rpt(pbs) pend moral tingkatan 1 2013

22
Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu Tahun 2015 Minggu Bidang Pembelajaran Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pentaksiran Berasaskan Sekolah Deskriptor Evidens Instrumen Minggu 1 Minggu Orientasi Tingkatan 1 2 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Tuhan pencipta alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung- ganang dan laut) 1. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan 2. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan 3. Rujuk juga objektif Unit 1 1. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri 2. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota 3. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi 4. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1 B1DI Mengetahui nilai- nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri *Kepercayaan Kepada Tuhan B1D1E3 Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan B2D1E1 Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan B3D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan B4D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulis Menunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis 1

Upload: annasuha

Post on 26-Sep-2015

296 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

RPT MORAL TING 1

TRANSCRIPT

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2003

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu Tahun 2015MingguBidang PembelajaranKandungan AkademikHasil PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranPentaksiran Berasaskan Sekolah

DeskriptorEvidensInstrumen

Minggu

1Minggu Orientasi Tingkatan 1

2NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan pencipta alam

Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan

Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan

Anggota yang tersusun rapi dan

Wajah yang menarik kurnia Tuhan

Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota

Keunikan alam semesta

(Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)

1. Menerima hakikat

bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan2. Memelihara keuniukan

alam semesta ciptaan

Tuhan

3. Rujuk juga objektif Unit 1

1. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri

2. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota

3. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi4. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1

B1DIMengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

*Kepercayaan Kepada TuhanB1D1E3

Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan

B2D1E1

Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan

B4D1E1

Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dengan rela hati

Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulisMenunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis

31.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semuaAmanah dalam setiap urusan

Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah

Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan

Urusan jual beli barangan1. Amanah dalam

menjalankan tugas di

sekolah

2. Melaksanakan tugas

seharian dengan amanah

3. Rujuk juga objektif Unit 2

1. Perbincangan tentang tugas

yang diamanahkan dan cara

melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan

kepercayaan dankeyakinan orang lain2. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitandenganPerkembangan Diri

Amanah B1D1E1

Boleh menyatakan cara menjalankan tugas dantanggungjawab dengan amanah di sekolah

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah

Menyatakan tigacara menjalankan tugas di sekolah secara bertulisMenjelaskan tigakepentingan melaksanakan tanggungjawab di sekolah secara bertulis

MingguNilai dan PeneranganKandungan AkademikObjektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

41.3 Harga DiriKeupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup

Kenali diri sendiri

Maruah diri mesti dipelihara

Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki

Hala tuju kehidupan harus ditentukan1. Sentiasa menjaga maruah diri

2. Menerima dan menghargai

keistimewaan diri3. Rujuk juga objektif Unit 3

1. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri

2. Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan3. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Harga DiriB1D1E1

Boleh menyatakan kekuatan dan kelemahan diri

B2D1E1

Boleh menjelaskan cara memelihara maruah diri

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri di sekolah apabila disuruh

B4D1E3

Boleh menjaga maruah diri di sekolah tanpa disuruh

Menjelaskan tiga cara memelihara maruah diri secara bertulisMenghuraikan tiga contoh perlakuan menjaga maruah diri secara bertulis

51.4 Bertanggungajwab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran

Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih

Pemakan yang seimbangan

Penjagaan tubuh badan

Kecergas fizikal

Kebersihan persekitaran

Rumah

Sekolah

Tempat awam

1. Menjaga kesihatan diri

2. Menjaga persekitaran

supaya sentiasa bersih

3. Rujuk juga objektif Unit 4

1. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan

2. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang

3. Menghasilkan buku Skrap tentang penjagaan tubuh badan

4. Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah

5. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Bertanggung jawabB1D1E1

Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran apabila disuruh

B4D1E5

Boleh menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan rela hati

Menyatakan empat cara menjaga kesihatan diri secara bertulisMenyatakan tiga faedah menjaga kebersihan persekitaran secara bertulisMenunjukkan tiga contoh perlakuan menjaga kesihatan diri secara bertulisMenunjukkan cara menjaga kebersihan alam sekitar secara bertulis

61.5 Hemah Tinggi

Beradab sopan dan berbudi

pekerti mulia dalam

pergaulan seharian.

