senarai isi 15 prosedur keselamatan dan kesihatan 15.1 prosedur operasi (sop) 15.2 arahan kerja...

Click here to load reader

Post on 28-Dec-2019

151 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROJEK : BANGUNAN BARU IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA,KAJANG SELANGOR (REKA & BINA)

  PELAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (S-PLAN)

  1

  SENARAI ISI KANDUNGAN

  NO PERKARA MUKA SURAT

  1 PENGENALAN

  1.1 Skop Kerja

  7

  8

  2 SKOP KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 9

  3 PERUNDANGAN, TATACARA DAN LAIN-LAIN PERATURAN

  YANG BERKAITAN

  11

  4 DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 13

  5 OBJEKTIF

  5.1 Objektif Umum

  5.2 Objektif dan Sasaran masa

  16

  17

  18

  6 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

  6.1 Carta Organisasi Pasukan Projek

  6.2 Carta Organisasi Jawatankuasa Keselamatan dan

  Kesihatan

  6.3 Penerangan Berkenaan Tugas Dan Tanggungjawab

  Bagi Semua Pekerja Di Tapak Termasuk Pihak

  Pengurusan Tertinggi

  20

  21

  22

  23

  7 KOMUNIKASI DAN PENGLIBATAN

  7.1 Kaedah Komunikasi & Penglibatan

  Pekerja.

  7.2 Program Penglibatan kearah mewujudkan suasana kerja

  yang lebih harmoni (Ogos 2017)

  26

  27

  28

  8 LARANGAN KELAKUAN MERBAHAYA DAN PENGGUNAAN

  BAHAN TERLARANG

  8.1 Pematuhan Kod Amalan Pencegahan dan

  Pembasmian Penyalahgunaan Dadah, Alkohol dan

  Bahan Terlarang di tempat Kerja

  8.2 Notis pihak pengurusan/Signboard

  30

  31

  51

  9 ALAT PELINDUNG KESELAMATAN INDIVIDU (PPE)

  9.1 Objektif

  9.2 Pengenalan

  9.3 Syarat Kelulusan Alat Pelindung Keselamatan Individu

  9.4 Piawai Alat Pelindung Keselamatan Individu

  9.5 Senarai, Fungsi dan Faktor Penggunaan Alat Pelindung

  52

  53

  54

  54

  54

  57

 • PROJEK : BANGUNAN BARU IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA,KAJANG SELANGOR (REKA & BINA)

  PELAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (S-PLAN)

  2

  Keselamatan Individu

  9.5.1 Topi Keselamatan, BS 5420/CE Marked

  9.5.2 Kasut Keselamatan , BS EN 345 &346 Specification

  for Safety Footwear

  9.5.3 Pelindung Mata , EN 166 Standard or equivalent

  9.5.4 Alat Pelindung Pernafasan, CE Marked

  9.5.5 Alat Pelindung Pendengaran , BS EN 352

  9.5.6 Tali Pinggang Keselamatan/Safety harness , EN

  361/363 Standard

  9.5.7 Sarung Tangan , BS 1651 or Equivalent

  9.5.8 Pakaian Pelindungan

  57

  58

  59

  61

  62

  63

  67

  68

  10 MESYUARAT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  10.1 Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan

  di Tempat Kerja

  10.2 Objektif Penubuhan JKKP

  10.3 Frekuensi kekerapan Mesyuarat KKP

  10.4 Jawatankuasa Mesyuarat KKP

  10.5 Fungsi Mesyuarat KKP

  10.6 Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa

  Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

  10.7 Jadual perancangan mesyuarat

  10.8 Minit Mesyuarat

  69

  70

  70

  70

  70

  71

  72

  73

  73

  11 LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  11.1 Induksi/Taklimat Keselamatan

  11.2 Program Kad Hijau CIDB

  11.3 Latihan Keselamatan Mengikut Kerja

  11.4 Latihan Kemahiran

  11.5 Pelan Latihan Keselamatan dan Kesihatan secara

  keseluruhan bermula dari tahun 2015 hingga 2017

  74

  75

  75

  77

  77

  78

  12 HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND DETERMINING

  CONTROL (HIRADC)

  12.1 Kenalpasti Hazad

  12.2 Analisis Risiko

  12.3 Kawalan Risiko

  12.4 Rekod dan dokumentasi

  79

  80

  81

  82

  82

  13 PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KEBAKARAN DAN 84

 • PROJEK : BANGUNAN BARU IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA,KAJANG SELANGOR (REKA & BINA)

  PELAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (S-PLAN)

  3

  TINDAKAN KECEMASAN

  13.1 Pelan Tindakan Kecemasan (ERP)

  13.2 Definisi

  13.3 Tanggungjawab

  13.4 Pasukan Tindakan Kecemasan (Emergency Response

  Team)

