai penerima P.P.C. kepada JPA untuk pengesahan dan pewartaan

Mempamerkan nama/gambar penerima P.P.C./APC di lokasi strategik/dikunjungi ramai

Menyelenggara rekod penerima P.P.C. dan APC

Memastikan pelaksanaan sepenuhnya PP 13/2012 ini secara manual atau elektronik (dan SPP/SE yang berkaitan)

PELAKSANAAN

Page 19: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 19

Pelaksanaan penganugerahan P.P.C. dan pemberian APC di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini mulai tahun 2013 berdasarkan LNPT tahun 2012

Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 01.01. 2013

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Pekeliling Perkhidmatan pada keseluruhannya ini dipanjangkan kepada: Perkhidmatan Awam Negeri Pihak Berkuasa Berkanun Pihak Berkuasa Tempatan

PELAKSANAAN, TARIKH KUAT KUASA DAN PEMAKAIAN

Page 20: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 20

Keadaan yang membolehkan P.P.C. ditarik balik

Carta alir proses kerja penganugerahan P.P.C.

Carta alir proses kerja pemberian APC

Borang Penilaian Kegiatan dan Sumbangan bagi P.P.C.

LAMPIRAN

Page 21: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 21

SEKIANTERIMA KASIH

Page 22: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 22

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN P.P.C. DITARIK BALIK

• Fasal V Statut PPC dan Perenggan 7 Peraturan-Peraturan Yang Menentukan Penganugerahan PPC:

– Disabitkan dengan fraud, kecurangan atau buruk akhlak

– Hilang taraf kewarganegaraan

– Disifatkan berkelakuan tidak sesuai sebagai penerima pingat oleh PPSM

LAMPIRAN A

Page 23: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 23

LAMPIRAN B

Kembali

Page 24: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 24

LAMPIRAN C

Page 25: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 25

LAMPIRAN D-i

Kembali

Page 26: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 26

LAMPIRAN D-ii

Kembali

Page 27: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 27

LAMPIRAN D-iii

Kembali

Page 28: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

28

CONTOH

Page 29: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 29

LAMPIRAN D-iv

Kembali

Page 30: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

30

CONTOH

Page 31: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 31

LAMPIRAN D-v

Kembali

Page 32: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

32

CONTOH

Page 33: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 33

LAMPIRAN D-vi

Kembali

Page 34: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

34

CONTOH

Page 35: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 35

LAMPIRAN D-vii

Kembali

Page 36: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

36

CONTOH

Page 37: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 37

LAMPIRAN D-viii

Kembali

Page 38: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 38

LAMPIRAN D-ix

Kembali

Page 39: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

39

CONTOH

Page 40: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 40

LAMPIRAN D-x

Kembali

Page 41: Slaid Ceramah PPC/APC Jun 2013

13/04/2023 PP PPC/APC 41

CONTOH PENGIRAAN KUOTA PPC/APC

BAHAGIAN JUMLAH PENGISIAN P&P

JUMLAH PENGISIAN SOKONGAN

JUMLAH KESELURUHAN

KHIDMAT PENGURUSAN KKM

30 209 239

Berdasarkan PP13/2012, bil. max:

• Penerima PPC = 3% x 239 = 7.17 ≈ 7 orang

• Penerima APC = 5% x 239 = 11.95 ≈ 12 orang

Kembali