sejarah tkn 2 bab 2

Click here to load reader

Post on 01-Jun-2015

1.186 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONGCAMPUR TANGAN BRITISH

2. 2.1 DASAR CAMPURTANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.2.2 KEADAAN DI PERAK, SELANGOR, NEGERISEMBILAN DAN PAHANG MEMBERI PELUANGCAMPURTANGAN BRITISH.2.3 RESIDEN MENGGUGAT KUASA SULTAN DANPEMBESAR.2.4 PENGUKUHAN KUASA BRITISH MELALUIPEMBENTUKAN NEGERI-NEGERI MELAYUBERSEKUTU.2.5 PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MENCABARKEWIBAWAAN SULTAN 3. (a) Kekayaan Hasil Bumi Negeri-Negeri Melayu MenarikPerhatian British Negeri-Negeri Melayu kaya dengan bijih timah,emas, bijih besi dan arang batu. British ingin segera menguasai Perak, Pahang,Selangor dan Negeri Sembilan. British bimbang negeri-negeri tersebut jatuh ketangan kuasa Barat lain.(Perancis, Amerika danBelanda) 4. Revolusi perindustrian memerlukan bijih timah. Negeri-negeri yang kaya dengan bijih timah perludikuasai segera.(c) Terusan Suez dan kapal wapmerancakkan persaingan Penciptaan kapal wap dapat mempercepatkanperjalanan dengan muatan yang banyak. Pembukaan Terusan Suez memendekkanperjalanan dari England ke Tanah Melayu. 5. British bimbang dengan kemaraan kuasa Eropah laindi Asia Tenggara. Belanda berkuasa di Hindia Timur, Perancis di Indo Chinadan Sepanyol di Filipina.(e) Pertukaran Kerajaan Mengubah dasar British Parti Konservatif mengambil alih pucuk pimpinan British. Mengamalkan Dasar Campurtangan British di negeri-negeri Melayu.(f) Desakan pedagang mempercepat campur tangan Pertelingkahan antara pembesar dan pergaduhan kongsigelap menyebabkan keadaan huru hara. Pedagang-pedagang Negeri-Negeri Selat mendesakBritis campurtangan. 6. Ketidakstabilan di Perak Long Jaafar membawa masuk buruh Cina untuk bekerjadi lombong-lombong bijih timah. Kemasukan buruh Cina mencetuskan pergaduhan. Buruh-buruh Cina terlibat dengan kegiatan kongsi gelapiaitu Kumpulan Ghee Hin dan Hai San. Pergaduhan mencetuskan Perang Larut. Ngah Ibrahim, Menteri Larut melantik Kapten Speedymembantu menamatkan kekacauan di Larut. 7. Keadaan menjadi semakin buruk dengan masalahperebutan takhta di kalangan kerabat di raja. Perebutan takhta berlaku antara Raja Ismail denganRaja Abdullah. Raja Abdullah mahu ditabalkan sebagai Sultan Perakdengan meminta bantuan British. British mengambil kesempatan ini untuk campurtangandi negeri Perak. Gabenor Negeri Selat iaitu Sir Andrew Clarkemengadakan rundingan antara Raja Abdullah, NgahIbrahim, Dato Sagor, pemimpin kongsi gelap Haisandan Ghee Han. Rundingan diadakan di Pulau Pangkor. Hasil rundinganmembawa kepada Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874. Perjanjian Pangkor membawa kepada penguasaansepenuhnya British ke atas Perak. 8. Perang Klang berlaku di masa pemerintahan Sultan AbdulSamad (1857). Daerah Klang dikuasai oleh Raja Sulaiman. Setelah Raja Sulaiman mangkat, daerah Klang diserahkankepada Raja Abdullah. Raja Mahadi, putera Raja Sulaiman tidak puashati. Raja Abdullah membawa masuk buruh-buruh Cina untukbekerja di lombong-lombong bijih timah. Lombong-lombong bijih timah dibuka di Kuala Lumpur danAmpang. Klang berkembang maju sebagai pusat pengeluaran bijihtimah. Raja Mahadi ingin memiliki daerah Klang. Perbalahan telahmencetuskan perang saudara dikenali sebagai PerangKlang. 