skop - wordpress.com...kombinasi kod kelayakan masuk minimum + kod gaji kelayakan sbpa ijazah 1...

of 59 /59
2

Author: others

Post on 18-Jan-2020

24 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2

 • SKOP PEMBENTANGANPerkhidmatan Awam Yang Kejat

  Struktur Perkhidmatan

  Semakan Semula Skim Perkhidmatan

  Penjumudan Skim Perkhidmatan

  3

 • PenjajaranFungsi UtamaPerkhidmatan

  Laksana tugas sesuaidengan perkhidmatan

  • PDRM• ATM• KKM

  Kawalan SaizSaiz yang sesuai

  • Mansuh jawatan kosongdi gred lantikan

  • Agih semula & tukar gantijawatan sedia ada

  • Beku pewujudan jawatanbaru/ pejabat cawanganbaru

  Semakan Skim Perkhidmatan

  multi-skilling & multi-tasking• Gubal 11 skim perkhidmatan baru• Penambahbaikan :

  Kenaikan tarafPerubahan lapisan gredPindaan syarat lantikanPelantikan terus ke gredkenaikan pangkatPenjumudan

  Alih DayaDiserah urus kepadapihak luar (cth : syarikat swasta)

  • Penyediaan makanan• Kawalan keselamatan

  (kawasan yang tidakdigazetkan)

  Kajian Pertindihan FungsiSatu agensi satu fungsi

  • Pejabat perwakilan luar negeri• Pembangunan projek di daerah• Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang

  dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah)• Pendidikan awal kanak-kanak

  PerekayasaanPerkemas proses kerja

  • Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  4

  PresenterPresentation NotesDefinisi: Sebuah perkhidmatan awam yang mempunyai saiz penjawat awam mantap, digembleng sepenuhnya untuk beroperasi ke arah mencapai matlamat perkhidmatan

  Perkhidmatan awam yang kejat menitikberatkan penggunaan sumber yang optimum dan saiz yang terkawal.Peningkatan bilangan perjawatan yang meningkat sebanyak 2.1% dari tahun 2000-2010 akan mengekang pembangunan negara kerana perbelanjaan yang tinggi. Pelaksanaan perkhidmatan awam yang kejat ini akan melibatkan penjajaran semula fungsi agensi yang bertindih, pengawalan pengisian perjawatan kosong dan pewujudan jawatan baharu - pengagihan semula ke agensi yang lebih memerlukan.Skim perkhidmatan juga akan disemak semula bagi memastikan ia relevan dengan perkhidmatan semasa. Perkhidmatan Awam yang Kejat melangkaui empat (4) fasa pelaksanaan.

  Pelaksanaan jangka pendek bermula dari 2011-2012 akan menumpukan kepada strategi kawalan saiz dan semakan Skim Perkhidmatan. Jangka masa sederhana (2011 hingga 2013), fungsi perkhidmatan akan dijajarkan semula dan fungsi agensi akan dikaji bagi mengelakkan pertindihan. Jangka panjang iaitu dari 2012 hingga 2015, perkhidmatan yang boleh diperluaskan akan dialih daya. Skim perkhidmatan tertentu perlu mempunyai pelbagai kemahiran (multi skill) supaya mampu melaksanakan pelbagai tugas (multi task).

 • 5

  PresenterPresentation NotesSemakan skim perkhidmatan merangkumi asas-asas berikut:

  keperluan untuk menarik dan mengekalkan modal insan terbaik dari segi kelayakan, kemahiran, bakat dan pengalaman;penguasaan kemahiran pelbagai (multi-skilling) oleh penjawat awam ke arah peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan dan penggunaan sumber manusia yang optimum;pertindihan skop tugas antara skim perkhidmatan; danpeningkatan ekspektasi pelanggan yang memerlukan penjawat awam memiliki tahap pengetahuan dan kompetensi yang tinggi