Berbudi bahasa budaya hidup kita

Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

Adab pertuturan yang sopan

Lembut dalam tutur kata

Bertegur sapa

Tingkah laku yang sopan

Adab di meja makan

Adab menyambut tetamu

Adab mengguna-kan kemudahan awam 1. Sentiasa bertutur dan

berkelakuan sopan dalam semua situasi

2. Rujuk juga objektif Unit

5

1. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi

2. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap3. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Hemah TinggiB1D1E1

Boleh menyatakan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B3D1E2

Boleh menunjukkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan apabila disuruh

B5D1E1

Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan di sekolah dengan tertib dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

Menunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulisMenjelaskan tiga kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulisMenunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Minggu 7CUTI TAHUN BARU CINA 2013

MingguNilai dan PeneranganKandungan Akademik.Objektif/Hasil PempelajaranAktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

81.6 Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup

Toleransi menjamin perpaduan

Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan

Kebolehan

Pemikiran

Status Sosioekonomi

Agama/ Kepercayaan

1. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat

2. Rujuk juga objektif Unit 6

1. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan, pemikiran, status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Toleransi

B1D1E1

Boleh menyatakan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat

B2D1E2

Boleh membuat perbandingan antara rakan sekelas dari pelbagai aspek seperti kebolehan pemikiran, status ekonomi dan agama atau kepercayaan yang wujud dalam masyarakat

Memberikan tiga contoh sikap bertolak ansur dalam masyarakat secara bertulisMenulis perbandingan antara rakan dari aspek kebolehan pemikiran, status ekonomi, agama dan kepercayaan masyarakat secara bertulis

91.7 Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari menjamin kejayaan

Amalan berdikari dalam kehidupan seharian

Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

Rumah

Sekolah

1. Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung

kepada orang lain

2. Rujuk juga objektif Unit 71. Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang

menunjukkan sikap berdikari di rumah dan sekolah

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 7B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

BerdikariB1D1E2Boleh memberi contoh tugas di rumah dan di sekolah yang dilakukan tanpa bergantung kepada orang lain

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

B3D1E3

Boleh melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain

Memberikan lima contoh tugas di rumah dan di sekolah yang dilakukan sendiri secara bertulisMenjelaskan tiga kepentingan sikap berdikari untuk berjaya dalam hidup secara bertulisMenamakan empat tugas yang sering dilakukan di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain secara bertulis

10

1.8 Kerajinan

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.Amalan kerajinan menjamin kemajuan

Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup

Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara

Cekal

Daya Usaha

Dedikasi

Gigih Tekun

1. Bersikap rajin untuk

mencapai kejayaandalam hidup

2. Rujuk juga objektif Unit 8

1. Mengumpul cerita dan keratan akhbar tentang sikap raj in beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan

menjadi terkenal

serta membincang-

kan bagaimana

mereka memperoleh

kejayaan.

2. Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

KerajinanB1D1E3

Boleh menyenaraikan ciri kerajinan untuk mencapai kejayaan dalam hidup

B3D1E2

Boleh menunjukkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup apabila disuruh

Menyenaraikan lima daripada tujuh ciri kerajinan secara lisan

11

1.9 Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.Kasih sayang asas kesejahteraan hidup

Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga

Sayang akan nyawa

Diri

Orang lain1. Menghargai nyawa

dan tidak terlibat

dalam kegiatan yang

membahayakan

2. Rujuk juga objektif Unit 91. Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah.

2. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema sayang akan diri.

