sej2 ans(sbh)

Post on 30-May-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  1/19

  1

  Skema Pemarkahan Kertas 2 Excel 2 / 2008

  Soalan struktur

  1 a

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  Nyatakan ciri-ciri Negara Kota Anyang. (ms 29-30)

  Terletak di kawasan tanah tinggi/di Sungai Huan

  Terdapat istana/kuil

  Terdapat pusat pentadbiran

  Tempat kediaman raja,golongan pembesar/golongan agama

  Dilengkapi dengan tembok pertahanan

  Dikelilingi oleh perkampungan

  Mana-mana 2 isi x 1 m

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2 M]

  1 b

  F1

  F2

  F3

  Apakah fungsi golongan hamba dalam susun lapis masyarakat HwangHo (ms 30)

  Tentera paksaan

  Membantu kerja-kerja perburuhan

  Tujuan korban dalam upacara penyembahan

  Mana-mana 2 isi x 1 m

  1

  1

  1

  [2 M]

  1 c

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  F8

  F9

  F10

  Nyatakan tiga kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. (m.s 31-34)

  Kepercayaan animisme

  Kepercayaan politeisme

  Penyembahan roh nenek moyang

  Menyembah tuhan syurga

  Menyembah tuhan bumi

  Mempercayai Shang Ti / dewa tertinggi di syurga

  Mempercayai kuasa agung/Tien

  Penyembahan terhadap sungai/bukit/gunung

  Percaya kepada ramalan tulang oracle

  Konsep Yin dan Yang

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  2/19

  2

  F11

  F12

  Hubungan manusia dengan alam sekitar/Feng Hsui

  Amalan menggunakan kalender untuk sesuatu upacara

  Mana-mana 3 isi x 1 m

  1

  1

  [3 M]

  1 d

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  Berikan tiga sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian(m.s 32)

  Pembinaan sistem pengairan untuk pembangunan pertanian

  Terusan dibina untuk mengelakkan banjir

  Teknologi pembajakan

  Penciptaan cangkul

  Penciptaan sabit

  Penggunaan batas untuk tanaman

  Mengganti alat pertanian daripada kayu kepada besi

  Mana-mana 3 isi x 1 m

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [3 M]

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  3/19

  3

  Soalan Butiran Markah

  2a

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  Nyatakan 3 sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. (m.s 105)

  Siddiq / berkata benar

  Amanah / dipercayai

  Tabliq /menyampaikan

  Fatanah /bijaksana

  Digelar al-Amin / sentiasa dipercayai / tidak pernah berbohong

  Mana-mana 3 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  1

  [3 M]

  2b

  F1

  F2

  F3

  F4

  F6

  F7

  F8

  F9

  F10

  F11

  F12

  F13

  F14

  F15

  F16

  Nyatakan tiga contoh yang dapat diikuti daripada NabiMuhammad s.a.w. sebagai ketua keluarga dan pemimpin. (m.s 106-107)

  Sifat pengasih dan bertimbang rasa baginda

  Sering membantu isterinya memasak

  Menampal pakaian yang koyak

  Melayan anak

  Membersihkan rumah

  Anak-anak diberikan pendidikan agama yang secukupnya

  Menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak

  Mengamalkan cara hidup yang sederhana

  Merendah diri

  Bergaul dengan semua lapisan masyarakat tidak kira kaya ataumiskin

  Bersifat penyayang kepada orang tua dan kanak-kanak

  Pemaaf

  Orang Arab dan Quraisy yang menyerah diri diampunkan dandibebaskan

  Bijaksana dalam menyelesaikan masalah

  Sabar dan tabah

  Mana-mana 3 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [3 M]

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  4/19

  4

  2c

  F1

  F2

  F3

  F4

  Apakah peristiwa yang menunjukkan kewibawaan NabiMuhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang unggul sebelumdlantik sebagai rasul. (m.s 105-106)

  Menyelesaikan masalah persengketaan di antara kabilah Quraisy.

  Peristiwa perletakan Hajarul Aswad

  Perletakan Hajarul Aswad di penjuru Timur Kaabah

  Hajarul Aswad (batu hitam) terjatuh semasa banjir

  .Mana-mana 2 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  [2 M]

  2d

  F1

  F2

  F3

  F4

  Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hirak(m.s 107)

  Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah

  Mendapatkan tempat beribadat yang sunyi dan tenang

  Menyerahkan diri kepada Allah

  Memikirkan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy Makkah

  Mana-mana 4 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  [2 M]

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  5/19

  5

  Soalan Butiran Markah

  3a

  F1

  F2

  F3

  F4

  Nyatakan dua matlamat Kaum Muda. (m.s 49)

  Kembali kepada ajaran Islam sebenar

  Memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi / politik / sosial /pendidikan

  Menyematkan sikap mengkritik penjajah

  Mengkritik raja dan pembesar yang tidak berperanan memajukanorang melayu

  Mana-mana 2 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  [2 M]