 • 6

  Penggubalan11 skim perkhidmatan

  Perubahan Lapisan Gred7 skim perkhidmatan

  Kaedah Kenaikan Pangkat8 skim perkhidmatan

  Penggelaran Gred Jawatan/GajiIjazah - 1Diploma – 2STPM – 3SPM – 4PMR - 5

  Klasifikasi Perkhidmatan21 klasifikasi

  PerubahanNama15 skim perkhidmatan

  Pindaan Syarat Lantikan

  Naik Taraf22 skim perkhidmatan

  1

  2

  3

  4

  56

  7

  8

  Pelantikan LateralPengurusan Tertinggi P&P

  9

  PresenterPresentation NotesPenggelaran gred jawatan/gaji bagi menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan pangkat, pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 - memansuhkan Gred 1 hingga 10 dan perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. ijazah - 1 (Pegawai Tadbir Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6) diploma - 2 (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1, F2-2, F2-5) STPM - 3(Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1, N3-2, N3-3) SPM - 4 (Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1, N4-3, N4-5) PMR - 5 (Pengawal Keselamatan Gred KP5-1, KP5-2)Penggubalan skim perkhidmatan - penggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baru. Melibatkan 11 skim perkhidmatan.Klasifikasi Perkhidmatan - 21 klasifikasi dikekalkan. Nama 7 klasifikasi perkhidmatan diubah bagi menggambarkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya. Contoh : Klasifikasi Sosial diubah kepada Sosial dan Kerohanian.Perubahan nama - 15 skim perkhidmatan terlibat bagi mencerminkan keunikan dan fungsi tugas perkhidmatan serta mengiktiraf, meningkatkan motivasi pegawai serta imej perkhidmatan. Contoh: nama Atendan Kesihatan diubah kepada Pembantu Perawatan Kesihatan, Jurukartografi kepada Jurugeospatial.Lapisan gred - 7 skim perkhidmatan terlibat kerana keperluan aspek penyeliaan, perbezaan tahap tanggungjawab pada setiap lapisan gred perkhidmatan, pertambahan kompleksiti tugas dan penambahbaikan kemajuan kerjaya. Contoh: Guru Bahasa - tambah Gred DG54.Kenaikan pangkat – 5 skim perkhidmatan diperuntuk laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan, contoh: Pegawai Sains, Pegawai Latihan Kemahiran dan 3 skim perkhidmatan diperuntuk kenaikan pangkat dengan kepakaran bidang khusus iaitu Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Penyelidik.Naik taraf - terdapat 22 skim perkhidmatan dinaik taraf dari segi perluasan skop fungsi. Pindaan syarat lantikan - Perubahan terma KPSL kepada Peningkatan Secara Lantikan (PSL), memasukkan syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) [BMI]- julat 19 hingga 26 dan syarat Bahasa Melayu diseragamkan kepada kepujian di peringkat PMR dan SPM .Pelantikan lateral - lantikan terus ke gred kenaikan pangkat bagi Kumpulan P&P bagi menarik bakat-bakat terbaik ke perkhidmatan awam. Penilaian berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman dan tahap kriteria kecemerlangan oleh Ketua Perkhidmatan.

 • PenggelaranGred Jawatan/

  Gred GajiSBPA

  Menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan

  pangkat

  Perubahan sistem Jadual Gaji Matriks

  (JGM) kepada Jadual Gaji Sebaris

  Pemansuhan Gred Jawatan

  1 hingga 10

  7

  PresenterPresentation Notes

  Menangani Perbandingan Gred Lantikan/ Kenaikan Pangkat (Syarat lantikan sama tetapi gred gaji berbeza)Contoh: Juruteknik Gred J17, Syarat Lantikan Sijil Politeknik Penolong Pegawai Tanah Gred NT27, syarat lantikan Sijil Politeknik/Diploma

  2) Pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 memansuhkan Gred 1 hingga 10. Maka sistem gred gaji bermula dengan Gred 11.

  3) Perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. Maka, tiada keperluan membezakan gred lantikan dan gred kenaikan pangkat.

 • • kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji

  Kelayakan SBPA

  Ijazah 1Diploma 2

  STPM 3

  SPM 4

  PMR 5

  Kod Kelayakan

  8

  PresenterPresentation Notes

 • Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

  Ijazah

  53/54 1-651/52 1-547/48 1-445/46 1-3*43/44 1-241/42 1-1

  Diploma

  40 2-637/38 2-535/36 2-433/34 2-331/32 2-229/30 2-1

  Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

  STPM

  40 3-537/38

  3-435/3633/34 3-331/32 3-227/28 3-1

  SPM

  25/26 4-523/24 4-421/22 4-319/20 4-217/18 4-1

  PMR16 5-3

  13/14 5-211/12 5-1

  *  skim perkhidmatan Pensyarah Universiti 9

  PresenterPresentation NotesTafsiran kod penggelaran gred jawatan/ gred gaji SBPA:Contoh:Gred 4-1 (Kod 4 merujuk kepada kelayakan masuk di peringkat SPM, manakala kod 1 merujuk kepada lapisan gred gaji)

  Nota:Kelayakan ijazah - semua skim perkhidmatan 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6.Kelainan bagi skim perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah Farmasi dan Pensyarah UiTM (1-3, 1-5, 1-6). Manakala Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian (1-5, 1-6).

  Kelayakan diploma - Klasifikasi A dan J (2-1, 2-4, 2-5) Klasifikasi C, F, G, K, L, Q, W (2-1, 2-2, 2-5) Klasifikasi D (2-1, 2-2, 2-3) dan Klasifikasi U (2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6).

  Kelayakan STPM - Klasifikasi E, K, L, N, S, W (3-1, 3-2, 3-4), Klasifikasi C, G, J (3-1, 3-2, 3-3) kelainan (N) Penghulu (3-1, 3-2, 3-4, 3-5) dan (G) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (3-1, 3-2, 3-3).

  Kelayakan SPM – Semua klasifikasi (4-1, 4-3, 4-5) kecuali Klasifikasi H, J, U (4-1, 4-3, 4-4), Kelainan (K) Pegawai Penjara (4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5) (U) Jururawat Masyarakat (4-2, 4-4, 4-5) .

  Kelayakan SRP – Klasifikasi H, K, N (5-1, 5-2)Kelainan (H) Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah (5-1, 5-2, 5-3)

 • Penggubalan11 skim

  perkhidmatan

  Skim perkhidmatankhusus memenuhikeperluan agensi/

  perkhidmatan

  Penggabunganperkhidmatan setanding

  dengan peranan dan fungsiskop tugas diperluas dalam

  satu perkhidmatan baru

  10

  PresenterPresentation NotesSkim perkhidmatan khusus bagi memenuhi keperluan agensi/perkhidmatanPenggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baruMelibatkan 11 skim perkhidmatan

 • Bil. Skim Perkhidmatan1. Pensyarah Farmasi2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar3. Pegawai Geosains4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan5. Pegawai Latihan Kemahiran6. Penolong Pegawai Geosains7. Pembantu Geosains8. Pembantu Hidupan Liar9. Pembantu Kemahiran

  10. Pembantu Operasi11. Pembantu Awam

  11

  PresenterPresentation Notes2 skim perkhidmatan baharu digubal iaitu:

  Pensyarah Farmasi - skop fungsi sedia ada dilaksanakan oleh Pensyarah Universiti bidang FarmasiPembantu Kawalan Alam Sekitar skop fungsi sedia ada dilaksanakan oleh Juruteknik di Jabatan Alam Sekitar. Wujud keperluan mewujudkan skim perkhidmatan khusus bagi menjalankan skop fungsi berkenaan.

