sistem sistem belanjawan

Download Sistem Sistem Belanjawan

Post on 14-Jun-2015

2.643 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 10SISTEM SISTEM BELANJAWANZAHERAWATI ZAKARIA GMGF2023 PENTADBIRAN KEWANGAN

10.1 PENGENALANMengkaji bagaimana struktur, elemen dan proses mempengaruhi keputusan dengan sumber-sumber yang terhad bagi mencapai sesuatu matlamat.

10.2 SIFAT-SIFAT BELANJAWANi) Kaedah yang cekap dalam memaksimumkan output ii) Perhubungan antara hasil & belanja iii)memberi keutamaan kepada hak dan keperluan iv) dipengaruhi oleh elemen politik (eksekutiflegislatif-judisiari)

10.3 PENDEKATAN-PENDEKATAN BELANJAWAN1) Pendekatan Pengurusan - matlamat mencapai kecekapan & keberkesanan perbelanjaan kerajaan -pelbagai perubahan dan reformasi ke atas kewangan termasuk sistem belanjawam (kemelesetan ekonomi & krisis kewangan) - contoh sistem belanjawan di bawah pendekatan pengurusan (Sistem Belanjawan Prestasi, Sistem Belanjawan Zero-Base & Sistem Belanjawan Diubahsuai - Meletakkan kuasa eksekutif sebagai locus of power

2) Pendekatan Politik - Satu cara pihak kerajaan membuat keputusan yang mengutamakan keadilan, konsensus, perwakilan dan pembinaan bangsa - Menggalakkan perubahan perbelanjaan dan program secara incremental - Meletakkan kuasa legislatif sebagai locus of power

3) Pendekatan Undang-undang -melindungi hak-hak dalam Perlembagaan seperti hak asasi, hak individu, kesamarataan, adil dan saksama. Mempengaruhi sistem belanjawan apabila peuntukan tidak adil akan diberikan kepada sesuatu program dengan membezakan kawasan @ penerima faedah. Peranan mahkamah boleh menyebabkan peuntukan untuk sesuatu program dan aktiviti meningkat dan dilindungi di bawah Perlembagaan.

10.4 MATLAMAT BELANJAWANi) Kawalan -format dalam belanjawan dibuat ikut peraturan -akauntabiliti fiskal & mekanisme kawalan diberi perhatian ii) Pengurusan - Proses belanjawan menekankan memobilisasikan kakitangan dan sumber dalam program & aktiviti iii) Perancangan - Penekanan diberikan kepada memperbaiki aspek pembuatan keputusan. Faktor rasionaliti dititikberatkan.

10.5 SISTEM BELANJAWAN PRESTASIKeutamaan kepada aspek pengukuran kerja iaitu prestasi. Menekankan hubungan aktiviti-aktiviti dalam jabatan, prestasi yang akan ditunjukkan oleh aktiviti dan perbelanjaan yang diperuntukkan. Ringkasnya; i) Senarai aktiviti & program dibuat; ii) Apakah matlamat prestasi yang dibentuk oleh aktiviti; iii) Hubungan antara perbelanjaan dengan ukuran prestasi aktiviti.

Dalam SBP, sesebuah organisasi perlu ada struktur operasi yang jelas. Contohnya; sebuah hospital yang mempunyai beberapa jabatan & unit. Masing-masing mempunyai matlamat tersendiri dan anggaran belanjawan tersendiri. Kekuatan; SBP adalah hubungan yang jelas antara belanjawan dengan aktiviti melalui maklumat prestasi yang dibuat oleh unit-unit organisasi.

Kelebihan SBP1) Analisa ke atas matlamat program. Matlamat yang umum ditukar kepada matlamat yang jelas dan lebih objektif. Cth. Matlamat dalam program lalulintas adalah untuk memberi keselamatan di jalanraya ditukar kepada matlamat yang lebih jelas iaitu mengurangkan kadar kematian, kecederaan parah, kecedaraan ringan dan kerosakan harta benda. 2) Analisa ke atas jumlah kos program untuk tempoh melebihi setahun bagi penentuan pencapaian matlamat yang berkesan.

3) Analisa kaedah-kaedah alternatif untuk mencapai matlamat dengan memilih pendekatan keberkesanan-kos. Cth. Banyak kos yang terlibat untuk mengurangkan kadar kematian melalui penggunaan tali kaledar @ melalui latihan lulus memandu yang lebih baik. Kedua-dua kos tersebut tak sama dan perlu dikenalpasti.

4) Analisa kos dan faedah yang lebih sistematik. Memerlukan setiap program agensi dinilai dan dibandingkan kos dan faedahnya dengan lain-lain program agensi. Cth. Kos program latihan lulus memandu dengan kos program kesihatan kepada ibu mengandung. Kedua-dua program tersebut akan dinilai dan dianalisa terlebih dahulu.

10.6 SISTEM BELANJAWAN PERANCANGAN DAN PROGRAMTeknik yang bermatlamat perancangan Banyak digunapakai di US Diperkenalkan bagi membantu pihak eksekutif memperbaiki proses perancangan dan pembuatan keputusan dengan menggunakan teknik-teknik analisis.

