skop - ... kombinasi kod kelayakan masuk minimum + kod gaji kelayakan sbpa ijazah 1 diploma 2 stpm 3

Download SKOP - ... kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji Kelayakan SBPA Ijazah 1 Diploma 2 STPM 3

Post on 18-Jan-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2

 • SKOP PEMBENTANGANPerkhidmatan Awam Yang Kejat

  Struktur Perkhidmatan

  Semakan Semula Skim Perkhidmatan

  Penjumudan Skim Perkhidmatan

  3

 • Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan

  Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan

  • PDRM • ATM • KKM

  Kawalan Saiz Saiz yang sesuai

  • Mansuh jawatan kosong di gred lantikan

  • Agih semula & tukar ganti jawatan sedia ada

  • Beku pewujudan jawatan baru/ pejabat cawangan baru

  Semakan Skim Perkhidmatan

  multi-skilling & multi-tasking • Gubal 11 skim perkhidmatan baru • Penambahbaikan :

  Kenaikan taraf Perubahan lapisan gred Pindaan syarat lantikan Pelantikan terus ke gred kenaikan pangkat Penjumudan

  Alih Daya Diserah urus kepada pihak luar (cth : syarikat swasta)

  • Penyediaan makanan • Kawalan keselamatan

  (kawasan yang tidak digazetkan)

  Kajian Pertindihan Fungsi Satu agensi satu fungsi

  • Pejabat perwakilan luar negeri • Pembangunan projek di daerah • Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang

  dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah) • Pendidikan awal kanak-kanak

  Perekayasaan Perkemas proses kerja

  • Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  4

  Presenter Presentation Notes Definisi: Sebuah perkhidmatan awam yang mempunyai saiz penjawat awam mantap, digembleng sepenuhnya untuk beroperasi ke arah mencapai matlamat perkhidmatan

  Perkhidmatan awam yang kejat menitikberatkan penggunaan sumber yang optimum dan saiz yang terkawal. Peningkatan bilangan perjawatan yang meningkat sebanyak 2.1% dari tahun 2000-2010 akan mengekang pembangunan negara kerana perbelanjaan yang tinggi. Pelaksanaan perkhidmatan awam yang kejat ini akan melibatkan penjajaran semula fungsi agensi yang bertindih, pengawalan pengisian perjawatan kosong dan pewujudan jawatan baharu - pengagihan semula ke agensi yang lebih memerlukan. Skim perkhidmatan juga akan disemak semula bagi memastikan ia relevan dengan perkhidmatan semasa.   Perkhidmatan Awam yang Kejat melangkaui empat (4) fasa pelaksanaan.

  Pelaksanaan jangka pendek bermula dari 2011-2012 akan menumpukan kepada strategi kawalan saiz dan semakan Skim Perkhidmatan. Jangka masa sederhana (2011 hingga 2013), fungsi perkhidmatan akan dijajarkan semula dan fungsi agensi akan dikaji bagi mengelakkan pertindihan. Jangka panjang iaitu dari 2012 hingga 2015, perkhidmatan yang boleh diperluaskan akan dialih daya. Skim perkhidmatan tertentu perlu mempunyai pelbagai kemahiran (multi skill) supaya mampu melaksanakan pelbagai tugas (multi task).

 • 5

  Presenter Presentation Notes Semakan skim perkhidmatan merangkumi asas-asas berikut:

  keperluan untuk menarik dan mengekalkan modal insan terbaik dari segi kelayakan, kemahiran, bakat dan pengalaman; penguasaan kemahiran pelbagai (multi-skilling) oleh penjawat awam ke arah peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan dan penggunaan sumber manusia yang optimum; pertindihan skop tugas antara skim perkhidmatan; dan peningkatan ekspektasi pelanggan yang memerlukan penjawat awam memiliki tahap pengetahuan dan kompetensi yang tinggi

