rpt moral update 2015

Download RPT MORAL UPDATE 2015

Post on 09-Aug-2015

78 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) SK TATAU, BINTULU, SARAWAK Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tahun 3 (2015) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 1 5-9 Jan Minggu 2 12-16 Jan Minggu 3 19-23 Jan Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan Tajuk: Beribadat Bersama-sama Keluarga Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.1 Menghormati kepelbagaian perayaan 1.1.1 Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia. 1.1.2 Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah. 1.1.3Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah 1.1.4 Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah. 1.1.5 Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah. B1D11E1 Boleh menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia B2D11E1 Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah B2D11E2 Boleh menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah B2D11E3 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah B3D11E1 Boleh mengamalkan sikap menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah mengikut arahan B4D11E1 Boleh mengamalkan sikap menghormati pelbagai perayaan yang disambut.
  2. 2. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 4 26-30Jan Minggu 5 2-6 Feb Minggu 6 9-13 Feb Nilai : Baik hati Tajuk : Kami Suka Membantu Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 2.1 Memberi bantuan kepada warga sekolah Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 2.1.1 Menyatakan cara membantu warga sekolah. 2.1.2 Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah. 2.1.3 Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah. 2.1.4 Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga sekolah. B1D7E1 Boleh menyatakan cara membantu warga sekolah B2D7E1 Boleh menjelaskan kepentingan membantu warga sekolah B4D7E1 Boleh menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah. B3D7E1 Boleh mengamalkan sikap membantu warga sekolah B5D7E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap membantu warga sekolah. B6D7E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap saling membantu warga sekolah dengan tulus ikhlas dan boleh dicontohi
  3. 3. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 7 16-18 Feb Minggu 8 23-27 Feb Minggu 9 2-6 Mac Nilai : Bertanggungjawab Tajuk : Tanggungjawab Terhadap Sekolah Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 3.1 Melaksanakan tanggungjawab di sekolah Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 3.1.1 Menyatakan tanggungjawab di sekolah. 3.1.2 Menyenaraikan cara melaksanakan tanggungjawab di sekolah. 3.1.3 Menceritakan perasaan setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah. 3.1.4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab di sekolah. B1D8E1 Boleh menyatakan contoh sumbangan warga sekolah B2D8E1 Boleh menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah B3D8E1 Boleh mengamalkan cara menghargai sumbangan warga sekolah B5D8E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah B6D8E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan ikhlas dan boleh dicontohi
  4. 4. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 10 9-13 Mac Minggu 11 23-27Mac Minggu 12 30Mac-3Apr Nilai: Berterima kasih Tajuk : Berterima Kasih Terhadap Warga Sekolah Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 4.1 Menunjukkan penghargaan terhadap sumbangan warga sekolah Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 4.1.1 Menyatakan sumbangan warga sekolah. 4.1.2 Menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah. 4.1.3 Menceritakan perasaan apabila menghargai sumbangan warga sekolah. 4.1.4 Mengamalkan sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah B1D8E1 Boleh menyatakan contoh sumbangan warga sekolah B2D8E1 Boleh menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah B3D8E1 Boleh mengamalkan cara menghargai sumbangan warga sekolah B4D8E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menghargai sumbangan warga sekolah B5D8E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah B6D8E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan ikhlas dan boleh dicontohi
  5. 5. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 13 6-10 Apr Minggu 14 13-17 Apr Minggu 15 20-24 Apr Nilai : Hemah tinggi Tajuk : Adab Sopan dalam Pergaulan Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 5.1 Mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 5.1.1 Menyatakan cara pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah. 5.1.2 Menceritakan kebaikan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah. 5.1.3 Menyedari kepentingan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah. 5.1.4 Menunjukkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah. B1D9E1 Boleh menyatakan cara pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah B2D9E2 Boleh menjelaskan kepentingan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah B2D9E2 Boleh menjelaskan kepentingan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah B3D9E1 Boleh mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah B4D9E1 Boleh mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dengan beradab B5D9E1 Boleh mengamalkan dan memupuk pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah B6D9E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk pergaulan yang bersopan
  6. 6. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 16 26-30Apr Minggu 17 4 -8Mei Minggu 18 11-15 Mei Nilai : Hormat Tajuk : Hormati Warga Sekolah dan Pelawat Amalah Kita Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. 6.1 Menghormati warga sekolah dan pelawat Pada akhir pembelajaran,murid dapat: 6.1.1 Menyatakan cara menghormati warga sekolah dan pelawat. 6.1.2 Menyenaraikan kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat. 6.1.3 Menceritakan perasaan apabila menghormati warga sekolah dan pelawat. 6.1.4 Mengamalkan perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah dan pelawat. B1D12E1 Boleh menyatakan cara menghormati warga sekolah dan pelawat B2D12E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat B3D12E1 Boleh mengamalkan sikap menghormati warga sekolah dan pelawat B4D12E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menghormati warga sekolah dan pelawat B5D12E1 Boleh mengamalkan dan memupuk perlakuan menghormati warga sekolah dan pelawat B6D12E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk perlakuan saling menghormati warga sekolah dan pelawat dengan bersopan serta boleh dicontohi
  7. 7. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 19 18-22Mei Minggu 20 25-29Mei Minggu 21 15-19Jun Nilai : Kasih Sayang Tajuk : Sayangi Sekolah Kita Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7.1 Menyayangi sekolah Pada akhir pembelajaran,murid dapat 7.1.1 Menyatakan cara menyayangi sekolah. 7.1.2 Menyenaraikan kepentingan menyayangi sekolah. 7.1.3 Menceritakan perasaan apabila menyayangi sekolah. 7.1.4 Menunjukkan sikap sayang terhadap sekolah B1D1E1 Boleh menyatakan cara menyayangi sekolah. B2D1E1 Boleh menjelaskan kepentingan menyayangi sekolah. B3D1E1 Boleh mengamalkan sikap sayang terhadap sekolah. B4D1E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menyayangi sekolah. B5D1E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap sayang terhadap sekolah. B6D1E1 Sentiasa mengamalkan dan peka dalam memupuk sikap sayang terhadap sekolah dan boleh dicontohi.
  8. 8. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 22 22-26 Jun Minggu 23 29Jun-3Jul Minggu 24 6-10 Jul Nilai : Keadilan Tajuk : Sekolahku Adil Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1 Mengamalkan sikap adil di sekolah Pada akhir pembelajaran,murid dapat 8.1.1 Menceritakan cara bersikap adil di sekolah. 8.1.2 Menyenaraikan kepentingan bersikap adil di sekolah. 8.1.3 Menyatakan perasaan apabila bersikap adil di sekolah. 8.1.4 Menunjukkan sikap adil di sekolah. B1D2E1 Boleh menyatakan cara bersikap adil di sekolah B2D2E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap adil di sekolah B3D2E1 Boleh mengamalkan sikap adil di sekolah B4D2E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap adil di sekolah. B5D2E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap adil di sekolah B6D2E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap adil tanpa pilih kasih di sekolah dan boleh dicontohi
  9. 9. MUHAMMADHAIRULAKMALBIN BASIRIN Ijazah Sarjana MudaPendidikan (Sekolah Rendah) MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Minggu 25 13-16 Jul Minggu 26 20-24 Jul Minggu 27 27Jul-31Jul Nilai :