sejarah ekonomi islam stpm

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

153 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STPM Sejarah Ekonomi Islam

TRANSCRIPT

  • 1.

2. Maksud ekonomi : suatu ilmu yang mengkaji kegiatan manusia selaras dengan tuntutan syariat Berasaskan tauhid , bagi melahirkan manusia yang beriman , beramanah , dan bertanggungjawab (aspek fizikal dan spiritual) Konsep barat : Ilmu kekayaan yang memperlihatkan manusia mempunyai kemahuan & hasil yang diperoleh adalah untuk manusia semata-mata , untuk memuaskan nafsu , memenuhi arahan pemerintah dan mendapatkan ganjaran hidup semata-mata 3. 4. 5. TAMAR ANGGUR BARLI GANDUM 6. Kaum yahudi merupakan orang yang pintar Mempunyai kebun yang luas dan subur Rumah batu yang besar Mempunyai benteng atau kubu Memonopoli ekonomi Madinah Mereka merupakan usahawan , petani & peniaga dengan mengamalkan riba Barangan yang diperniagakan : Kurma , bahan galian seperti emas 7. Orang yahudi merupakan tukang mahir Contoh : Bani Qunaiqa Pandai bertukang emas & menjalankan aktiviti perniagaan Memberi pinjaman dengan riba yang tinggi di tengah Kota Madinah 8. Persaudaraan Muhajirin & Ansar Golongan muhajirin pedagang & pengurus kewangan yg cekap Kerjasama telah membuahkan kejayaan golongan muhajirin 9. Sumber wahyu asas kepada penggubalan dan pelaksanaan segala kegiatan ekonomi Mengharamkan segala aktiviti atau amalan berunsur penindasan seperti riba , penipuan , rasuah dan monopoli (yang diamalkan masyarakat jahiliyiah & kaum Yahudi di Madinah) Pengagihan kekayaan secara sama rata melalui kewajiban berzakat dan galakan bersedekah 10. Aktiviti perniagaan pasar harian & bermusim Contoh : Asma binti Abu Bakar & suaminya Zubair al-Awwam Muhajirin melakukan aktiviti bertani , mengurus & menyelenggara kebun tamar Ansar 11. Golongan Muhajirin dan golongan Ansar digelar Ahl-Zar (pengusaha pertanian) Punca serta bekalan air diurus secara sistematik Contohnya , sistem pengairan dibina , bekalan & penggunaan air kepada orang ramai dijadikan asas utama kehidupan dalam merealisasikan usaha Nabi Muhammad S.A.W menjadikan Madinah sebagai pusat ekonomi . Kota Madinah sebagai pusat perdagangan kerana lokasinya yang strategik 12. 13. 14. Derma disumbangkan kepada kabilah yang baharu memeluk Islam Dalam bentuk wang , hartanah , makanan dan pakaian Contoh dermawan : Saidina Abu bakar , Saidina Umar , Abdul Rahman bin Auf dan Uthman bin Affan 15. 16. Islam menentang Quraisy pada 623 Masihi 313 tentera Islam mengalahkan 1000 tentera Quraisy Mendapat rampasan seperti senjata . 150 ekor unta . 10 ekor kuda , tikar kulit dan pakaian. Selain harta rampasan , sumber kewangan Islam adalah daripada bayaran tebusan tawanan perang . 17. 18. Tanah Khaibar dibahagikan kepada orang Islam Kawasan yang diserahkan kepada negara Islam (tanah khiumus) , diuruskan oleh 2 orang pegawai Semua tanah berkenaan disemai , dibaja , diairi dan dituai oleh orang Yahudi . Apabila tanaman hampir masak , pegawai dihantar dari Madinah , untuk membuat taksiran tanah khumus Selepas membuat taksiran , pegawai membahagikan hasil tuaian kepada dua bahagian dan mengizinkan orang Yahudi untuk memilih bahagian mereka 19. 20. Cukai yang dikenakan kepada golongan bukan Islam (golongan zimmi) Mereka diberi perlindungan oleh nagara Islam ke atas keselamatan jiwa dan harta benda mereka di Madinah Boleh dibayar dalam bentuk tunai , barangan . Mereka yang enggan membayar jizyah dikira tidak setia kepada negara 21. 22. Sadaqat ialah istilah yang digunakan bagi cukai agama yang dikenakan ke atas umat Islam meliputi zakat , ushr , dan sebagainya Nabi Muhammad telah melantik Attab bin Asid sebagai wali di Makkah yang bertanggungjawab membuat taksiran hasil anggur dan kurma yang dihasilkan oleh orang Quraisy . Baginda juga melantik Bilal sebagai pegawai sadaqat buah-buahan Beberapa warkah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad s.a.w menunjukkan bahawa ada penentuan perintah membayar zakat ternakan bagi