  3b

  F1

  F2

  F3

  F4

  Apakah akhbar atau majalah yang menjadi saluran Kaum Mudamenyampaikan idea-idea mereka? (m.s 49)

  Neracha

  Al-Imam

  Idaran Zaman

  Pengasuh

  Mana-mana 2 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  [2 M]

  3c

  F1

  F2

  F3

  F4

  Nyatakan dua sumbangan Kaum Muda dalam perjuanganmeningkatkan pendidikan orang Melayu? (m.s 50)

  Membina madrasah

  Menjalankan sistem pendidikan bercorak Islam seperti fardhu ain

  Menjalankan sistem pendidikan bercorak dunia seperti IlmuHisab / Bahasa Inggeris

  Beri peluang kepada pelajar perempuan mendapatkanpendidikan

  Mana-mana 2 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  [2 M]

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  6/19

  6

  Soalan Butiran Markah

  3d

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  Berikan empat isu utama yang dibangkitkan oleh Majalah Gurudalam membangkitkan semangat nasionalisme orang tempatan?(m.s 52)

  Pendidikan anak-anak Melayu

  Menyeru perpaduan di kalangan orang-orang Melayu

  Meniupkan semangat cintakan negara

  Menentang penjajah

  Seruan membaiki taraf hidup orang Melayu

  Memajukan bahasa dan sastera Melayu

  Menggalakkan perpaduan dalam kalangan guru sebagai

  pemimpin bahasa

  Mana-mana 4 isi x 1m

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [4 M]

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  7/19

  7

  Soalan Butiran Markah

  4a

  F1

  Siapakah yang mencadangkan penubuhan OIC? (m.s251-253)

  Tunku Abdul Rahman1

  [1 M]

  4b

  F1

  F2

  F3

  F4

  Nyatakan dua matlamat penubuhan OIC. (m.s251-253)

  Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam semuabidang

  Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan bersama

  Mengekalkan perdamaian di kalangan negara-negara Islam

  Memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati/tidak dicemari

  Mana-mana 2 isi X 1M

  1

  1

  1

  1

  [2 M]

  4c

  F1

  F2

  F3

  F4

  F5

  F6

  F7

  Nyatakan tiga sumbangan Malaysia dalam OIC. (m.s251-253)

  Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC pertama

  Malaysia menjadi perantaraan menyelesaikan peperangan Iran-Iraq

  Memberi sokongan kepada rakyat Palestine mendapatkan semulatanahair mereka

  Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada 1974 dan 2003

  Tawaran biasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar diUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

  Menganjurkan persidangan menentang penganas di kalangannegara Islam

  Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusanperdagangan

  Mana-mana 3 isi x 1M

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [3 M]

  4d

  F1

  F2

  H2a

  Berikan dua bantuan yang diberikan oleh OIC kepada Negara-

  negara Islam. (m.s251)

  Menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia danAfghanistan

  Bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurangmajuBantuan kewangan kepada Sudan, Nigeria dan Chad.

  1

  1

  1

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  8/19

  8

  F3H3a

  Menubuhkan Bank Pembangunan IslamMemberikan perkhidmatan kewangan kepada negara anggota

  Mana-mana 2 isi X1M

  11

  [2 M]

  4e

  F1H1a

  F2

  F3H3a

  Nyatakan dua faedah yang diperolehi Malaysia daripada Bank

  Pembangunan Islam. (m.s252)

  Pinjaman daripada Bank Pembangunan IslamMelaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentinganrakyat

  Bantuan untuk menubuhkan UIAM

  Mendapat penghormatan daripada negara anggotaKerana serius memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negaraIslam

  Mana-mana 2 isi x1M

  11

  1

  11

  [ 2 M]

 • 8/14/2019 Sej2 Ans(Sbh)

  9/19

  9

  Soalan Esei

  5 a.

  F1H1aH1bH1cH1d

  F2H2a

  F3H3aH3b

  F4H4aH4bH4cH4dH4eH4fH4gH4h

  Pemerintahan dalam di Athens telah mengalami pelbagai perubahansehingga membawa kepada terbentuknya sistem demokrasi

  Jelaskan perubahan pemerintahan yang berlaku sebelum wujudnyasistem demokrasi di Athens (m.s 43)

  Sistem pemerintahan berajaRaja dibantu oleh sebuah badan dinamakan konsulRaja berperanan sebagai ketua hakim/ketua tentera/ketua agamaApabila konsul menjadi kuat, peranan raja merosotLahir sistem raja yang dipilih,tetapi kuasanya terhad

  Sistem pemerintahan oligarkiPemerintahan dikuasai oleh konsul/terdiri daripada golongan kaya

  Sistem pemerintahan aristokrasiDi kalangan konsul lahir golongan aristokrat yang kuatMemiliki kuasa yang besar

  Sistem pemerintahan tirani/diktatorDiktator berasal daripada golongan kaya / tenteraPeme