sains sosial-masalah sosial

Download Sains Sosial-masalah Sosial

Post on 23-Jun-2015

136 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DISEDIAKAN OLEH : ABG MOHD FADLY SIH AI YONG NUR SYIEFFA KHAIRUNNISA BINTI ZAINI

Menurut Coleman dan Cressey (1984) masalah sosial adalah keadaan yang meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat. Masalah sosial merujuk kepada perkara yang diberi perhatian oleh masyarakat secara keseluruhan atau kelompok-kelompok masyarakat dan bukannya secara individu.

Disorganisasi sosial

Kategori masalah sosialTingkah laku devian

The process by which the authority and influence of an earlier culture and system of social control is undermined and eventually destroyed.W.l. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and the United States~ 1920

Proses terhakisnya atau kurangnya norma - norma dan nilai - nilai sosial dalam masyarakat kerana adanya perubahan sosial dan budaya.

Timbulnya masalah-masalah sosial yang menyebabkan keretakan sesuatu hubungan yang tidak hanya mencakupi hubungan sosial sahaja tetapi juga merangkumi hal politik ekonomi sosial mahupun budaya akibat dari kurangnya nilai- nilai sosial.

Berlakunya keretakan dalam organisasiorganisasi kemasyarakatan

Terdapatnya pembahagian kerja yang menyebabkan berlakunya pembatasan oleh bidang

Aktiviti yang menyebabkan perubahan terhadap halhal di sekeliling

Pengangguran akibat modenisasi

DEFINISI DEVIAN

Devian = deviate @ lencong

Tingkah laku yang berlainan @ menyimpang dan melanggar tatasusila yang ditentukan oleh sesuatu kumpulan masyarakat.

Kelakuan yang menyimpang secara signifikan daripada norma yang ditentukan untuk individu dalam status sosial..ia tidak dapat dipelihara secara abstrak tetapi perlu dikaitkan dengan norma-norma yang dianggap oleh masyarakat sebagai munasabah dan (menjadi alat penyatuan) bagi orang-orang yang menduduki status berlainan. Robert Merton (1938)

Perlakuan devian ialah kelakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sah dalam sesuatu sistem sosial. Albert Cohen (1966)

Devian overtimeDahulu hanya wanita memakai jam tangan tetapi sekarang lelaki turut memakainya.

Devian oversociety

Punk Rockers

Menurut pandangan ahli sosiologi, devian adalah bersifat relatif devian hanya boleh diinterpretasikan dalam konteks budaya sosial di mana ia berlaku atau wujud. Contoh : adakah membunuh semasa perang dianggap sebagai devian? Berdasarkan pandangan cultural relativistic sesuatu perbuatan ini mungkin tidak devian dalam sesuatu keadaan tetapi ia tidak bermaksud tidak devian di semua tempat.

Oleh itu, definisi devian akan berubah mengikut : Variasi mengikut masa Variasi mengikut tempat Variasi mengikut situasi Variasi mengikut status sosial

Devian merupakan amalan semula jadi semua jenis sistem sosial. Diterima secara tradisinya sebagai bukti ketidakstabilan sosial Devian boleh meningkatkan semangat integrasi sesebuah kumpulan. Contoh: anggota kumpulan ajaran sesat

Devian menolong menentukan sekatan norma-norma sosial dan had- had kepelbagaian tingkah laku

Devian juga bertindak sebagai penyelamat untuk ketidakpuasan sosial

Devian boleh menunjukkan kekurangan yang wujud dalam organisasi sosial

Membawa keruntuhan keseluruhan sistem sosial

Devian mengalihkan pengunaan sumbersumber yang boleh digunakan dalam aspek lain untuk pemulihan sosial

Disfungsi sosial

Devian menganggu keadaan sosial

Devian menghapuskan kepercayaan

Dalam melihat apakah kejadian atau perlakuan yang dikatakan devian, kita perlu mengetahui perbezaan antara devian dan jenayah. Terdapat sesetengah tingkah laku devian khususnya yang melanggar undang- undang dikatakan jenayah. kebanyakan jenis devian seperti rogol, pembunuhan, pelacuran, perompakan ialah tindakan jenayah Manakala devian lain seperti memakai pakaian pelik, menghidap penyakit mental, melanggar peraturan, tidak mengikut adat resam dan folksway bukanlah jenayah.

