sistem perakaunan kerajaan-part 5 of 5.pdf

Download Sistem Perakaunan Kerajaan-Part 5 Of 5.pdf

Post on 06-Dec-2015

236 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Seksyen 16(1) Akta Prosedur Kewangan, memerlukan Akaun Awam dibentangkan di Parlimen setelah diaudit.

  Perbendaharaan adalah bertanggungjawab memantau

  pertanyaan audit supaya tindakan diambil dengan segera.

  Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara memeriksa laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata

  Kewangan.

  AKAUNTABILITI KEWANGAN

  16

 • HUBUNGKAIT AKAUNTABILITI AWAM

  18

  Jawapan Kepada Laporan Audit

  Waran & Sub Waran

  Pusat Tanggungjawab

  Pejabat Perakaunan

  Perbelanjaan /Hasil

  Kementerian/ Jabatan

  Belanjawan

  Perbendaharaan

  Data urusniaga Harian

  Belanjawan

  Parlimen

  Waran Am

  Call Circular

  Jabatan Akauntan Negara

  J/K Kira-kira Wang Negara

  Akaun Awam Telah Diaudit

  Akaun Awam

  Ketua Audit Negara

  Laporan Audit

  Laporan Audit

 • Memastikan pengurusan wang awam dibuat mengikut undang-undang dan peraturan

  Menyediakan satu sistem yang berkesan bagi pegawai / kakitangan melaksanakan tugas

  Memastikan tugas dilaksanakan menepati dan mencapai objektif yang ditetapkan

  MATLAMAT AKAUNTABILITI

 • ANDAIAN DALAM PERAKAUNAN

  BERTERUSAN

  KETEKALAN

  ENTITI BERASINGAN

  OPERASI BERKEKALAN

  PENGGUNAAN PRINSIP TIDAK BOLEH DIUBAH

  HAK DIDAKWA DAN MENDAKWA

  8

 • 19

  PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

  PEGAWAI PENGAWAL adalah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Jabatan yang dilantik bagi:- Mengawal kutipan/terimaan. Mengawal perbelanjaan dan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus Stor

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

  Menyelenggara Buku Vot

  Mengesahkan perbelanjaan dan terimaan Kementerian/Jabatan yang disediakan oleh

  Jabatan Akauntan Negara.

  Memberi penjelasan kepada Ketua Audit Negara dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC).

  20

  9

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERAKAUNAN

  Pegawai Perakaunan termasuklah tiap-tiap pegawai awam yang bertanggungjawab bagi perkara-perkara seperti berikut :-

  memungut, menerima atau mengakaunkan, atau yang sebenarnya memungut, menerima atau mengakaun wang awam; atau

  21

  10

 • membayar/mengeluarkan atau yang sebenarnya membayar/mengeluarkan, apa-apa wang awam atau barang-barang awam; atau

  menerima, menyimpan atau melupus, atau mengakaun, barang-barang awam atau yang sebenarnya menerima, memegang atau melupus barang-barang awam.

  21

  PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERAKAUNAN

 • PENGURUSAN DAN OPERASI PERAKAUNAN

  Ibu Pejabat JANM

  Pejabat Perakaunan - Cawangan JANM - JMS

  Pusat Tanggungjawab (P.T.J)

  Pemegang Panjar - Dalam Negeri - Luar Negeri

  22

  11

 • MAKLUMAT PERAKAUNAN

  Laporan Kewangan disatukan bagi penyediaan Penyata Kewangan. Laporan Bulanan Perbelanjaan, Hasil dan Amanah. Laporan Kementerian Kewangan Laporan Bulanan bagi Jawatankuasa Aliran Wang Tunai. Laporan Subsidiari lain i. Pinjaman Kenderaan dan komputer ii. Pendahuluan Diri iii. Pendahuluan Pelbagai

  iv. Sewa Rumah

  24

  12

 • Akaun Awam Penyata kewangan kerajaan persekutuan yang disediakan oleh Akauntan Negara Malaysia untuk Menteri Kewangan Seksyen 16(1) Akta Prosedur Kewangan 1967(pindaan 1972) Tahun Kewangan tempoh tahun kewangan adalah dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun Melaporkan semua urusniaga kewangan dan mengakaun sumber dan penggunaan sumber seperti yang diperuntukkan oleh Parlimen Disediakan dari rekod pusat yang diselenggara oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  AKAUN AWAM / PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

  25

  13

 • MEKANISMA PENGESANAN DAN PENGUKURAN

  Pengesanan dan pengukuran akauntabiliti dalam pengurusan kewangan sektor awam atau Kerajaan dilakukan melalui: Audit Dalam dan Kawalan - tugas dan tanggungjawab diberi oleh pegawai pengawal Audit Berkanun - Ketua Audit Negara, Akta Audit 1957 dan Akta Prosedur Kewangan 1957 Pembentangan Akaun Awam - Persekutuan (Kabinet, Parlimen), Negeri (EXCO, DUN) Perbahasan Laporan Ketua Audit Negara - JK Kira-kira Wang Negara (Persekutuan)

  26

  14

 • SEKIAN TERIMA KASIH