skema kertas 2. trial mrsm 2016

Download Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

Post on 22-Jan-2018

1.392 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. il SULIT 124912 Sejarah Kertas 2 September 2016 2Yz iorrr 124912 MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKTIIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016 PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga Puluh minit UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini stiLIT dan Hak cipta Bahagian Pendidikan Menengah -MARA. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimakiumkan kePada sesiaPa. [Lihat sebelah SULIT 124912 Ozote u* Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA
  2. 2. 2 SKEMA JAWAPAN ESEI BAHAGIAN A 140 markahl Janab semua soalan' 1 1 1 llrn) 1 1 1 1 1 1 1 Uti 1 1 1 1 1 i I 1 1 1 1 1.: Vm) :E Nrdkfi dtfiti Yang terdaPat aatam tamadun berikut? Tamadun Hwang I{o Dinasti Hsia Dinasti Shang Dinasti Chou [L marhah] Fi F2 F3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Tamadun China Dinasti Chidshih Huang Ti Dinasti Han Dinasti Tang Dinasti Song Dinasti Yuan Dinasti Ming Dinasti Ching [rnana-mana Lxlm) [1 nrarhah] [rnana-rrnna lxlmf F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Ft2 Jelaskansumbangankedua.duatamaduntersebutdalambidang pertanian 12 markahl Pembinaan sistem pengairan/terusan Teknologi Pembajakan Cang!