seligi-a rb-211 permulaan mesin pemampat -- work instruction -- seligi... · daripada mesin...

Download Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat -- Work Instruction -- Seligi... · daripada mesin pemampat tiga peringkat yang dipacu oleh turbin gas Rolls Royce RB-211. Tiga peringkat

If you can't read please download the document

Upload: vuongnhi

Post on 06-Feb-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • Kel

  sow

  Wor

  k In

  stru

  ctio

  n

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

 • Kelsow Work Instruction 2008 1

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Isi Kandungan

  Gambaran Keseluruhan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2

  Bilik Kawalan Mesin Pemampat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3

  Pemeriksaan Pramula di Bilik Kawalan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4

  Pemeriksaan Pramula di Kawasan Modul .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7

  Pemeriksaan Lapangan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9

  Sedia untuk bermula . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .18

 • Kelsow Work Instruction 2008 2

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Gambaran Keseluruhan

  MESIN PEMAMPAT SELIGI-A RB-211 GAMBARAN KESELURUHAN PERMULAAN

  Modul Pemampatan Seligi-A mengandungi empat barisan pemampatan, setiap satunya terdiri daripada mesin pemampat tiga peringkat yang dipacu oleh turbin gas Rolls Royce RB-211.

  Tiga peringkat pemampatan disokong oleh peralatan sampingan seperti penyejuk antara peringkat, penggahar ketuk, sistem penghidratan glikol antara pemampatan peringkat kedua dan ketiga; dan perkakas mesin pemampat seperti minyak pelincir dan sistem kedap minyak.

  Proses permulaan untuk sistem ini digariskan dalam arahan kerja ini. Butir-butir terperinci dinyatakan pada

  semua langkah permulaan, bermula dari bilik kawalan mesin pemampat hingga kepada pemeriksaan yang dijalankan di lapangan, untuk memastikan permulaan yang betul dan selamat dapat dicapai.

 • Kelsow Work Instruction 2008 3

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Bilik Kawalan Mesin PemampatP

  engh

  ebah

  an

  Pen

  gger

  a P

  anel

  Pem

  berh

  entia

  n ke

  cem

  asan

  Pan

  el P

  emili

  h P

  am M

  inya

  k

  Suh

  u R

  TD

  Pan

  el P

  etun

  juk

  Per

  mis

  if &

  Mul

  a P

  anel

  Juj

  ukan

  RP

  M &

  Suh

  u

  Pan

  el P

  etun

  juk

  Inja

  p P

  emam

  pat

  Pan

  el M

  imik

  Pan

  el K

  awal

  an

  Pus

  uan

  Pan

  el P

  eman

  taua

  n K

  ebak

  aran

  Get

  aran

  & T

  ujah

  an

  Pan

  el P

  eman

  taua

  n

  Pem

  anta

  uan

  Enj

  in &

  P

  anel

  Kaw

  alan

  Bah

  an A

  pi

  Mes

  in P

  emam

  pat/E

  njin

  P

  anel

  Mul

  a

 • Kelsow Work Instruction 2008 4

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Pemeriksaan Pramula di Bilik Kawalan

  Panel Pemutus Pastikan tiada

  pengasingan/EPRC masih digunakan

  Pastikan tiada permit kerja aktif dan semua kerja telah ditutup

  Sahkan pemutus sistem kawalan adalah hidup

  Tentukan pemutus pam minyak pelincir/minyak kedap adalah hidup

  Panel Penghebahan Penggera Pastikan semua

  pemutus lain yang diperlukan adalah hidup

  Tekan Lamp Test untuk mengesahkan operasi lampu penghebahan amaran pada panel

  Sekiranya lampu pada Panel Penghebahan hidup, sahkan penggera dan baiki

  Periksa untuk mencari sebarang pincang tugas atau petunjuk

 • Kelsow Work Instruction 2008

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Panel Mimik Injap Pemampat Periksa

  kedudukan betul bagi semua injap pemampat pada panel mimik pastikan injap tiup turun berada dalam kedudukan yang betul

  Permisif & Urutan Permulaan Periksa permisif

  yang betul berada di kedudukan yang betul pada panel permulaan tiada pintasan

 • Kelsow Work Instruction 2008

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Pemilih Pam Sekiranya pam

  minyak pelincir G.G. atau pam minyak kedap menunjukkan adanya masalah, pastikan pam yang betul dipilih sebagai pam tugas dan bersedia.

