sejarah k3 jpnpp

Download Sejarah K3 JPNPP

Post on 16-Apr-2017

1.480 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Buletin Sejarah 3 JPNPP

  1 | P a g e

  SOALAN 1 Pengenalan 1

  Dasar luar negara merujuk kepada dasar kerajaan terhadap negara-negara lain.

  Dasar luar dapat didefinisikan sebagai matlamat, rancangan dan tindakan yang

  dijalankan oleh sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung dengan sesebuah

  negara yang lain.

  A sas-asas p e n g g u b a la n d a sa r lua r Ma la y sia dipengaruhi oleh faktor sejarah,

  ekonomi, politik, geografi dan demografi.

  Perkembangan dasar luar Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga tahap iaitu;

  Tahap pertama dibawah Tunku Abdul Rahman ( 1957- 1970), Tahap Kedua dibawah

  Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn ( 1972-1981) dan Tahap ketiga di bawah

  Tun Dr. Mahathir ( 1981-2003).

  Kepentingan dasar luar juga adalah untuk menjamin keselamatan rakyat,

  memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan keamanan sejagat.

  Pengenalan 2

  Dasar luar boleh dianggap sebagai alat yang diperlukan oleh sesebuah negara untuk

  berhubung dengan negara yang lain baik negara jiran atau negara yang jauh.

  Pendirian sesebuah negara boleh diukur melalui dasar luar negara.

  Dasar luar boleh berubah mengikut senario politik antarabangsa.

  Dasar luar boleh bersifat berkecuali dan tidak mengikat mana-mana negara dalam

  membuat keputusan walaupun menghadapi tekanan dari negara atau kuasa-kuasa

  besar.

  Dasar luar negara juga boleh berbentuk pemencilan atau pengasingan.

  Dasar luar juga mencerminkan sikap memihak kepada negara atau kuasa besar

  yang mempunyai persamaan dengan negara tersebut.

  Contoh, sewaktu berlakunya Perang Dingin anatara Rusia dengan Amerika Syarikat,

  negara-negara komunis memihak kepada Rusia.

  Pengenalan 3

  Dasar luar negara merujuk kepada dasar kerajaan terhadap negara-negara lain.

  Dasar luar dapat didefinisikan sebagai matlamat, rancangan dan tindakan yang

  dijalankan oleh sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung dengan sesebuah

  negara yang lain.

  Kepentingan dasar luar juga adalah untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara,

  memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara,

  menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi, serta mengekalkan keamanan

  sejagat melalui kerjasama antarabangsa.

  Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar iaitu hubungan bilateral dan

  multilateral. Hubungan bilateral merujuk kepada hubungan secara terus dengan

  negara-negara tertentu. Contohnya, hubungan Malaysia dengan Singapura, Thailand

  dan Indonesia, Amerika Syarikat dan Britain. Hubungan multilateral pula ialah

 • Buletin Sejarah 3 JPNPP

  2 | P a g e

  merujuk kepada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti ASEAN,

  KOMANWEL, OIC dan NAM.

  Faktor p e n g g u b a la n d a sa r lua r Ma la y sia dipengaruhi oleh faktor sejarah,

  ekonomi, politik, geografi dan demografi..

  Perkembangan dasar luar Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga tahap iaitu;

  Tahap pertama dibawah Tunku Abdul Rahman ( 1957- 1970), Tahap Kedua dibawah

  Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn ( 1972-1981) dan Tahap ketiga di bawah

  Tun Dr. Mahathir ( 1981-2003).

  Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai hubungan antarabangsa dan

  hubungan serantau.

  Dalam menjalinkan hubungan luar, Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran

  termasuk globalisasi, kemunculan revolusi teknologi maklumat yang membawa

  perubahan yang besar dalam hubungan luar.

  Bagi mengatasi cabaran tersebut, Malaysia membuat perancangan awal agar dapat

  bersama-sama bersaing dengan negara-negara di dunia.

  SOALAN 2

  Jelaskan matlamat dasar luar Malaysia

  Dasar luar Malaysia mempunyai matlamat tersendiri iaitu berbaik-baik dengan

  semua negara.

  Matlamat dasar luar Malaysia adalah untuk menjamin keselamatan rakyat dan

  negara dan mengekalkan kedaulatan negara.

  Selain itu, dasar luar ini juga dapat memelihara kepentingan nasional dengan

  menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi.