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9 B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Kasih SayangB1D1E1

Boleh menyatakan cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain

B5D1E1

Boleh mengamalkan sikap menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain dengan tertib dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

Menyatakan tiga cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang laing secara bertulis

121.10 Keadilan

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.Keadilan asas keharmonian keluarga

Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan

Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga

Pembahagi-an tugas dan tanggung-jawab

Pembahagi-an barangan

Pendidikan

1. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota

keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit 101. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuahkeluarga dan main peranan sebagai

salah seorang anggota dalam keluarga

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

KeadilanB1D1E1

Boleh memberi contoh amalan yang adil dalam kalangan anggota keluarga

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga

Memberikan tiga daripada lima contoh amalan yang adil dalam kalangan anggota masyarakat secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga secara bertulis

13CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

141.11 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.Sikap rasional dalam membuat pertimbangan

Ketelitian menilai pelbagai maklumat

Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber

Internet

Khabar angin

1. Menilai dengan teliti

kesahihan sesuatu maklumat

2. Rujuk juga objektif Unit 111. Mengumpul dan

Membandingkan Maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat

sesuatu pertimbang-

an

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Rasional B1D1E1Boleh menyatakan cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumatMenyatakan tiga cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat secara bertulis

Menjelaskan tiga daripada lima kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat secara bertulis

151.12 Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup

Kesederhanaan sebagai amalan hidup

Cara hidup sederhana walaupun berkemampu-an

Perbelanjaan

Pemakanan

Rekreasi1. Bersederhana dalam

kehidupan

2. Rujuk juga objektif Unit 121. Merancang perbelanjaan

mingguan

2. Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana

dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya

yang boleh dijadikan teladan

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

KesederhaanB1D1E1

Boleh menyatakan cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana dalam kehidupan seharian

Menyatakan enam cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian secara bertulisMenjelaskan empat daripada enam kepenting-an bersikap sederhana dalam kehidupan seharian secara bertulis

MingguNilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil PembelajaranAktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

16 2.1 Kasih Sayang

Terhadap Keluarga

Perasaan cinta, kasih dan

sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.Kasih sayang amalan suci

Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga

Kepentingan amalan kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama

Islam Buddha Kristian Hindu Sikh

1. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga

seperti yang dituntut oleh agama

2. Rujuk juga objektif Unit 131. Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Kasih Sayang Terhadap Keluarga

B1D2E1

Boleh menyatakan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

B4D2E1

Boleh menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga dengan tertib dan rela hati

Menyatakan lima contoh amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama secara bertulis

17 2.2 Hormat dan

Taat Kepada Anggota Keluarga

Memuliakan setiap anggota

keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

Hormat-menghormati asas keluarga harmoni

Hormat-menghormati sesama anggota keluarga

Cara menghormati anggota keluarga

Layanan

Memberi perlindungan

Meraikan

Mendoakan

1. Menghormati setiap anggota keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit 14

1. Melakonkan cara menghormati

anggota keluarga

2. Menghasilkan sajak yang bertemakan Hormat-menghormati antara anggota keluarga

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

B1D2E1

Boleh menyatakan cara menghormati setiap anggota keluarga

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

B4D2E1

Boleh memberi layanan secara bersopan kepada setiap anggota keluarga dengan tertib dan rela hati

B5D2E1

Boleh mengamalkan sikap menghormati anggota keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga

Menyatakan empat daripada enam cara menghormati setiap anggota keluarga secara bertulis

Menjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga secara bertulis

MingguNilai dan PeneranganKandungan AkademikObjektif/Hasil PembelajaranAktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

18

2.3 MengekalkanTradisi Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun

dalam keluarga.

Tradisi keluarga perlu dipelihara

Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga

Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian

Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan

Ziarah-menziarahi

1. Mengenal pasti dan

menerima tradisi yang

diamalkan dalam

keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit 15

1. Menyediakan carta salasilah keluarga

2. Simulasi tentang amalan tradisi

kekeluargaan

semasa ziarah-

menziarahi

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

B1D2E1

Boleh menyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga

B3D2E1

Boleh menunjukkan perlakuan menerima dan menghormati adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluargaMenyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga secara bertulis

Menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga secara lisan

Menunjukkan cara atau perlakuan menerima dan menghormati adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga

19 2.4 Tanggungjawab

Terhadap Keluarga

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera

Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama

Peranan setiap anggota keluarga

Anak-anak

Ibu bapa

Anggota keluarga lain

1. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit 161. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam

menjaga kebersihan

2. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota

keluarga

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Tanggung- jawab Terhadap Keluarga

B1D2E1

Boleh menyatakan peranan sebagai anggota keluarga

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluargaB4D2E1

Boleh menjaga maruah keluarga dengan tertib dan rela hati

B5D2E1

Boleh mengamalkan sikap melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga

Menyenaraikan empat peranan setiap anggota keluarga secara bertulis

Menjelaskan empat daripada lima kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga secara bertulis

Menyatakan lima cara menjaga maruah keluarga secara lisan

20-21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22-23 CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

MingguNilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil PembelajaranAktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

BIDANG NILAI 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

24

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Alam sekitar warisan kita

Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan

Kepentingan keseimbang-

an alam sekitar kepada semua hidupan

Manusia

Haiwan Tumbuh- tumbuhan

1. Menjaga alam sekitar

dengan bertanggung - jawab

2. Rujuk juga objektif Unit 171. Melukis poster / Mencipta cogan kata tentang

keseimbangan alam sekitar

2. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan

alam sekitar

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Menyayangi dan Menghargai Alam SekitarB1D3E1

Boleh menyatakan cara menjaga keseimbangan alam sekitar

B3D3E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitarMenyatakan empat cara menjaga keseimbangan alam sekitar secara bertulis

253.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

Keadaan saling memerlukan

hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis

Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama

Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup

Rumah

Sekolah

Tempat awam1. Menjaga persekitaran

supaya bersih untuk

menjamin hidup yang

selesa

2. Rujuk juga objektif Unit 181. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran

2. Gotong-royong

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18

B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam SekitarB1D3E1

Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan persekitaran rumah atau sekolah atau tempat awam

B2D3E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan persekitaran rumah atau sekolah atau tempat awam

Menyatakan tiga cara menjaga kebersihan persekitaran rumah, sekolah dan tempat awam secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan menjaga kebersihan persekitaran rumah, sekolah dan tempat awam secara bertulis

263.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.Hutan sebagai khazanah kehidupan

Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan

Perlindungan terhadap hidupan liar

Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi

1. Menyokong pelbagai

usaha melindungi

khazanah hutan

daripada kemusnahan

2. Rujuk juga objektif Unit 191. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar

2. Menyenaraikan cara

mengekalkan hutan

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar Kemapanan Alam SekitarB1D3E1

Boleh menyatakan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan

B2D3E1

Boleh menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan

Menyatakan empat daripada lima cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan secara bertulisMenjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan secara lisan

273.4 Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar

Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar

Pencemaran alam

Udara

Air

Darat

1. Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

2. Rujuk juga objektif Unit 201. Menghasilkan buku skrap tentang jenis, sebab dan akibat

pencemaran alam

2. Kajian kes tentang

pencemaran alam

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar Peka Terhadap Isu-isu Alam SekitarB1D3E1

Boleh menyatakan jenis pencemaran alam sekitarB2D3E1

Boleh menjelaskan kesan pencemaran alam sekitar

B3D3E2

Boleh menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

Menyatakan lima daripada tujuh jenis pencemaran alam sekitar secara bertulis

Menjelaskan empat kesan pencemaran alam sekitar secara bertulis

Menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

BIDANG NILAI 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

MingguNilai dan PeneranganKandungan AkademikObjektif/Hasil PembelajaranAktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

284.1 Cinta akan Negara

Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Kenali negara, cintai negara

Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita

Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi

Sungai dan pantai

Gunung-ganang

1. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri

2. Rujuk juga objektif Unit 211. Membuat kolaj / model

tentang keindaha alam

semula jadi

2. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambar kan

keindahan alam semula jadi

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21

B1D4

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme Cinta Akan NegaraB1D4E2

Boleh menyenaraikan tempat-tempat pelancongan yang mempunyai alam semula jadi yang indah

