sejarah t2 bab 5:kekayaan ekonomi sabah menarik minat syarikat borneo utara british

Click here to load reader

Download SEJARAH T2 BAB 5:KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH

Post on 15-May-2015

19.220 views

Category:

Travel

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. NUR SYAMIMI BT HJ MOHAMAD NOR LOW SHU FEN NUR SYAFIRUL AQMA

2. BAB 5: KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT BORNEO UTARA BRITISH (SBUB ) SEJARAH TINGKATAN 2 3. SENARAI KANDUNGAN

 • 5.1 SBUB BERTAPAK DI SABAH
 • 5.2 SBUB MENGUKUHKAN KUASA DI SABAH
 • 5.3 SBUB MENGEKSPLOITASI HASIL BUMI SABAH
 • 5.4 PERUBAHAN SOSIAL SBUB DI SABAH

4. 5.1 SBUB BERTAPAK DI SABAH

 • Potensi ekonomi sabah telah menarik perhatian pelabur - pelabur barat dari Amerika Syarikat, Britain, Belandadan Sepanyol. Carta aliran di bawah menjelaskan pertapakan syarikat-syarikat asing di Sabah.

5. Sultan brunei memberi konsesi tanah di sabah kepada wakil Amerika syarikat ,c.l.Moses pada tahun 1865 .Tempoh penye- waan adalah selama 10 tahun. Moses menjual konsesi tersebut kepada The American Trading Company diketuai oleh J.W. Torrey dan T.B Harris.Torrey gagal memajukan penana man kopi dan tebu di Kimanis.Torrey menjual haknya kepada Von Overback. 6. Overbeck menghadapi masalah modal. Beliau meminjam wa- ng daripada syarikat Alfred Dent dan Edward Dent pada tahun1877.Gabenor Labuan , W.H Treacher, telah bersetuju membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada sultanBrunei dengan syarat syarikat yang ditubuhkan diletakkan di bawah kekuasaan British. Sultan Brunei, Sultan Abdul Muk Mein telah memperbaharui pajakan dengan Overbeck dan Dent melalui perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 1877.Dalam perjanjianitu,baginda menyarahkan tanah antara Teluk Kimanis danSungai Sibuku. 7. KAWASAN DI SABAH YANG DISERAHKAN KEPADA SYARIKAT OVERBECK DAN DENT OLEH SULTAN BRUNEI PADA TAHUN 1877 DAN SULTAN SULU PADA TAHUN 1878. 8. Oleh sebab sebahagian daripada wilayah Sabah adalah di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu, Overbeck dan Denttelah menandatangani satu lagi perjanjian dengan SultanJamalul Alam pada tahun 1878.Baginda menyerahkan ka-wasan dari Sungai Pandasan hingga ke Sungai Sibuku. Pada tahun 1880,Overbeck telah menjualkan semua hak nya kepada Alferd dan Edward Dent. Kemudian, Dent telah menubuhkan Persatuan Sementara Borneo UtaraBerhad.Saham syarikat itu telah dijual kepada rakyatBritish bagi menambahkan modal perniagaan.Bagi memperkukuh kedudukan dan memajukan perniagaan, persatuan tersebut berusaha mendapatkan Piagam Diraja daripada kerajaan British. 9. Pada bulan November 1881, kerajaan British telah meng- anugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Bor- neo Utara British Berhad.Pada tahun 1882, syarikat itu dinamakan Syarikat Borneo Utara British.Melalui piagam tersebut, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah. Sir Rutherford Alcock menjadiPresiden pertama dan Alferd Dent dilantik sebagai Pengarah Urusan. 10.

 • MELALUI PEMBERIAN PIAGAM ITU, BRITISH DAPATMEMPERLUAS PENGARUHNYA DAN MENGHALANG KUASA BARAT LAIN BERTAPAK DI SABAH.PADA TAHUN 1888, SBUB MENANDATANGANI PERJANJIAN PERLINDUNGAN BORNEO UTARA YANG MENJADIKAN SABAH NEGERI NAUNGAN BRITISH.KINI BRITISH BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP HAL EHWAL LUAR SABAH.

11. SYARAT PEMBERIAN PIAGAM KEPADA PERSATUAN SEMENTARA BORNEO UTARA BRITISH BERHAD . SBUB MESTI MENERIMANASIHAT DARIPADA KERAJAAN BRITISH. SBUB MESTI MELANTIK PENTAD- BIR DARIPADA PEGAWAI YANGDIAKUI OLEH KERAJAAN BRITISH. SBUB HENDAKLAH MEME- RINTAH SABAH DENGANADIL DAN SAKSAMA. SBUB TIDAK BOLEH MENYERAHKAN WILAYAHSABAH KEPADA SESIAPA TANPA PERSETUJU- AN DARIPADA KERAJAAN BRITISH. SBUB HENDAKLAHMEMELIHARA AGAMA, ADAT RESAM DANUNDANG-UNDANG PENDUDUK TEMPATAN 12. 5.2 SBUB MENGUKUHKAN KUASA DI SABAH .