 • 6

  Penggubalan 11 skim perkhidmatan

  Perubahan Lapisan Gred 7 skim perkhidmatan

  Kaedah Kenaikan Pangkat 8 skim perkhidmatan

  Penggelaran Gred Jawatan/Gaji Ijazah - 1 Diploma – 2 STPM – 3 SPM – 4 PMR - 5

  Klasifikasi Perkhidmatan 21 klasifikasi

  Perubahan Nama 15 skim perkhidmatan

  Pindaan Syarat Lantikan

  Naik Taraf 22 skim perkhidmatan

  1

  2

  3

  4

  5 6

  7

  8

  Pelantikan Lateral Pengurusan Tertinggi P&P

  9

  Presenter Presentation Notes Penggelaran gred jawatan/gaji bagi menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan pangkat, pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 - memansuhkan Gred 1 hingga 10 dan perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. ijazah - 1 (Pegawai Tadbir Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6) diploma - 2 (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1, F2-2, F2-5) STPM - 3(Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1, N3-2, N3-3) SPM - 4 (Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1, N4-3, N4-5) PMR - 5 (Pengawal Keselamatan Gred KP5-1, KP5-2) Penggubalan skim perkhidmatan - penggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baru. Melibatkan 11 skim perkhidmatan. Klasifikasi Perkhidmatan - 21 klasifikasi dikekalkan. Nama 7 klasifikasi perkhidmatan diubah bagi menggambarkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya. Contoh : Klasifikasi Sosial diubah kepada Sosial dan Kerohanian. Perubahan nama - 15 skim perkhidmatan terlibat bagi mencerminkan keunikan dan fungsi tugas perkhidmatan serta mengiktiraf, meningkatkan motivasi pegawai serta imej perkhidmatan. Contoh: nama Atendan Kesihatan diubah kepada Pembantu Perawatan Kesihatan, Jurukartografi kepada Jurugeospatial. Lapisan gred - 7 skim perkhidmatan terlibat kerana keperluan aspek penyeliaan, perbezaan tahap tanggungjawab pada setiap lapisan gred perkhidmatan, pertambahan kompleksiti tugas dan penambahbaikan kemajuan kerjaya. Contoh: Guru Bahasa - tambah Gred DG54. Kenaikan pangkat – 5 skim perkhidmatan diperuntuk laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan, contoh: Pegawai Sains, Pegawai Latihan Kemahiran dan 3 skim perkhidmatan diperuntuk kenaikan pangkat dengan kepakaran bidang khusus iaitu Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Penyelidik. Naik taraf - terdapat 22 skim perkhidmatan dinaik taraf dari segi perluasan skop fungsi. Pindaan syarat lantikan - Perubahan terma KPSL kepada Peningkatan Secara Lantikan (PSL), memasukkan syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) [BMI]- julat 19 hingga 26 dan syarat Bahasa Melayu diseragamkan kepada kepujian di peringkat PMR dan SPM . Pelantikan lateral - lantikan terus ke gred kenaikan pangkat bagi Kumpulan P&P bagi menarik bakat-bakat terbaik ke perkhidmatan awam. Penilaian berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman dan tahap kriteria kecemerlangan oleh Ketua Perkhidmatan.

 • Penggelaran Gred Jawatan/

  Gred Gaji SBPA

  Menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan

  pangkat

  Perubahan sistem Jadual Gaji Matriks

  (JGM) kepada Jadual Gaji Sebaris

  Pemansuhan Gred Jawatan

  1 hingga 10

  7

  Presenter Presentation Notes

  Menangani Perbandingan Gred Lantikan/ Kenaikan Pangkat (Syarat lantikan sama tetapi gred gaji berbeza) Contoh: Juruteknik Gred J17, Syarat Lantikan Sijil Politeknik Penolong Pegawai Tanah Gred NT27, syarat lantikan Sijil Politeknik/Diploma

  2) Pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 memansuhkan Gred 1 hingga 10. Maka sistem gred gaji bermula dengan Gred 11.

  3) Perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. Maka, tiada keperluan membezakan gred lantikan dan gred kenaikan pangkat.

 • • kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji

  Kelayakan SBPA

  Ijazah 1 Diploma 2

  STPM 3

  SPM 4

  PMR 5

  Kod Kelayakan

  8

  Presenter Presentation Notes

 • Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

  Ijazah

  53/54 1-6 51/52 1-5 47/48 1-4 45/46 1-3* 43/44 1-2 41/42 1-1

  Diploma

  40 2-6 37/38 2-5 35/36 2-4 33/34 2-3 31/32 2-2 29/30 2-1

  Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

  STPM

  40 3-5 37/38

  3-4 35/36 33/34 3-3 31/32 3-2 27/28 3-1

  SPM

  25/26 4-5 23/24 4-4 21/22 4-3 19/20 4-2 17/18 4-1

  PMR 16 5-3

  13/14 5-2 11/12 5-1

  *  skim perkhidmatan Pensyarah Universiti 9

  Presenter Presentation Notes Tafsiran kod penggelaran gred jawatan/ gred gaji SBPA: Contoh: Gred 4-1 (Kod 4 merujuk kepada kelayakan masuk di peringkat SPM, manakala kod 1 merujuk kepada lapisan gred gaji)

  Nota: Kelayakan ijazah - semua skim perkhidmatan 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6. Kelainan bagi skim perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah Farmasi dan Pensyarah UiTM (1-3, 1-5, 1-6). Manakala Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian (1-5, 1-6).

  Kelayakan diploma - Klasifikasi A dan J (2-1, 2-4, 2-5) Klasifikasi C, F, G, K, L, Q, W (2-1, 2-2, 2-5) Klasifikasi D (2-1, 2-2, 2-3) dan Klasifikasi U (2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6).

  Kelayakan STPM - Klasifikasi E, K, L, N, S, W (3-1, 3-2, 3-4), Klasifikasi C, G, J (3-1, 3-2, 3-3) kelainan (N) Penghulu (3-1, 3-2, 3-4, 3-5) dan (G) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (3-1, 3-2, 3-3).

  Kelayakan SPM – Semua klasifikasi (4-1, 4-3, 4-5) kecuali Klasifikasi H, J, U (4-1, 4-3, 4-4), Kelainan (K) Pegawai Penjara (4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5) (U) Jururawat Masyarakat (4-2, 4-4, 4-5) .

  Kelayakan SRP – Klasifikasi H, K, N (5-1, 5-2) Kelainan (H) Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah (5-1, 5-2, 5-3)

 • Penggubalan 11 skim

  perkhidmatan

  Skim perkhidmatan khusus memenuhi keperluan agensi/

  perkhidmatan

  Penggabungan perkhidmatan setanding

  dengan peranan dan fungsi skop tugas diperluas dalam

  satu perkhidmatan baru

  10

  Presenter Presentation Notes Skim perkhidmatan khusus bagi memenuhi keperluan agensi/perkhidmatan Penggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baru Melibatkan 11 skim perkhidmatan

 • Bil. Skim Perkhidmatan 1. Pensyarah Farmasi 2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar 3. Pegawai Geosains 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 5. Pegawai Lati