sejarah pmr-sej.pdf · a hikayat bakhtiar b hikayat nabi wafat c hikayat nabi bercukur d...

Download SEJARAH PMR-SEJ.pdf · A Hikayat Bakhtiar B Hikayat Nabi Wafat C Hikayat Nabi Bercukur D Hikayat Iskandar Zulkarnain Karya Sastera Terjemahan Hikayat Amir Hamzah

Post on 05-Feb-2018

232 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SULIT 21/1

  21/1

  Sejarah

  Kertas 1

  Ogos

  2011

  jam

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

  TINGKATAN 3 2011

  SEJARAH

  Kertas 1

  Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif

  yang disediakan.

  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak

  BAHAGIAN PENGURUSAN

  SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • SULIT 2 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan SULIT

  1 Maklumat berikut berkaitan dengan pengertian sejarah.

  Siapakah X ?

  A Herodotus

  B Ibn Khaldun

  C Raja Ali Haji

  D Muhd Yusof Ibrahim

  2 Senarai berikut merujuk kepada penempatan masyarakat Zaman Prasejarah di Malaysia.

  Apakah kegiatan masyarakat di penempatan tersebut ?

  A Membuat tembikar

  B Memungut hasil hutan

  C Mencipta barang kemas

  D Mencipta alat gangsa dan besi

  Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia,

  atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan

  yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

  Tokoh X

  Sungai Tembeling, Pahang

  Changkat Menteri, Perak

 • SULIT 3 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  3 Senarai berikut merujuk kepada sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara.

  Kerajaan X

  Diasaskan oleh Raden Wijaya

  Melaksanakan sistem pentadbiran berasaskan

  Undang-undang Manu

  Menjadi tempat perdagangan utama pada abad ke-

  15 Masihi

  Di manakah pelabuhan utama Kerajaan X ?

  A Palembang

  B Kedah Tua

  C Inderapura

  D Chih Tu

  4 Asal usul nama Melaka dikaitkan dengan pelbagai sumber.

  Apakah sumber tersebut ?

  I Sejarah Melayu

  II Mitos Hindu

  III Pedagang Cina

  IV Pedagang India

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • SULIT 4 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan SULIT

  5 Orang Laut dikenali sebagai Orang Selat atau Cellates dan Seletar di kalangan

  pengembara Barat.

  Apakah peranan Orang Laut di Melaka ?

  A Mengutip hasil hutan

  B Menguruskan hasil cukai

  C Menjaga keselamatan perairan

  D Membawa alat-alat kebesaran diraja

  6 Pada abad ke-15, Melaka menjadi pusat penyebaran dan pengajian agama Islam yang

  unggul. Perkembangan agama Islam di Melaka telah meninggalkan kesan yang boleh

  dibanggakan.

  Apakah kesan perkembangan agama Islam di Melaka ?

  A Kewujudan institusi kesultanan

  B Kemajuan dalam bidang perdagangan

  C Kemampuan untuk menguasai China

  D Konsep devaraja dikekalkan

  7 Senarai berikut merujuk kepada karya sastera terjemahan yang dihasilkan oleh golongan

  cerdik pandai Melaka.

  Apakah X ?

  A Hikayat Bakhtiar

  B Hikayat Nabi Wafat

  C Hikayat Nabi Bercukur

  D Hikayat Iskandar Zulkarnain

  Karya Sastera Terjemahan

  Hikayat Amir Hamzah

  Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

  X

 • SULIT 5 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  8 Maklumat berikut merujuk kepada faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka pada tahun

  1511.

  Faktor Kemerosotan dan Kejatuhan Melaka

  Masalah perpaduan

  Kedatangan Portugis

  X

  Apakah faktor X ?

  A Kelemahan askar Portugis

  B Kedatangan askar Bugis

  C Kelemahan kepemimpinan

  D Kebangkitan penduduk

  9 Senarai berikut merujuk kepada kerajaan yang ditakluki oleh Acheh pada abad ke-17.

  Apakah kepentingan kerajaan tersebut kepada Acheh ?

  A Memperkukuhkan pasukan ketenteraan

  B Menguasai perdagangan lada hitam

  C Menguasai hasil perlombongan

  D Menguasai perdagangan beras

  Pedir

  Pasai

 • SULIT 6 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan SULIT

  10 Senarai berikut merujuk kepada sebuah kerajaan yang terletak di pantai timur Sumatera.

  Kerajaan X

  Merupakan jajahan takluk Johor

  Muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat

  Melaka

  Berusaha mendapatkan kebebasan daripada Johor

  Apakah X ?