 • Pemerintahan SBUB di Sabah diketuai oleh Gabenor. Gabenor pertama ialah W.H Treacher.Beliau dilantik oleh pengarah syarikat dengan persetujuan kerajaan British. Dalam menjalankan pentadbirannya, Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat. Sandakan dijadikan pusat pentadbiran. Bagi melicinkan urusan pentadbiran, pihak SBUB telah menubuhkan jabatan kerajaan.

13.

 • MAJLIS PENASIHATditubuhkan pada tahun 1883.Ahli majlis ini terdiri daripada Setiausaha Kerajaan , Bendahari dan Ketua Pasukan Keselamatan.

INFO ARKIB MAJLIS PENASIHAT 14. GABENOR W.H.TREACHER 15. 16. MAHKAMAH DI SABAH MAHKAMAH M.MAJISTRET M. ANAK NEGERI Bidang Kuasa Mengendalikan kes-kes seperti kes pembunuhan, penculikan dan rompakan. Mengendalikan kes-kes peribumi yang berkaitan dengan undang-undang Islam dan hukum adat Hakim Dihakimi oleh Pegawai Daerah. Hakim dilantik daripada kalangan Ketua Anak Negeri yang arif dalam bidang agama Islam dan adat. 17. 5.3 SBUB MENGEKSPLOITASI HASIL BUMI SABAH

 • SBUB mengeksploitasi kekayaan hasil tradisional Sabah seperti
 • Selain itu, SBUB turut menguasai aktiviti pertanian, pembalakan dan perombongan bagi mengaut keuntungan.

sarang burung sagu rotan pokok lanuttrepang Sirip ikan yu 18. SUMBER KEKAYAAN SABAH PADA KURUN KE -19 19. HASIL TRADISIONAL MENYUMBANGKEWANGAN SBUB 20. SARANG BURUNG MERUPAKAN HASIL EKSPORT TRADISIONAL SBUB YANG MENGUNTUNGKAN.EKSPORT SARANG BURUNGPADA TAHUN 1926 BERNILAI SEBANYAK 125000 DOLAR. LONGGOKAN ROTAN YANG DICARI OLEN PENDUDUK TEM- PATAN.HASIL ROTAN DIEKSPORT DALAM BENTUK PERABUT, TIKAR DAN TONGKAT. POKOK LANUT DIKENALI SEBAGAI ABAKA,MANILA HEMP ATAU MUSA TEXTILES.POKOK LANUT HIDUP MELIAR DI KAWASAN PAMAH DAN LEMBAH.GENTIAN POKOK LANUT DIJEMUR SEBELUM DIPROSES MENJADI TALI KAPAL UNTUK DIEKSPORT KE EROPAH. 21. POKOK SAGU ATAU RUMBIA MERUPAKAN ANTARA TANAMAN TRADISIONAL DI SABAH.POKOK RUMBIA HIDUP SUBUR DI KAWASAN BERPAYA DI MUARASUNGAI.HARGA SAGU MAHAL DI PASARAN DUNIA.SBUB MENGGALAKKAN RAKYAT MENGUSAHAKAN SECARA KOMESIAL.EKSPORT SAGU DI SABAH PADA TAHUN 1888 BERNILAI SEBANYAK93433 DOLAR. 22. SBUB JUGA MENGGIATKAN USAHA MENCARI HASIL LAUT SEPERTI TREPANG, SIRIP IKAN YU DAN MUTIARA. ATIVITI INI DIUSAHAKAN OLEH MASYARAKAT BAJAU. 23. PEMBALAKAN MENGUNTUNGKAN SBUB

 • BANYAK SUMBER BALAK.
 • KEGIATAN PEMBALAKAN DIJALANKAN DI SANDAKAN, LAHAD, DATU DAN TAWAU.
 • BURUH DIBAWA DARI INDONESIA DAN FILIPINA.
 • HASIL DIEKSPORT MELALUI PELABUAN SANDAKAN.