  Manakala 9 skim perkhidmatan baharu digubal yang melibatkan penggabungan skim perkhidmatan

  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - selaras dengan Dasar Pensiswazahan Guru. PPPLD yang memiliki ijazah sarjana muda berpeluang dinaikkan pangkat ke jawatan PPPS.Pegawai Latihan Kemahiran -memantapkan fungsi tenaga pengajar aliran pendidikan teknikal dan kemahiran di Institut Latihan AwamPegawai Geosains/ Penolong Pegawai Geosains/Pembantu Geosains -Memelihara keharmonian organisasi mengambil kira nisbah di antara perkhidmatan Galian, Kimia Bumi dan Geofizik/Kaji Bumi ialah 1:1:8. Menambah baik peluang kemajuan kerjayaPembantu Kemahiran - Menangani masalah perbezaan gred gaji sedangkan syarat lantikan ketiga-tiga skim perkhidmatan adalah sama, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan, menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran, skim perkhidmatan yang lebih terbuka kerana tidak terhad kepada bidang ketukangan tertentu sahaja serta selaras dengan penekanan kerajaan kepada bidang kemahiran dan pendidikan teknikal dan latihan vokasional.Pembantu Operasi - Mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dalam organisasi melalui pelaksanaan multiskilling dan multitasking, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan dan menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran.Pembantu Awam - mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dalam organisasi melalui pelaksanaan multiskilling dan multitasking, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan, menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran.Pembantu Hidupan Liar - Menambah baik peluang kemajuan kerjaya dan mobiliti pegawai, memperkemaskan struktur perkhidmatan sedia ada dan mengekalkan kepakaran pegawai.

 • Bil. Skim Perkhidmatan

  Gabungan skim perkhidmatan

  1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

  1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

  2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

  2. Pegawai Latihan Kemahiran

  1. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pembantu Latihan Vokasional

  2. Pengajar Kraf3. Pembantu Pegawai Latihan4. Penolong Pegawai Latihan5. Pegawai Latihan

  3. Pegawai Geosains

  1. Pegawai Galian2. Pegawai Kimia Bumi3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) 12

 • Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan4. Penolong Pegawai

  Geosains1. Penolong Pegawai Galian2. Penolong Pegawai Kimia Bumi

  5. Pembantu Geosains 1. Pembantu Galian2. Pembantu Kaji Bumi

  6. Pembantu Hidupan Liar

  1. Pembantu Hidupan Liar Rendah2. Pembantu Hidupan Liar

  7. Pembantu Kemahiran

  1. Tukang K32. Tukang K23. Tukang K1

  13

 • Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan8. Pembantu Operasi 1. Pembantu Am Pejabat

  2. Penghantar Notis3. Pembantu Kamera/Pemandu4. Penyelia Jeti5. Pemandu Kenderaan

  9. Pembantu Awam 1. Pekerja Awam2. Pekerja Awam Khas3. Penyelamat

  14

 • Bil. Sedia Ada Baru Kod1. Sistem Maklumat Teknologi Maklumat F2. Pentadbiran dan Sokongan Pentadbiran N

  3. Penyelidikan dan PembangunanPenyelidikan,

  Pembangunan dan Inovasi Q

  4. Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (kod - R) Kemahiran H

  5. Sosial Sosial dan Kerohanian S6. Penguatkuasa Maritim Penguatkuasaan Maritim X7. Polis Polis Diraja Malaysia Y

  • mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya

  15

  PresenterPresentation NotesDi bawah SSM, skim perkhidmatan dikelompokkan dalam 21 Klasifikasi Perkhidmatan. Senarai adalah seperti di Lampiran B1, PP11/2011.Bilangan Klasifikasi Perkhidmatan masih lagi dikekalkan, namun perubahan nama bagi tujuh (7) Klasifikasi Perkhidmatan telah dibuat bagi menggambarkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya.

 • PERUBAHAN NAMA (15 Skim

  Perkhidmatan)

  Mengiktiraf, meningkatkan

  motivasi pegawaiserta imej

  perkhidmatan

  Mencerminkankeunikan dan fungsitugas perkhidmatan

  16

  PresenterPresentation NotesDalam usaha untuk mengiktiraf, meningkatkan motivasi pegawai serta imej sesuatu perkhidmatan, perubahan nama bagi 15 skim perkhidmatan telah dilaksanakan bagi mencerminkan keunikan dan fungsi tugas perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh skim perkhidmatan Jurukartografi diubah nama kepada skim perkhidmatan Jurugeospatial setelah mengambil kira ketetapan piawaian antarabangsa dan skim perkhidmatan Atendan Kesihatan diubah kepada Pembantu Perawatan Kesihatan bagi meningkatkan imej dan motivasi pegawai.

