sejarah perkembangan teknologi maklumat dalam pendidikan

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2016

518 views

Category:

Documents

23 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN. Definisi. Teknologi Maklumat ( Information Technology ) atau IT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( Information and Communication Technology ) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKANDefinisiTeknologi Maklumat (Information Technology) atau IT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. ICT ialah sistem yang membolehkan pengumpulan,pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasimaklumat dalam pelbagai bentuk. Sejarah Perkembangan Teknologi Maklumat dan KomunikasiTeknologi maklumat melalui sejarah dan perkembangan yang unik semenjak beribu-ribu tahun dahulu lagi.Pra Mekanikal 3000 S.M. 1450 Mbergantung kepada daya ingatan untuk menyimpan maklumatMesopotamia (Kaum Sumeria): mula memperkenalkan sistem tulisan yang dikenali sebagai Cuneiform yang berasaskan simbol

Pra MekanikalKaum Semeria telah mencipta sejenis alat tulis untuk ditulis di atas tanah liat basah.Lebih kurang tahun 2600 S M, Kaum Mesir mula menulis di atas kertas yang dibuat dari papyrus.Pada tahun 100 M, bangsa China mencipta kertas dari pulpa pokok.

Pra MekanikalBuku mula diperkenalkan oleh kaum SumeriaSistem nombor: wujud dalam masyarakat Arab.Nombor 1-9 diperkenalkan oleh orang India pada tahun 100-200 M.Penciptaan Mesin kira: Abacus(Mesir)

Mekanikal 1450- 1840 MTimbul idea untuk mencipta peralatan dari pelbagai bahan untuk membolehkan ianya dicapai oleh semua orang.Johann Gutenberg (Jerman): Movable metal-type printing pressPenciptaan telah membawa berlakunya Ledakan Pertama Teknologi Maklumat

Mekanikal 1450- 1840 MRobert Bissaker telah mencipta mistar gelongsor [Slide Rule], pengguna boleh mengira dan menyelesaikan sesuatu pengiraan yang rumit dengan pantas berbanding secara manual.

MekanikalBlaise Pascal, satu ahli matematik Perancis dan ahli falsafah, mencipta kalkulator mekanikal digital , dipanggil Pascaline. mesin ini boleh melakukan tambahan dan penolakan di semua nombor,

MekanikalGottfriedd Leibnitz telah mecipta kalkulator yang lebih berkesan dari Pascaline. pengiraaan yang dihasilkan tepat tapi terdapat masalah dan amat sukar bagi menghasilkan mesin ni

MekanikalCharles P. Babbage, Father Of Computer Beliau telah merekabentuk sebuah mesin, enjin beza [Different Engine] yang berkuasa wap, berfungsi outomatik dan diperintah oleh satu program arahan tetap

MekanikalBabbage berhenti mengusahakan mesin ini untuk menumpukan pada enjin analisis [Analytical Engine].

Elektromekanikal 1840-1940 MBerdasarkan kepada permintaan yang kompleks dari masyarakat.Permintaan kepada Teknologi yang berkuasa tinggi bagi menyokong peningkatan maklumat yang serba canggih.Penukaran maklumat dan pengetahuan dalam bentuk Denyutan Elektrik (Electrical Impulses)Elektromekanikal 1840-1940 MPermulaan sistem komunikasiPenciptaan alat telekomunikasi:Telegraf: kod Morse (1835)Telefon: Elexander Graham Bell (1876)Radio: Marconi (1894)

Elektromekanikal 1840-1940 MHerman Hollerithmemperkenalkan elektromekanik [Tabulating Machine] dengan menggunakan kad-kad tebuk memproses data mesin ini digunakan untuk membanci bagi mengumpul maklumat untuk 1890 U.S.

Holleriths Tabulating Machine Company telah bergabung dgn dua lagi syarikat dan pada 1924 mereka telah menukarkan nama syarikat kepada International Business Machines Corporation [IBM] yang menjadi gergasi dunia komputer pada masa kini.Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) yang dikenali sebagai Mark 1

Elektronik 1940- sekarangBabak baru dunia komputer mulai tahun 1940-an sampai sekarang dapat dibagi menjadi 5 babak. Semula komputer pada tahun 1940-an merupakan salah satu persaingan teknologi antara sekutu Amerika Serikat dan Jerman.Era Teknologi Maklumat dan KomunikasiBermula pada alaf baru.Teknologi maklumat berasaskan komunikasi.Pelbagai peralatan dicipta berasaskan kepada Teknologi M aklumat dan komunikasi dan komunikasi.Contoh: telefon bimbit, komputer telapak dan notebook.ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, P&P serta pendidikan sepanjang hayat KPM

TMK dalam pengajaran dan PembelajaranPenggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan ICT secara terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan pengajaran dan pembelajaran

Alat yang terlibat dalam ICT ialah

Tiga dasar utama ICT dalam pendidikan KPMPembangunan ICT dalam PendidikanMeningkatkan pembangunan infrastruktur ICTMemperluaskan akses dan ekuiti kepada kemudahan ICTMemperluas kurikulum berasaskan ICTMeningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICTMenekankan penintegrasian ICT dalam P&PMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT dikalangan pelajar, tenaga pengajar dan personel KPMMeningkatkan dalam pengurusanMeningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasanMeningkatkan R&D dlm ICTMeningkatkan kolaborasi bagi memperkembangkan ICTKonteks Penggunaan ICT Dalam P&PTMK dalam pengajaran dan pembelajaranTMK boleh diguna sebagai alat persembahan dan alat demonstrasi. Dalam konteks penggunaanTMK dalam P & P, tiada satu cara pun boleh dikata sebagai terbaik dan mesti digunakan. Pendekatan terbaik yang sebenarnya ialah apabila penggunaan TMK sesuai dengan keperluan murid, serta dapat membuahkan hasil yang diharapkan dalam jangka masa yang munasabah.Pendekatan terbaik yang sebenarnya ialah apabila penggunaan ICT sesuai dengan keperluan murid, serta dapat membuahkan hasil yang diharapkan dalam jangka masa yang munasabah.