B2D4E1

Boleh menjelaskan cara menunjukkan kebanggaan terhadap keindahan alam semula jadi di negara sendiri

B3D4E1

Boleh menunjukkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri

B4D4E1

Boleh menceritakan perasaan sayang dan bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri dengan rela hati dan ikhlas

Menyenaraikan tiga tempat pelancongan yang mempunyai alam semula jadi yang indah secara bertulis

Menceritakan dan melahirkan perasaan sayang dan bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri secara lisan

294.2 Taat Setia Kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.Identiti negara lambang kedaulatan

negara

Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara

Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara

Bendera

Jata

Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri

1. Mengenali lambang

kebesaran negara

2. Menghormati lambang dan identiti negara

3. Rujuk juga objektif Unit 221. Menghasilkan buku skrap tentang gambar- gambar lambang kebesaran negara

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

B1D4

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme Taat Setia Kepada Raja dan NegaraB1D4E1

Boleh menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara

B2D4E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara

B3D4E2

Boleh menunjukkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara apabila diarah

B4D4E2

Boleh menunjukkan sikap menghormati lambang kebesaran dan identiti negara dengan rela hati

Menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara secara lisan

Menjelaskan tiga kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara secara bertulis

Menunjukkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara apabila diarah

304.3 Sanggup Berkorban Untuk Negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi

Rakyat berkorban nyawa demi negara

Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan

Tentera

Polis

Bomba

Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara

Lt Adnan Saidi

Datuk Bahaman

Tok Janggut1. Sanggup berkorban

jiwa dan raga untuk

negara

2. Rujuk juga objektif Unit 231. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang

tanggungjawab dan

peranannya

2. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 23B1D4

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme Sanggup Berkorban Untuk NegaraB1D4E2

Boleh menyenaraikan tokoh yang sanggup berjuang demi negara

B2D4E1

Boleh menjelaskan peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negaraMenyenaraikan tiga daripada lima tokoh yang sanggup berjuang demi negara secara bertulisMenjelaskan tiga peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara secara bertulis

NILAI BERKAITAN BIDANG HAK ASASIMingguBidang PembelajaranKandungan AkademikHasil PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

31

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahteraHak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama

Tanggung-jawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup

Makanan Pakaian

1. Menerima hakikat

bahawa setiap kanak- kanak mempunyai hak untuk menikmati

kehidupan yang

sempurna

2. Rujuk juga objektif Unit 241. Mengumpul dan Melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak- kanak di seluruh dunia2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Melindungi Hak Kanak-kanakB1D5E1

Boleh menyatakan keperluan asas untuk memastikan kanak-kanak hidup sempurna

B2D5E1

Boleh menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada kanak-kanakMenyatakan tiga daripada lima keperluan asas kanak-kanak secara lisanMenjelaskan tiga kepentingan keperluan asas kepada kanak-kanak secara lisan

32CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

335.2 Menghormati Hak Wanita

Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.Wanita berhak mendapat layanan yang baikLayanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita

Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan

Pengagihan tugas

Penjagaan maruah diri

(Tiada gangguan seksual)

1. Memberikan layanan yang baik kepada wanita2. Rujuk juga objektif Unit 251. Memberikan layanan

yang baik kepada

wanita2. Rujuk juga objektif Unit 25B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Menghormati Hak WanitaB1D5E1

Boleh menyatakan cara memberikan layanan yang baik kepada wanita

B2D5E1

Boleh menjelaskan kepentingan memberi layanan yang baik kepada wanita

B3D5E1

Boleh menunjukkan cara memberi layanan yang baik kepada wanita

Menyatakan tiga cara memberikan layanan yang baik kepada wanita secara bertulisMenjelaskan tiga kepentingan memberi layanan yang baik kepada wanita secara bertulis

Menunjukkan dua cara memberi layanan yang baik kepada wanita

345.3 Melindungi Hak Pekerja

Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbelaKebajikan pekerja tanggungjawab bersama

Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan

Gaji

Cuti Keselamatan

1. Menerima hakikat

bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati.

