sejarah penulisan rasm uthmani

Download SEJARAH Penulisan Rasm Uthmani

Post on 13-Jul-2015

2.410 views

Category:

Documents

29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEJARAH PENGUMPULAN AL-QURAN DAN PENGENALAN RASM UTHMANIPenulisan Al-Quran bermula Sejak Al-Quran diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin alKhattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan alHakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus membakarnya.

Pembakaran

ini

dilakukan

selepas

suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai penduduk negara-negara yang ditawan memeluk islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap kota islam mempelajari al-quran dengan wajah qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa alquran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina Usman untuk menyusun dan menyalin semula supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan

diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

Menurut

ahli

sejarah,

penulisan

Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus menyampaikan menerangkan kepada tentang para sahabat serta dan rahsia

pengertian

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.

Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguhsungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o

Abu Bakar as-Siddiqo

o

Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Zaid bin Thabit

o

o

o

o

Ubai bin Ka'ab Thabit bin Qais

o

Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas, maka penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat AlQuran tersebut batu, pada tulang pelepah-pelepah dan tamar,

kepingan

lain-lain.Kemudian

catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan.

Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar as-Siddiq

Selepas kewafatan Rasulullah,para sahabat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama.Pada zaman berkenaan wujudnya

peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu memerangi golongan riddah.Golongan riddah ini ialah orang yang murtad, mengaku sebagai nabi dan golongan yang tidak membayar zakat.Dalam peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz AlQuran telah syahid.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah-

naskah Al-Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r.a. yang berbunyi:

"Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan perihal korban pada perang

Yamamah , ternyata Umar juga bersamanya. Abu

Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan mengatakan bahawa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al-Quran, aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal AlQuran di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Quran, menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Quran, lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S. A. W. ?" Umar menjawab: kebaikan". Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan "Demi Allah, ini adalah sebuah

hatiku, maka aku setuju dengan usul umar untuk mengumpulkan Al-Quran.

Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : "engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan pintar, kami tidak meragukan hal itu, dulu engkau menulis wahyu (Al-Quran) untuk Rasulullah s. a. w., maka sekarang periksa dan telitilah Al-Quran lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf".

Zaid berkata : "Demi Allah, andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan Quran. aku untuk aku mengumpulkan teliti Al-Quran Aldan

Kemudian

mengumpulkannya dari pelepah kurma, lempengan batu, dan hafalan para sahabat yang lain).

Berdasarkan peristiwa itu, Saidina Umar telah mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur syahid

Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.a.w sendiri. bersetuju Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar dan

dengan

cadangan

tersebut

mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula AlQuran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.w dengan dibantu beberapa sahabat yang lain.Melalui usaha itu, maka terkumpullah AlQuran dalm bentuk suhuf.

Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf tersebut disimpan di rumah Saidina Umar.Selepas kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar al-Khattab.

Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.a

Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan empayar Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempattempat lain termasuk Armenia, Arzebaijan dan Khurasan.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.a.w

melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya:

o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar alKhattab. o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan

daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saidina Umar al Khattab,Ubai bin Ka'ab,Zaid bin Thabit,Saidina Uthman bin Affan,Saidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha'ari. o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan

daripada Abdullah bin Mas'ud,Saidina Ali bin Abi Talib,Saidina Uthman bin Affan,Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a. bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin untuk pasukan muslim bagi wilayah Armenia, Uthman dan Syam

menakluki

Azerbaijan dan menyampaikan

Iraq, menghadap

kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat perbezaan bacaan Al-Quran

yang mewujudkan perselisihan.

Ia berkata : "wahai Uthman, cubalah lihat rakyatmu, mereka berselisih gara-gara bacaan AlQuran, jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi

dan Nasrani ".

Pada

tahun

25

Hijrah, umat

telah Islam

berlaku mengenai

pertelingkahan

antara

perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga hampir tercetusnya peperangan. Hasil daripada cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima tentera Iraq, Saidina Uthman telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak berlaku lagi perbalahan.Antara sahabat lain yang turut terlibat ialah: o Abdullah bin Zubair o Said bin Al-'as o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham

Saidina Uthman telah mengingatkan kepada Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'. Jika terdapat perbezaan bacaan, maka hendaklah

ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu.

Menurut pendapat muktamad, Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mashaf. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf alImam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan mushaf lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan. a) Abdullah bin Saaib (Mekah) b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam) c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami (Kufah) d) Amru bin Qais (Basrah) e) Zaid bin Thabit (Madinah)

Selepas itu, Saidina Uthman memerintahkan supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan Walau untuk dibakar atau

dilupuskan.

bagaimanapun,

perbezaan

bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a bacaan itu telah diterima dari baginda Rasulullah S.A.W secara mutawatir.

Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi:

Dapat perpecahan.

menyelamatkan

umat

Islam

dari

Dapat

menyelesaikan

perselisihan

kaum

muslimin tentang Dapat menyatukan

penulisan al-Quran. bentuk mushaf yang

seragam melalui ejaan dan tulisan. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang.

Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani Umayyah.

Pada

zaman

Bani

Umayyah,

mereka

menggunakan naskhah yang telah dihantar olek Khalifah Uthman. Naskhah ini telah disalin dan diperbanyakka