 • Bil. SSM SBPA

  1. Pengajar Pengajar Sains Kesihatan

  2. Jurukartografi Jurugeospatial

  3. Pegawai Perancang Bandar danDesa Perancang Bandar dan Wilayah

  4. Pegawai Perancang Bahasa Perancang Bahasa

  5. Pemandu Lokomotif Sabah Pemandu Lokomotif

  6. Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Perangkawan

  7. Pembantu Wartawan/ Wartawan Wartawan

  17

 • Bil. SSM SBPA8. Penolong Pegawai Perancang

  BahasaPenolong Perancang Bahasa

  9. Penolong PegawaiPerpustakaan

  Penolong Pustakawan

  10. Penolong Perancangan Bandar dan Desa

  Penolong Perancang Bandar danWilayah

  11. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

  Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

  12. Tukang Masak Pembantu Penyediaan Makanan

  13. Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak)

  Penolong Pegawai PentadbiranTanah

  14. Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan

  15. Ahli Fotografi Jurufotografi

  18

 • PERUBAHAN LAPISAN

  GRED (7 Skim

  Perkhidmatan)

  Keperluanpenyeliaan Kompleksititugas

  19

  PresenterPresentation Notes

  Berdasarkan keperluan aspek penyeliaan dalam perkhidmatan, perbezaan tahap tanggungjawab pada setiap lapisan gred perkhidmatan dan pertambahan kompleksiti tugas dan penambahbaikan kemajuan kerjaya, terdapat keperluan untuk menambah lapisan Gred 54 bagi tujuh (7) skim perkhidmatan.

  Jurugeospatial* (nama asal Jurukartografi) - tambah Gred J54 Pegawai Rancangan Tanah - tambah Gred G54Guru Bahasa - tambah Gred DG54Pensyarah Perubatan - Mansuh Gred DU45Pensyarah Pergigian - Mansuh Gred DUG45Pemandu Lokomotif Sabah - Tambah Gred A26, Mansuh Gred AA13, AA36Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak) - Tambah Gred NT27

 • Bil. Skim Perkhidmatan Gred Sedia Ada Tambah Gred Mansuh

  Gred1. Jurugeospatial* J41, J44, J48, J52 J54 -

  2. Pegawai Rancangan Tanah G41, G44, G48, G52 G54 -

  3. Guru Bahasa DG41, DG44, DG48, DG52 DG54 -

  4. Pensyarah PerubatanDU45, DU51/52, DU53/54, Khas - DU45

  5. Pensyarah Pergigian DUG45, DUG51/52, DUG53/54, Khas - DUG45

  6. Pemandu Lokomotif SabahAA13, AA17/18, AA22,AA36 A26 AA13, AA36

  7.Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak)

  NT17, NT22, NT31/32,NT36 NT27 -

  * Nama terdahulu adalah Jurukartografi.20

 • KAEDAH KENAIKAN PANGKAT

  TanpaKekosongan

  JawatanKepakaran

  Bidang Khusus

  21

  PresenterPresentation NotesKenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan - mengekalkan kepakaran pegawai yang terlatih dan berpengalaman, menarik minat calon-calon luar yang berkelayakan dan berkepakaran untuk berkhidmat dengan perkhidmatan awam. Pelaksanaan laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan ini adalah berdasarkan kepada syarat dan kriteria kecemerlangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.Kenaikan pangkat dengan kepakaran bidang khusus - dapat menarik, mendorong dan mengekalkan pegawai yang memiliki kepakaran tinggi dan pengalaman yang luas

 • Kaedah/Laluan Bil. Skim Perkhidmatan

  Tanpa Kekosongan

  Jawatan

  1. Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang

  2. Pemeriksa Kapal Terbang3. Pegawai Sains4. Guru Bahasa5. Pegawai Latihan Kemahiran

  Kepakaran Bidang Khusus

  6. Pegawai Perubatan7. Pegawai Pergigian8. Pegawai Penyelidik

  22

  PresenterPresentation NotesHasil kajian yang dijalankan mendapati terdapat beberapa perkhidmatan yang mempunyai merit untuk diperuntukkan laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan iaitu Pegawai Latihan Kemahiran, Penolong Pensyarah UiTM, Pegawai Sains, Guru Bahasa, Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang dan Pemeriksa Kapal Terbang.

  Contoh skim perkhidmatan di bawah SSM yang diperuntukkan kaedah kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan seperti Pegawai Penyelidik dan Pensyarah Universiti.

 • NAIK TARAF (22 skim

  perkhidmatan)

  Modal insanberpengetahuan

  Perluasan skopfungsi

  23

  PresenterPresentation NotesSelaras dengan hasrat Kerajaan untuk membangunkan modal insan berpengetahuan dalam perkhidmatan awam, terdapat skim perkhidmatan yang telah dinaik taraf dari segi perluasan skop fungsi.

  Asas-asas yang dipertimbangkan - perubahan profil tenaga kerja yang berkelayakan, peningkatan kompleksiti tugas, nilai taraf kelayakan & penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya.

 • Kelayakan Bil. SSM SBPA

  Darjah 6 ke PMR

  1. Operator Loji Operator Loji

  2.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

  Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

  Tamat Tingkatan 3 ke PMR 3.

  Atendan Kesihatan

  Pembantu Perawatan Kesihatan

  PMR ke SPM

  4. Pengawas Hutan Pengawas Hutan5. Ahli Fotografi Jurufotografi6. Pereka Pereka 7. Jurusolek Jurusolek8. Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM

  9. Pemandu Lokomotif SabahPemandu Lokomotif

  24

 • Kelayakan Bil. SSM SBPA

  SPM ke STPM

  10. Pembantu Pertanian Pembantu Pertanian 11. Pembantu Veterinar Pembantu Veterinar

  12. Renjer Hutan Renjer Hutan 13. Juruteknik Juruteknik 14. Juruteknik Ukur Juruteknik Ukur 15. Juruteknik Landskap Juruteknik Landskap 16. Juruteknik Perancang

  Bandar dan DesaJuruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

  17. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

  Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

  18. Pembantu Wartawan/Wartawan

  Wartawan

  19. Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan[Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26 ditukar lantik ke PT(P/O)]

  25

  PresenterPresentation NotesTerdapat skim perkhidmatan yang dinaik taraf daripada SPM ke STPM disebabkan oleh nilai taraf kelayakan berkaitan seperti Pembantu Pertanian yang mana kelayakan masuk adalah Sijil Institut Pertanian adalah setaraf dengan STPM.