24. PERLOMBONGAN MENGGALAKAN KEMASUKAN PELABUR

 • 1886 ORANG CINA MENGUSAHAKAN LOMBONG EMAS DI SUNGAI SEGAMA.
 • ARANG BATU DILOMBONG DI SILIMPOPON DI LABUAN.
 • -SILIMPOPON (KAWASAN TERBESAR) DIUSAHAKAN SYARIKAT COWIE HARBOUR GOAL.
 • MANGAN DIUSAHAKAN DI TELUK MARUDU OLEH SYARIKAT BRITISH BORNEO EXPLORATION DAN DIEKSPORT KE BRITIAN.

25. 5.4 PERUBAHAN SOSIAL SBUB DI SABAH

 • SBUB telah membagunkankemudahan asassepertilandasankeretapi , jalan raya, sekolah , hospital, telefgraf dan lain- lain.
 • Pembinaankemudahan asas ini adalah untuk kepentingan dan keuntungan SBUB.

26. JALAN RAYA KERETA API KAPAL 27.

 • KERETA API
 • SBUB membina landasan keretapi yang pertama pada tahun 1896.
 • Landasan sepanjang 32 km itu dibina bagi menghubungkanWeston ke Beaufort.
 • Pada tahun 1905 , landasan keretapi di sambungdari Beaufort ke Jesselton dan dariTenom ke Malalap.
 • Landasan ini dibina bagi memudahkan SBUB mengangkut hasil keluaran di bahagian pedalaman ke pelabuahan.

28. JALAN RAYA TUJUAN - MENGHUBUNGKAN KAWASAN KEGIATAN EKONOMI DENGANBANDAR DAN PELABUHAN. - MEMUDAHKAN SBUB MENGANGKUT HASIL KELUARAN DI PADALAMAN KE PELABUHAN 29. KAPAL 1890, SYARIKAT PERKAPALAN STRAITSSTEAMSHIP MEMULAKAN KHIDMAT MENGANGKUTPENUMPANG DAN BARANGAN. 30.

 • KURANG DIBERI PERHATIAN OLEH SBUB.
 • HANYA MENYEDIAKAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT DAERAH.
 • MUBALIGH KRISTIAN MEMBINA SEKOLAH DAN MENYEBARKANAGAMA KRISTIAN

KESAN PENDIDIKAN 31. 1909 JABATAN PELAJARAN DITUBUHKAN. 1 JULAI 1915

 • SEKOLAH LATIHAN DIBINA BAGI ANAK-ANAK KETUA ANAK NEGERI.
 • MELATIH MENJADI PEGAWAI PENTADBIRAN
 • PERINGKAT DAERAH

1921 SEKOLAH MELAYU PERTAMA DIBINA DI KOTA BELUD1883 JABATAN PELAJARAN DITUBUHKAN. 32. 1930

 • HANYA 10 BUAH SEKOLAH MELAYU
 • MENAMPUNG 400 ORANG PELAJAR.

1939

 • TERDAPAT 49 BUAH SEKOLAH
 • MUBALIGH

1940

 • KIRA-KIRA 11 00 ORANG MURID
 • MENDAFTAR DI SEKOLAH MELAYU ,
 • MUBALIGH DAN CINA.

33.

 • DIBINA DI BANDAR-BANDAR BESAR
 • 1940, TERDAPAT 9 BUAH HOSPITAL DAN 40
 • BUAH KLINIK.
 • DILUAR BANDAR , PUSAT KESIHATAN
 • DISEDIAKAN.
 • BILANGAN DIKTOR TIDAK MENCUKUPI.
 • PERKHIDMATAN PERUBATAN TIDAK DAPAT
 • DINIKMATI SELURUH RAKYAT SABAH.

HOSPITAL 34. KEMUNCULAN BANDAR- BANDAR BARU 35. SANDAKAN

 • DIASASKAN WILIAM PRYER (1879)
 • KETIKA ITU DINAMAKAN ELOPURA.
 • DIBANGUNKAN SEBAGAI PUSAT PENTADBIRAN , PELABUHAN ANTARABANGSA DAN PUSAT PEMBALAKAN.

36. KUDAT

 • PUSAT PENTADBIRAN
 • PERTAMA SBUB
 • PADA 1881.
 • GAGAL MEMBANGUN-
 • KAN KERANA:
 • A) TIDAK STRATEGIK.
 • B) KEADAAN GEOGRA-
 • FINYA TIDAK
 • SESUAI UNTUK
 • PERTANIAN.
 • 1884,BERPINDAH KE
 • SANDAKAN.

37.

 • DIASASKAN CHARLES JESSEL(1900)
 • NAMA ASAL-JESSEL TOWN SEBELUM DISINGKATKAN JESSELTON.
 • TURUT DIKENALI-API-API, SINGA MATA ATAU DIASUKA.
 • MEMBANGUN KERANA: