sejarah tingkatan 2 bab 2

Click here to load reader

Post on 16-Nov-2015

277 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.Antara berikut yang manakah sumber

kekayaan negeri negeri Melayu?(29)

IAntimoni

IIPlumbum

IIIArang Batu

IVBijih timah

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

2.Maklumat di bawah merujuk dua situasi

yang bermakna bagi situasi yang bermakna bagi Tanah Melayu.(29)

Selepas 1874 merupakan tempoh masa penting untuk Tanah Melayu kerana

Acampur tangan british bermula

Bpenentangan pembesar terhadap British

Ckemasukan pelabur asing secara besar-besaran

Dpemeterian perjanjian-perjanjian

3.Rajah 1 merujuk kepada pembentukan gabungan beberapa buah negeri di Tanah Melayu.(29)

Rajah 1

Negeri-negeri X ialah

ANegeri Selat

BNegeri naungan

CNegeri Melayu Bersekutu

DNegeri Melayu Tidak Bersekutu

4.. Maklumat di bawah merujuk kepada perubahan

kepimpinan di Britain.(32)

Tahun

Peristiwa

1877

Parti Konservatif telah mengambil alih pucuk kepimpinan kerajaan British daripada Parti Liberal.

Kesan mengambil pucuk pimpinan kerajaan British jelas dilihat dengan

AMempergiat dasar imperialisme

BAktiviti perdagangan semakin rancak

CPembinaan kapal wap yang besar dan laju

DCampur tangan British di negeri-negeri Melayu

5.Rajah 2 menunjukkan hubungan antara Negeri-

negeri Melayu dengan Negeri-negeri Selat.(29)

Rajah 2

Apakah peranan Negeri-negeri Selat

APintu masuk ke Tanah Melayu

BBerkongsi pegawai kerajaan

CMelabur dalam aktiviti perlombongan

DMengendalikan perdagangan negeri-negeri Melayu.

6.Pernyataan di bawah menerangkan tentang

kepentingan negeri-negeri Melayu kepada

British.(29)

Penguasaan negeri-negeri berkenaan adalah penting kerana

AKaya dengan bijih timah

BBerlaku anarki yang menganggu perdagangan

CDijemput oleh pihak pemerintah tempatan

DBimbang jatuh ke tangan kuasa Barat yang lain.

7.Pernyataan di bawah menunjukkan bahan

keperluan industri di Britain.(31)

Kepentingan bijih timah kepada

British adalah

AUntuk perusahaan perindustrian

BUntuk perusahaan pembuatan senjata

CUntuk perusahaan pembuatan motokar

DUntuk perusahaan mengetin makanan

8.Maklumat di bawah merujuk kepada

Negeri-negeri Selat.(29)

Ini menimbulkan

ABritish telah campur tangan sebelum 1874

BNegeri-negeri Selat berperanan sebagai pelabuhan entrepot

CKedudukan strategik Tanah Melayu menarik minat kuasa luar

Dwujud aktiviti perdagangan Negeri antara Negeri-negeri Melayu dengan Negeri-negeri Selat.

9.Apakah faktor yang membantu memendekkan

jarak perjalanan dari England ke Tanah Melayu

selepas tahun 1869.(31)

APembinaan kapal wap yang besar dan laju.

BPembukaan Terusan Suez.

CPengenalan sistem kereta api antara dua benua.

DPerjalanan merentas negara menggunakan pasport

10Keinginan British meluaskan pengaruhnya pada awal kurun ke-19 di Tanah Melayu berpunca daripada (32)

IKemaraan kuasa Amerika di Jepun

IIKemaraan kuasa Portugis di Filipina

IIIKemaraan kuasa Belanda di Indonesia

IVKemaraan kuasa Perancis di IndoChina

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

11.Mengapakah tercetusnya huru-hara di Tanah Melayu pada kurun ke-19?(32)

IPerebutan takhta

IIKekayaan bijih timah

IIIPergaduhan kongsi gelap Hai San

IVPertelingkahan di kalangan pembesar

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

12.Maklumat di bawah meryjuk kepada sepucuk surat yang ditujukan kepada pegawai British.(32)

Tahun

Peristiwa

1873

Seramai 243 orang pedagang Negeri-negeri Selat menulis surat

Kepada Setiausaha Tanah Jajahan

British, Lord Kimberley

Mengapakah mereka menulis surat tersebut?

AMendesak British untuk membekalkan buruh asing

BMendesak British untuk campur tangan di Negeri-negeri Selat

CMendesak British untuk memberikan mereka lebih banyak konsesi perdagangan

DMendesak British supaya menghapuskan monopoli perdagangan di Tanah Melayu.

Soalan 13 dan 14 berdasarkan rajah di bawah.

