sains teknologi dan kejuruteraan dalam islam

25

Click here to load reader

Upload: nur-hidayah-radzir

Post on 27-Jun-2015

457 views

Category:

Engineering


12 download

DESCRIPTION

the slide is about how science combine with technology in engineering fields !! the slide in malay language.

TRANSCRIPT

Page 1: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM

ISLAM

Page 2: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

PELAKSANAAN SYARIAH ISLAMIAH DALAM SAINS

TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

Page 3: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

UTAMAKAN YANG UTAMA

Islam menjadikan Awlawiyat / keutamaan

mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan

mendahulukan yang wajib daripada yang sunat

mengutamakan kepentingan orang ramai daripada

kepentingan individu

keutamaan kepada memelihara peranan syariah

keutamaan memakmurkan alam dari mencari keuntungan dan

kemahsyuran.

mengutamakan agama, nyawa, akal, keturunanan dll.

Page 4: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

M AT L A M AT T I D A K M E N G H A L A L KA N C A R A

manusia dibenarkan untuk membuat kajian

tentang alam bagi pengimarahan alam.

ciptaan dan penemuan inovasi bukti kehebatan

akal manusia

setiap operasi hendaklah menghormati paraturan

dan etika Islam

kerakusan manusia untuk maju dan moden melalui

proses mengorbankan alam

Page 5: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

PELAKSANAAN KAJ IAN MENEPATI SYARIAT

mengutamakan nilai keagamaan dalam menbangunkan

alam

peraturan dan hukum menjadi asas rujukan setiap proses

kerja

sebarang ciptaan mengambilkira kepentingan prinsip

dan etika syariat Islam

kegagalan mengikut prosedur menyumbang

ketidakstabilan dan kepincangan pengurusan alam

Page 6: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGUBAT

prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam

pelaksanaan kerja manusia

untuk menolak dan mengelakkan berlakunya kerosakan

mengambil langkah pencegahan dalam segenap aspek

dari mula hingga akhir.

pengabaian prinsip menyebabkan pengurusan kos yang

lebih besar dan pengorbanan masa

Page 7: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

AKIDAH DIUTAMAKAN SYARIAT DIDAHULUKAN

merupakan tunjang bagi terbangunnya insan terbaik di sisi Allah

SWT

peraturan Allah SWT dijadikan panduan hidup bagi mengundang

rahmat dan berkat

membuahkan keadaan yang harmoni bagi pembangunan modal

insan

mendahulukan keperluan aqidah sebagai teras pengurusan

penyelidikan

Syariat menjadi keutamaan bagi menepati kehendak syariat

Page 8: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

MEMAHAMI ETIKA ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI

DAN KEJURUTERAAN

Page 9: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM SAINS

TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

Page 10: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

ETIKA

i. Etika bermaksud tingkah laku yang baik dan

hidup yang bahagia

ii. satu pakej panduan mengurus sesuatu perkara

secara terbaik

Page 11: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

MORAL

I. Berasal dari bahasa latin Moralitas

II. memberi maksud tingkahlaku yang baik

III. konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama,

budaya dan adat sesebuah bangsa

Page 12: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

AKHLAK

a) Berasal daripada Bahasa Arab Khuluq

b) Bermaksud tingkahlaku yg baik yg menjadi

amalan hidup

c) Konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama

dan tetap

Page 13: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

PELAKSANAAN PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM

SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN

Page 14: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

PENEMUAN SAINS, TEKNOLOGI DAN

KEJURUTERAAN YANG MEMBERI MANFAAT KEPADA

KESELESAAN MANUSIA

Page 15: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

mengelakkan berlakunya kerosakan akhlak manusia

bukan menjadi sebab umat menjadi alpa daripada

tugas sebagai hamba

mampu mengelakkan manusia daripada

merosakkan alam

keselesaan bukan tiket melakukuan penyelidikan

sehingga menafikan maksud syariah

Page 16: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

MENGGUNAKAN SAINS, TEKNOLOGI DAN

KEJURUTERAAN YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH

KEPADA PENINGKATAN KUALITI

Page 17: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

Rekaan bukan semata-mata bertujuan komersial atau profit

nilai-nilai kemanusiaan mampu melonjak prestasi manusia

sebagai hamba Allah SWT

meningkatkan kualiti melalui :

a) pengawetan makanan

b) menghapuskan bakteria

bukan untuk kepentingan peribadi dan merosakkan dunia

Page 18: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

PENGHASILAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI

DAN KEJURUTERAAN UNTUK TUJUAN RAWATAN

Page 19: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

o rekaan dalam dunia perubatan bertujuan untuk

menyelamatkan nyawa

o pengklonan bagi tujuan mengatasi kekurangan sel

o teknologi genetik melalui tabung uji

o pembedahan plastik bagi memberi kesempurnaan atau

mengembalikan fungsi

o pemindahan organ dan derma darah bagi mengembalikan

fungsi dan menyelamatkan nyawa

Page 20: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

MELAKUKAN EKSPERIMEN DENGAN BIJAKSANA TANPA

NIAT JAHAT

Page 21: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

mengutamakan keprihatinan kepada nilai manusia, flora

dan fauna

tiada istilah mengorbanan nilai keinsanan dan

kedamaian alam untuk profit, kemahsyuran dan

kepentingan diri

memikirkan implikasi yang bakal mengesani kehidupan

makam manusia, flora dan fauna

pembedahan plastik untuk tujuan menafikan ciptaan

Allah SWT dan mengubah identiti dilarang

Page 22: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

KEPERLUAN MEMPERTAHANKAN DAN

MEMELIHARA AGAMA, BANGSA DAN NEGARA

Page 23: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

keperluan ini sememangnya satu keutamaan

tetapi nafsu keperluan manusia tidak pernah

cukup

justeru, bukan sewenangnya tindakan

bersifat sains teknologi boleh menghalalkan

segala ciptaan dll.

persenjataan dan kelengkapan ketenteraan

memerlukan inovasi dan teknologi

Page 24: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

MENGHUBUNGKAN SEMUA KEGIATAN DENGAN ALAM

METAFIZIKA

Page 25: Sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

elemen ketuhanan dan mencari kebenaran

merupakan asas etika pelaksanaan

penerokaan berasaskan galakan untuk meneroka

khazanah alam berdasarkan etika Islam dan memburu

kebenaran wujudnya pencipta.

dorongan ketuhanan dan mencari hakikat serta

kebenaran menjadi asas kegiatan