sistem liga biasa

Upload: akmal-asahari

Post on 14-Apr-2018

1.110 views

Category:

Documents


30 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  1/22

  SISTEM LIGABIASA

  MOHAMAD AZRI BIN MARSOHA

  MOHAMAD HELMI BIN ZAKARIAEMY SYAZWANY BINTI MOHD AKIB

  SITI AMIRAH BINTI MOHAMAD NOOR

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  2/22

  Dikenali juga sebagai sistem liga ringkas

  melibatkan pertandingan dalam satu

  kumpulan.

  Memberi peluang kepada pasukan yang

  bertanding untuk melawan setiap pasukan

  dalam kumpulannya.

  Sistem liga biasanya digunakan dalam

  pertandingan bola sepak dan hoki.

  Bilangan pasukan yang bertandingmenentukan jenis liga.

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  3/22

  Bilangan pasukan yang bertanding

  menentukan jenis liga. Contohnya :

  jika pertandingan melibatkan perlawanan

  setiap lawannya sekali sahaja -pertandingan liga satu pusingan.

  jika pertandingan itu setiap lawannya duakali pertandingan liga dua pusingan

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  4/22

  Formula pengiraan bagi menentukan bilangan

  perlawanan dalam sistem liga

  N (N-1) N = jumlah pasukan

  2

  Contoh : 6 pasukan yang mengambil

  bahagian

  =6 (6-1)

  2

  = 15 perlawanan

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  5/22

  Atau

  Tulis angka 1,2,3,4,5,6

  Potong angka tertinggi iaitu 6

  Tambahkan kesemua nombor tersebut Jumlah yang diperolehi adalah 15

  Ini bermakna, jika 6 pasukan yang

  mengambil bahagian, jumlah perlawananyang perlu disusun ialah 15 perlawanan.

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  6/22

  Contoh penyusunan sistem

  liga Formula untuk menyusun jadual

  sistem liga ialah angka 1 dikekalkan

  kedudukannya, manakala angka-

  angka lain akan beralih mengikutpusingan jam atau sebaliknya.

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  7/22

  1 lawan 26 lawan 3

  5 lawan 4

  Pusingan jam

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  8/22

  1 6 5lawan lawan lawan

  2 3 4

  Pusingan lawan jam

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  9/22

  Contoh Susunan Perlawanan 6

  Pasukan

  1 lawan 2

  6 lawan 3

  5 lawan 4

  1 lawan 6

  5 lawan 2

  4 lawan 3

  1 lawan 5

  4 lawan 6

  3 lawan 2

  1 lawan 43 lawan 5

  2 lawan 6

  1 lawan 32 lawan 4

  6 lawan 5

  Perlawanan 1 Perlawanan 2 Perlawanan 3

  Perlawanan 4

  Perlawanan 5

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  10/22

  Penyusunan Pertandingan

  Mengikut

  Pusingan Berangka Genap Jumlah bilangan pasukanN = 6

  Jumlah bilangan perlawanan L

  = N ( N-1 ) = 6( 6-1 ) = 30 = 15

  2 2 2

  Bilangan pusingan perlawanan M

  = N-1 = 6-1= 5

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  11/22

  1 - 2 1 - 6 1 - 5 1 - 4 1 -

  3

  6 - 3 5 - 2 4 - 6 3 - 5 2 -

  4

  5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 6 6 -

  Penyusunan pertandingan bagi kumpulan

  atau peserta angka genap adalah senang.

  Pertandingan dijalankan secaraberpasangan.

  Jadual perlawanan ditentukan dengan

  pasukan nombor satu tidak bergerak danlain-lain nombor beredar di keliling nombor

  satu hingga kombinasi yang mula didapati

  kembali.

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  12/22

  Jadual penyusunan

  pertandingan mengikut pusingan

  berangka genapPusinganpertama

  Pusingan

  kedua

  Pusingan

  ketiga

  Pusingan

  keempat

  Pusingan

  kelima

  1 lawan 2 1 lawan 6 1 lawan 5 1 lawan 4 1 lawan 3

  6 lawan 3 5 lawan 2 4 lawan 6 3 lawan 5 2 lawan 4

  5 lawan 4 4 lawan 3 3 lawan 2 2 lawan 6 6 lawan 5

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  13/22

  Pertandingan Liga boleh dilaksanakanapabila bilangan penyertaan pasukan

  yang mengambil bahagian berangka

  ganjil. Cara penyusunan bagi kumpulan

  yang ganjil dapat dilakukan dengan

  mencukupkan kumpulan supayamenjadi genap.

