sains t4 edit

Click here to load reader

Post on 15-Dec-2015

258 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

selamat mencuba

TRANSCRIPT

SULITPKSM 1 2014 SAINS TINGKATAN 41 JAMBAHAGIAN A : Jawab semua soalan. Hitamkan jawapan pada halaman 8. 1. Ahmad sedang menjalaankan satu penyiasatan saintifik. Apakah yang perlu dilakukan supaya Ahmad dapat membuat satu kesimpulan tentang penyiasatan saintifik yang dijalankan?A.Membuat hipotesis

B.Mengenal pasti pemboleh ubah

C.Merekod dan mentafsir data

D.Membuat laporan

2. Antara berikut, sikap manakah harus diamalkan semasa mencatat data bagi satu penyiasatan saintifik?A.Jujur dan tepat

B.Bertanggungjawab

C.Berdikari

D.Yakin

3. Apakah kepentingan koordinasi?A.Mengesan rangsangan.

B.Melakukan gerak balas.

C.Menyelaraskan aktiviti badan.

D.Mengkoordinasikan dan menyelaraskan gerak balas badan.

4. Antara yang berikut, yang manakah merupakan komponen bagi sistem saraf pusat manusia?A.Saraf periferi

B.Saraf kranium

C.Saraf tunjang

D.Saraf spina

5. Badan sel mengandungiA.Nukleus

B.Salut mielin

C.Dendrit

D.Dendron

6. Reseptor ialahA.Organ deria

B.Otot

C.Sel-sel pada organ badan yang membuat gerak balas

D.Sel-sel pada organ deria yang mengesan rangsangan

7. Rajah 1 menunjukkan struktur neuron deria

Rajah 1Antara bahagian berlabel A, B, C dan D, yang manakah betul?A.Dendrit

B.Salut mielin

C.Nukleus

D.Akson

8. Rajah 2 menunjukkan sejenis neuron.

Rajah 2Neuron itu membawa impuls dariA.Sistem saraf pusat ke reseptor

B.Reseptor ke sistem saraf pusat

C.Sistem saraf pusat ke efektor

D.Efektor ke sistem saraf pusat

9. Arka refleks bagi tindakan menarik tangan menjauhi cerek panas mengandungiA.Neuron deria, neuron motor, dan neuron perantaraan

B.Neuron deria dan neuron motor

C.Neuron deria dan neuron perantaraan

D.Neuron perantaraan

10. Reseptor regang boleh didapati padaA.Saraf spina dan saraf tunjang

B.Otot, tendon, dan ligamen

C.Neuron deria dan neuron motor

D.Dendrit, dendron dan akson

11. Rajah 3 menunjukkan struktur otak manusia.

Rajah 3Antara bahagian berlabel A,B,C dan D, yang manakah mengawal tindakan pendengaran?12. Deria kinestesis sangat penting kepadaA.Orang buta

B.Ahli sukan

C.Buruh

D.Haiwan

13. Contoh tindakan luar kawal ialahA.Bercakap

B.Makan

C.Berlari

D.Peristalsis

14. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang tindakan terkawal?A.Dikawal oleh medula oblongata

B.Tindakan berlaku secara berterusan sepanjang masa tanpa disedari

C.Dikawal oleh serebrum

D.Contoh tindakan terkawal ialah degupan jantung

15. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang minda?A.Minda seseorang hanya dapat dilihat dari segi kesihatan

B.Manuasia tidak mampu menyelesaikan masalah jika mindanya sihat

C.Minda ialah keupayaan berfikir dan menaakul

D.Minda tidak dapat mengawal aktiviti manusia

16. Kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus. Oleh itu, hormon akan dirembes secara terus ke dalam sistemA.Peredaran darah

B.Perkumuhan

C.Saraf

D.Pencernaan

17. Yang manakah kesan pengambilan minuman beralkohol berlebihan terhadap koordinasi badan?A.Pengembangan salur darah

B.Gangguan terhadap fungsi serebelum

C.Kerosakan organ dalaman

D.Ketagihan

18. Sekiranya kelenjar endokrin P menerima terlalu sedikit iodin, penyakit goiter akan berlaku. Apakah kelenjar P?A.Kelenjar pituitari

B.Kelenjar tiroid

C.Kelenjar adrenal

D.Pankreas

19. Antara berikut, yang manakah adalah betul tentang perbezaan antara koordinasi kimia dengan koordinasi saraf?

Koordinasi kimiaKoordinasi saraf

A.Tempoh kesan yang singkatTempoh kesan yang lama

B.Utusan terhasil dalam bentuk impulsUtusan terhasil dalam bentuk bahan kimia

C.Mengawal aktiviti dengan menghantar impulsBerfungsi merembeskan hormon

D.Masa yang diambil untuk melakukan gerak balas adalah lamaMasa yang diambil untuk melakukan gerak balas adalah singkat