  Manakala beberapa skim perkhidmatan pula dimansuhkan kelayakan masuk di peringkat masuk seperti skim perkhidmatan Pembantu Wartawan/Wartawan.

 • Kelayakan Bil. SSM SBPA

  SPM/Diploma ke Ijazah

  Sarjana Muda

  20. Pegawai Angkatan Tetap,

  Angkatan Tentera Malaysia

  Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

  Kepakaran Dengan

  Pengalaman

  21. Pensyarah Perubatan Pensyarah Perubatan

  22. Pensyarah Pergigian Pensyarah Pergigian

  26

 • PINDAAN SYARAT

  LANTIKAN

  Calon yang kompeten

  Memenuhikeperluan

  perkhidmatan

  Perubahan bidang pengajian

  di IPTA/ IPTS

  27

  PresenterPresentation NotesSyarat lantikan skim perkhidmatan diperkemaskan dari semasa ke semasa untuk mendapatkan penjawat awam yang kompeten selaras dengan prinsip the right people for the right job dengan memperuntukkan bidang pengajian baru yang memenuhi keperluan perkhidmatan dan menggugurkan mana-mana bidang pengajian yang tidak lagi ditawarkan atau tidak relevan dengan keperluan perkhidmatan.

 • PINDAAN SYARAT

  LANTIKAN

  28

  Bahasa Melayu

  Peningkatan Secara

  Lantikan

  Indeks Jisim Badan

  PresenterPresentation NotesPeningkatan Secara Lantikan (PSL) - pelantikan pegawai dari kumpulan perkhidmatan yang rendah ke kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi secara pelantikan baharu - menggantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

  Syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) [BMI] - ukuran nisbah ketinggian berbanding berat badan bagi menjamin pengambilan calon yang sesuai (bagi jawatan yang memerlukan syarat ukuran fizikal) - ukuran BMI : julat 19 hingga 26

  Syarat Bahasa Melayu- diseragamkan kepada kepujian di peringkat PMR dan SPM - bertepatan dengan dasar memartabatkan Bahasa Melayu dan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67

 • PELANTIKAN SECARA TERUS DI GRED KENAIKAN

  PANGKAT

  KUMPULAN PENGURUSAN

  DAN PROFESIONAL

  BAKAT TERBAIK

  PERKHIDMATAN AWAM

  29

  PresenterPresentation NotesMenarik bakat-bakat terbaik ke perkhidmatan awamWujud unsur fleksibiliti dalam perkhidmatan awamBerdasarkan kelayakan akademik, pengalaman, tahap kriteria kecemerlangan oleh Ketua Perkhidmatan

 • Kelayakan Masuk SSM SBPAIjazah 82 76STPM/Diploma

  179

  70

  137

  72SPM 87 56PMR 7 9Darjah 6 ke bawah 15 0Diploma/Ijazah (Bersepadu)

  18

  9

  21

  11SPM/Diploma (Bersepadu) 0 5SPM/Diploma/Ijazah(Bersepadu) 5 4

  PMR/SPM/Diploma/Ijazah(Bersepadu) 4 1

  Jumlah Keseluruhan 279 23430

  PresenterPresentation NotesSenarai keseluruhan skim perkhidmatan di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B2, PP11/2011.Indeks pemindahan skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B3 dan Jadual Pemindahan Gred SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4.

  Pelantikan mulai 1.1.2012 hendaklah mengikut skim perkhidmatan di bawah SBPA. Format iklan jawatan hendaklah diasaskan kepada skim perkhidmatan berkenaan mengikut contoh seperti di Lampiran B5.

 • Faktor• fungsi tidak relevan• fungsi boleh diambil alih• fungsi boleh

  diswastakan/ diasingkan saraan/ dialih daya (outsource)

  Ciri-ciri• pengambilan baru tidak

  dibenarkan• jawatan kosong

  dimansuhkan kecuali jawatan kenaikan pangkat dikekalkan bagi kemajuan kerjaya

  • skim perkhidmatan tidak boleh ditambah baik

  Penjumudan Sebelum SBPA

  78 skim Perkhidmatan

  Penjumudan Di Bawah SBPA

  97 skim perkhidmatan

  3,352 penyandang

  32

  PresenterPresentation NotesPerkhidmatan jumud ialah perkhidmatan yang tidak lagi diperlukan (obsolete) dan semua pelantikan baru diberhentikan. Ia dikekalkan khusus bagi menampung penyandang sedia ada dan jawatan jumud akan dimansuhkan apabila penyandang bersara atau meningalkan perkhidmatan.

  Di bawah SBPA – terdapat 78 skim perkhidmatan dijumudkan. Penyandang yang bersetuju menerima SBPA akan ditukar lantik kepada skim perkhidmatan SBPA manakala penyandang yang menolak SBPA akan dikekalkan secara KUP dalam skim perkhidmatan beliau manakala jawatan penyandang akan ditukar kepada jawatan SBPA.

  Terdapat 97 skim perkhidmatan yang telah dijumudkan semasa JKK, SSB dan SSM yang masih mempunyai penyandang (3,352 orang).