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  14/22

  Jika N adalah nombor ganjil, setiappusingan akan dijadualkan satu

  petanding mendapat bye.

  Bye bermaksud pasukan atau pesertayangperlu menunggu tanpa

  memasuki pertandingan pusingan

  pertama. Proses penyusunan pasangan

  perlawanan dimulakan dengan

  kedudukan bye ditetapkan pada setiap

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  15/22

  Penyusunan Pertandingan Mengikut

  Pusingan Berangka Ganjil

  Jumlah bilangan peserta/pasukan N =

  5

  Jumlah bilangan perlawanan L

  = N ( N-1 ) = 5( 5-1 ) = 10

  2 2

  Bilangan pusingan perlawanan M = N =

  5

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  16/22

  Untuk jumlah pasukan yang ganjil, mulakandengan 1, dan tuliskan nombor-nombor peserta

  lain dari kanan ke kiri. Misalnya bentuk liga tujuh pasukan

  5 4 3 2 1

  4 - 1 3 - 5 2 - 4 1 - 3 5 - 2

  3 - 2 2 - 1 1 - 5 5 - 4 4 - 3 Perhatikan bahawa, nombor menurun di kanan

  dan menaik di kiri.

  Pasukan nombor 5 dapat bye dalam pusingan

  pertama dan pasukan lain bermain antara satu sama lain.

  Seterusnya pasukan 4 mendapat bye danseterusnya.

  J d l

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  17/22

  Jadual penyusunan

  pertandingan mengikut pusingan

  berangka ganjilPusingan

  pertama

  Pusingan

  kedua

  Pusingan

  ketiga

  Pusingan

  keempat

  Pusingan

  kelima

  5 melawan

  bye

  4 melawan

  bye

  3 melawn bye 2 melawan

  bye

  1 melawan

  bye

  4 melawan 1 3 melawan 5 2 melawan 4 1 melawan 3 5 melawan 2

  3 melawan 2 2 melawan 1 1 melawan 5 5 melawan 4 4 melawan 3

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  18/22

  Dengan jumlah pasukan yang genap, nombor

  satu tidak berubah, manakala nombor-nomborlain berubah di sekeliling nombor satu.

  Dengan jumlah pasukan yang ganjil, semuanombor berubah dan pasukan yang di belakang

  sekali tiap-tiap kali akan mendapat satu bye. Dengan jumlah pasukan yang ganjil, adalah

  serupa dari segi jumlah pasukan dengan bilanganpasukan, iaitu lima pasukan akan melibatkan lima

  pusingan perlawanan. Dengan jumlah pasukan yang genap, jumlah

  pusingan adalah kurang satu daripada jumlahpasukan yang mengambil bahagian.

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  19/22

  Contoh menentukan kedudukan

  Setiap pasukan akan bertandingantara satu sama lain dan markah

  atau mata akan ditentukan.

  Menang : 3 mata Seri : 1 mata

  Kalah : 0 mata

  Selepas pertandingan, pihakpenganjur perlu mengisi satu jadual

  keputusan pertandingan untuk

  mengisi mata.

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  20/22

  Contoh keputusan pertandingan

  liga

  Pasuka

  n

  Main Menang Seri Kalah Gol

  menang

  Gol

  tewas

  Mata

  A

  B

  C

  D

  E

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  21/22

  Kebaikan Sistem Liga

  Tiap-tiap pasukan akan berpeluang bermain antarasatu dengan lain sama ada bermain sekali atau dua

  kali.

  Memberi perluang kepada semua pasukan bermain

  lebih banyak perlawanan. Memberi peluang kepada pasukan-pasukan

  membuat penilaian tentang pemain-pemain pasukan

  sendiri atau pasukan lawan dan kelemahan-

  kelemahan pasukan lawan. Memberi latihan pertandingan kepada pemain-

  pemain. Ini kerana mungkin ada pasukan yang sudah

  tiada peluang untuk menjuarai pertandingan itu.

  Minat pertandingan dikekalkan

 • 7/30/2019 Sistem Liga Biasa

  22/22

  Kelemahan Sistem Liga

  Memakan masa kerana ia memerlukantempoh masa yang panjang untukdihabiskan.

  Memerlukan perbelanjaan yang lebihbanyak dari sistem kalah mati dan iniakan membebankan pasukan-pasukanyang bertanding.

  Kadang-kadang, johan telah diketahuisebelum pertandingan tamat. Inimenjadikan perlawanan selepas itukurang menarik atau sekadar

  menghabiskan jadual pertandingan