sejarah perkembangan pemulihan

Download Sejarah Perkembangan Pemulihan

Post on 23-Dec-2015

39 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sejarah Perkembangan Pemulihan

TRANSCRIPT

 • SEJARAH PENDIDIKAN PEMULIHAN DI LUAR NEGARA*shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Di Amerika Syarikat, Michael ialah seorang kanak-kanak autistik berjaya mendapat anugerah pelajar terbaik semasa beliau di SR dan SM - universiti dan peroleh Ijazah Sarjana Muda - bekerja - salah seorang OKU yang berjaya hasil daripada kelulusan undang-undang pada tahun 70-an.29 Novermber, 1975 Parlimen Amerika Syarikat luluskan Public Law 94-142- dahulunya dikenali Akta Pendidikan untuk Semua Kanak-Kanak Cacat (Education for All HandicappedChildren Act). Jaminan individu umur 3 hingga 21 tahun menerima pendidikan percuma dalam persekitaran yang seberapa boleh tidak menghalang perkembangan intelek mereka.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Undang-Undang ini memberi kuasa kepada 50 negeri di Amerika Syarikat dan pihak berkuasa tempatan Melindungi hak serta memenuhi keperluan bayi, kanak-kanak dan belia yang kurang upaya serta keluarga mereka. Kanak-kanak yang kurang upaya dibenarkan belajar bersama dengan kanak-kanak normal atau biasa. Kanak-kanak kurang upaya melampau dan tidak akan maju dalam kelas biasa, akan ditempatkan dalam kelas khas.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Setiap sekolah disediakan dengan seorang Guru Pendidikan Khas. Setiap sekolah disediakan dengan seorang Guru Pendidikan Khas. 1990 - Public Law 94 -142 diberi nama baru Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) dan diperluaskan Undang -undang ini menunjukkan betapa penting hak orang kurang upaya dilindungi.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Antara yang ditekankan ialah: Penyediaan pendidikan percuma dan pendidikan bercorak awam yang sesuai kepada kanak-kanak berkeperluan khas (Provide a free and appropriate public education). Tiada sebarang bayaran dikenakan keatas kanak-kanak khas terhadap persekolahannya.Semuanya dibiayai oleh kerajaan - hasil sistem percukaian negara disalurkan kepada sekolah dan kanak-kanak ini.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Kanak-kanak berkeperluan khas dilindungi daripada sebarang elemen bercorak diskriminasi dalam penilaian pendidikan. Penilaian dilaksanakan dalam pelbagai cara. Penilaian hendaklah mengambil kira ciri-ciri pada kanak-kanak berkeperluan khas dan hendaklah disesuaikan dengan kecacatan, kekurangan atau kelainan upaya mereka. Penglibatan ibu bapa amat penting dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikan setiap murid. *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • DI BRITAINLaporan Warnock - 1974 mencetuskan permulaan pendidikan pemulihan di England. Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan Kanak-kanak Cacat Warnock ditubuhkan dengan tujuan mengkaji semula pendidikan khas di Britain. Laporan Warnock - 1978 mempengaruhi perkembangan dan pembangunan pendidikan khas di Britain. dijadikan asas dalam pelaksanaan pendidikan khascadangan cadangannya dimasukkan dalam akta pendidikan pada tahun-tahun berikutnya

  eg:- konsep pendidikan inklusif secara langsung memansuhkan konsep pengasingan yang diamalkan sebelumnya.*shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Jomtien World Conference on Education for All (WCEFA) 1990Lebih 40 tahun dulu kebayakan negara di dunia melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat, menyuarakan bahawa setiap individu mempunyai hak untuk mendapat pendidikan.

  Hasilnya: Terdapat lebih 100 juta kanak-kanak termasuk 60

  juta kanak-kanak perempuan tidak mendapat peluang untuk bersekolah. *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Kebanyakan negara industri atau membangun, terdapat lebih 960 juta orang dewasa, dua pertiga (2/3) wanita bermasalah literasi / buta huruf.Lebih 1/3 orang dewasa tidak dapat mencapai maklumat melalui bahan-bahan bercetak, kemahiran-kemahiran dan teknologi baharu yang boleh meningkatkan kualiti hidup, membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan budaya dan sosial.Lebih 100 juta kanak-kanak dan orang dewasa gagal menamatkan persekolahan dan berjuta lagi yang hanya memenuhi kedatangan ke sekolah tetapi tidak menguasai pengetahuan dan kemahiran sepatutnya.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Artikel penting persidangan WCEFA 1990 Memenuhi keperluan pembelajaran asas.Membentuk visiMenggalakkan ekuiti dan akses sejagat.Memberi tumpuan kepada penguasaan pembelajaran.Meluaskan makna dan skop pendidikan asas.Meningkatkan persekitaran pembelajaran.Mengukuhkan kerjasama.Membangunkan polisi yang menyokong.Menggerakkan resosMengukuhkan solidariti antarabangsa

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Framework for Action on Special Needs Education (FASNE). Salamanca, Jun 1994.Persidangan Antarabangsa mengenai Pendidikan Khas yang disertai oleh 92 kerajaan dan 25 organisasi antarabangsaTelah menggariskan kenyataan berikut;

  - Setiap kanak-kanak mempunyai hak ke atas pendidikan dan mesti diberi peluang untuk mencapai dan mengekalkan suatu tahap pembelajaran yang sesuai.- Setiap kanak-kanak mempunyai ciri-ciri, minat, keupayaan dan keperluan pembelajaran yang unik.*shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Sistem dan program-program pendidikan seharusnya dibentuk dan dilaksanakan dengan mengambil kira kepelbagaian keperluan dan ciri-ciri ini.