 • 33

  PresenterPresentation NotesDengan pelaksanaan SBPA, 78 skim perkhidmatan di bawah SSM dijumudkan melalui penggabungan/naik taraf/ penarafan semula/pemansuhan fungsi pada 1.1.2012. senarai skim perkhidmatan seperti di Lampiran B6 ,PP11/2011.

 • (melibatkan 78 skim perkhidmatan)

  Bil. Skim Perkhidmatan

  1. Pembantu Kawalan Trafik Udara

  2. Pemandu Lokomotif Sabah

  3. Pereka

  4. Pegawai Kebudayaan

  5. Ahli Fotografi

  6. Jurusolek

  7. Pegawai Galian

  8. Pegawai Kimia Bumi

  9. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

  10. Penolong Pegawai Galian

  11. Penolong Pegawai Kimia Bumi

  Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

  34

 • Bil. Skim Perkhidmatan

  12. Pembantu Galian

  13. Pembantu Kaji Bumi

  14. Pegawai Makmal Filem

  15. Penolong Pegawai Makmal Filem

  16. Pembantu Makmal Filem

  17. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

  18. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

  19. Pensyarah Perubatan

  20. Pensyarah Pergigian

  21.Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional

  22. Pengajar Kraf

  Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

  35

 • Bil. Skim Perkhidmatan

  23. Pembantu Pertanian

  24. Pembantu Veterinar

  25. Renjer Hutan

  26. Pengajar Membalak

  27. Pengawas Hutan

  28. Pembantu Hidupan Liar

  29. Pembantu Hidupan Liar Rendah

  30. Tukang K1

  31. Tukang K2

  32. Tukang K3

  33. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

  Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

  36

 • Bil. Skim Perkhidmatan

  34. Operator Loji

  35. Pekerja Awam Khas

  36. Pekerja Awam

  37. Penyelamat

  38. Pelukis Pelan

  39. Juruteknik Landskap

  40. Juruteknik

  41. Juruteknik Ukur

  42. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

  43. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

  44. Penguasa Bekalan Air

  45. MerinyuTali Air

  Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

  37

 • Bil. Skim Perkhidmatan

  46. Pegawai Perhubungan Preman

  47. Penyelia Jeti

  48. Penghantar Notis

  49. Pembantu Kamera/Pemandu

  50. Pemandu Kenderaan

  51. Pembantu Am Pejabat

  52. Pengurus Stesen

  53. Penyelia Jurupakaian

  54. Peniup Kaca

  55. Pegawai Khidmat Pelanggan

  56. Pengawas Pemulihan

  Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

  38

 • Bil. Skim Perkhidmatan

  57. Pegawai Penerbitan

  58. Penolong Pegawai Penerbitan

  59. Pembantu Penerbitan

  60. Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat

  61. Penolong Operator Kamera

  62. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial

  63. Pembantu Penyelidik Sosial

  64. Pengurus Asrama

  65. Penolong Pengurus Asrama

  66. Penyelia Asrama

  Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

  39

 • Bil. Skim Perkhidmatan67. Penolong Pegawai Tadbir Tanah

  68. Pembantu Tadbir Tanah

  69. Pegawai Pemeriksa Paten

  70. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera)

  71. Pembantu Pemuliharaan

  72. Jurulatih Kawad

  73. Pembantu Wartawan/Wartawan

  74. Atendan Kesihatan

  75. Penolong Pegawai Penaksir

  76. Pegawai Aktuari

  77. Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

  78. Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

  Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

  40

 • Skim Perkhidmatan JumudSebelum SBPA

  41

 • SSB 1992

  SSM 2002

  JKK 1976

  63 sp

  8 sp

  26 sp

  KategoriPerkhidmatan

  Jumud

  Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  42

  PresenterPresentation NotesBerdasarkan maklum balas daripada agensi, terdapat 3,352 orang penyandang dalam 97 skim perkhidmatan jumud termasuk adhoc seperti pecahan berikut:-63 skim perkhidmatan - JKK 197626 skim perkhidmatan - SSB 8 skim perkhidmatan - SSM.

 • • pembaziran modal insan

  • tidak ada kemajuan kerjaya

  • demoralised

  KesanPegawai Kekal

  DalamPerkhidmatan

  Jumud

  Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  43

  PresenterPresentation NotesSesuatu perkhidmatan itu boleh dijumudkan atas faktor-faktor berikut:fungsi perkhidmatan tidak relevan; ataufungsi perkhidmatan telah diambil alih oleh perkhidmatan lain (sama ada fungsinya diperluaskan atau berlaku perubahan fungsi tugas); ataufungsi perkhidmatan telah diswastakan, diasingkan saraan atau dialih daya (out source).

 • Agensi BilanganPenyandangPerkhidmatan Awam Persekutuan 2,574Pentadbiran Kerajaan Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan 778Jumlah 3,352

  Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  44

 • Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  45

  PresenterPresentation NotesDalam usaha menyelesaikan isu jumud, beberapa surat edaran dan surat pekeliling perkhidmatan telah dikeluarkan oleh JPA yang bertujuan untuk menyelaraskan penyandang perkhidmatan jumud ke perkhidmatan yang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, sehingga kini masih terdapat penyandang dalam perkhidmatan awam.

  Oleh itu, di bawah pelaksanaan SBPA pada kali ini, kerajaan sekali lagi membuka ruang dan peluang kepada penyandang perkhidmatan jumud untuk memasuki skim perkhidmatan yang berkuat kuasa.

 • Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  46

  PresenterPresentation NotesSelaras dengan hasrat untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang kejat, menangani isu-isu yang timbul dalam menguruskan perkhidmatan jumud serta serta meningkatkan morale pegawai untuk terus berkhidmat dalam perkhidmatan awam melalui penambahbaikan laluan kerjaya, kerajaan memutuskan supaya jawatan jumud sebelum SBPA dimansuhkan. Penyandang sedia ada dalam perkhidmatan jumud akan ditukar ke skim perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA.

