sejarah fotografi

Click here to load reader

Download SEJARAH FOTOGRAFI

Post on 05-Jul-2015

625 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1EDU 3105TEKNOLOG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANFOTOGRAFIDisediakan Oleh:AMDAN ZAINAL AFUADJabatan Ilmu PendidikanInstitut Perguruan Temenggong IbrahimJohor Bahru

1. SEJARA FOTOGRAFIW Merupakan Iukisan menerusi cahaya. Tanpa cahaya senifoto tidak boIeh berfungsi.W MuIai diperkenaIkan pada tahun 1839W Kamera diperIukan apabiIa para peIukis sukar merakam imej potret sekitar abad ke 17 & 18W Tahun 1900 - Kamera Mammoth teIah cipta. Seberat1,400 pound, Lens sahaja 500 pound. Untuk mengangkat memerIukan seramai 15 orang. Saiz fiIem 4 x 8 kaki. Bahan kimia 10 geIen diperIukan.

Kamera Mammoth -1900

W George Eastmen( 1888 ) mencipta kamera Kodak. Saiz lebih kecilW 1980-an kamera digital mulai diperkenalkan dalam bentuk kompak.W 000 kamera digital SLR( single lens reflexs) diperkenalkan. Tapi harga amat tinggi.SEJARA FOTOGRAFI

Kamera jenama Kodak

Kamera digital jenis kompakKamera digitaI SLR

. BAAGIAN ASAS & FUNGSI KAMERAW Kamera SLR dan Lens8BAAGIAN ASAS & FUNGSI KAMERALENSA9BAAGIAN ASAS & FUNGSI KAMERALensTLR ialah kamera dua lens yang mempunyai peranan masing-masing. Lens yang dibawah berfungsi untuk membawa cahaya masuk ke filem. Manakala lens di atas berfungsi membawa cahaya ke Viewfinder.TWIN LENS REFLEX10BAAGIAN ASAS & FUNGSI KAMERASLR ialah kamera yang berfungsi dengan satu Lens dan satu cermin pembalikan. Hasilnya apa yang dilihat pada tingkap penenang (Viewfinder) akan sama dengan rakaman di filem.SINGLE LENS REFLEX113. AKSESORI KAMERA5 Jenis Lens1.Wide AngIe LensW Merupakan Lens yang membolehkan kita mengambil gambar pada sudut yang luas. Dalam ketogeri ini, Wide Angle terbahagi pula kepada Super Wide.Berikut ialah jenis Lens Wide Angle.W 1mm, 18mm, 0mm, mm, mm, W Jika Iebih keciI angkanya bermakna lebih Iuas bukaan sudut pandangannya 1JENIS-JENIS LENS.Standard LensW lens yang boleh mengambil gambar mengikut pandangan mata manusia. Lens ini amat sesuai untuk mengambil gambar-gambar potret.W ontoh: 0mm, mm, 0mm.1JENIS-JENIS LENS3. TeIephoto LensW alah lens yang memiliki sudut pandang yang sempit. a amat sesuai untuk mengambil gambar pada jarak yang jauh. Telephoto Lens juga berperanan untuk crouping gambar.W ontoh Lens: 1mm, 00mm, 00mm,00mm, 1000mm1JENIS-JENIS LENS4.Micro LensW lens yang boleh merakam gambar pada jarak dekat untuk keperluan gambar-gambar mikro atau close-up. Lens ini memiliki angka seperti yang terdapat pada Lens Standard dan Telephoto.W ontoh: mm, 10mm, 00mmW Lens mm boleh merakam gambar pada jarak dekat. Lens 10mm dan 000mm boleh merakam gambar mikro pada jarak jauh.1JENIS-JENIS LENS5. Zoom LensW lens yang menggabungkan beberapa ciri lens yang tersenarai diatas. ni bermakna, dalam satu lens terdapat dua atau tiga sudut lens.W ontoh: mm -mm, 0mm -1mm, 80mm -00mm.1APERTUREW Aperture - alah alat bukaan lens yang juga dikenali sebagai f/stop. Tanpa f/stop gambar tidak terhasil dengan baik. f/stop membantu menapis kemasukkan cahaya ke filem. Lobang f/stop yang besar ditanda dengan angka kecil. Manakala f/stop yang kecil diwakili oleh angka yang besar.ontoh Aperture analog:W f,f,f1,f11 - lobang kecilf8,f.,f - lobang sedarhanaf,f.,f,f.8 - lobang besar14. TEKNIK FOTOGRAFIAPERTUREW Aperture berfungsi untuk menghasilkan gambar yang bermutu. Untuk mendapatkan gambar yang tajam (Sharp), gunakan Aperture yang kecil agar Depth Of Field menjadi tajamW Depth Of Field ialah keadaan gambar Out Focus atau n FocusW Out Focus ( belakang kabur )W n Fokus( Kedua-dua objek jelas )18SUTTER SPEEDFungsi Aperture Dan Shutter Speed -Shutter Speed digunakan untuk rakaman gambar yang bergerak19SUTTER SPEEDW Shutter Speed ialah Kelajuan Bukaan Lens. Shutter Speed ditanda dengan angka. ontoh Shutter Speed ialah:W 1/B - Shutter Speed paling perlahan1/1,1/,1/,1/8,1/1,1/0 - Shutter Speed perlahanW 1/0,1/1,1/0 - Shutter SederhanaW 1/00, 1/1000, 1/000, 1/000 - Shutter Speed Laju0SUTTER SPEEDW 1/1 bermaksud bukaan selama 1 saat. W bermakna 1/1 merupakan Shutter Speed paling lama bukaannyaW Manakala 1/000 ialah 1 saat dibahagi 000. (paling laju.)W Namun terdapat satu lagi Shutter Speed yang boleh dibuka seberapa lama yang anda mahu, iaitu Shutter Speed 1/B1Dua contoh gambar yang menggunakan Shutter Speed1/0 KAMERA BERGERAK 1/0 KAMERA STATK