2. Rujuk juga objektif Unit 261. Menyenaraikan dan

Membincangkan Kemudahan yang diperlukan di tempat

kerja.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak PekerjaB1D5E1

Boleh menyatakan hak pekerja di tempat kerja

B2D5E1

Boleh menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja

Menyatakan tiga daripada empat hak pekerja di tempat kerja secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja secara bertulis

355.4 Menghormati Hak Golongan Kurang BerupayaMemberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi PenciptaHargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka

Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri

Kelahiran Keturunan kemalangan Penyakit

1. Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun

dilahirkan dengan penuh kesempurnaan.

2. Rujuk juga objektif Unit 27

1. Menulis esei bertajuk

menghormati hak golongan kurang berupaya

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Menghormati Hak Golongan Kurang BerupayaB1D5E1

Boleh menyatakan punca kecacatan golongan kurang berupaya

B2D5E1Boleh menjelaskan kepentingan menghormati golongan kurang berupayaMenyatakan tiga punca kecacatan golongan kurang berupaya secara bertulisMenjelaskan tiga kepentingan menghormati golongan kurang berupaya secara lisan

365.5 Melindungi Hak PenggunaMembela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Konsep pengguna asas kesedaran semuaHormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

Hak pengguna untuk mendapat barangan dan keperluan asas untuk kehidupan

Makanan

Pakaian

Tempat Tinggal

Kesihatan

Pendidikan

Sanitasi

1. Menerima hakikat

bahawa diri sendiri

adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab

2. Rujuk juga objektif

Unit 28.

i. Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan

tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan

ii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 28.B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak PenggunaB1D5E1

Boleh menyatakan hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asasB2D5E1

Boleh menjelaskan hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asasMenyatakan dua daripada tiga hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asas secara bertulisMenjelaskan dua hak dan tanggungjawab pengguna secara lisan

MingguNilai dan PeneranganKandungan AkademikObjektif/Hasil PembelajaranAktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

376.1 Mematuhi Peraturan danUndang-undang.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telahditentukan tanpa

mengira sesiapa dan di mana seseorang itu

berada

Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia

Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah

Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah

Tanggung-jawab mematuhi setiap peraturan

Di rumah

Di sekolah

1. Mematuhi segala

peraturan di rumah

dan di sekolah

2. Rujuk juga objektif

Unit 29.

1. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid- murid terlibat dalam kegiatan salah laku

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29B1D6Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Mematuhi Peraturan dan Undang-undangB1D6E1

Boleh menyatakan peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan di sekolah

B2D6E1

Boleh menjelaskan kesan melanggar peraturan di rumah dan di sekolahMenyatakan lima daripada enam peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan di sekolah secara bertulisMenjelaskan tiga kesan melanggar peraturan di rumah dan di sekolah secara bertulis

386.2 Kebebasan Bersuara

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu

bagi menjaga keselamatandan ketenteraman.

Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasiKeperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat

Kebebasan memberi pendapat atau pandangan

Kebebasan menyatakan perasaan

1. Memberikan pendapat

dan meluahkan

perasaan mengikut

batasan

2. Rujuk juga objektif Unit 30

1. Simulasi tentang Parlimen Mini

2.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Kebebasan BersuaraB3D6E2

Boleh memberi pendapat dan meluahkan perasaan apabila disuruh

Memberi pendapat dan meluahkan perasaan secara lisan

396.3 Kebebasan Beragama

Kebebasan setiap individu

untuk menganuti dan

mengamalkan agamanya

seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agamaAmalan keagamaan membentuk pribadi

Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama

Cara beribadat

Perihal makanan

1. Menghormati amalan pelbagai agama

2. Rujuk juga objektif Unit 311. Mengumpul malumat dan membincangkan amalanpelbagai agama

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Kebebasan BeragamaB1D6E1

Boleh menyatakan amalan pelbagai agama dalam kehidupan seharian

B2D6E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati amalan pelbagai agamaMenyatakan tiga contoh amalan pelbagai agama dalam kehidupan seharian secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan menghormati amalan pelbagai agama secara bertulis

