sistem pengurusan wabak denggi (spwd) agensi...

Download SISTEM PENGURUSAN WABAK DENGGI (SPWD) AGENSI s3p.mampu.gov.my/.../1265-sistem-pengurusan-wabak-denggi-spwd.pdf ·

Post on 30-Mar-2019

235 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SISTEM PENGURUSAN WABAK DENGGI (SPWD)

AGENSI REMOTE SENSING MALAYSIA DAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

2

SISTEM PENGURUSAN

WABAK DENGGI (SPWD)

Mengurangkan kejadian kes,

wabak dan kematian

akibat denggi

Pembangunan sistem pengurusan yang lebih berkesan dan meningkatkan

kecekapan pemantauan secara real-time dan tepat

Mempercepat tindakan

pencegahan

Mengurangkan kos

pengurusan denggi

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Kes Denggi

Kes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Kes Kematian

Mati

49,335 Kes

(tahun 2008)

Kes Kematian

sebanyak 134

(tahun 2010)

3

Sebelum Projek SPWD 3

1. Maklumat

yang tepat

dan cepat

2. Pemetaan kes dan

wabak menggunakan

GIS

3. Kawasan kawalan yang

tepat dan terperinci

Pemantauan

Secara

Automasi

2. Pemetaan kes

dan wabak

secara manual

1. Maklumat

berbeza dan

lambat

3. Kawasan

kawalan

kurang tepat

Pemantauan

Secara Manual

Transformasi

Inovasi Projek SPWD 4

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD)

Penggunaan

teknologi

remote

sensing, GIS,

GPS, ICT,

Internet

5

Aktiviti Pencegahan Dan Kawalan

Penyakit Denggi

55-

70% Penurunan

bilangan

kes

80-

91%

Penurunan

jumlah episod

wabak

78-

88%

Pengurangan

bilangan

lokaliti wabak

Penurunan

bilangan wabak

tak terkawal

>95

%

Penjimatan kos

pengoperasian

RM380k-

RM414k

Penjimatan kos

pengurusan

sehingga

RM592k

6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Pulau Pinang Melaka Negeri Sembilan

Bilan

gan

Kes

Negeri

2010

2012

Penurunan Kes Denggi Mengikut Negeri

(2010 - 2012)

1843

832

1485

449

1501

552

55%

70% 63%

7

Penurunan Kejadian Wabak Denggi Mengikut Negeri

(2010 2012)

0

20

40

60

80

100

120

140

Pulau Pinang Melaka Negeri Sembilan

Bila

nga

n W

abak

Negeri

2010

2012

133

12

99

9

138

28

91%

91%

80%

8

RM0

RM100,000

RM200,000

RM300,000

RM400,000

RM500,000

RM600,000

RM700,000

RM800,000

Pulau Pinang Melaka Negeri Sembilan

RM

73

7,2

00

RM

59

4,0

00

RM

60

0,4

00

RM

33

2,8

00

RM

17

9,6

00

RM

22

0,8

00

2010

2012

Negeri

63% 70%

56%

Penurunan Kos Pengoperasian Kes Denggi Mengikut Negeri

(2010 2012)

9

RM0

RM200,000

RM400,000

RM600,000

RM800,000

RM1,000,000

RM1,200,000

RM1,400,000

Pulau Pinang Melaka Negeri Sembilan

RM1,388,102

RM1,078,506

RM1,275,772

RM391,528

RM223,646

RM357,832

2010

2012

72%

79%

72%

Negeri

Penurunan Kos Keseluruhan Denggi Mengikut Negeri

(2010 2012)

10

RM0

RM100,000

RM200,000

RM300,000

RM400,000

RM500,000

RM600,000

RM700,000

Pulau Pinang Melaka Negeri Sembilan

RM650,902

RM484,506

RM675,372

RM58,728 RM44,046

RM137,032

2010

2012

Negeri

80% 91%

91%

Penurunan Kos Pengoperasian Wabak Denggi Mengikut Negeri

(2010 2012)

11

iDengue untuk

komuniti

Sebaran Maklumat

(SMS)

Sistem Amaran Awal

Denggi

WAY FORWARD PROJEK SPWD

12

Pelancaran iDengue

Modul Kedua Aplikasi SPWD

13