FLASFIash membantu kerja-kerja senifoto jika keadaan di Iokasi kurang atau ketiadaan cahayaPembinaan fIash adaIah di Iuar sebuah kamera. Namun sudah ada fIash yang dibina pada kameraShutter Speed untuk penggunaan fIash iaIah 1/60 dan 1/15.( manual )

FILTERFiIter dibuat dari pIastik tahan Iasak yang berkuaIiti tinggi. Ada juga yang dibuat dari kaca yang bermutuFiIter berfungsi; menyeIamatkan Iens dari terkena debu, terguris yang mungkin menyebabkan Iens rosak.FiIter uItra voiIet (UV) membantu mencegah Lens agar tidak tercaIar. Sementara FiIter yang membantu membuat pembetuIan iaIah FiIter Biru, Merah, Kuning, PoIarizing disamping membantu untuk kesan sampingan (SpeciaI Effec)

5. JENIS-JENIS FILEMW Filem berperanan merakamkan objek yang diperlukan. Filem yang dibuat dari Geletin dan dilapiskan dengan Bromide Perak (Silver Bromide) menjadi terlalu sensitif dengan cahaya. Filem tidak boleh didedahkan pada cahaya, ia akan exposer jika didedahkan.

JENIS-JENIS FILEMW Antara saiznya ialah 1mm, mm, W Namun yang popular di pasaran ialah mm yang dikenali sebagai 1mm. Namun filem x yang dikenali 10mm masih digunakan di studio-studio professional

JENIS-JENIS FILEM1.PanchromaticW Sensitif pada semua warna/cahaya.Filem ini ialah filem yang digunakan secara meluas. Filem ini dipecahkan kepada dua pula iaitu filem DayIight dan Tungsten. Filem Daylight - alah filem warna (print dan slaid) yang hanya sesuai untuk cahaya matahari

