sesi dialog: submodul penilaian prestasi (lnpt) hrmis

Click here to load reader

Post on 26-Jan-2017

268 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SESI DIALOG: SUBMODUL PENILAIAN PRESTASI (LNPT) HRMIS

  DIALOG HRMIS BIL. 1 TAHUN 2011 DEWAN SERI CEMPAKA,

  BANGUNAN MKN-EMBASSY TECHZONE, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, CYBERJAYA

  23 24 MEI 2011

  LAMPIRAN D

  Taklimat Submodul Penilaian Prestasi

 • RUJUKAN DASAR

  2 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4 TAHUN 2002

  PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM

  TARIKH KUAT KUASA: 1 NOVEMBER 2002 2002

  PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 12 TAHUN 2005

  PELAKSANAAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  TARIKH KUAT KUASA: 6 JUN 2008 2005

  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 20 TAHUN 2008

  PELAKSANAAN MODUL PENGURUSAN PRESTASI SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN

  TARIKH KUAT KUASA: 22 DISEMBER 2008 2008

  SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 2 TAHUN 2009

  PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

  TARIKH KUAT KUASA: 6 MAC 2009 2009

  SURAT EDARAN JPA BIL. JPA(S)NP. 134/1 JLD. 22 (4)

  PELAKSANAAN LAPORAN PENIALAIAN PRESTASI TAHUNAN PENJAWAT AWAM SECARA ATAS TALIAN

  TARIKH KUAT KUASA: 15 DISEMBER 2010 2010

 • OBJEKTIF

  3 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  Menetapkan sasaran prestasi setiap individu

  Merancang pencapaian serta penilaian prestasi

  Memantau dan menilai prestasi individu serta organisasi

  Menghubungkaitkan prestasi kepada pembangunan kerjaya,

  keperluan pembangunan serta ganjaran

 • FUNGSI DAN KETERANGAN

  4 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  BIL. FUNGSI KETERANGAN

  1. Penetapan SKT Membolehkan pengguna mengisi aktiviti/projek utama yang hendak dilaksanakan berserta petunjuk prestasinya.

  2. Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

  Membolehkan pengguna menyelenggara penilaian prestasi bagi dirinya sendiri dan PYD di bawah seliaannya serta membuat penilaian sebagai PPP dan PPK bagi PYD di bawah seliannya.

  4. Pengesahan Markah Penilaian Prestasi

  Membolehkan Urus Setia PPSM menyelenggara markah penilaian prestasi seperti yang telah disahkan oleh Panel Penilai Sumber Manusia.

 • PERKARA BERBANGKIT BIL. PERKARA / ISU JAWAPAN / CADANGAN PENYELESAIAN

  1. Ruangan aktiviti SKT terhad kepada 300 aksara sahaja. Minta dibesarkan ruangan tersebut.

  Ruangan bagi aktiviti SKT dicadang untuk ditambah sehingga 1000 aksara. Rujukan log helpdesk bagi penambahbaikan ini adalah 48720 dan berada di peringkat analisis serta kajian impak bagi perubahan tersebut. Penambahbaikan ini dikategorikan di bawah User Interface dan berkeutamaan rendah.

  2. Fungsi paparan format keseluruhan, aturan SKT buat masa ini hanya dipaparkan bagi status aktiviti yang telah disahkan sahaja. Minta supaya dipaparkan bagi status aktiviti SKT tersebut walaupun belum disahkan.

  Rujukan log helpdesk bagi penambahbaikan ini adalah 47578 dan berada di peringkat pembangunan penambahbaikan. Penambahbaikan ini dikategorikan di bawah User Interface dan berkeutamaan rendah.

  5 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

 • PERKARA BERBANGKIT BIL. PERKARA / ISU JAWAPAN / CADANGAN PENYELESAIAN

  3. Apabila berpindah keluar ke jabatan lain, CO perlu mengambil alih tugas jawatan yang baru. Mohon supaya diadakan fungsi serah tugas kepada pegawai baru yang mengambil alih tugas supaya tidak perlu membuat SKT yang sama semula.

  Dasar yang ditetapkan tidak dinyatakan bahawa SKT pegawai terdahulu boleh disalin oleh pegawai yang mengambil alih tugas tersebut. Penambahbaikan ini dikategorikan dalam berkeutamaan rendah.

  6 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

 • PERKARA BERBANGKIT BIL. PERKARA / ISU JAWAPAN / CADANGAN PENYELESAIAN

  4. Data sejarah LNPT pentadbir (CO log in) hanya boleh menyelenggarakan LNPT PYD mengikut agensi pentadbir dan LNPT PYD yang pernah mempunyai sandangan di agensi pentadbir. Minta supaya boleh dibuat HORVER supaya pegawai di kementerian juga boleh melihat dan menyelenggarakan LNPT agensi/ jabatan di bawahnya.(Contoh: Kementerian Pertanian -> Kumpulan Sokongan II bagi Jabatan Veterinar, Perikanan dan Pertanian)

  Penambahbaikan telah diselesaikan melalui log helpdesk 47631 pada 5/10/2010 dengan HORVER yang dibenarkan hanyalah untuk kriteria agensi sahaja buat masa ini.

  7 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

 • PERKARA BERBANGKIT BIL. PERKARA / ISU JAWAPAN / CADANGAN PENYELESAIAN

  5. Ulasan prestasi di LNPT diminta supaya diadakan kemudahan muat naik dokumen sokongan (attachment).

  Ruangan ulasan prestasi yang disediakan buat masa ini adalah sebanyak 3000 aksara. Log helpdesk bagi penambahbaikan ini adalah 54878 dan di peringkat analisis serta impak bagi perubahan tersebut. Penambahbaikan ini jua akan dibuat bersekali dengan paparan dokumen sokongan yang dimuat naik oleh PYD di dalam SKT PYD untuk dilihat oleh PPP/PPK semasa proses penilaian LNPT. Penambahbaikan ini dikategorikan User Interface dan berkeutamaan rendah.

  8 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

 • 9 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  SESI DIALOG SUBMODUL PENILAIAN PRESTASI (LNPT) HRMIS

 • 10 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT,

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  TERIMA KASIH

View more