Rajah 3 di bawah menunjukkan dasar British

13.Apakah tujuan British melaksanakan dasar tersebut?(29)

AMengatasi kekurangan buruh

BMenyekat pengaruh kuasa asing

CMemasarkan hasil keluaran tempatan

DMenambahkan modal pelaburan

14.Dasar di atas telah dilaksanakan oleh kerajaan(32)

AParti Buruh

BParti Liberal

CParti Radikal

DParti Konservatif

15

Apakah kesan kemunculan kedua-dua kumpulan di atas di negeri Perak? (33)

ABuruh Cina dapat dikawal

BBuruh Cina mencetuskan Perang Larut

CBuruh cina dibawa masuk beramai-ramai

DBuruh Cina melibatkan diri dalam perusahaan bijih timah

16Bagaimanakah Ngah Ibrahim menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh konsi-kongsi gelab di Perak? (33)

AMelarikan diri ke Singapura

BMembantu kongsi gelab Ghee Hin menentang puak Hai San

CMelantik Kapten Speedy membantu menamatkan kekacauan di Larut

DMeminta mereka berdamai

17* Raja Yusof

* Raja Abdullah

* Raja Ismail

Ketiga-tiga Raja di atas layak menjadi Sultan Perak pada tahun 1871. Mengapakah wujudnya keaadaan sedemikian? (34)

AMendapat sokongan pembesar

BMenyandang jawatan Raja Muda

CMendapat sokongan pembesar

DSistem perwarisan takhta tidak dipatuhi

18Di Perak, timbul persengketaan antara Raja Ismail dan Raja Abdullah.

Mengapakah wujudnya pertikaian antara kedua-dua tokoh berkenaan? (34)

AMerebut kawasan bhijih timah

BMasalah sistem pewarisan takhta

CPersaingan untuk meluaskan pengaruh

DPersaingan dalam perdagangan

19Apakah alasan Raja Abdullah untuk menentang pelantikan Raja Ismail selaku Sultan Perak? (34)

ARaja Ismail tidak mengikut sistem pewarisan takhta Perak.

BRaja Abdullah tidak memberitahunya tentang kemangkatan Sultan Ali.

CSultan Ali telah mewariskan takhta kerajaan Perak kepadanya sebelum mangkat.

DRaja Ismail dilantik menjadi Sultan atas desakan pembesar Perak bukannya kelayakan

20

Rajah di atas menunjukan sistem pewarisan takhta Perak. X merujuk kepada (34)

ARaja

BRaja Muda

CTemenggung

DRaja Laut

21Apakah kesan langsung daripada peristiwa di atas? (35)

ASultan Ismail meninggalkan Hulu Perak

BRaja Abdullah memulakan perang saudara

CSultan Ismail memulaukan Raja Abdullah

DBerlakunya perpecahan rakyat kepada dua pemerintahan

22

Bagaimanakah pertelingkahan kedua-dua anak raja tersebut dapat diselesaikan? (35)

ARaja Abdullah meminta bantuan British untuk mengiktiraf beliau sebagai Sultan

BRaja Ismail menyerang Hulu Perak dengan bantuan pembesar Larut

CPemimpin kongsi gelab, Ghee Hin diminta untuk membantu Raja Abdullah

DAndrew Clarke telah melantik Raja Abdullah dengan pampasan sebanyak 20000 dolar Sepanyol setahun

23Antara berikut, siapakah yang terlibat dengan Perjanjian Pangkor? (35)

INgah Ibrahim

IIDato Sagor

IIIRaja Abdullah

IVRaja Ismail

AI, II, dan III

BI, II, dan IV

CI, III dan IV

DII, III, dan IV

24Kapten Chung Kang Kwee telah hadir mewakili kumpulan Hai San dalam perjanjian Pangkor 1874.

Apakah perkara yang telah dipersetujui olehnya dalam perjanjian itu? (36)

AMelantik pegawai British mengetuai sektor perlombongan bijih timah

BMenyerahkan kawasan perlombongan bijih timah kepada British

CMembubarkan konsi-kongsi gelab Cina di Tanah Melayu

DMenjadikan British sebagai orang tengah urusan perlombongan bijih timah

25Apakah kesan utama daripada Perjanjian Pangkor 1874 (36)

AMasalah kongsi gelap di lombong bijih timah selesai

BBermulanya penguasaan British di Tanah Melayu

CRaja Abdullah dilantik sebagai Sultan Perak

DKedaulatan negeri Perak terus terjamin

26Perlantikan Raja Abdullah untuk menguasai daerah Kelang merupakan titik permulaan kepada huru-hara di Selangor. Mengapa? (37)

ARaja Abdullah membantu Puak Hai San untuk mengalahkan puak Ghee Hin

BPerlantikan ini menimbulkan rasa tidak puas hati Raja Mahadi iaitu putera Raja Sulaiman

CInggeris membantu Raja Abdullah menentang Raja Mahadi

DPuak Ghee Hin menghasut Raja Abdullah yang cuba ingin membantunya melawan puak Hai San

27Apakah alasan Raja Mahadi untuk menguasai daerah Kelang? (38)

AMembawa masuk buruh cina

BDilantik oleh Sultan Abdul Samad

CMewarisi tempat ayahandanya

DDisokong oleh para pembesar yang lain

28Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Abdul Samad untuk menamatkan Perang Kelang? (38)

AMeminta campurtangan British

BMeminta bantuan Tengku Kudin

CMenyerahkan Kelang kepada Raja Mahadi

DMeletakkan Kelang di bawah pentadbiran pusat

28Mengapakah peranan Tengku Kudin sebagai orang tengah dalam krisis Perang Kelang tidak dihargai? (38)

ATengku Kudin bukan seorang yang berkaliber dalam menyelesaikan masalah peang kelang

BTengku Kudin lebih memihak kepada Raja Mahadi dalam Perang Kelang

CTengku Kudin bukannya keturunan Selangor, beliau hanyalah menantu Sultan Abdul Samad

DRaja Mahadi mahukan Sultan Abdul S