sains kejuruteraan 4

Download Sains Kejuruteraan 4

Post on 05-Feb-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  1/16

  Prinsip Kerja Alat Pengukur TekaAtmosfera dan Gas

  Alat untuk menyukat tekanan atmosfera yang bidigunakan

  1. Barometer Aneroid

  2. Barometer Merkuri

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  2/16

  Barometer Aneroid

  Mengandungi sebuah bekas separuh vakum yapeka.

  Apabila tekanan atmosfera berkurang bekas akamengembang. Apabila tekanan atmosfera bertbekas akan kemek.

  Pergerakan kotak yang sedikit akan diperbesarkdengan satu sistem tuas.

  !istem tuas ini akan menggerakkan penunjuk yaakan berpusing di atas satu skala.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  3/16

  Barometer Merkuri

  "Barometer FortinTekanan atmosfera boleh diukur dgn ketinggian

  dalam tiub ka#a.

  $uang di atas paras merkuri dalam tiub ka#a advakum.

  Pada paras laut tekanan atmosfera menyokong turus merkuri setinggi lebih kurang %& #m.

  'alaupun tiub ka#a dicondongkan tinggi tegamerkuri itu masih sama dengan %& #m merkuri.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  4/16

  Tekanan yang menyebabkan %& #m merkuri

  Alat yang digunakan untuk menyukat tekanan g

  1. Tolok Bourdon2. Manometer

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  5/16

  Tolok Bourdon

  Boleh dijumpai di stesen minyak. Apabila bekalan gas disambung kepada tolok Bo

  tekanan di dalam tiub kuprum akan bertambah.

  Tiub itu akan membuka lingkarannya danmenggerakkan petunjuk sepanjang satu skala.

  Magnitud tekanan gas diba#a terus daripada ska

  Ba#aan dalam unit atau Pa.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  6/16

  Manometer

  Terdiri daripada satu tiub ka#a yang mengandun#e#air dengan ketumpatan . Apabila terdedah keatmosfera paras #e#air kedua)dua lengan A danadalah sama.

  *engan B disambung kepada bekalan gas. Paras

  pada kedua)dua lengan A dan B akan bergeraksehingga seimbang sekali lagi.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  7/16

  Masalah yang melibatkan TekanAtmosfera

  +nit !, untuk tekanan ialah Pa. Petua untuk menyelesaikan tekanan.

  a- Pilih 2 titik sama aras katakan A dan B.

  b- Kemudian tulis dan

  #- Timbang ditekan oleh apa /an ditekan oleh !elesaikan.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  8/16

  Prinsip Ar#himedes

  Apabila satu objek pepejal dimasukkan ke dalam benditu akan menyesarkan isipadu bendalir itu.

  Kapal permainan dimasukkan ke dalam jar yang mempyang penuh didapati sebahagian isipadu air tersesar k

  Apabila seorang yang berbadan besar berendam di damandi dipenuhi air sebahagian isipadu air tersesar kel

  !ebaliknya apabila seorang yang berbadan ke#il berendalam tab mandi dipenuhi air sebahagian ke#il isipadusahaja yang tersesar keluar.

  !emakin besar isipadu jasad semakin banyak isipadu tersesar.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  9/16

  0ubungan Kait antara Berat yang 0ilang de/aya Tujah ke Atas Keapungan dan Kehilan

  Apabila kita terendam di dalam kolam air kita telebih ringan. 0al ini disebabkan oleh daya tujah atau daya keapungan.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  10/16

  /i udara beban yang berjisim mempunyai beratsebenar .

  kg

  %3

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  11/16

  Apabila objek direndam dalam air ba#aan spring menun%3 .

  %3 merupakan berat ketara objek. Kehilangan berat disebabkan oleh daya tujah ke atas (apungan).

  !emasa di dalam bendalir objek mengalami dua daya4

  i. Berat sebenar 5mg- yang bertindak ke ba6ah dan dayatas 5apungan-.

  ii. /aya tujah ke atas setara dengan kehilangan berat.

  ./aya tujah ke atas

  7 kehilangan berat

  7 berat sebenar)berat ketara

  .5hanya berlaku pada objek yang terapung-

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  12/16

  Kehilangan berat yang berlaku pada jasad yangdimasukkan ke dalam bendalir disebabkan oleh tujah ke atas.

  Tujahan ke atas adalah disebabkan oleh bendalitersesar ketika objek direndam.

  Prinsip Archimedesmenyatakan baha6a jasaddirendam atau separa rendam dalam bendalir akditindakkan oleh satu dayajulanganyang sam

  dengan beratbendalir yang voleh jasad itu.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  13/16

  Density and Buoyancy

  From Archimedess Principle :

  Buoyant Force = Weight of fluid displaced

  = mg (note : F = ma) = Vg (note : = m )

  V

  Thus FB

  = V g

  Where F

  B= Buoyant Force or !pthrust

  = "ensity of fluid

  V = Volume of fluid displaced or

  the #olume of the o$%ect that immersed in the fl

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  14/16

  Aplikasi Prinsip Ar#himedes

  1. $eka bentuk kapal-.Bentuk larus4 supaya tujahan ke atas 5daya julan

  yang dihasilkan lebih besar.

  2. Belon udara

  -.

  /iisi dengan gas yang berketumpatan rendah daudara.

  -.0al ini menyebabkan berat belon kurang drpd tuke atas lalu terapung.

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  15/16

  'f $allast tans empty !pthrust *eight su$marine rises to su

  'f $allast tans full !pthrust + *eight su$marine sins to $otto

  SUBMARINE

 • 7/21/2019 Sains Kejuruteraan 4

  16/16

  Hydrometer

  An hydrometer is an instru

  used to measure the dens

  li,uid&

  'n a li,uid of lesser density - the hydrometer is more su$me

  The hydrometer floats higher in a li,uid of higher density&

  lead shot to make it float upright