Buli

Rempit

DadahRagut

Buang bayi

Golongan Ibu bapa Pengaruh rakan sebaya Pengaruh media massa Latar belakang keluarga urang didikan agama Sikap individu

Ibu bapa sibuk dengan pekerjaan Kurang meluangkan masa dengan anak-anak Meninggalkan tanggungjawab menjaga anak- anak kepada pengasuh Tidak mendedahkan pengetahuan agama kepada anak-anak dengan secukupnya

Remaja lebih banyak meluangkan masa dengan rakan berbanding dengan ibu bapa. Rakan sebaya boleh mencorak personaliti individu remaja lebih percaya rakan mereka berbanding dengan ibu bapa mereka

Media massa dapat mempengaruhi tingkah laku dan sikap anak-anak remaja. Media massa bukan sahaja dapat meluaskan deria dan minda bahkan turut mempercepat kematangan remaja. Melalui pembacaan, siaran televisyen dan tayangan video, para remaja terdedah kepada gejala yang tidak sihat seperti unsur-unsur ganas dan liar.

Penglibatan ahli keluarga dalam gejala sosial. pendapatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan struktur keluarga. Keruntuhan rumah tangga- perceraian, perpisahan dan pergaduhan ibu bapa

tidak didedahkan dengan asas-asas agama kurangnya keimanan kepada Tuhan Tidak menitik beratkan agama

individu yang mempunyai sikap negatif perasaan ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu yang baru tidak dapat mengawal emosi dan nafsu serta tidak berfikir secara matang sebelum membuat sesuatu keputusan

KEWARTAWANAN

UNDANGUNDANG

MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL

SENI

AGAMA

SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI

Pendedahan oleh akhbar dan media massa.Pihak media massa perlu membetulkan objektif untuk menyampaikan maklumat dan berita bersifat baik sahaja. Mesej yang berunsur ganas, seks dan jenayah hendaklah ditapus dan dikawal dengan ketat.

Media massa perlu menguaruarkan nilai-nilai baik @ positif agar pelajar,remaja dan masyarakat mendapat faedah.

Media massa juga perlu memaparkan keburukan yang menimpa di kalangan masyarakat akibat terjebak dalam aktiviti tidak berfaedah seperti penyakit, hukumanhukuman dan sebagainya.

Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah

Penguatkuasaan undangundang oleh pihak berkuasa seperti polis. Melakukan pemantauan secara berterusan. Mengenakan denda yang lebih berat kepada pelaku untuk menimbulkan rasa takut dalam kalangan masyarakat.

Memperkenalkan undang-undang jenayah Islam seperti melaksanakan hukum hudud, qias dan takzir.

AgamaDidikan agama dari peringkat awalBagi seorang muslim hendaklah memastikan dirinya bersih dari kekufuran, sifat munafik,

Taat kepada perintah Tuhan (sembahyang)

Mentaati semua suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya

Melibatkan diri dalam aktiviti kerohanian

Mencari punca masalah

Mengapa masalah sosial boleh terjadi dan sebagainya

Pendedahan melalui filem, drama, sajak, lagu dll.Orang daik memacu kuda, Kuda dipacu deras sekali, Buat baik berpada-pada, Buat jahat jangan sekali.

video

Lagu

Ibu bapa perlu mengetahui tanggungjawab mereka mendidik anak-anak

Ibu bapa perlu berdoa, mendidik dan menasihati anakanak agar menjadi orang yang berguna

Ibu bapa seharusnya menjadi rol model kepada anak- anak mereka

Mengambil tahu aktiviti anak-anak, siapa kawan mereka, ke mana mereka pergi

Ibu bapa perlu meluangkan lebih masa bersama anakanak

Perlu bersikap peka atau sensiitif dengan tindak tanduk remaja

Semangat bermuafakat di kawasan rukun tetangga dapat ewujudkan masyarakat yang terhindar daripada masalah sosial

Melaporkan kepada pihak berkuasa tentang jenayah yang dilakukan di kawasan sekitar

Hendaklah tahu membezakan perkara yang baik dan buruk

Membetulkan sikap untuk menjadi insan yang berguna

Taat kepada agama agar berjaya di dunia dan di akhirat

Mengamalkan sikapsikap mahmudah seperti rajin, berusaha,bertakwa, cinta kepada negara dan sebagainya