  Panel Pemantauan Enjin dan Bahan Api Pastikan

  sebarang penggera sistem kawalan bahan api dimatikan

  Pemilih Pam Minyak Pelincir/Minyak Kedap

  Urutan Permulaan Butang Mula/Berhenti

 • Kelsow Work Instruction 2008 7

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Pemeriksaan Pramula di Kawasan Modul

  Panel Kebakaran & Gas Pastikan panel kebakaran dan

  dinormalkan tiada penggera atau pintasan

  Perlindungan & Pemantauan Kebakaran

  NOTA: Sistem Halon tidak berfungsi

  sebarang pengesanan kebakaran di dalam

  penutup enjin, sistem semburan air mesti

  diaktifkan pada modul itu sendiri

  Panel Pengesanan & Pemantauan Gas

  Pengesanan UV

 • Kelsow Work Instruction 2008 8

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Tangki Minyak Pelincir Utama Periksa paras tangki minyak

  pelincir (minyak mineral) utamaPam Minyak

  Pelincir Utama Tambahan

  Tangki Minyak Pelincir Utama dan

  Penanda Aras

 • Kelsow Work Instruction 2008 9

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Body HeadingPemeriksaan Lapangan

  Suis Pam Minyak Pelincir G.G. Periksa dengan

  betul Pastikan semua suis HAND/OFF/AUTO tempatan dalam mod auto (kecuali tiada pam tunggu sedia tersedia untuk operasi pendahuluan/ekoran/sandaran suis pam tempatan perlu kekal pada keadaan HAND/MANUAL

  Tangki Minyak Pelincir Penjana Gas Periksa aras

  tangki minyak pelincir G.G. (minyak sintetik)

  Tangki Minyak Pelincir Penjana Gas

  Suis- Pam Minyak Pelincir G.G.

 • Kelsow Work Instruction 2008 10

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Injap Tiup Turun Pastikan semua

  injap penghalang manual pada saluran masuk dan keluar mesin pemampat adalah terbuka

  Pastikan laluan aliran gas buangan ada untuk waktu apabila mesin pemampat bermula-pastikan kepala eksport atau kenaikan/ suntikan gas terbuka

  Sahkan injap tiup turun berada dalam kedudukan yang betul, bergantung pada keadaan tiup turun atau bukan tiup turun.

  Pemula Hidraulik Periksa semua

  pintu kurungan dan pastikan ianya tertutup

  Periksa status tangki pemula hidraulik Periksa aras minyak

  Periksa pakej pemula hidraulik untuk mengesan sebarang kebocoran atau kerosakan hos atau pemasangan dan sebagainya

  Injap Tiup Turun oleh Penggahar Sedutan

  Peringkat Ketiga

  Pam Pemula Hidraulik

  Tangki Minyak Pemula Hidraulik

 • Kelsow Work Instruction 2008 11

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Penapis Gas Bahan Api Sahkan injap

  pintasan/ anti pusuan mesin pemampat terbuka

  Pastikan bekalan gas bahan api ke enjin diatur dengan betul, dan paras pemisah penapis gas bahan api adalah betul dan injap buang bendalir beroperasi

  Bendalir Pemisah Injap Buang Automatik

  Pemisah Penapis Gas Bahan Api

 • Kelsow Work Instruction 2008 12

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Sistem Perangkap Minyak Kedap Periksa semua saluran dan pemasangan untuk

  mengesan kebocoran Pastikan penutup/palam/pemasangan yang

  digunakan untuk sebarang kerja telah dibuang dan peralatan telah dinormalkan.

