senarai semak fail

4
I PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA KANGSAR Jalan Tun AbdulRazak, 33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan SENARAI SEMAK AUDIT FAIL L|NUS2.0 2014 1. Nama dan Alamat Sekolah: 2- Kod Sekolah : 3. Tarikh : 4. Masa BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN 1 Pengurusan Fail: 1.1 - Fail lnduk a. b. r{ U. Misidan Visi lal(uum Peraneangan Strategik Pelan Tindakan 1.2 - eada Organisasl 1,3 - Biodata dan rumusan Maklumat Guru LINUS 1.4 - Jadual Waktu a. Pedbadi b. Kelas 1.5 - Minit Mesyuarat a. Kurikulum b. c. d. e. f. Panitia Bahasa Melayu Panitia Matematik Panitia Bahasa lnggetis LINUS Minit Curai

Upload: nur-kasih

Post on 15-Dec-2015

308 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

senarai

TRANSCRIPT

Page 1: Senarai Semak Fail

I PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA KANGSARJalan Tun AbdulRazak,33000 Kuala Kangsar,Perak Darul Ridzuan

SENARAI SEMAK AUDIT FAIL L|NUS2.0 2014

1. Nama dan Alamat Sekolah:

2- Kod Sekolah :

3. Tarikh :

4. Masa

BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN

1 Pengurusan Fail:

1.1 - Fail lnduk

a.

b.

r{U.

Misidan Visi

lal(uum

Peraneangan Strategik

Pelan Tindakan

1.2 - eada Organisasl

1,3 - Biodata dan rumusan Maklumat Guru

LINUS

1.4 - Jadual Waktu

a. Pedbadi

b. Kelas

1.5 - Minit Mesyuarat

a. Kurikulum

b.

c.

d.

e.

f.

Panitia Bahasa Melayu

Panitia Matematik

Panitia Bahasa lnggetis

LINUS

Minit Curai

Page 2: Senarai Semak Fail

BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN

1.6 - Perancangan Kewangan

1.7 - Senarai Bahan Bantu Mengajar dan Bahan

Ruiukan

1.8 - Jadual Pencerapan

1.9 - Laporan

a. Laporan in-Houseb. Laporan Prognam

c. Laporan Selia Bantu

1.10- Surat & Pekeliling

1.'11- Fail Sokongan 1 (Fail Konsep LITEMSIBM)

a. ManualPentadbiranL|NUS

b. lnstrumen Saringan

1.12 -Fail Sokongan 1 (Fail Konsep NUMERASI)

a. ManualPentadbiranL|NUS

b. lnstrumen Saringan

1.13- Fail Sokongan 1 (Fail Konsep LITERASI

BAHASA INGGERIS)

a. ManualPentadbiranLINUS

b. lnstrumen Saringan

1.14 - FailSokongan 2 (FailMurid dan Data-LTTERAST BAHASA MALAYSTA)

a. SenaraiNama Murid LINUS Yang TidakMenguasai- K1-K2- K3-Kt2

b. Surat/Rekod Pemedksaan Doktor

c. Data Maklumat Murid LINUS Yang Tidak

- Menguasai

d. Keputusan Saringan

- Tahun 1

- Tahun 2- Tahun 3

e. Analisis Saringan (Bahan VerifikasiSarinoan)

Page 3: Senarai Semak Fail

f. Hal{alLain

1.15 - Fail Sokongan 2 (Fail Murid dan Data -NUMERAST)

a. Senarai Nama Murid LINUS Yang Tidak

Menguasai-: K1.K2- K3-K12

b.. Surat/ Rekod Peineriksaan Doktor

c. Data Maklumat Murid LINUS Yang Tidak

d. Keputusan Saringan

- Tahun 1

- Tahun 2- Tahun 3

Analisis Saringan (Bahan Verifikasi

Sadngan)

Hal-halLain

e.

r.

1.16 -FailSokongan 2 {Fail Murid dan Data -LITERASTBT)

e.

SenaraiNama Murid LINUS Yang Tidak

fulenguasai

^ K1-K2- Ks-K12

Surat I Rekod Pemeriksaan Doktor

Data Maklumat Murid LINUS Yang Tidak

}/engumai

Kepufusan Sadngan

- Tahun 1

- Tahun2- Tahun 3

Analisis Saringan {Bahan Verifi kasi

Satingan)

Hal-halLaint.

Page 4: Senarai Semak Fail

Ulasan Auditor: \

Tanda tangan Auditor

Nama Auditor

Alamat Sekolah

Tarikh

Tanda tangan Pegawai

Cop Nama/Jawatan

Tarikh