  Mereka yang memerlukan pendidikan khas mesti berpeluang belajar di sekolah-sekolah biasa yang memenuhi keperluan mereka melalui pendekatan pedagogi yang berpusatkan murid.

  Sekolah-sekolah biasa yang berorientasikan pendidikan inklusif amat berkesan dalam menangani diskriminasi sikap, mencipta komuniti yang mesra, membina masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.

  Sekolah perlu menyediakan pendidikan yang berkesan termasuk kos untuk majoriti kanak-kanak dalam sistem pendidikan ini.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Pendidikan PemulihanDI MALAYSIA*shina jip 2014

  shina jip 2014

 • 1965 - 3 orang guru mendapat latihan di England. 1968 - 9 orang guru telah dapat latihan luar negara. 1967 - 1970 - Pilot Projek Program pendidikan pemulihan di 9 buah Sekolah Rendah di Malaysia. Hasil kajian didapati Program Pendidikan Pemulihan sangatlah diperlukan bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran.1968 - 1974 kerajaan bekukan pengambilan guru-guru berkursus di bidang Pendidikan Pemulihan. shina jip 2014*

  shina jip 2014

 • Berdasarkan Laporan Murad 1971, didapati 25% murid-murid sekolah rendah telah tercicir. Kesedaran peratusan keciciran murid sekolah rendah menguasai kemahiran 3M menyebabkan kerajaan mengambil langkah awal yang positif.Laporan Murad 1971 - 1973 telah menyedarkan kerajaan pentingnya Program Pendidikan Pemulihan.Pada tahun 1975 seminar yang pertama telah diadakan di Universiti Malaya

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • 1975 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dengan kerjasama UM, jalankan projek percubaan Pendidikan Imbuhan Sekolah Rendah Bawah di 12 buah sekolah Sumbangan Yayasan Van De Leer dari Belanda Gunakan strategi pendidikan pemulihan dan dijalankan oleh guru kelas. Terdiri daripada murid yang hadapi masalah pembelajaran ringan dalam BM, M3 dan BI. Murid yang menghadapi masalah pembelajaran kompleks diserahkan kepada guru pemulihan khas.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • 1975 - Kursus Dalam Cuti (KDC). Peserta-peserta

  kursus adalah dari guru terlatih dari sekolah rendah. i. 2 minggu dalam cuti penggal pertamaii. 2 minggu dalam cuti penggal keduaiii. 4 minggu dalam cuti penggal ketigaMatlamat utama kerajaan untuk menyediakan guru pemulihan khas yang terlatih setiap sekolah rendah. Ekoran dari itu beberapa Maktab Perguruan di seluruh negara telah menyediakan kursus tersebut.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • *shina jip 2014

  TahunPusat KursusTempoh1975Universiti Malaya2 minggu1976MP Teknik3 minggu1977MP Teknik3 minggu1978MP Teknik2 minggu1979Di peringkat Negeri10 x Sabtu

  shina jip 2014

 • 1977 - kursus satu tahun dijalankan di MPIK, K.L. 1981 - kursus dalam cuti persekolahan - sekarang. Kursus jangka pendek diperkenalkan menampung kekurangan guru pemulihan yang mempunyai latihan khas jangka pendekJulai 2007 - kursus pra perkhidmatan KPLI secara sepenuh masa dan mod LPBS melalui kursus dalam cuti.Januari 2009 - Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dilaksanakan sepenuh masa - 5 tahun.

  *shina jip 2014

  shina jip 2014

 • Projek KhasDilaksanakan setelah mendapat sumbangan daripada yayasan Van De Leer dari Belanda. Pendidikan Imbuhan telah dilaksanakan. Projek khas ini dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaya.

 • Latihan GuruSelama ini kursus khas pemulihan hanya dijalankan dalam bentuk kursus dalam perkhidmatan iaitu melibatkan guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat. Kursus yang ditawarkan adalah dalam bentuk sepenuh masa dan juga dalam cuti dari dua hari hinggalah satu tahun.

 • Mulai Julai 2007 kursus ini telah ditawarkan sebagai kursus pra perkhidmatan bagi kursus perguruan lepas ijazah. Kursus ini dijalankan secara sepenuh masa dan juga dalam mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) melalui kursus dalam cuti.

 • Latihan perguruan dalam bidang pendidikan pemulihan terus berkembang ke peringkat Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan yang dilaksanakan secara sepenuh masa bermula pengambilan pelajar ijazah pertama

 • Pelaksanaan Program Pendidikan PemulihanWalau pun latihan guru pemulihan telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 80an tetapi pelaksanaan program masih lagi tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana pelbagai masalah.

  Mulai tahun 2007 Kementerian Pelajaran mula memberi perhatian serius bagi menjayakan program pemulihan

 • 2007 - KP