  Sahkan aras, tekanan dan suhu sistem minyak kedap

  Gas Bekas Pengedap Mesin Pemampat ke Penyahkabus x 4

  Injap Kawalan Aras Perangkap Minyak Kedap x 4

  Perangkap Minyak Kedap dan Kaca penglihatan x 4

  Pengawal Aras x 4

  Injap Aliran Lebih Perangkap Minyak Kedap x 4

  Pemancar Aras x 4

 • Kelsow Work Instruction 2008 13

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Min

  yak

  Pel

  inci

  r D

  ari P

  endi

  ngin

  Inja

  p Te

  rmos

  tat

  Tiga

  Hal

  a M

  inya

  k P

  elin

  cir

  Uta

  ma

  (tida

  k la

  gi

  digu

  naka

  n)

  Pen

  apis

  Min

  yak

  Pel

  inci

  r Uta

  ma

  Kaw

  alan

  Tek

  anan

  M

  inya

  k P

  elin

  cir U

  tam

  a

  Pen

  apis

  Min

  yak

  Ked

  ap

  Pam

  Min

  yak

  Ked

  ap 1

  & 2

  Sal

  iran

  Sel

  ongs

  ong

  Mes

  in P

  emam

  pat

  Pen

  gaw

  al A

  ras

  Tang

  ki A

  tas

  Min

  yak

  Ked

  ap H

  PC

  Mes

  in P

  emam

  pat P

  erin

  gkat

  Ket

  iga

  Pin

  tasa

  n/P

  enga

  wal

  Tek

  anan

  Min

  yak

  Ked

  ap

  Pen

  gaw

  al A

  ras

  Tang

  ki A

  tas

  Min

  yak

  Ked

  ap L

  PC

  Mes

  in P

  emam

  pat

  Per

  ingk

  at P

  erta

  ma

  &

  Ked

  ua

 • Kelsow Work Instruction 2008 14

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Aras Perangkap Minyak Kedap Periksa kaca

  penglihatan aras perangkap minyak kedap (4 daripada) sekiranya kosong, tutup injap manual selepas injap kawalan aras untuk menaikkan aras sahkan operasi pengawal

  Saluran Selongsong Pemampat Salurkan

  sebarang cecair yang berada dalam selongsong pemampat. Satu siri injap saluran selongsong pemampat terdapat pada hujung pemampat yang bukan pacuan

  Saluran Selongsong Pemampat

  Perangkap Minyak Kedap LCV

 • Kelsow Work Instruction 2008 1

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Tangki Minyak Kedap Jika tangki

  minyak kedap berada dalam keadaan tertutup aras rendah, secara manual jalankan pam tambahan utama minyak pelincir. Sahkan operasi pam dengan menentukan tekanan pada pengawal aras, dan periksa aliran minyak dari saluran pemampat pada kaca penglihatan.

  Minyak Pelincir Tambahan Utama Suis

  Manual/Off/Auto

 • Kelsow Work Instruction 2008 1

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Pengesahan Selepas

  semuanya disahkan, mulakan pam minyak kedap secara manual, dan gunakan orang kedua untuk memeriksa aras pada tangki atas minyak kedap LPC dan HPC. Pastikan aras tangki dikekalkan pada aras 80%, dan pengawal aras berjalan dengan baik.

  Periksa Keluaran Tekanan Udara HPC/LPC ke Injap

  Kawalan Aras Tangki Minyak Kedap adalah betul.

  Suis Mula Pam Minyak Kedap

 • Kelsow Work Instruction 2008 17

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Selepas aras tangki-tangki atas LPC dan HPC disahkan, matikan pam minyak kedap dan letakkan pada auto.

  Tukar pam tambahan utama minyak pelincir kembali kepada auto.

  Pemampat bersedia untuk dimulakan Penanda Aras Tangki Minyak

  Kedap HPC/LPC

  Injap Kawalan Aras Tangki Atas Minyak Kedap HPC

 • Kelsow Work Instruction 2008 18

  Seligi-A RB-211 Permulaan Mesin Pemampat

  Sedia untuk bermula

  Bilik Kawalan Pemampat Tukar semua

  pengawal ke kedudukan auto

  Tekan Butang Mula

  Pastikan urutan permulaan enjin/mesin pemampat adalah betul

  Lakukan pemeriksaan semula bilik kawalan dan modul apabila mesin pemampat sedang berjalan, sehingga semua parameter telah stabil.

  Urutan Permulaan Butang Tekan START (Mula)

  Tukar Pengawal kepada Mod Auto Sebelum Urutan Permulaan

  Urutan Permulaan Butang tekan STOP

  (Berhenti)

 • Peti Surat 9Manly QLD 4179

  AUSTRALIA

  Tel: +1 (0)7 339 1913Tel Bimbit: +1 (0)408 27 3

  E-mel: [email protected]: www.kelsowconsulting.com