  Seperti yang dimaklumkan di dalam Lampiran B7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, terdapat baki 3,352 penyandang dalam 97 skim perkhidmatan jumud. Maklumat ini telah dikemukakan oleh pihak Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri sehingga Ogos 2011. Walau bagaimanapun, selepas tarikh tutup, JPA masih menerima maklumat mengenai skim perkhidmatan jumud daripada agensi-agensi. Walaupun jawatan jumud berkenaan tidak dinyatakan di dalam Lampiran B7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, ia akan turut diliputi dalam taklimat pada hari ini.

  Sekiranya terdapat penyandang di skim perkhidmatan jumud selain senarai tersebut, agensi perlu memaklumkan JPA (Bahagian Pembangunan Organisasi) untuk tindakan susulan.

 • Jawatan jumud DIMANSUHKAN

  PENYANDANG DITUKAR ke skim perkhidmatan

  berkuat kuasa

  Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  47

  PresenterPresentation NotesMulai 1-1-2012, semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan dan penyandang akan ditukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa.

 • OPSYEN SBPA

  Jawatan jumuddimansuhkan

  Ditamatkanperkhidmatan/

  Bersara

  Pertukaran ke skim perkhidmatan

  SBPA

  Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  48

  PresenterPresentation NotesSemua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan mengambil kira fungsi skim perkhidmatan berkenaan tidak lagi diperlukan. Penyandang jawatan jumud ini akan ditawarkan opsyen bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA.

  Bagi pegawai yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA dalam kategori ini, pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan ditamatkan perkhidmatan di bawah Seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227).

 • Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  49

 • Tukarke Gred 11

  Gred 1 Hingga

  10

  Tukarke gredsetara

  Gred 11 Dan Ke

  Atas

  Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

  50

  PresenterPresentation NotesPrinsip pemindahan penyandang skim perkhidmatan jumud ke skim perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA adalah seperti berikut:

  penyandang yang berada di Gred 1 hingga 10 akan ditukar lantik ke Gred 11 (Gred 5-1 di bawah SBPA) iaitu gred terendah yang menggunakan syarat lantikan di peringkat PMR/SRP;prinsip tiga (3) tahun pengalaman menggantikan satu (1) tahun kelayakan akademik digunakan dalam menyelaraskan penyandang yang berada di gred 1 hingga 10 (kelayakan darjah 6 ke PMR); danpenyandang yang berada di Gred 11 dan ke atas akan ditukar lantik ke gred yang setara berdasarkan kesesuaian fungsi dan bidang tugas, keseragaman skim bagi fungsi yang setanding di pelbagai agensi, keperluan agensi serta peluang kemajuan kerjaya penyandang.

  Walau bagaimanapun, terdapat penyandang dalam skim perkhidmatan jumud tertentu yang akan bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di gred lebih tinggi iaitu skim perkhidmatan Bidan, Penolong Jururawat, Juruproses Filem X-Ray, Pembantu Hospital Rendah dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan. Sebab: skop tugas wujud dan masih diperlukan dan tiada skim perkhidmatan di peringkat PMR yang sesuai untuk ditukarkan pegawai.

  Pelaksanaannya adalah berdasarkan surat rujukan JPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 berhubung cadangan penambahbaikan kemajuan kerjaya penyandang dalam empat (4) skim perkhidmatan jumud iaitu Bidan, Pembantu Hospital Rendah, Juruproses Filem X-Ray dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia serta Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003: Menaik taraf skim perkhidmatan Penolong Jururawat kepada skim perkhidmatan Jururawat Masyarakat yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

 • Skim Perkhidmatan Jumud

  1 Anak Perahu Gred R1, R4 19 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan)Gred G112 Apprentis Pelukis Pelan Gred R1, R4 20 Pembantu Tukang Letrik Gred R1, R4

  3 Juruinjin Laut Gred A11 21 Penjalan Jentera Gred R3, R6

  4 Juruteknik Perancang Bandar Gred J11 22 Jurumudi Gred A1, A3

  5 Mekanik Gred R1, R4 23 Kelasi Gred A1

  6 Operator Pam Gred R9 24 Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S1, S4

  7 Pembantu Luar Gred S10 25 Pembantu Tukang Kimpal Gred R1, R4

  8 Pembantu Luar Gred G11 26 Tukang Kebun Gred N1, N4

  9 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11 27 Amra Gred KP11

  10Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred G1, G4

  28 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G11

  11 Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R1, R4 29 Pembantu Makmal Rendah Gred C11

  12 Pembantu Hidrologi Gred R9, R12 30 Penarik Rantai Gred R1, R4

  13 Pembantu Jurugegas Paip Gred R1, R4 31 Pengawas Gred J11

  14 Pembantu Juruletrik Auto Gred R1, R4 32 Penjaga Gred R3, R6

  15 Pembantu Luar Rendah Gred G1, G4 33 Penolong Tukang Gred R1, R4

  16 Pembantu Mekanik Gred R1, R4 34 Atendan Haiwan Gred G1

  17 Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R1, R4 35 Pencuci Gred R10

  18 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R1, R4 36 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R3, R6

