sbpa pelarasan gaji baru guru 2012

Download Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

Post on 06-Apr-2018

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  1/99

  KERAJAAN MALAYSIA

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011

  PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAMBAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUAN

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  MALAYSIA

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  2/99

  KANDUNGANBil. Perkara Muka Surat

  1. KANDUNGAN i

  2. SENARAI LAMPIRAN iv

  3. SENARAI JADUAL vii

  4. TUJUAN 1

  5. LATAR BELAKANG 1

  6. GLOSARI ISTILAH 2

  7. STRUKTUR PERKHIDMATAN 2

  Kumpulan Perkhidmatan 2

  Rasionalisasi Perkhidmatan 4

  8. PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI 4

  9. MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN 5

  Syarat Lantikan 5

  Kemajuan Kerjaya 6

  Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred KenaikanPangkat

  8

  Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 9

  Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan MelaluiPenggabungan Di Bawah SBPA

  9

  Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 9

  10. PEMBANGUNAN MODAL INSAN 10

  Latihan Sektor Awam 10

  11. SARAAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 10

  Gaji 10

  Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus 11

  Penilaian Prestasi 11

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  3/99

  Bil. Perkara Muka Surat

  12. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI 11

  Gaji 11

  Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA 12

  Tarikh Pergerakan gaji 12

  Kenaikan Gaji Tahunan 13

  Kenaikan Gaji Tahunan 2012 13

  Imbuhan Tetap, Elaun Dan Kemudahan 14

  Penetapan Gaji Bagi Kenaikan Pangkat 14

  Penilaian Prestasi 15

  13. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN DANPROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA

  15

  Gaji Sebaris 15

  Prinsip Pemindahan Gaji 15

  Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji 16

  Pergerakan Gaji Tahunan 17

  Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang 17

  Pegawai Lantikan Kontrak ( Contract of Service ) 18

  14. IMBUHAN TETAP DAN ELAUN 18

  Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar 19

  15. KEMUDAHAN 19

  16. SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN 19

  Tempoh Percubaan 19

  Program Transformasi Minda 20

  Penilaian Prestasi 20

  Pingat Perkhidmatan Cemerlang 21

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  4/99

  Bil. Perkara Muka Surat

  17. DASAR PEMISAHAN ( EXIT POLICY ) 21

  18. PERSARAAN DAN FAEDAH 21

  Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 21

  Kebolehalihan 22

  Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan 22

  Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan AtasKehendak Kerajaan

  22

  19. TAWARAN OPSYEN 23

  Opsyen 23

  Tempoh Opsyen 23

  Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Digabung, Dinaik Taraf, Penarafan Semula Atau Pemansuhan Fungsi

  24

  Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPADan Dihapuskan Jawatan

  24

  Pegawai Yang Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Di Bawah SBPA

  24

  Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Di Bawah SBPA

  25

  Syarat-syarat Opsyen 25

  Pelaksanaan Opsyen 26

  Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji AtauCuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen

  27

  Opsyen Muktamad 28

  Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak BersetujuMenerima SBPA

  28

  20. TARIKH KUAT KUASA 28

  21. PEMAKAIAN 29

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  5/99

  SENARAI LAMPIRAN

  Bil. Perkara Muka Surat

  LAMPIRAN A

  A Glosari Istilah 1/1

  LAMPIRAN B

  B1 Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 1/6

  B2 Format Iklan 1/1

  LAMPIRAN C

  C1 Jadual Pemindahan Bagi Menentukan Gaji Minimum-MaksimumPegawai Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Awam) YangMenerima Opsyen SBPA

  1/1

  C2 Contoh Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Tarikh Pergerakan Gaji YangSama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPA

  1/1

  C3 Contoh Kaedah Penetapan Gaji Bagi Tarikh Kenaikan PangkatYang Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPA

  1/1

  C4 Contoh Pemberian Kenaikan Gaji Tahunan 1/1

  C5 Jadual Gaji Sebaris Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai

  Perkhidmatan Pendidikan

  1/2

  C6 Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA 1/10

  C7 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan GajiBagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

  1/6

  LAMPIRAN D

  D1 Senarai Imbuhan Tetap 1/1

  D2 Senarai Elaun 1/2

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  6/99

  Bil. Perkara Muka Surat

  LAMPIRAN E

  E Senarai Kemudahan 1/4

  LAMPIRAN F

  F Opsyen Umur Persaraan Paksa

  Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Digabung, DinaikTaraf, Penarafan Semula Atau Pemansuhan Fungsi

  LAMPIRAN G

  G1 Surat Tawaran Opsyen SBPA

  G2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat TawaranOpsyen SBPA

  G3 Borang Opsyen SBPA

  G4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan BorangOpsyen SBPA Daripada Pegawai

  Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA DanDihapuskan Jawatan

  LAMPIRAN H

  Pegawai Yang Telah Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Di Bawah SBPA

  H1 Surat Tawaran Opsyen SBPA

  H2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat TawaranOpsyen SBPA

  H3 Borang Opsyen SBPA

  H4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan BorangOpsyen SBPA Daripada Pegawai

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  7/99

  Bil. Perkara Muka Surat

  LAMPIRAN J

  Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat SkimPerkhidmatan Di Bawah SBPA

  J1 Surat Tawaran Opsyen SBPA

  J2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran

  Opsyen SBPA

  J3 Borang Opsyen SBPA

  J4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan BorangOpsyen SBPA Daripada Pegawai

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  8/99

  SENARAI JADUAL

  Bil. Perkara Muka Surat

  1. Kumpulan Perkhidmatan Dan Bidang Jawatan 3

  2. Kod Kelayakan Masuk Minimum 4

  3. Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji 5

  4. Kategori Guru Dan Gred Gaji 7

  5. Tempoh Kenaikan Pangkat 7

  6. Peratusan Kenaikan Gaji Tahunan 13

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  9/99

  JPA.SARAAN(S)256/21/17-7 Siri No. :

  KERAJAAN MALAYSIA________________________

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011________________________

  PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAMBAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUAN

  TUJUAN

  1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan Baru Perkhidmatan

  Awam (SBPA) bagi pegawai tetap skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

  Siswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD),

  Perkhidmatan Awam Persekutuan yang melibatkan struktur perkhidmatan merangkumi skim

  perkhidmatan, syarat perkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah

  persaraan.

  LATAR BELAKANG

  2. Sebagaimana dijelaskan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011,

  Kerajaan telah bersetuju melaksanakan SBPA bertunjangkan penyampaian perkhidmatan

  yang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik, Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatan

  yang fleksibel, modal insan berkualiti dan saraan yang kompetitif. Ia mengganti Sistem

  Saraan Malaysia (SSM) yang berkuat kuasa sejak tahun 2002.

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  10/99

  3. Melalui sistem-sistem saraan yang telah dilaksanakan sebelum ini, secara umumnya

  penumpuan telah diberikan bagi meningkatkan keupayaan dan daya saing Perkhidmatan

  Awam dengan membuat penambahbaikan-penambahbaikan antaranya kemajuan kerjaya,

  saraan dan syarat perkhidmatan. Di sepanjang pelaksanaan sistem-sistem ini, Kerajaan turut

  memberikan perhatian yang tidak kurang pentingnya kepada perkhidmatan pendidikan di

  mana banyak penambahbaikan telah dilaksanakan bahkan telah meletakkan perkhidmatan

  pendidikan dalam agenda pembangunan negara iaitu sebagai salah satu daripada enam (6)

  Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam Program Transformasi Kerajaan.

  Melalui program ini, para pendidik diberi pengiktirafan oleh Kerajaan ke atas kepentingan

  peranan dan tanggungjawab dengan memperkenalkan Bayaran Insentif Tawaran Baru dan

  Bayaran Insentif Sekolah Berprestasi Tinggi.

  4. Justeru itu, dalam SBPA perkhidmatan pendidikan ditambah baik lagi dalam usaha

  melonjakkan martabat profesion keguruan dan kualiti guru selaku tonggak dalam membina

  dan memupuk modal insan yang mampu mendepani cabaran mendatang.

  GLOSARI ISTILAH

  5. Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti dalam

  Lampiran A .

  STRUKTUR PERKHIDMATAN

  Kumpulan Perkhidmatan

  6. Struktur perkhidmatan baru di bawah SBPA yang terbahagi kepada empat (4)

  kumpulan perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi,

  Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta dan Kumpulan Pelaksana seperti mana

  dijelaskan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 adalah turut terpakai

  bagi perkhidmatan pendidikan.

 • 8/3/2019 Sbpa Pelarasan Gaji Baru Guru 2012

  11/99

  7. Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan Awam

  yang bertindak sebagai Ketua Eksekutif yang menyandang atau memegang strategic and key

  positions . Bagi perkhidmatan pendidikan, jawatan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  (KPPM) adalah tergolong di bawah Kumpulan Premier.

  8. Kumpulan Pengurusan Tertinggi terdiri daripada Jawatan Utama dan Jawatan Gred

  Khas. Jawatan Utama dimaksudkan sebagai jawatan di peringkat pengurusan tertinggi dalam

  perkhidma