science pahang 2011

Download Science Pahang 2011

Post on 13-Apr-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  1/49

  1511 1SAINS / PKertas 1Sept 20111 jam

  S NSTingkatan Kertas

  Satu jam lima belas minit

  J NG N UK KERT S SO L N INI SEHINGG DI ERIT HU1 Kertas soalan in i adalah dalam dwibahasa2 Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasaMelayu

  INFORM TION FOR C NDID TESM KLUM T UNTUK LON

  1. This question paper consists of 50 questionsKertassoalan ini mengandungi 50 soalan2 Answer all questions

  awab s mu soalan3. Each question is followed by four alternative answers A B C or D. For eachquestion Choose one answer only Blacken your answer on the objective answer

  sheet providedTiap tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A B C dan D. bagisetiap soalan pilih satu jawapan sahaja Hitamkan jawapan anda pada kertasjawapan objektifyang disediakan4. Ifyou wish to change your answer erase the blackened mark that you have made.

  Then blacken the new answerJika anda hendak menukarjawapan padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudianhitamkanjawapan yang baru5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless statedRajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skalakecualidinyatakan6. You may use a non programmable scientific calculator.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

  Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  2/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  3/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  4/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  5/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  6/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  7/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  8/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  9/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  10/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  11/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  12/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  13/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  14/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  15/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  16/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  17/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  18/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  19/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  20/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  21/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  22/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  23/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  24/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  25/49

  1511 2SA INS PKertas 2September 2 112 JAM

  1511 2

  SAINS

  TingkatanSKertas 2

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUKertas soalan ini mengandungi12 soalan.

  2 Jawab semua soalan Bahagfan Adan Bahagfan B

  3 Jawab soalan No 1 Bahagfan C4. Pilih mana mana satu

  soalan No atau No 12Bahaglan C

  5. Lihat arahan dan kehendak soalandengan teliti

  od emeriksa

  Bahagian Soalan MarkahPenuh

  MarkahDiperolehi

  A 52 53 54 5

  B5 66 67 68 69 6

  C 102

  Jumlah

  Kertassoalaninimeng n ungi 7h l m n bercetakdan h l m n tidak bercetak

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  26/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  27/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  28/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  29/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  30/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  31/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  32/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  33/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  34/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  35/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  36/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  37/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  38/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  39/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  40/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  41/49

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  42/49

  SCIENCE FORM 5

  TRIAL EXAM 2011

  MARKING SCHEME

  PAPER 1

  NO SOALAN JAWAPAN NO SOALAN JAWAPAN

  1 B 26 C

  2 D 27 B

  3 B 28 D

  4 D 29 D

  5 A 30 A

  6 D 31 D

  7 D 32 B

  8 A 33 A

  9 B 34 A

  10 A 35 A

  11 B 36 C

  12 C 37 C

  13 C 38 C

  14 D 39 B

  15 A 40 C

  16 C 41 D

  17 D 42 C

  18 C 43 C

  19 C 44 B

  20 B 45 A

  21 C 46 A

  22 A 47 B23 B 48 B

  24 D 49 D

  25 A 50 A

  http://edu.joshuatly.comh t t p : / / b a n k s o a l a n s p m . b l o g s p o t . c o m /

  h t t p : / / b a n k s o a l a n s p m . b l o g s p o t . c o m /

  http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/http://banksoalanspm.blogspot.com/
 • 7/27/2019 Science Pahang 2011

  43/49

  1

  MARKING SCHEME

  TRIAL EXAM 2011

  SCIENCE FORM 5

  PAPER 2

  Section ABahagian A

  Question Answer Mark

  1 a

  b

  c

  d

  The volume of gas (collected)

  4-5 points are transferred correctly

  Smooth graph

  The volume of gas given off is directly proportional to the reactiontime/

  When the time increases the volume of gas increases

  43cm3

  1

  1

  1

  1

  1

  TOTAL 5

  2 a

  b

  c

  d

  e

  0.5 cm

  Diameter of the dent in copper is more than in brass/ Diameter of

  the dent in brass is le