sayur sayuran

of 35 /35

Upload: li-fang-li

Post on 20-Jul-2015

168 views

Category:

Education


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Sayur  sayuran
Page 2: Sayur  sayuran
Page 3: Sayur  sayuran

Untuk topik ini, murid-muriddidedahkan kepada sayur-sayuran.

Pada akhir pelajaran, murid-muridboleh menyebut serta mengeja namasayur-sayuran.

Murid-murid juga didedahkan denganpengetahuan cara pemakanan yang sihat.

Page 4: Sayur  sayuran

KLIK

Page 5: Sayur  sayuran
Page 6: Sayur  sayuran
Page 7: Sayur  sayuran
Page 8: Sayur  sayuran
Page 9: Sayur  sayuran
Page 10: Sayur  sayuran

to ma to

Page 11: Sayur  sayuran
Page 12: Sayur  sayuran
Page 13: Sayur  sayuran

MULA

Page 14: Sayur  sayuran

rung to to

te ____

____ria

____ma____

pe

Page 15: Sayur  sayuran

la bi bis

ku ____

____bu

ben____

Page 16: Sayur  sayuran

MULA

Page 17: Sayur  sayuran

A. rabu

B. labu

Page 18: Sayur  sayuran

A. bendi

B. benda

Page 19: Sayur  sayuran

A. terung

B. terong

Page 20: Sayur  sayuran

A. cubis

B. kubis

Page 21: Sayur  sayuran

A. tomato

B. tamota

Page 22: Sayur  sayuran

A. pelia

B. peria

Page 23: Sayur  sayuran

SOALANBERIKUT

Page 24: Sayur  sayuran

SOALANBERIKUT

Page 25: Sayur  sayuran

SOALANBERIKUT

Page 26: Sayur  sayuran

SOALANBERIKUT

Page 27: Sayur  sayuran

SOALANBERIKUT

Page 28: Sayur  sayuran
Page 29: Sayur  sayuran

KEMBALI

Page 30: Sayur  sayuran

KEMBALI

Page 31: Sayur  sayuran

KEMBALI

Page 32: Sayur  sayuran

KEMBALI

Page 33: Sayur  sayuran

KEMBALI

Page 34: Sayur  sayuran

KEMBALI