406.4 Penglibatan Diri dalam

Pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan ,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Murid berjaya, sekolah cemerlang

Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah

Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah

Hari Guru

Hari Sukan

Minggu Kokurikulum

Hari Anugerah Cemerlang1. Bertanggungjawab

menjalankan tugas

yang diberi bagi

menjayakan aktiviti

anjuran sekolah

2. Rujuk juga objektif Unit 32.

1. Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan

cara melaksanakan tugas yang diberi

2. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan

semasa menjayakan aktiviti sekolah3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Penglibatan Diri Dalam Pembangun-an NegaraB1D6E1

Boleh menyatakan aktiviti anjuran sekolah yang melibatkan diri

B2D6E1

Boleh menjelaskan kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah

B4D6E4

Boleh melaksanakan aktiviti anjuran sekolah dengan tertib dan rela hati

Menyatakan lima daripada tujuh aktiviti anjuran sekolah yang disertai secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah

406.5 Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.Sikap terbuka membina keyakinan diriSikap terbuka dalam tindakan

Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati

Mengawal emosi1. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan2. Rujuk juga objektif Unit 33.1. Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut.2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Sikap KeterbukaanB1D6E1

Boleh menyatakan cara mengamalkan sikap keterbukaan

B3D6E3

Boleh menunjukkan sikap keterbukaan apabila menerima teguran dalam sesuatu tindakan

Menyatakan dua cara mengamalkan sikap keterbukaan secara lisan

MingguBidang PembelajaranKandungan AkademikHasil PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

417.1 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutama-kan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraanHubungan yang harmonis memupuk kemesraan

Hubungan yang baik dalam semua peringkat

Sekolah

Masyarakat1. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup2. Rujuk juga objektif Unit 34.

1. Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra

di kalangan warga sekolah dan masyarakat Contoh : Kempen Masyarakat

Penyayang peringkat sekolah.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.

B1D7

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Hidup Bersama Secara AmanB1D7E1

Boleh menyatakan cara menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah dan masyarakat

B3D7E1

Boleh menunjukkan interaksi dan komunikasi dengan warga sekolah atau masyarakat

Menyatakan tiga cara menjalinkan hubungan yang baik dengan warga sekolah dan masyarakat secara bertulis

Menunjukkan interaksi dan komunikasi dengan warga sekolah atau masyarakat

417.2 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang amanSaling membantu untuk kesejahteraan bersama

Hidup ber- masyarakat

Jiran tetangga

Berpersatuan1. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama

2. Rujuk juga objektif Unit 351. Menyediakan satu Pelan tindakan bagi Mengadakan projek kemasyarakatan

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.B1D7

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Saling Membantu dan Bekerja-samaB1D7E1

Boleh menyatakan amalan saling membantu dalam hidup bermasyarakat

B2D7E1

Boleh menjelaskan kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat

Menyatakan

empat contoh amalan saling membantu dalam hidup bermasyarakat secara bertulisMenjelaskan tiga kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat secara lisan

427.3 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubunganSaling menghormati kedaulatan sesebuah negara

Hormati system pemerintahan, ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif, legislative dan kehakiman)

1. Menghormati kedaulatan

negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan

keamanan sejagat

2. Rujuk juga objektif Unit 36.1. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi

negara di dunia dan

membincangkannya.

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 36

Unit 36.B1D7

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Saling Menghormati Antara NegaraB1D7E1

Boleh menyatakan pelbagai ideologi negara di dunia

B2D7E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah negaraMenjelaskan dua kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah negara

43PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

Disediakan oleh:

Hjh Rohana bt Adnan

Ketua Panitia Pendidikan Moral,

SMK Raja Perempuan, Ipoh, Perak http://www.sistemguruonline.myPAGE 1