TMK Untuk Pembelajaran TutorialKomponen perisian Pendidkan TutorialPendekatan Pembelajaran

PENGGUNAAN ICT UNTUK TUTORIAL

Biasanya, bentuk ICT yang digunakan ialah perisian kursus.

Perisian kursus boleh berada di cakera keras ataupun di WWW atau disimpan dalam mana-mana media storan.Situasi Penggunaan TMKTMK untuk penerokaanContoh

Dalam pembelajaran penerokaan, murid boleh mengawal dan menentukan maklumat yang diterima melalui ICT. Ini berbeza dengan pembelajaran tutorial di mana murid hanya menerima bahan pelajaran yang dikawal dan ditentukan oleh sistem.KelebihanMemberi peluang kepada pelajar untuk menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing. Mendorong murid terlibat secara lebih aktif dalam pembelajaran. Memberi peluang kepada pelajar untuk menangani masalah sebenar di dalam kelas. Memberi peluang kepada guru menerapkan teori pembelajaran (Cth : konstruktivis, multiple intelligences)ICT sebagai alat AplikasiICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaranALAT APLIKASIPerkakasan seperti Pencetak (mencetak bahan yang dihasilkan) Pengimbas (mengimbas ilusi, gambar rajah) Projektor LCD (menayangkan maklumat / data)

E-Buku

TMK sebagai alat pemudah komunikasiTMK dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk.Mod Komunikasi

Reka bentuk Pengajaran Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan pembelajaran

Kebaikanmewujudkan pengajar yang kompeten, dengan tumpuan utama kepada rancangan pengajaran bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan.Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajarThe Technology Integration Planning ModelTechnology Integration Planning Model (TIP)Model ini akan memberi gambaran kepada guru secara am cabaran yang melibatkan pengintegrasian teknologi dalam pengajaran .55Fasa 1 : Menentukan kelebihan RelatifPhase 1 : PersoalanApakah masalahnya yang dihadapi sekarang ? Jangan memberi fokus kepada teknologi. Cari buktikenalpasti masalah pengajaran dan pembelajaran Adakah dapat menyelesaikan masalah?Kenal pasti kebaikan dan nilai tambahAdakah penyelesaian menggunakan teknologi menjanjikan penyelesaian dan memberi kelebihan relatif?56Fasa 1 : Menentukan kelebihan RelatifAnggarkan kesan yang dicadangkanAdakah setimpal?KosMasa Tenaga

57FASA 2 : MENENTUKAN OBJEKTIF DAN PENILAIANPenulisan objektif adalah cara menetapkan hasil ingin dicapai setelah menggunakan kaedah berasaskan teknologiLazimnya, guru berharap kaedah baru akan meningkatkan tahap atau sikap positif pelajarPencapaian yang lebih baikLebih banyak tugasan dilaksanaknSikap pelajar yang lebih positifObjektif hendaklah memfokuskan kepada hasil pembelajaran yang boleh dilihat/diukurFASA 2 : MENENTUKAN OBJEKTIF DAN PENILAIANPersoalan yang perlu difokuskan: Bagaimana saya mengetahui pelajar saya telah belajar?Tentukan kemahiran yang perlu dipelajari oleh pelajarReka bentuk cara untuk menilai hasil pembelajaranNilai aktiviti pengajaran sama ada ia berkesanApakah hasil yang diharapkan setelah menggunakan kaedah baru?Hendaklah fokus kepada keputusan dan bukan prosesBuat kenyataan yang boleh diukurFASA 2 : MENENTUKAN OBJEKTIF DAN PENILAIANPersoalan yang perlu difokuskan: Antara cara menilai hasil pembelajaranUjian bertulis untuk menilai hasil pembelajaranSenarai semak kriteria atau set rubrik untuk menilai hasil tugas yang rumitKajian tinjauan (survey) atau perbezaan semantik untuk mengetahui hasil sikap pelajarAlat pemerhatian untuk mengukur kekerapan tingkahlaku

FASA 3 : MEREKABENTUK STRATEGI INTERGRASIPerkara yang perlu dipertimbangkan oleh guru semasa mengintegrasi teknologi;Ciri-ciri topik / isi pelajaranKeperluan pelajarMengambil kira kekangan dalam persekitaran bilik darjahHasil daripada pertimbangan pemilihan pendekatan boleh dilakukan iaitu:Pendekatan Instruksi/Instructional ApproachesPendekatan Kurikulum/Curriculum ApproachesKumpulan/GroupingJujukan/SequenceFASA 3 : MEREKABENTUK STRATEGI INTERGRASIFASA