sains sukan ting 4 tunjang 3 bab 1

Download Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

Post on 06-Jul-2018

229 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  1/13

  PERSEDIAAN FIZIKAL

   T U

  N

   J

  AN

  G

  3

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  2/13

   Kercergasan keseluruhan = kualiti diri yang membolehkan individu ( cth,atlet) mencapai kesejahteraan hidup.

   Kecergasan keseluruhan ialah :

   Kecergasan fizikal

   Kecergasan osial

   Kecergasan !ental

   Kecergasan "mosi

   Kecergasan #ohani

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  3/13

  KECERGASAN FIZIKAL

  $efinisi= Keupayaan individu melakukan kerja dengan efisien tanpa epat !erasa lesu " mempunyai tenaga le!i#an untuk !erekreasi " meng#adapi keemasan.

  %enting bagi mengekalkan keupayaan bekerja dan kesihatan diri.

  Kecergasan fizikal diperolehi melalui latihan fizikal yang sistematik dan konsisten.

  KECERGASAN $EN%AL

  $efinisi= Keupayaan untuk !elajar dan mengem!angkan ilmu.

  &ndividu yang cergas mentalnya dapat menggunakan ilmunya, mampu berfikir, memberi pendapat, membina idea dan membuat keputusan yang bijak untuk manfaat diri ' masyarakat.

  $iperolehi melalui pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahunan tersebut dalam kehidupan seharian.

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  4/13

  KECERGASAN S&SIAL

  $efinisi= Keupayaan individu berinteraksi ' membina hubungan interpersonal (komunikasi dua arah) .

  %erlu bagi membantu sosial sesebuah masyarakat.

  Kecergasan osial dicapai apabila individu aktif melibatkan diri ' menyumbangkan buah

  fikiran (idea) ' tenaga dalam aktiviti sosial.

  KECERGASAN E$&SI

  $efinisi= keupayaan individu mengaal emosinya (keadaan perasan atau fikiran yg terangsang dan melibatkan perubahan psikologi dan fisiologi pd seseorang).

  &ndividu yang cergas emosinya mampu membuat keputusan ' tindakan tanpa pengaruh

  emosi. $iperolehi dengan melatih diri dengan kesabaran ' menggunakan fikiran rasional dalam situasi tertekan.

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  5/13

  KECERGASAN R&'ANI

  $efinisi= Keupayaan individu bertindak berasaskan satu sistem nilai ' kepercayaan .

  &ndividu yang cergas emosinya mempunyai nilai kemanusiaan tinggi, berperibadi mulia, berdisiplin dan dihormati.

  Kecergasan rohani ditingkatkan dengan sikap sabar, ikhlas, ' memperkukuh keimanan

  kepada tuhan mengikut agama masingmasing.

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  6/13

   (ua K)mp)nen *

   K)mp)nen Keergasan !erasaskan kesi#atan

   K)mp)nen Keergasan !erasaskan Lakuan $)t)r 

   K)mp)nen Keergasan !erasaskan kesi#atan :

   $aya *ahan Kardiovaskular 

   Kelenturan  Kekuatan otot

   $aya *ahan +tot

   Komposisi adan

   K)mp)nen Keergasan !erasaskan Lakuan $)t)r :

   Kelajuan

   Ketangkasan

   Kuasa +tot

   &mbangan  Koordinasi

   !asa #eaksi

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  7/13

   (aya %a#an Kardi)vaskular 

   $efinisi= Keupayaan jantung dan salur darah membekalkan darah beroksigen dan nutrien ke otototot tubuh yang berkerja.

   Kaedah= -atihan sekurangkurangnya /minit seperti -atihan fartlek dan jeda jarak  jau#.

   Kesan= Kebolehan untuk bertanding dalam jangka masa panjang dengan efisien danlancar. 0th, acara jarak jauh.

   Kelenturan

   $efinisi= Keupayaan bahagian sendi digerakkan menerusi julat pergerakan tanpa rasa sakit.

   Kaedah= 1ktiviti regangan otot secara statik dan dinamik.

   Kesan= !elancarkan lakuan kemahiran sukan ' mengurangkan risiko kecederaan. 0th,2imnastik.

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  8/13

   Kekutan &t)t

   $efinisi= Keupayaan +tot 3 kump.otot menghasilkan daya ' utk mengatasi rintangan.

   0ontoh= -atihan bebenan berat tetapi ulangan yang sedikit.

   Kesan= !engurangkan Kecederaan atlet ' membantu dalam melaksanakan kemahiran dengan efisien. 0th, *arik *ali.

   (aya %a#an &t)t

   $efinisi= Keupayaan otot atau kumpulan otot mengucup berulangulang kali ' berterusan dalam satu jangka masa yang lama.

   0ontoh= -atihan bebenan yang ringan dan ulangan yang banyak..

   Kesan= !ampu melakukan aktiviti fizikal secara berterusan dan jangka masa lama. 0th,

  *enis ' adminton

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  9/13

   K)mp)sisi +adan

   $efinisi= %erbandingan antara peratusan relatif lemak berbanding otot, tulang dan organ organ dalam badan.

   Kaedah= -atihan daya tahan kardiovaskular, latihan bebenan dan pengambilan makanan seimbang.

   Kesan= !embentuk ciriciri bentuk badan (somatotyping) kepada jenis mesomorf,endomorf. 0th, %elari pecut, ahli gusti ' pelari marathon.

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  10/13

   Kelajuan

   $efinisi= Keupayaan bergerak dari satu titik ke titik yang lain dalam masa yang minimum.

   Kaedah= 1ktiviti pecutan, latihan bebenan untuk meningkatkan kuasa otot.

   Kesan= ergerak laju untuk meneaskan laan. 0th, ukan +lahraga.

   Ketangkasan  $efinisi= Keupayaan bergerak pantas dengan menukar arah dan kedudukan.

   Kaedah= -arian zigzag, larian ulang alik 3 aktiviti menukar kedudukan seperti burpee.

   Kesan= *angkas bergerak dan menukar posisi tubuh. 0th, sukan badminton, bola sepak, hoki dan ragbi.

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  11/13

   Kuasa &t)t

   $efinisi= Keupayaa memindahkan kekuatan atau daya dalam masa singkat.

   Kaedah= -atihan beban yang berat dan ulangan yang sedikit.

   Kesan= !eningkatkan kuasa eksplosif otot ketika melakukan sesuatu kemahiran bersukan. 0th, melontar peluru dan merejam lembing.

   K))rdinasi

   $efinisi= Keupayaan otot melakukan dan menyelaraskan pergerakan dengan kemas, teratur ' lancar.

   Kaedah= -atihan kemahiran khusus sukan yang dilakukan dengan tepat ' berulang ulang.

   Kesan= !embantu melakukan semua kemahiran sukan dengan lebih efektif, lancar, dan berseni. 0th, ola keranjang.

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  12/13

 • 8/18/2019 Sains Sukan Ting 4 Tunjang 3 Bab 1

  13/13

   THANK YOU