  A Bengkalis

  B Kampar

  C Jambi

  D Siak

  11 Siapakah yang telah membuat pakatan dengan anak raja Bugis lima bersaudara untuk

  mengusir Raja Kechil bagi mendapatkan semula takhta Johor ?

  A Tun Abdul Jalil

  B Raja Abdullah

  C Tun Abdul Jamil

  D Raja Sulaiman

  12 Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan asal usul nama Terengganu ?

  I Tong Ya Tong

  II Teng Ya Nung

  III Taring Anu

  IV Tulang Anu

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • SULIT 7 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  13 Maklumat berikut berkaitan dengan kesenian rakyat di Malaysia.

  Antara berikut yang manakah merupakan hasil seni tekat ?

  A Kipas

  B Rehal

  C Tepak sireh

  D Tembaga

  14 Rajah berikut menunjukkan kegiatan ekonomi kumpulan etnik di Sarawak.

  ApakahX?

  A Kelabit

  B Kayan

  C Melayu

  D Melanau

  Seni tekat merupakan sejenis kraftangan yang popular di kalangan masyarakat Melayu

  Kain baldu disulami dengan benang emas

 • SULIT 8 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan SULIT

  15 Maklumat berikut berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Sabah.

  Apakah kepentingan Pasar Tamu di Sabah?

  A Mewujudkan semangat muhibah dan harmoni

  B Menambahkan kekayaan kerajaan Sabah

  C Mengukuhkan kedudukan Orang Tua

  D Menjamin kesejahteraan hidup

  16 Maklumat berikut berkaitan dengan usaha Syarikat Hindia Timur Inggeris(SHTI ) untuk

  mendapatkan Seberang Perai.

  Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800

  Perjanjian antara Sultan Dziauddin dengan Gabenor George Leith

  SHTI menduduki Seberang Perai dan dinamakan Province Wellesly

  Mengapakah Sultan Dziauddin menandatangani perjanjian tersebut?

  A Mengelakkan campurtangan Belanda

  B Menjamin kepentingan perdagangan

  C Mendapatkan bantuan ketenteraan

  D Menjalin hubungan diplomatik

  17 Apakah kesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 terhadap Kepulauan Melayu?

  A Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua kawasan pengaruh

  B Belanda berundur dari Kepulauan Melayu

  C Kepulauan Melayu dikuasai oleh British

  D Belanda menguasai Singapura

  Pasar Tamu

  Tempat masyarakat pelbagai kaum bertukar-tukar

  barangan dan berjual beli

 • SULIT 9 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  18 Maklumat berikut berkaitan dengan penguasaan British di Pahang.

  Mengapakah British bertindak demikian ?

  A Menamatkan pemberontakan

  B Mengumpulkan kekuatan tentera

  C Menyelesaikan masalah perebutan takhta

  D Menghalang pertapakan kuasa Eropah lain

  19 Rajah berikut menunjukkan struktur pentadbiran Negeri -Negeri Melayu Bersekutu atau

  Persekutuan 1896.

  Mengapakah British menyatukan negeri-negeri tersebut?

  A Kesejahteraan rakyat

  B Kelemahan sistem Residen

  C Mengukuhkan kuasa sultan

  D Melemahkan pengaruh Belanda

  Pesuruhjaya Tinggi British

  ( Gabenor NNS di Singapura )

  Residen Perak Residen Selangor

  Residen Jeneral

  ( berpusat di Kuala Lumpur )

  Residen Negeri Sembilan Residen Pahang

  Pahang merupakan negeri terakhir yang menerima Residen

  British

  British mahu menguasai Pahang walaupun tidak kaya seperti

  negeri-negeri Melayu yang lain

 • SULIT 10 21/1

  21/1 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan SULIT

  20 Rajah berikut berkaitan dengan usaha British menghalang kuasa Barat lain meluaskan

  kuasa di Tanah Melayu.

  Apakah X?

  A Perjanjian Perisytiharan British-Siam 1902

  B Perjanjian Inggeris-Belanda 1824

  C Perjanjian Bangkok 1909

  D Perjanjian Pangkor 1874

  21 Maklumat berikut berkaitan dengan pengukuhan kuasa Penasihat British di Terengganu.

  Apakah jabatan yang berjaya dikuasai oleh British di Terengganu?

  I Jabatan Hasil

  II Jabatan Kastam

  III Jabatan Kerja Raya

  IV Jabatan Polis

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  British menguasai semua jabatan penting kerajaan dan

  diletakkan di bawah Penasihat British.

  X

  Negeri-Negeri Melayu Utara diletakkan di

  bawah naungan Siam

  Beberapa orang warga British dilantik oleh