  Di samping itu juga, dasar ini dapat mengekalkan keamanan sejagat dalam usaha

  untuk mengekalkan kerjasama di peringkat antarabangsa.

  Secara langsung dapat menjadikan negara kita sebagai warga global yang

  bertanggungjawab dan peka terhadap terhadap usaha untuk memupuk

  kesejahteraan dunia.

 • Buletin Sejarah 3 JPNPP

  3 | P a g e

  SOALAN 3

  Jelaskan bentuk hubungan luar Malaysia

  Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain iaitu

  hubungan bilalteral dan multilateral.

  Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara

  tertentu

  contohnya hubungan Malaysia dengan Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam.

  Selain itu hubungan luar juga diadakan dengan negra ASEAN yang lain, Amerika

  Latin. Afrika, Asia Barat serta negara maju seperti Britian dan Amerika Syarikat.

  Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan

  pertubuhan

  seperti Persatuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Komenwel, Pertubuhan

  Persidangan Negara Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

  SOALAN 4

  Huraikan latar belakang dasar luar Malaysia

  Dasar luar Malaysia mempunyai matlamat tersendiri iaitu berbaik-baik dengan

  semua negara.

  Matlamat dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara dan

  mengekalkan kedaulatan negara.

  Selain itu dapat memelihara kepentingan nasional dengan menggalakkan

  pembangunan dan kemajuan ekonomi

  Di samping itu juga dapat mengekalkan keamanan sejagat dalam usaha untuk

  mengekalkan kerjasama di peringkat antarabangsa.

  Secara langsung dapat menjadikan negara kita sebagai warga global yang

  bertanggungjawab dan peka terhadap terhadap usaha untuk memupuk

  kesejahteraan dunia.

  Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain iaitu

  hubungan bilalteral dan multilateral.

  Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara

  tertentu, contohnya hubungan Malaysia dengan Singapura, Indonesia, Thailand dan

  Vietnam.

  Selain itu hubungan luar juga diadakan dengan negra ASEAN yang lain, Amerika

  Latin. Afrika, Asia Barat serta negara maju seperti Britian dan Amerika Syarikat.

  Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan

  pertubuhan

  seperti Persatuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Komenwel, Pertubuhan

  Persidangan Negara Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

 • Buletin Sejarah 3 JPNPP

  4 | P a g e

  SOALAN 5

  Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia

  i) Faktor sejarah

  ii) Faktor ekonomi

  iii) Faktor politik

  iv) Faktor geografi

  v) Faktor demografi

  Terangkan faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

  Bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

  Asas-asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia

  Penggubalan dasar luar luar Malaysi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

  menentukan corak dan arah dasar luar negara.

  Faktor-faktor berkenaan ialah sejarah, ekonomi, politik, geografi dan demografi.

  Faktor Sejarah

  Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan dengan negara luar

  seperti China, Arab, Siam dan juga negeri-negeri di Kepulauan Melayu dalam bentuk

  hubungan perdagangan.

  Pada masa ini telah terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu

  seperti dengan Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia.

  Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel dan

  meneruskan hubungan diplomatik dengan Britian dan negara Komenwel lain seperti

  Australia dan New Zealand.

  Pada masa itu, Malaysia sedang diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan

  oleh Parti Komunis Malaya (PKM).

  Ancaman komunis ini menggugat keselamatan negara Malaysia dan dengan ini

  mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis.

  Pada masa yang sama, Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana

  Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan .

  Faktor Ekonomi

  Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas dan menjalin

  hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan

  ekonominya.

 • Buletin Sejarah 3 JPNPP

  5 | P a g e

  Sejak zaman penjajah British lagi Malaysia merupakan antara negara pengeluar

  utama bijih timah dan getah.

  Pada masa ini telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-

  negara maju seperti Britian dan Amerika Syarikat.

  Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga

  modal dari negara-negara tersebut.

  Beberapa langkah telah diambil bagi menggalakkan pelaburan asing.Langkah ini

  diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan peluang

  pekerjaan.

  Menjelang tahun1980-an , melalui Dasar Pandang Ke Timur, pelaburan asing juga

  digalakkan dari negara-negara di Timur terutama Jepun dan Korea.

  Pada masa yang sama, Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negera

  sedang membangun dan negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran

  barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara

  berkenaan.

  Faktor politik

  Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sist