20. Persenyawaan manakah yang menghasilkan kembar tak seiras?A.Satu sperma dengan satu ovum

B.Dua sperma dengan dua ovum

C.Dua sperma dengan satu ovum

D.Satu sperma dengan dua ovum

21. Seorang penagih dadah akan bertenaga pada mulanya tetapi berasa gelisah, resah, dan tidak boleh tidur, rasa ghairah, tidak merasa lapar, dan sanggup melakukan keganasan pada akhirnya. Keadaan seperti ini dikenali sebagaiA.Halusinasi

B.Dera

C.Ketagihan

D.Khayal

22. Linda menaip dengan laju tanpa memandang ke arah papan kekunci. Apakah deria yang terlibat?A.Penglihatan

B.Bau

C.Pendengaran

D.Kinestesis

23. Rajah 4Rajah 4 menunjukkan empat peringkat mitosis.

Antara yang berikut, manakah urutan yang betul?A.P,R,S,Q

B.R,Q,P,S

C.Q,P,S,R

D.S,R,P,Q

24. Pernyataan yang manakah betul tentang kromosom? A. Kromosom dapat dilihat dengan jelas dalam keadaan rehatnya B. Wujud dalam nukleus sel haiwan sahaja C. Kromosom terbina daripada asid deoksiribonukleik dan protein D. Semua sel organisma hidup mempunyai bilangan kromosom yang sama

25. Seekor seladang dikacuk dengan seekor lembu. Diketahui bahawa bilangan kromosom dalam sel soma bagi seladang dan lembu masing-masing ialah 56 dan 60. Berapakah bilangan kromosom pada sel gamet anak hasil daripada kacukan tersebut ?A. 29B. 30C. 58D. 116

26. Rajah 5 menunjukkan penentuan seks anak dalam manusia.

Rajah 5 Apakah kromosom dalam P dan Q?PQ

A.44+XY44+XX

B.22+Y44+XY

C.22+X44+XX

D.44+XX44+XY

27. Kaji maklumat berikut.H : Gen bagi iris hitamh : Gen bagi iris biru

Apakah genotip bagi orang bermata biru?A.HH

B.hh

C.Hh

D.hH

28. Pernyataan manakah benar tentang meiosis?A.Dua sel anak terbentuk

B.Berlaku dalam sel soma

C.Kromosom pada sel anak separuh daripada kromosom pada induk

D.Nukleus sel membahagi sekali

29. Proses apakah yang berlaku pada meiosis tetapi tidak berlaku pada mitosis?A.Pembahagian sel

B.Pindah silang

C.Replikasi kromosom

D.Penghasilan sel anak

30. Rajah 6 menunjukkan satu peringkat meiosis.

Rajah 6

Antara yang berikut, manakah mungkin gamet yang terhasil?A.

B.

C.

D.

NAMA: TINGKATAN: 4 ..

JAWAPAN BAHAGIAN A: Hitamkan pilihan jawapan anda.

ABCDABCD

ABCDABCD 1. 16.

ABCDABCD 2. 17.

ABCDABCD 3.18.

ABCDABCD 4.19.

ABCDABCD 5.20.

ABCDABCD 6.21.

ABCDABCD 7.22.

ABCDABCD 8.23.

ABCDABCD 9.24.

ABCDABCD10.25.

ABCDABCD11.26.

ABCDABCD12.27.

ABCDABCD13.28.

ABCDABCD14.29.15.30.

BAHAGIAN B : Jawab semua soalan.( 20 Markah )1. Rajah 1 menunjukkan sistem endokrin manusia.

Rajah 1

(a) Namakan kelenjar yang berlabel K, L, dan M dalam Rajah 6. K: ......

L: ......

M: .........[ 3 markah ]

(b) Kelenjar yang manakah dikenali sebagai kelenjar induk dalam sistem endokrin?

...[ 1 markah ](c) Berikan sebab bagi jawapan anda di (b). ...[ 1 markah ](d) Nyatakan fungsi kelenjar berikut:

L: ......

M: .........[ 2 markah ]

(e) Bagaimanakah kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin merembeskan hormon?

...[ 1 markah ] 2. Satu eksperimen telah dijalankan di mana sepohon kacang berbunga merah (Mm) telah dikacukkan dengan sepohon pokok kacang berbunga putih (mm).

a) Lengkapkan gambar rajah skema pada Rajah 2 untuk menunjukkan cara kandungan gen induk mempengaruhi warna bunga pada generasi pertama eksperimen ini.[5 Markah ]

Fenotip anak :

b) Namakani. proses P : .. [ 2 Markah ]ii. proses Q: .. [2 Markah ]

c) Nyatakan kebarangkalian untuk mendapat pokok kacang berbunga merah. % [1 Markah ]

d) Jika pokok kacang baka tulen dikacukkan (MM x mm), berapakah nisbah pokok kacang berbunga putih kepada pokok kacang berbunga merah ? [2 Markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT6