sistem litigasi dan adr satu kajian perbandingan

Click here to load reader

Post on 19-Jul-2015

797 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

SISTEM LITIGASI DAN ADR:SATU KAJIAN PERBANDINGANMOHD HAFIZI BIN MOHD YUSOF10BI01016MUHAMMAD AMMAR BIN MOHD DAHRI10BI01021MOHD LUQMAN HAKIM BIN JAFAR 10BI01052PENDAHULUANSebelum berkembangnya kaedah ADR, lazimnya segala pertikaian diselesaikan melalui pengadilan di Mahkamah. Kebelakangan ini, penyelesaian pertikaian ini mulai beralih daripada pengadilan kepada penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenali sebagai Penyelesaian Pertikaian Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR)DEFINISI LITIGASIMerupakan suatu proses dimana suatu pertikaian atau isu diantara ke dua belah pihak dibawa ke mahkamah untuk tindakan selanjutnya.Tindakan mahkamah yang dibuat adalah untuk mendapatkan penghakiman bagi membetulkan suatu kesalahan.SISTEM LITIGASISistem penyelesaian pertikaian melalui badan kehakiman. Pertikaian yang terjadi dan diperiksa melalui saluran litigasi akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim.KEBAIKAN LITIGASIRuang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas.Hakim yang terlantik adalah ahli dan pakar dalam pengkhususan kes.KEBURUKAN LITIGASIKes lewat selesai sekiranya banyak kes tertunggak di Mahkamah.

Kos bayaran adalah tinggi.DEFINISI ADRADR (Penyelesaian Pertikaian Alternatif) yang dapat diterjemahkan ialah penyelesaian yang dilakukan diluar mahkamah.Dari segi teknikalnya, ADR merujuk kepada matlamat menyelesaikan pertikaian selain melalui mahkamah atau dengan kata lain penyelesaian pertikaian yang dicapai melalui cara alternatif dengan menggunakan orang tengahMATLAMATDapat mengurangkan kesesakan kes di mahkamahDapat mengurangkan kos yang tinggi dan kelewatan keputusan kesBoleh meningkatkan penglibatan masyarakat dalam menyelesaikan pertikaian yang berlaku antara mereka.Dapat melancarkan laluan untuk keadilan itu sendiri.PROSEDUR ADRPRIMARYRundinganPermulaan kepada satu proses perbincangan yang panjang dalam mengenalpasti perkara-perkara yang dapat dipersetujui dan tidak dipersetujui antara pihak-pihak yang bertikai.Contoh: Secara bersemuka, melalui telefon, surat menyurat, emel dan dll.

Orang tengah (Mediation)Proses yang melibatkan pihak ketiga yang dijemput oleh pihak yang bertikai tanpa memberi kuasa kepada pihak ketiga.

Timbang Tara (Arbitration)Proses ini adalah untuk mengenalpasti serta memberi penyelesaianSambungan..SecondaryHakim Sewa (Private Judging)Ianya dipilih sendiri oleh pihak yang bertikai

HybridMemerlukan kepakaran kepada sesuatu yang lebih kepada pembinaan dan tertakluk kepada apa-apa undang-undang yang boleh memberi pendapat atau pandangan tentang kepakarannya.SISTEM ADRKonsep baru untuk penyelesaian pertikaian atau perbezaan pendapat antara pihak yang terkenal secara keseluruhan yang merupakan alternatif dalam menyelesaikan pertikaian selain daripada litigasi.KEBAIKAN ADRDijamin kerahsiaan pertikaian di antara pihak-pihak.

Para pihak dapat memilih arbitrator yang mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang dipertikaikan, jujur dan adil.KEBURUKAN ADRKurang kepastian undang-undang

Kredibiliti Hakim awam yang bukan ahli dalam isu.PERBANDINGAN ANTARA SISTEM ADR DENGAN SISTEM LITIGASISISTEM ADRSISTEM LITIGASIPREMIER:NegotiationMediation / Conciliation / Sulh (dalam Syariah)Arbitration (Timbangtara)

SECONDARY:Private JudgingMini Trial

HYBRID:Expert DeterminationMed-ArbOmbudsmanSummary TrialProsedur rayuan sivilPenyediaan Bil Kos Dan Penaksiran KosPenguatkuasaan Perintah Ketua Pengarah Buruh Semenanjung MalaysiaTaksiran gantirugiPre-Trial ProcedurePengurusan kesPenyediaan afidavitPenyediaan Bil kos dan penaksiran kosPengendalian perbicaraan di bawah seksyen 69 Akta Kerja 1955Prosedur sivil di Mahkamah RendahPenguatkuasaan dan pelaksanaan perintahPre-Trial Procedure (Jabatan Kastam Diraja Malaysia)

KOS yang mahal dalam prosidingKOS yang murahLambakan kes tertunggakTiada tunggakan kes berlaku kerana penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cepatKeputusan kes adalah mengikatSecara umumnya keputusan kes adalah tidak mengikat. Namun, ada sesetengah keputusan kes yang mengikat sekiranya ada pihak yang membuat kontrak.PENUTUPPenyelesaian ini harus dilakukan menurut undang-undang atau mengikut perjanjian awal diantara kedua-dua pihak.

Kesedaran yang kurang dalam undang-undang juga mempengaruhi masyarakat di mana pihak-pihak yang bertikai di mahkamah bukannya untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangi kes tersebut.

View more