sistem ekonomi campuran 2009

Download Sistem Ekonomi Campuran 2009

If you can't read please download the document

Post on 24-May-2015

24.817 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pembentang: Admiden & Ramli (Pre-U Junior1)

TRANSCRIPT

 • 1. SISTEM EKONOMI CAMPURAN DISEDIAKAN OLEH MIS WINNIEMR.RAHMAT MIS JALIPAH

2.

 • Gabungan antara sistem ekonomi pasaran bebas dgn sistem ekonomi perancangan pusat
 • Menggunakan mekanisme pasaran dan membenarkan kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mengatasi kelemahan2 mekanisme pasaran.
 • Kerajaan dan pihak swasta bersama-sama menyelesaikan masalah asas ekonomi.
 • Individu dan firma bebas untuk memiliki harta kekayaan dan faktor pengeluaran.
 • Kerajaan akan memastikan kegiatan firma tidak menjejaskan kepentingan pengguna dan faktor pengeluaran.

3. CIRI-CIRI EKONOMI CAMPURAN

 • PEMILIKAN FAKTOR PENGELUARAN
  • Individu dan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran
  • Kerajaan menggunakan undang2 untuk mengawal sumber ekonomi demi menjaga kebajikan masyarakat dan memelihara kestabilan ekonomi negara.
 • PEMBUAT KEPUTUSAN
  • Individu dan pihak swasta bebas menentukan corak peruntukan faktor2 pengeluaran
  • Firma bebas menentukan jenis dan jumlah barang yg hendak dikeluarkan,kaedah pengeluaran dan pengguna sasaran bagi barang yg hendak dikeluarkan.
  • Kerajaan mengeluarkan barang2 yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta.
  • Individu, pihak swasta dan kerajaan bersama2 membuat keputusan.

4. 3. PILIHAN - Pengguna dan pengeluar bebas membuat pilihan - Individu dan pihak swasta bebas menggunakan faktorpengeluaran yang mereka miliki. - Kerajaan membuat pengawalan di pasaran supaya pihak swastahanya mengeluarkan barang yg memberi manfaat kepada pengguna. 4. PENENTU HARGA - Harga barang yg tidak ditentukan oleh kerajaan ditentukan melaluimekanisme harga. - harga barang keperluan ditentukan kerajaan untuk menjagakebajikan rakyat. 5. PERSAINGAN - peneluar bebas bersaing sesama sendiri. - kerajaan memastikan persaingan adalah sihat dan adil. 5. 6. MOTIF - pengguna: mencapai kepuasan maksimum - pengeluar: keuntungan maksimum - kerajaan: memaksimumkan kebajikan 6. TUJUAN CAMPUR TANGAN KERAJAAN DALAM SISTEM EKONOMI

 • MEWUJUDKAN KESTABILAN EKONOMI
 • - menstabilkan ekonomi melalui dasar fizikal dan kewangan supaya ekonomi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, guna tenaga penuh, tingkat harga yang stabil, dan keseimbangan imbangan pembayaran.
 • 2. MENYEDIAKAN BARANG AWAM
 • - mengeluarkan barang awam untuk meningkatkan kebajikan dan pembangunan negara.
 • 3. MENGELAKKAN AMALAN MONOPOLI
 • - kuasa monopoli yang wujud di bawah mekanisme pasaran perlu dikurangkan/dihapuskan kerana monopoli akan menyebabkan firma menguasai pasaran.
 • 4. MERAPATKAN JURANG PENDAPATAN NEGARA
 • - melalui percukaian dan pemberian subsidi.

7.

 • 5. MENGHAPUSKAN KESAN LUARAN YANG NEGATIF (eksternaliti negatif)
 • - perlaksaaan undang2 dapat menghapuskan kesan luaranyang negatif yang wujud akibat daripada individu yanghanya berhasrat memaksimumkan kepuasan dan firmayang bermotifkan memaksimumkan keuntungan.
 • 6. MENGAWAL AKTIVITI PENGELUAR YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG2
 • - kerajaan akan menyekat aktiviti pengeluaran ini demikepentinganmasyarakat.
 • - contoh: pengeluaran dadah

8. PENYELESAIAN MASALAH ASAS EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI CAMPURAN

 • APAKAH JENIS BARANG DAN PERKHIDMATAN YANG HENDAK DIKELUARKAN?
 • 1. Diselesaikan oleh pihak swasta dan kerajaan.
 • 2. Pihak swasta mengeluarkan jenis barang yang mempunyai permintaan untuk memaksimumkan keuntuangan.
 • 3. kerajaan mengeluarkan jenis barang dan perkhidmatan yang tidak mampu dikeluarkan oleh pihak swasta (jalan raya) dan yang mampu dikeluarkan (pendidikan)
 • BERAPA BANYAK BARANG DANPERKHIDMATAN YANG HENDAK DIKELUARKAN?
 • 1. Swasta bergantung kepada mekanisme harga.
 • 2. kerajaan mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang tidak mencukupi dalam pasaran untuk memenuhi permintaan masyarakat dan menjamin kebajikan masyarakat.

9.

 • BAGAIMANA BARANG DAN PERKHIDMATAN ITU HENDAK DIKELUARKAN
 • 1. Swasta teknik pengeluaran berintensifkan buruh atau modalyang dapat meminimumkan kos pengeluaran dan mencapai kecekapan optimum.
 • 2. Kerajaan teknik pengeluaran berdasarkan kos kebajikan masyarakat
 • UNTUK SIAPA BARANG DAN PERKHIDMATAN ITU HENDAK DIKELUARKAN?
 • 1. swasta bergantung kepada agihan pendapatan, kemampuan, dan kuasa beli dalam pasaran.
 • 2. Kerajaan menawarkan dan menyediakan barang untuk semua rakyat bertujuan meningkatkan kebajikan rakyat.

10. BENTUK CAMPUR TANGAN KERAJAAN DALAM EKONOMI

 • PERATURAN DAN UNDANG2
 • - kerajaan menentukan kawasan perindustrian, perumahan,industri berat dan ringan untuk mengelak kesan eksternalitinegatif.
 • - barang asas (gula, beras) diistiharkan sebagai barangkawalan dan harganya tidak boleh dinaikan atau diturunkantanpa persetujuan kerajaan.
 • - pengeluar diwajibkan untuk mempamerkan bahan yangdigunakan dalam penyediaan makanan dan tarikhluput penggunaannya supaya penggunaan tidak terbelibarang yang tidak sesuai atas sebab agama dankesihatansekaligus mengelakkan ekspolitasi pengeluar ataspengguna.
 • - aktiviti perniagaan harus mempunyai lesen daripada pihakberkuasa supaya aktiviti pengeluar tidak bercanggahdengan peraturan kerajaan.

11.

 • PENENTU TINGKAT HARGA
 • - dasar harga maksimum dasar penetapan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan.
 • - dasar harga minimum dasar penetapan harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan pasaran.
 • - kuota kerajaan menghadkan penawaran sesuatu barang pada suatu tingkat kuantiti yang tertentu.
 • PERCUKAIAN
 • - mengenakan cukai tidak langsung terhadap pengeluar untuk menambahkan pendapatan kerajaan dan mengurangkan penggunaan pengguna terhadap sesuatu barang.
 • - beban cukai yang ditangung oleh pembeli dan pengeluar bergantung pada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran.
 • SUBSIDI
 • - pemberian subsidi akan mengurangkan kos pengeluaran pengeluar.
 • - jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar bergantung pada keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran.

12.

 • PEMILIKAN KERAJAAN
 • - kerajaan akan memiliknegarakan sesuatu firma supaya firma tersebut dapat menguasai seluruh pasaran dan dapat menghasilkan keluaranuntuk menikmati ekonomi bidangan.
 • - ciri2 firma yang dimiliknegarakan:
 • a) pelaburan yang besar dan pulangan yang rendah
 • b) menyedikan perkhidmatan yang sangat penting kepadamasyarakat
 • c) keluaran yang penting kepada ekonomi negara

13. BIBLIOGRAFI

 • Heng Siew Ngu, M.d Zyady Md. Tahir. (2009).Longman Teks Pra Universiti STPM Matrikulasi ; Mikroekonomi.Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn.Bhd.

14.

 • TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA SEMUA
 • SEKIAN