  1. Pembantu Awam Gred H5-1

  51

 • Skim Perkhidmatan Jumud

  1 Juruinjin Laut Gred A14 7 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14

  2Juruteknik Perancang Bandar Gred J14 8 Pembantu Makmal Rendah Gred C14

  3 Juruteknik Rendah Gred J14 9 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G14

  4 Operator Pam Gred R14 10 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S14

  5 Pembantu Luar Gred G14 11 Pencatit Data Gerudi Gred C14

  6 Pengawas Gred J14 12 Pembantu Menggerudi Gred C14

  1. Pembantu Awam Gred H5-2

  Skim Perkhidmatan Jumud

  1 Jaga Gred R1, R4

  2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1

  52

 • Skim Perkhidmatan Jumud

  1 Atendan Gred N1, N4 15 Pegawai Petempatan Rendah Gred N11

  2 Atendan Makmal Gred N1 16 Pelayan Gred N1, N4

  3 Atendan Luar Dalam Gred N3, N12 17 Pelayan Asrama Gred N1, N4

  4 Atendan Worksyop Gred N1, N4 18 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11

  5 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11 19 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11

  6 Jurutayang Studio Gred N1, N4 20 Pencari Fail Gred N1, N4

  7 Operator Mesin Gred N1, N4 21 Pengawas Gred N11

  8 Operator Mesin Offset Gred N1, N4 22 Pengawas Istana Gred N11

  9 Operator Mesin Penyalin Gred N1, N4 23 Penghantar Berita Gred N1

  10 Operator Mesin Penyalin Gred N11 24 Penghantar Cepat Gred N1, N4

  11 Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 25 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1, N4

  12 Operator Wayang Gambar Gred N11 26 Penjaga Peringkat II Gred N1, N4

  13 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1, N4 27 Penjaga Tkt II Gred N1, N4

  14 Pegawai Kerani Rendah Gred N11 28 Penjilid Buku Gred N11

  3. Pembantu Operasi Gred N5‐1

  53

 • Skim Perkhidmatan Jumud29 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 41 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11

  30 Atendan Letak Kereta Gred N1, N12 42 Penyemak Perpustakaan Gred S11

  31 Atendan Letak Kereta Gred N4 43 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11

  32 Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 44 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11

  33 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11 45 Pengawet Gred N11

  34 Pelukis Pelan Rendah Gred J11 46 Pencatit Masa Gred N11

  35 Pembaca Pruf Gred N11 47 Penimbang Gred N11

  36 Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Gred S11 48 Pemungut Sewa Gred N3, N12

  37 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N11 49 Pembantu Kesihatan Awam Gred U11

  38 Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 50 Pembantu Percetakan Rendah Gred N11

  39 Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 51 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B11

  40 Penyelia Asrama Rendah Gred N11

  3. Pembantu Operasi Gred N5‐1

  54

 • Skim Perkhidmatan Jumud

  1 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 12 Penimbang Gred N14

  2 Operator Mesin Penyalin Gred N14 13 Penyelenggara Stor Rendah Gred N14

  3 Operator Wayang Gambar Gred N14 14 Penyelia Asrama Rendah Gred N14

  4 Pegawai Kerani Rendah Gred N14 15 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14

  5 Pegawai Petempatan Rendah Gred N14 16 Pembantu Tadbir Rendah Gred N14

  6 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14 17 Pelukis Pelan Rendah Gred J14

  7 Pengawas Gred N14 18 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14

  8 Pengawas Istana Gred N14 19 Penyelia Bangunan Rendah Gred N14

  9 Penjilid Buku Gred N14 20 Pembantu Kesihatan Awam Gred U14

  10 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14 21 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14

  11 Pencatit Masa Gred N14 22 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B14

  3. Pembantu Operasi Gred N5‐2

  55

 • Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Pembantu Laut Gred A4-1

  2 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 Pembantu Laut Gred A4-3

  4. Pembantu Laut

  Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Operator Komputer Gred F17 Juruteknik Komputer Gred FT4-1

  2 Operator Komputer Gred F22 Juruteknik Komputer Gred FT4-3

  5. Juruteknik Komputer

  Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

  1 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pembantu Kemahiran Gred H4-1

  2 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22 Pembantu Kemahiran Gred H4-3

  6. Pembantu Kemahiran

  56

 • Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

  1 Pembuat Set Gred N17

  Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

  Gred N4-1

  2 Merinyu Daging Gred N17

  3 Merinyu Kesihatan Gred C19

  4 Merinyu Pekan Gred N17

  5 Jurubina Model Gred J17

  6 Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14

  7 Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14

  8Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11, U14

  9 Serang Gred A17

  10 Pembuat Set Gred N22

  Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

  Gred N4-3

  11 Merinyu Daging Gred N22

  12 Merinyu Kesihatan Gred C22

  13 Merinyu Pekan Gred N22

  14 Penyelia Bangunan Gred N22

  7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

  57

 • Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

  1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG17 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1

  2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG22 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-3

  8. Pembantu Hal Ehwal Islam

  Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

  1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG27Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1

  2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG32

  Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-2

  9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam

  58

 • Skim Perkhidmatan Jumud

  1 Penolong Jururawat Gred U11, U14*

  2 Bidan Gred U11, U14*

  Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

  1 Pegawai Perpustakaan Gred S41 Pustakawan Gred S1-1

  2 Pegawai Perpustakaan Gred S44 Pustakawan Gred S1-2

  3 Pegawai Perpustakaan Gred S48 Pustakawan Gred S1-4

  11. Pustakawan

  10. Jururawat Masyarakat Gred U4-2

  *Tertakluk kepada memenuhi syarat ditetapkan dalam surat rujukanJPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 dan PekelilingPerkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003.

  59

 • 60

 • 61

  Slide Number 2SKOP PEMBENTANGANSlide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Slide Number 50Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54Slide Number 55Slide Number 56Slide Number 57Slide Number 58Slide Number 59Slide Number 60Slide Number 61