KELEBIHAN PPBS; i) Analisa ke atas matlamat program ii) Analisa ke atas jumlah kos program untuk tempoh melebihi setahun iii) Analisa kaedah-kaedah alternatif untuk mencapai matlamat (keberkesanan kos) iv) Analisa kos dan faedah yang lebih sistematik SBP popular sekitar 1990 an dalam mempelopori konsep perancangan strategik. Namun begitu, sukar dilaksanakan kerana tidak semua agensi dapat memenuhi keperluan yang diminta dan maklumat daripada pihak atasan sukar didapati.

10.7 SISTEM BELANJAWAN ZERO-BASE (ZBB)Diperkenalkan di US pada 1970an oleh Presiden Carter. Bertujuan untuk memberi beberapa pilihan kepada pengurusan belanjawan ke atas program & aktiviti. Zero-Base @ sifar bermakna program @ aktiviti yang sedia ada tidak akan mendapat pembiayaan secara automatis pada setiap kali tahun fiskal. Perlu kemuka justifikasi keperluan setiap program @ aktiviti pada setiap permulaan penyediaan belanjawan dibuat.

Elemen-elemen dalam ZBB; i) Unit-unit keputusan pengurus -Peringkat pengurusan paling terendah membuat keputusan unit masing-masing. ii) Pakej-pakej keputusan & pembiayaan. -Akan diperiksa dan dikaji mengikut kategori dan keutamaan. -Aktiviti-aktiviti yang berada di senarai teratas akan menjadi pilihan utama, kedua dan ketiga. iii) Pakej pilihan oleh pengurus atasan -Semua komponen keutamaan pakej akan dibawa ke peringkat atasan. -Keputusan akan dibuat berdasarkan keutamaan organisasi secara keseluruhan.

Kelemahan-kelemahan ZBB; 1) Pengiraan kos adalah rumit & kompleks. 2) Beban analisa kos dan aktiviti adalah banyak kepada semua pihak yang terlibat. 3) kepuasan kerja kepada penguruspengurus unit akan terjejas setiap kali senarai keutamaan mereka tidak terpilih oleh pihak atasan.

10.8 SISTEM-SISTEM BELANJAWAN DI MALAYSIA10.8.1 Sistem Belanjawan Butir Garisan Sistem terawal menumpukan kepada aspek kewangan untuk mengawal & mengelak penipuan, perbelanjaan yang berlebihan dan perbelanjaan yang tidak diakui. Agensi perlu mengemukakan anggaran perbelanjaan berdasarkan butir-butir perbelanjaan yang ingin dibuat.

Contoh Sistem Belanjawan Butir Garisan Item Perbelanjaan Hospital Gaji Elaun Bekalan ubatan Perkhidmatan Aset Utiliti & Perhubungan Jumlah Jumlah Peruntukan RM2000000 RM 800,000 RM5000000 RM 700,000 RM 900,000 RM 600,000 RM1000000

Kelemahan; 1) Ia tidak menghubungkaitkan perbelanjaan dengan matlamat perbelanjaan dan agensi. 2) Tiada fokus kepada pencapaian dan perbelanjaan yang dibuat. 3) tiada ukuran antara perbelanjaan dengan prestasi output agensi. 4) Pemberian peruntukan kepada agensi tidak mempunyai hubungan dengan dasar-dasar negara.

10.8.2 Sistem Belanjawan Program & Prestasi (SBPP)Diperkenalkan pada tahun 1960an di Malaysia. Ciri utama; i) Penentuan tujuan iaitu matlamat yang ingin dicapai oleh agensi mesti dinyatakan. ii) Pembentukan struktur program/aktiviti dimulakan iaitu agensi mesti mewujudkan struktur progrsm organisasi berdasarkan output dan pencapaian matlamat. iii) Pengeluaran petunjuk dan pengukuran prestasi.

Kelemahan kelemahan SBPP; 1) Pengukuran beban kerja mengikut struktur program tidak dapat berkembang 2) Pengukuran prestasi organisasi tidak dapat berhubung dengan prestasi individu dan tiada mekanisme yang tepat 3) Aktiviti pemotongan belanjawan yang dibuat oleh Perbendaharaan telah menimbulkan keitdakpuasan pengurus agensiyang menjejaskan matlamat agensi.

10.8.3 Sistem Belanjawan diubahsuai (MBS)Kerangka pembaharuan pada 1990 untuk memperbaiki SBPP. Pada 1995, semua agensi kerajaan perlu menggunakan sepenuhnya kaedah belanjawan MBS. Ciri-ciri MBS; 1) Batas perbelanjaan 2) Perjanjian program 3) Laporan Pengecualian 4) Rancangan Penilaian Program 5) Pendekatan menyeluruh terhadap kawalan perbelanjaan

10.9 RUMUSANSistem belanjawan yang dibincangkan dalam bab ini bermula dengan Sistem Belanjawan Butir Garisan, Sistem Belanjawan Prestasi, Sistem Belanjawan Perancangan dan Program, Sistem Belanjawan Program dan Prestasi dan Sistem Belanjawan Diubahsuai. Setiap belanjawan mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri.