rpt pjpk tahun 6 2014

Click here to load reader

Post on 25-Jun-2015

3.847 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. RPT PJPKTahun 6RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TAHUN 6 (2014)MINGGU1TUNJANG, TAJUK & NILAIKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat: PENDIDIKAN KESIHATAN:2/11.Kesihatan diri dan keluarga 3/1/14 Nilai : a) kesyukuran1OBJEKTIF1. Kognitif: menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh remaja. 2. Membincangkan kebersihan diri.1.1 Menyayangi diri sendiri 1.1.1 Seksualiti Contoh Aktiviti: - perubahan fizikal yang dialami remaja - perbincangan - Menyeneraikan masalah remajaPortfolio Ujian bertulis

2. RPT PJPKMINGGUTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat: PENDIDIKAN JASMANI:2 6/1 10/1/1 421.Kecergasan1.1 Daya Tahan kardiovaskular (a) Fartlek (pelbagai kelajuan) 1. Psikomotor : meningkatkan daya (b) Larian/berjalan 1200m tahan kardiovaskular. Contoh Aktiviti: 2. Kognitif : mengira kadar denyut - Lari pecut nadi - Berjalan - Lari anakUjian Cooper (larian 2 min) 3. RPT PJPKMINGGUTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat3 13/1 17/1/1 4PENDIDIKAN JASMANI: 2.Kemahiran Nilai a) bekerjasama / toleransiMaulidur Rasul 14/1/1 44 20/1 24/1/1 432.1 Permainan 1. Psikomotor : menguasai kemahiran 2.1 (a) Bola Keranjang permainan bole leranjang. 2.1.1 Menangkap bola 2. Kognitif : memahami kemahiran- Contoh Aktiviti: kemahiran dalam permaianan bola - statik - mengolek keranjang. - melompat - melantun - berlari 2.1.2 Menghantar bola Contoh Aktiviti: - dada - hayun bawah - lantun - atas kepala - voli dan lain-lainUjian tempatan kuadran (rujuk lampiran)Di akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN JASMANI: 1. Kecergesan Nilai : a) bekerjasama / toleransi1.5 Daya tahan otot 1. Psikomotor : meningkatkan daya Contoh Aktiviti: tahan otot. - dekam - jalan ketam 2. Kognitif : mengetahui aktiviti dan - tekan tubi lakuan yang dapat meningkatkan - kereta sorong daya tahan otot. - jalan ketamGantung bengkok siku. Jika terdapat kemudahan. 4. RPT PJPKMINGGUTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFPENDIDIKAN5 27/1 31/1/1 4Di akhir pembelajaran, murid dapatKESIHATAN:1. Kognitif menyenaraikan cara penjagaan dan menjaga kesihatan tubuh badan 2.Afektif: menghargai dan menjaga kesihatan diri sendiri1. Kesihatan diri dan keluarga Nilai : a) menghargai diri b) bertanggungjawab terhadap kebersihan diriKEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN1. Kesihatan diri 1.a Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan-CADANGAN PENILAIAN / CATATANujian bertulisContoh Aktiviti: merekodkan tentang kesihatan dan penjagaan diri sendiri simulasiCuti Peristiwa Sempena Tahun Baru Cina (30/1/2014) Tahun Baru Cina (31 & 1/2/14)Di akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN6 2/27/2/144JASMANI: 2. Kemahiran Nilai : Bekerjasama1. Psikomotor : menguasai kemahiran menjaring dan mengelecek 2. Kognitif : mememahi cara lakuan mengelecek dan menjaring2.1. Permainan 2.1.1. Boleh keranjang mengelecek : Contoh Aktiviti: - rendah - tinggi - menukar tangan - menukar arah Menjaring : Contoh Aktiviti: - gaya lompat - gaya kaku - atas kepala - cangkuk - Tip-inperlakuan ujian ketangkasan Illinois (Rujuk lampiran) 5. RPT PJPKMINGGUTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat7 10/214/2/1 4PENDIDIKAN JASMANI: 1. Kecergasan Nilai : a) Disiplin keyakinan diri1. Psikomotor: melakukan aktiviti tekan tubi bagi meningkatkan kegergasan kendiri. 2. Kognitif: mengetahui cara meningkatkan tahap kecergasan 3. Afektif: Disiplin1.6 Kekuatan 1.6.1 Tekan tubi Contoh Aktiviti: - Tangan atas bangku - Tangan atas lantaiperlakuan1.1 Keselamatan (a) Keselamatan semasa beraktiviti (i) Kemudahan tempat Contoh Aktiviti: - Senarai langkah-langkah keselamatanPortfolio PosterDi akhir pembelajaran, murid dapat8 1721/2/1 45PENDIDIKAN JASMANI: 1.Pendidikan Sukan Nilai : a) Kepimpinan tolong menolong1. Kognitif: memilih tempat yang Sesuai untuk beraktiviti. 2. Afektif: Kepimpinan, kerjasama 6. RPT PJPKMINGGU9 2428/2/1 4Tahun 6TUNJANG, TAJUK &OBJEKTIFNILAIPENDIDIKAN KESIHATAN: 1. Kesihatan diri dan keluarga6CATATAN1 21. Kognitif: menyenaraikan konflik keluarga dan cara penyelesaian. 2. Afektif: Memahami masalah remaja masa kini.1.3 Kekeluargaan 1.3 (a) Keremajaan 1.3 (i) Konflik dalam diri remaja Contoh Aktiviti: - potongan akhbar/majalahPortfolio1.2 Kelenturan . Contoh Aktiviti: (a) Baring angkat dan silang kaki ke sisi - duduk jangkau - duduk angkat kaki dan silang (b) Berdiri, membongkokkan dan sentuh hujung kaki - dekam dan membongkok - berjalan ulat gonggokDuduk dan jangkau (Rujuk Lampiran)Nilai: a) Menghargai diri dan kebersihan PENDIDIKAN3/37/3/14CADANGAN PENILAIAN /Di akhir pembelajaran, murid dapatDi akhir pembelajaran, murid dapat10KEMAHIRAN / ISI KANDUNGANJASMANI: 1.Kecergasan Nilai : a) Keyakinan diri b)Tolong menolong1. Psikomotor: melakukan aktiviti kelenturan untuk meningkatkan tahap kegergasan. 2. Kognitif: Tahu melakukan aktiviti kelenturan. 3. Afektif: Membina keyakinan diri. 7. RPT PJPKMINGGUTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat11 10/314/3/1 412PENDIDIKAN JASMANI: 2.Kemahiran Nilai : a) Semangat berpasukan b)Disiplin1. Psikomotor: Menguasai kemahiran servis bawah, atas dan sisi. 2. Kognitif: Tahu dan memahami teknik melakukan servis. 3. Afektif: Memupuk semangat berpasukan.2.1 Permainan 2.1.2 Bola Tampar - Menyangga Contoh Aktiviti: - tanpa bola - berpasangan - dalam kumpulan - Servis bawah, atas dan sisi Contoh Aktiviti:- tanpa bola /tanpa net/dgn netUJIAN PKBS I (TAHUN 5-6) (17- 20 MAC 2013)1721/3/1 4CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3-30/3/2014)7Perlakuan Lompatan kuadron (Rujuk Lampiran) 8. RPT PJPKMINGGU13 1/4 4/4/14Sekolah Ganti Cuti Hari Raya AidilfitriTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN JASMANI 3.Pendidikan Sukan Nilai : a) Menjaga kesihatan diri Kebersihan1. Psikomotor: Menyenaraikan jenisjenis makanan kesihatan untuk menjauhi penyakit. 2. Afektif : Tahu memilih makanan yang berkhasiat.3.2 Pengurusan 3.2 (a) Pengurusan Diri 3.2.1 Makanan kesihatan untuk menjauhi penyakit. Conttoh Aktiviti: - melukis carta makanan seimbang - jadual makananPortfolio Ujian bertulis Lembaran kerja2.1 Pemakanan 2.1.1. Pelabelan makanan 3 -Kandungan label Contoh Aktiviti: - jenama makanan - arahan penyimpanan - nama dan alamat pengilang - komposisi khasiatPortfolio Butiran dalam label makanan. Ujian bertulis5/4/14Di akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN14 7/411/4/1 48KESIHATAN 2.Gaya hidup sihat Nilai: a) Kebersihan tubuh badan b) Kebersihan diri1. Kognitif: Menyenaraikan butiran yang patut ada pada label makanan 2. Afektif: Menilai makanan yang berkhasiat dan sebaliknya.Kejohanan Merentas Desa Peringkat Sekolah 11 /04/2014 9. RPT PJPKMINGGUTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat15 14/4 18/4/1 4PENDIDIKAN JASMANI 1. Kecergasan Nilai : Tahu konsep bentuk badan1. Kognitif: Memahami konsep endomorf, mesamorf, ektomorf dan indek jisim badan. 2. Afektif:Tahu konsep bentuk badan.1.10 Komposisi Badan 1.10.1 Memahami konsep: i. endomorf (pendek, gemuk) ii. mesamorf (sederhana) iii. ektomorf (tinggi kurus) iv. indeks jisim badan (BMI) Contoh Aktiviti: - mengumpul dan menampal gambar - mengklasifikasi - mengira BMI diri sendiri / rakanUjian Penulisan2.1 Permainan 2.1.1. Bola Tampar - mengumpan - merejam - menghadang Contoh Aktiviti: - Mengumpan depan net bergilir-gilir - Lambong bola kemudian rejam berpasangan - Lompat depan net tanpa bola - Lompat depan net berpasangan mengadapUjian perlakuan Ujian Lompat Kuadron (Rujuk Lampiran)Di akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN JASMANI16 21 25/4/1 492. Kemahiran Nilai : a) Kerjasama b) Toleransi1. Psikomotor: Menguasai kemahiran mengumpan, merejam dan menghadang. 2. Kognitif: Memahami dan tahu mengumpan, merejam dan menghadang. 3. Afektif: Kerjasama dan toleransi. 10. RPT PJPKMINGGUTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN JASMANI172 Kemahiran Nilai : Keyakinan diri28/4 2/5/141. Psikomotor: Menguasai kemahiran mengawal, mengumpan dan menghantar di dalam permainan sepaktakraw. 2. Kognitif: Mengetahui kemahiran mengawal dan mengumpan sepaktakraw 3. Afektif: Melahirkan semangat kerjasama dan keyakinan diri.2.1 Permainan 2.1.3. Permainan sepaktakraw a. Mengawal dan menghantar bola bersendirian berpasangan dan dalam bulatan . Contoh Aktiviti: - kaki - peha - kepala b. Mengumpan bola berpasangan dalam bulatan . Contoh aktiviti: kaki / kepalaLompat Jauh berdiri2.2 2.2.1Ujian PenulisanHari Buruh 1/5/14Di akhir pembelajaran, murid dapat18 5/59/5/1410PENDIDIKAN KESIHATAN 2. Gaya Hiup Sihat1. Kognitif: Memahami dan tahu cara menghargai kendiri. 2. Afektif: Menghargai Kendiri.Pengurusan Meningkatkan penghargaan kendiriContoh Aktiviti: - Perbincangan - Melukis poster 11. RPT PJPKMINGGU19 12/516/5/1 4Hari WesakTahun 6TUNJANG, TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN / CATATANDi akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN JASMANI 1.Kecergasan Nilai : a) Tolong menolong b) Keyakinan diri1. Psikomotor: Murid dapat melakukan kemahiran guling hadapan dengan teknik yang betul. 2. Kognitif: Tahu dan memahami cara melakukan lakuan guling hadapan.. 3. Afektif: Mewujudkan semangat kerjasama dan toleransi.1.3 Imbangan 1.3 .1. Guling hadapan Contoh Aktiviti: - Membentuk badan seperti kerusi malas. - Dekam dan gulingPerlakuan13/5/1 320Ujian Tahun 1-4 Peperiksaan Pertengahan Tahun (Tahun 5,6) (19 - 23 MEI 2014)1923/5/1 421 26/527/5/1 4)11Di akhir pembelajaran, murid dapat PENDIDIKAN JASMANI 1 .Kecergasan Nilai : a) Membina keyakinan d