9. Perang Klang semakin buruk apabila ahli-ahli kongsigelap turut terlibat. Kegiatan perdagangan di Selangor terjejas. Tengku Kudin, menantu Sultan Abdul Samad memintameminta bantuan British bagi menamatkan kekacauan. Peristiwa serangan kapal dagang British danpencerobohan rumah api di Tanjung Rachadomembawa kepada campurtangan British sepenuhnya diSelangor. J.G. Davidson dilantik sebagai Residen pertama danFrank Swettenham sebagai Penolong Residen. 10. Sungai Ujong kaya dengan bijih timah. Dato Kelana Syed Abdul Rahman memerintah daerahSungai Ujong. Dato Bandar Kulop Tunggal juga berkuasa di SungaiUjong. Berlaku persengketaan untuk mengekalkan kekuasaan. Pertelingkahan berpunca daripada perebutanmenguasai Sungai Linggi antara Dato Kelana denganDato Bandar. Dato Bandar mendapat sokongan kuat penduduktempatan dan pelombong-pelombong Cina. Dato Kelana meminta bantuan British untukmengukuhkan kedudukannya 11. British menggunakan peluang ini untuk menguasaidaerah tersebut. Dato Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintahSungai Ujong. British berkuasa penuh mengutip cukai di Sungai Linggidan melantik P.J. Murray sebagai Residen Britishpertama di daerah Sungai Ujong. Dato Bandar menentang tindakan British mengutipcukai di Sungai Linggi. British membantu Dato Kelana menewaskan DatoBandar lalu dibuang ke Singapura. British seterusnya menguasai daerah-daerah lain sepertiRembau, Jelebu dan Seri Menanti. Akhirnya Negeri Sembilan dikuasai sepenuhnya denganperlantikan Martin Lister sebagai Residen British. 12. Sultan Ahmad membawa masuk pelabur-pelabur Eropah lainseperti Perancis dan Jerman untuk memajukan Pahang. British bimbang pertapakan kuasa Eropah lain di Pahang. British berusaha meluaskan pengaruhnya di Pahang. Frank Swettenham dan Frederick Weld iaitu Gabenor Negeri-Negeri Selat memujuk Sultan Ahmad menerima ResidenBritish tetapi gagal. British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar memujukSultan Ahmad. Hugh Clifford dilantik sebagai wakil British. 13. British menggunakan peristiwa pembunuhan Go Hui,warganegara British berbangsa Cina untuk mendesakSultan Ahmad menerima Residen British. Sultan Ahmad akhirnya bersetuju menerima J.P. Rodgersebagai Residen British yang pertama. Kedaulatan Pahang berakhir setelah Britishcampurtangan. 14. Kelemahan Sistem Residen menyebabkan negeri-negeri Perak,Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan di bawah sebuahpentadbiran iaitu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Faktor lain yang membawa kepada pembentukan Negeri-NegeriMelayu bersekutu ialah(a) Perkongsian perkhidmatan pakar Menjimatkan bayaran perkhidmatan pakar seperti jurutera, juruukur dan doktor.(b) Krisis kewangan Pahang Perbelanjaan meningkat. Pahang banyak menanggung hutang. Penggabungan dengan negeri yang kaya seperti Perak dan Selangor dapat mengurangkan masalah hutang. 15. (c) Faktor keselamatan Mengukuhkan kekutan dan pertahanan ketenteraan.(b) Sistem perhubungan Sistem Perhubungan seperti jalan raya dan keretapi dapat dimajukan. Tahun 1895, Perjanjian Persekutuan ditandatagani. Pusat Pentadbiran Persekutuan terletak di Kuala Lumpur. Pentadbirannya dikuasai oleh Residen Jeneral. Frank Swettenham adalah Residen Jeneral yang pertama.