sejarah perundangan islam : zaman tabi'in

Download Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in

Post on 08-Jan-2017

1.521 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sejarah perundangan islam & perundangan fiqh

Sejarah perundangan islam & perundangan fiqh

Zafirah Abdullah

Zaman TabiinTabiin : Generasi yang pernah hidup bersama sahabat baginda & mendapat ilmu secara langsung

Bermula dengan perlantikan Muawiyah Ibn Abu Sufyan sebagai khalifah

Penarikan diri Al-Hasan Ibn Ali Abu Talin demi menjaga kemaslahatan kaum muslimin.

Suasana Politik Zaman TabiinSemasa di bawah Pemerintahan Uthman & Ali:Kenapa? : Jawatankuasa yang diberikan kepada ahli keluargnyaPerang Jamal:Ali VS Aisyah/Talhah/ Al-ZubairMereka menuntut agar pembunuh Uthman diambil tindakan

Perang SiffinAli VS MuawiyahMuawiyah mendakwa bhw beliau lebih berhak menjadi khalifah & ingin menuntut balasan atas kematian S.Uthman

Yang keluar daripada pihak AliKerana Ali telah melakukan kesilapan besar Kerana menerima TahkimTinggal dan kekal dengan AliTaksub.Menyalahi kaum khawarij kerana mengkufurkan Ali

Menyalahi Syiah kerana begitu Tasub dengan Ali

Jalan yang sebenarPeperangan Siffin

Berakhir dengan Tahkim (Tentera Muawiyah mengangkat Al-Quran tanda perdamaian.Ali terpaksa akur dengan desakan pengikutnya.

Akibat peristiwa Tahkim Kaum muslimin berpecah ( Syiah / Khawarij / Jumhur Muslimin)Puak Khawarij berpakat untuk membunuh Ali, Muawiyah, Amru Al-AsPuak Khawarij berjaya membunuh AliPenduduk Kufah melantik Al-Hasan Ibn Ali sebagai khalifahAl-Hasan kemudian menyerah jawatan kepada Muawiyah Ibn SufyanPerlantikan ini mendapat tentangan daripada Khawarij & Syiah.Muawiyah mengutuskan tentera untuk menghapuskan Khawarij & Syiah

Mekkah(Pemerintahan Yazid Ibn Zubair)Wujud penentangan daripada Abdullah Ibn Al-Zubair

(Pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan)Tentera Bani Umaiyyah yang dipimpin al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi berjaya menewaskan Abdullah Ibn Al-Zubair (73H)

Kuasa Pemerintahan Bani Umaiyyah

Kuasa Pemerintahan Bani Umaiyyah

(Pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan)Penentangan puak Syiah & Khawarij dapat ditundukkanKeamanan hampir pulih sepenuhnya setelah al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi menjadi panglima di kawasan2 yang berlakunya banyak fitnah, kekacaun & pemberontakan

(Pemerintahan al-Walid ibn Abd al-Malik)Tiada pergolakan politik di negaraKerajaan Bani Umaiyyah meluaskan jajahan hingga ke sebelah timur & barat.Menyebabkan semakin luas kekuasaan dan menyebabkan taraf orang Arab dan bukan Arab menjadi sama.

(Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abd Aziz)Zaman kegemilanganMenyamai pemerintahan Khalifah Al-Rasyidin

(PemerintahanYazid Ibn Abd-Malik & Hisyam ibn Abd-MalikZaman kemerosotan

Kesan politik terhadap fiqhPerselisihan mengenai Jawatan Khalifah = Sesetengahnya mengkafirkan pihak yang lain = lahirnya perselisihan dalam perkara usul & Furu.

Berpecah pada lebih 20 golongan.

Pendapat Puak KhawarijPegangan Jawatan Khalifah & pemimpin negara tidak tertentu pada suatu puak / keluarga / individu.Harus diserah kepada jumhur / rakyat seluruhnyaBertindak keluar daripada:

Uthman, (utamakan ahli keluarga dalam pelantikan kuasa) Ali (Merestui majlis Tahkim)Muawiyah (Memegang kuasa pemerintahan secara paksaan)

Puak Khawarij

Dasar Khawarij Masalah FiqhDasar FiqhPenjelasanKufurkan Ali/Muawiyah/ Amru al-As/ Abu Musa al-Asyari.Melakukan dosa besar mengadakan majlis tahkimMelakukan dosa besar adalah kufur dan kekal dalam neraka. Khalifah Uthman adalah Kafir kerana pemerintahannya tidak menurut Pemerintahan Khalifah Umar & Abu Bakar.

Khalifah hendaklah dipilih daripada kalangan kaum muslimin.Atas dasar bebas dan terbukaKaum muslimin juga berhak memilih & memecat seseorang khalifah

Khalifah tidak boleh dijadikan hak warisan / pemilihan individu tertentu.Ia bukan khusus untuk Ali atau Qurasiy sahajaDipilih di antara kalangan orang yang layak

Puak Khawarij

Dasar Khawarij Masalah FiqhDasar FiqhPenjelasanKhalifah yang telah disepakati perlantikannya tidak boleh menarik diriWajib memikul amanah dan tidak boleh menyerah jawatan tersebut kepada orang lain

Amalan seperti : Sembahyang/Puasa/Zakat dikira sebahagian daripada iman.Keimanan seseorang tidak hanya terbukti dengan keyakinan hati dan pengakuan. Bahkan ia mestilah ditunjukkan dengan amalan keseluruhannya.

Wajib keluar dan memberontak untuk menggugurkan pemimpin/khalifah yang fasikJika enggan meletak jawatan, maka wajib ia dibunuh,

Tidak ada hukum rejam terhadap penzina muhsan (Sudah berkahwin)Halal menghimpunkan seorang perempuan dgn emak saudara (sebelah bapa/ibu) dalam satu masa.

Puak Khawarij

Puak SyiahMenilai tampuk pemerintahan dan pemimpin sebenarnya menjadi hak Ali dan zuriatnya.Menghukum sesiapa yang merampas kuasa tersebut adalah ZALIM.Golongan pertama mencipta hadis palsu dan disandarkan kepada Rasulullah SAW.SyiahDasar Fiqh (Usul)PenjelasanMentafsirkan ayat al-Quran agar selaras dengan dasar merekaMenolak sebarang tafsiran yang dilakukan oleh golongan lain yang bercanggah dengan dasar mereka.

Menolak hadis/usul/furu fiqh yang dibawa oleh Ahli al-Sunnah , biarpun ianya SAHIHMenolak ijma sebagai daripada dasar utama perundanganKecuali ijmak dari kalangan imam mereka sahaja.

Alasan: Jika ijma diterima, ia bererti menerima semua pendapat sahabat dan Tabiin, sedangkan mereka bukan Masum.

Puak SyiahSyiahDasar Fiqh (Usul)PenjelasanMenolak al-Qiyas sebagai sumber perundanganAlasan:Al-Qiyas adalah berdasarkan pendapat akal semata-mata.

Dasar Fiqh (Furu)PenjelasanTidak mengharuskan perkahwinan antara lelaki muslim dan wanita ahli-kitabWanita tidak boleh menerima pusaka yang berbentuk harta tetap/kekal. Contoh : TanahHanya boleh menerima harta yang boleh ubah/boleh dipindah.Contoh: PakaianMendakwa para Nabi dan Rasul boleh diwarisi harta-harta mereka.Justeru itu, khalifah juga boleh diwarisi oleh Ali & ZuriatnyaHak khalifah hanya tertentu untuk Ahli al-Bait / Ali & keturunannyaMengharuskan perkahwinan mutah hingga ke akhir kiamat.

Sumber perundangan zaman tabiinIstinbat hukumBerpandukan segalas nas di dalamnya.Nas QatieDilalah ZanniBeralih kepada hadis apabila tidak dapat sumber hukum di Al-Quran.Apabila ketiadaan sumber hukum di dalam Al-QuranHadisFatwa & Athar Sahabat utama Dilaksanakan dengan membuat penelitian sudut persamaan sebab/illah hukum1234

Ciri-ciri keistimewaan tersendiriPada zaman TabiinHukum yang berdasarkan Ijma sukar diperolehi

Ekoran sahabat yang mulai keluar dari Hijaz dan tinggal di wilayah2 yang baru dibuka : Syam/Mesir/Iraq

Al-Rayi (Ijtihad) lebih meluas berbanding zaman sebelumnya ekoran banyak masalah baru yang tidak wujud sebelumnya.