  13.5 Tanggungjawab setiap ahli Jawatankuasa Pasukan

  Tindakan Kecemasan

  13.6 Proses Kerja dan Tanggungjawab

  13.6.1 Proses Kerja Persediaan dan Tindakan Semasa

  Kecemasan

  13.6.2 Proses Kerja Tindakan Awalan Kecemasan

  13.7 Pemberitahuan Kemalangan kepada JKKP Negeri

  13.7.1 Kematian/kejadian berbahaya/kecederaan

  serius

  13.7.2 Kecederaan halang kerja > 4 hari bekerja

  13.7.3 Kecederaan halang kerja < 4 hari bekerja

  13.7.4 Keracunan dan Penyakit pekerjaan

  13.8 Jadual Latihan Kebakaran & Kecemasan Ditapak Bina

  13.9 Latihan Respon Kecemasan dan Persediaan

  13.10 Prosedur Pelan Tindakan Kecemasan Semasa

  Kebakaran

  13.11 Prosedur Pelan Tindakan Kecemasan Semasa Tanah

  Runtuh

  13.12 Prosedur Pelan Tindakan Kecemasan Semasa Banjir

  13.13 Prosedur Pelan Tindakan Kecemasan Semasa

  Tumpahan

  13.14 Prosedur Pelan Tindakan Kecemasan Semasa

  Runtuhan Struktur

  13.15 Prosedur Pelan Tindakan Kecemasan Umum Di Tapak

  Bina

  13.16 Prosedur Pelan Tindakan Kecemasan Serangan Oleh

  Binatang

  13.17 Nombor telefon jika berlaku kecemasan

  13.18 Pelan Kecemasan Tapak

  85

  85

  86

  86

  86

  87

  88

  89

  89

  90

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  99

  14 PEMASANGAN SAMBUNGAN ELEKTRIK SEMENTARA 100

 • PROJEK : BANGUNAN BARU IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA,KAJANG SELANGOR (REKA & BINA)

  PELAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (S-PLAN)

  4

  14.1 Keperluan untuk perubahan atau Tambahan kepada

  Pemasangan Tetap di Kawasan tapak

  14.2 Pemeriksaan, ujian dan butiran rekod untuk semua

  Pemasangan elektrik di tapak

  14.3 Alat elektrik mudah alih dan alatan tangan dan

  pencahayaan sementara

  14.4 Kotak pengedaran elektrik (Distribution board/box)

  14.5 Pemilihan dan pemasangan kabel

  14.6 Jentera Elektrik

  14.7 Pemeriksaan dan Penyelenggaraan

  14.8 Standard & Voltan Alat Kecil

  14.9 Pencahayaan

  14.10 Alat Elektrik

  101

  101

  101

  101

  102

  102

  102

  103

  105

  105

  15 PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  15.1 Prosedur Operasi (SOP)

  15.2 Arahan Kerja Selamat / SAFE WORK INSTRUCTION

  (SWI)

  107

  108

  112

  16 PENYIASATAN DAN LAPORAN KEMALANGAN/INSIDEN

  16.1 Tujuan

  16.2 Tanggungjawab

  16.3 Prosedur Penyiasatan Dan Pelaporan Untuk

  Kemalangan Atau Insiden Di Tapak Bina

  16.3.1 Penyiasatan Kemalangan

  16.3.2 Laporan Kemalangan

  16.4 Prosedur Penyiasatan Dan Pelaporan Untuk

  Kemalangan Atau Insiden Di Pejabat

  16.4.1 Pemeriksaan kemalangan

  16.4.2 Laporan Kejadian (Insiden)

  16.5 Pencegahan kemalangan / insiden

  16.6 Proses Kerja Penyiasatan Insiden

  16.7 Proses Kerja Penyediaan Laporan Insiden

  113

  114

  114

  114

  116

  117

  117

  118

  17 REKOD DAN STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  PEKERJAAN

  119

  18 PUBLISITI DAN PROGRAM KESELAMATAN PEKERJAAN

  18.1 Kaedah

  18.2 Kekerapan program keselamatan dan kesihatan

  122

  123

  123

  19 PROGRAM KSELAMATAN SUB-KONTRAKTOR

  19.1 Penilaian Kesedaran Dalam Kaedah Pelaksanaan

  19.2 Perubatan dan First Aider

  124

  125

  125

 • PROJEK : BANGUNAN BARU IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA,KAJANG SELANGOR (REKA & BINA)

  PELAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (S-PLAN)

  5

  19.3 Senarai kandungan First Aid kit 126

  20 SAFETY DATA SHEETS (SDS)

  20.1 Safety Data Sheets (SDS)

  20.2 Senarai Bahan Kimia di tapak bina

  127

  128

  129

  21 PEMERIKSAAN KESIHATAN PEKERJA

  21.1 Kecergasan Fizikal Pekerja

  21.2 Kemudahan Perubatan

  21.3 Pemberian PPE yang sesuai

  130

  131

  131

  132

  22 KELENGKAPAN SANITARI

  22.1 Bekalan Air

  22.2 Tandas dan bilik mandi

  22.3 tempat kemudahan membasuh

  22.4 Tempat Kemudahan lain

  133

  134

  134

  134

  134

  23 KEMUDAHAN LAIN 135

  24 SENARAI MESIN, PERALATAN DAN LOJI 137

  25 KAWALAN TRAFIK

  25.1 Kecekapan Pemandu / Pengendali

  25.2 Penyelenggaraan Peralatan Pengangkutan

  25.3 Pemasangan peralatan amaran yang boleh

  didengar

  25.4 Pemanduan yang tidak dibenarkan