JENIS-JENIS FILEMO FiIem Tungsten- Filem yang digunakan untuk cahaya tungsten sahaja (Filem Slaid).Filem Panchromatic dikeluarkan dalam dua kegunaan. Ada filem untuk dijadikan Photoprint dan sejenis lagi ialah Filem Slaid.O nstant Foto( Polaroid) proses tanpa bilik gelap8JENIS-JENIS FILEM. OthochromaticO Tidak sensitif pada semua cahaya. Filem ini tidak sensitif dengan cahaya merah dan biru. Filem ini digunakan dalam kerja-kerja grafik, percetakan. Filem ini hanya mengeluarkan kesan contrast dan bila dicetak boleh menghasilkan imej garisan.9JENIS-JENIS FILEM3. InfraredOSensitif pada semua cahaya walaupun cahayanya rendah. Filem ini adalah filem istimewa yang tidak dipasarkan secara meluas atas kepentingan keselamatan. a boleh diperolehi hanya dengan memohon permit untuk kegunaan penyelidikan saintifik dan kerja-kerja keselamatan negara.0UKURAN FILEMW Filem 1mm banyak digunakan untuk tayangan di pawagam W Filem mm lebih banyak digunakan oleh amatur photographer/professional. a lebih sesuai dengan kamera SLR W Filem x, x, x, x8, 8x10, (10/0 mm) fotografi perdagangan yang sering digunakan juga dalam kerja-kerja Studio. W Filem keping digunakan dalam proses percetakan, kerja-kerja grafik, X Ray1ISO /ASA FILEMW SO/ASA ialah tanda berdaftar tentang kuasa filem. Emulsion filem ditentukan dengan tanda pengenalan SO pada filem yang dibeli.W SO ditandakan dengan angka-angka: SO ,,100,00,00. Lebih tinggi angkanya bermakna lebih pantas sensitif filem dengan cahaya

6.KUALITI & TIPS FILEMW Pastikan tarikh Iuput yang terdapat di kotak fiIem agar tidak meIepasi tarikh yang teIah ditetapkan.KeseIamatan FiIem:1. Jangan Ietak berhampiran air, panas.. Jangan bersepah, kerana akan ditarik keIuar oIeh kanak-kanak terutamanya.3. Tandakan pemiIik, tarikh, tempat dimana gambar dirakamkan.4. Jika membeIi jumIah yang banyak, simpan di daIam peti sejuk.5. Proses segera

Jenama FiIem:Jenama fiIem iaIah:Agfa, Fuji, Konica, Kodak, Mitshubishi, NeoponJika pada hujung nama fiIem terdapat perkataan Chrome ia adaIah pengenaIan untuk jenis sIaid.

7.FOTOGRAFI DIGITALW Kamera Digital ( K_Digital ) adalah sebuah kamera yang dicipta dengan teknoIogi komputer. W Menyimpan foto dalam K_Digital seperti kita menyimpan data dalam komputer. W K_Digital boleh diumpamakan sebuah komputer bimbit atau PDA

FOTOGRAFI DIGITALW Perisian seperti Photoshop, Photoeditor, Animation Shop, Paint Shop dan sebagainya perlu dipraktikkan W Jika anda yang mahukan jumlah mutu foto yang baik - hinggamegapixel atau lebih diperlukan

FOTOGRAFI DIGITALstilah dan fungsiW Lens: Ada kamera yang menyediakan sudut lens 8-mm dengan f/.8. Fungsikali optical zoom atau lebih. Keupayaan close sehingga 1. cm. Hasilnya anda boleh melakukan kerja-kerja penyelidikan dengan mudah. Zoomnya sehingga hampir 00 meter.

FOTOGRAFI DIGITALstilah dan fungsiW UpIood: PiIih cara pindahan foto ke PC dengan mudah.. W FIash: Lihat keupayaan fIash K_DigitaI . Berapa jauh fIash boIeh menyimbah.W Mood operasi: Ia terbina secara digitaI. Mood ini berfungsi seperti kamera program bagi SLR fiIem. Fucusnya secara automatik8FOTOGRAFI DIGITALIstiIah dan fungsiW Museum: AdaIah untuk merakam bahagian daIam rumah, bangunan tanpa fIash. W Fireworks Show: Jika anda ingin merakam pertunjukan bungga api W CIose-Up: Untuk kerja cIose-up 9FOTOGRAFI DIGITALIstiIah dan fungsiW Copy: PaIing menarik K_DigitaI boIeh berfungsi sebagai scanner W Back Light: Cahaya fIash akan tersimbah jika menggunakan fungsi ini dengan cahaya arah beIakang modeI. W Potrait: Untuk rakaman potret0FOTOGRAFI DIGITALIstiIah dan fungsiW Indoor: Rakaman di majIis tanpa simbahan cahaya fIash W Night Portrait: Untuk merakam potret pada waktu maIam W Beach/Snow: Rakaman foto di pantai atau di musim saIji ( jika anda keIuar negara) W Landscap: Untuk rakaman Iandskap agar foto Iebih tajam dengan Depth Of FieIdnya sempit. W Sunset: Merakam foto waktu senja