KeadaanSuasanaBentukMuamalatAdat kebiasaan

..Di wilayah yang dihuni oleh mujtahid berbeza dengan masalah yang berlaku di Hijaz.

Faktor membawa kesan arus perundanganEkoran bertambahnya wilayah pada zaman Khalifah Uthman1) Ulama tersebar merata-rata

Para sahabat mula keluar daripada bumi Hijaz sebagai gabenor / guru / mufti / Qadi /..dan terus menetap di tempat baru .

Kalangan sahabat tidak sama pemikiran/pencapaian ilmu / kefahaman /kemampuan berijtihad

Tidak semua hadis/fatwa Nabi yang diketahui/dihafaz oleh seorang sahabat, juga dihafaz oleh sahabat yg lain.

Sukar bagi para mujtahid bertemu secara langsung ekoran alat perhubungan yg memerlukan masa yang lama.

Sukar mendapat persepakatan /ijma para Mufti / Mujtahid/ Sahabat / Tabiin.

Ini menyebaban Furu Fiqh kadangkala berbeza antara satu tempat dan tempat yg lain.

Faktor membawa kesan arus perundanganKhalifah Bani Umaiyyah (Contoh :Yazid ibn Muawiyah ibn Abu Sufian)

Menyimpang sudut akhlaq/ amalan / cara hidup daripada jalan Ulama Salaf yang disegani/ Wara/ bertaqwa.

Menitik beratkan urusan Politik dan kenegaraan dan tidak memperluaskan bidang agama.

Suka menghukum berdasarkan kefahaman/ijithad mereka biarpun ada yang tidak dipersetujui oleh Ahli Fiqh.

Terdapat kalangan Sahabat & Tabiin yang enggan memberi taat setia kepada sesetengah Khalifah Bani Umaiyyah

Khalifah B.Umaiyyah menggunakan kekerasan terhadap penentang/ulama yang enggan memberi kesetiaan.

Justeru itu, ramai kalangan Sahabat & Tabiin mengasingkan diri dari khalifah (B.Umaiyyah)2) Khalifah Umaiyyah menjauhi Sirah Ulama Salaf

Sedutan semasa Pemerintahan Bani UmaiyyahFaktor membawa kesan arus perundangan2) Khalifah Umaiyyah menjauhi Sirah Ulama Salaf

Kerajaan Bani Umaiyyah pernah mengharuskan beberapa perkara Syuhbat yg tidak dipersetujui oleh majoriti Ulama FiqhMuawiyah melantik anaknya (Yazid) sebagai putera mahkota dan khalifah selepas itu. Ia bercanggah dgn perjanjian al-Hasan ibn Ali supaya menyerahkan pemilihan khalifah kepada kaum muslimin.

Faktor membawa kesan arus perundangan

Pada zaman tersebut, meluasnya periwayatan Hadis

Ekoran penghafaz dan periwayat hadis yang tinggal berselerak, ahli Fiqh saling bertanya untuk mendapatkan sumber Fatwa dan Hadis

Lantaran itu, periwayatan Hadis merupakan suatu yang perlu.

Daripada penghijrahan ini, timbullah suasana yang mana wilayah dihuni Sahabat dan Tabiin menetapkan hukum berdasarkan Hadis berbanding dengan daerah lain yang kekurangan ahli Hadis. (Menggunakan al-Rayi)3) Meluas Riwayat Hadis

Pemalsuan Hadis berlaku ekoran pertelingkahan mengenai jawatan Khalifah antara Ali dan Muawiyah.

Syiah adalah kumpulan terawal mencipta hadis.

Kemunculan Hadis Palsu menyebabkan perkembangan Fiqh merosot.Ulama Fiqh, mujtahid dan ahli Hadis terpaksa menumpukan sudut sanad dan matan untuk mengesahkan kesahihan sesebuah hadis.Faktor membawa kesan arus perundangan

4) Muncul Hadis Palsu

Sebab tumbulnya hadis palsu

Sebab tumbulnya hadis palsu