rpt f1 2016

Author: fariza-romli

Post on 25-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  1/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2016

  TINGKATAN 1

  SMK SERI MULIA

  TARIKH MINGGU TAJUK/OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN PPPM CADANGANAKTIVITI

  ITHINK/KBAT

  4/1-8/1 M1

  BAB 1 : NOMBOR BULAT

  1.1 Memahami konsep nombor bulat(i) Membilang, membaca dan menulis nombor bulat.(ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.(iii) Membundarkan nombor bulat

  1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan danpenolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah

  (i) Menambah nombor bulat.(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat.(iii) Menolak nombor bulat.(i) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat

  !1!2

  !"

  #isan dan bertulis$ermainan nomborberantai$ermainan nombor

  berantai

  %!&' m/s1"

  11/1-1/1 M2

  1." Melakukan pengiraan yang melibatkanpendaraban dan pembahagian nombor bulat untukmenyelesaikan masalah(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat.(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  pendaraban nombor bulat.(iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil.

  (i) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  2/15

  18/1-2"/1 M"

  1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabunganoperasi penambahan, penolakan , pendaraban,pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikanmasalah(i) Melakukan pengiraan yang melibatkan

  sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

  !4

  !*

  Bertulis

  Bertulis

  2*/1-"+/1 M4

  BAB 2 : URUTAN DAN POLA NOMBOR

  2.1 Mengenal dan melanutkan urutan dan pola nomboryang terbentuk dengan membilang secara menaik dansecara menurun dalam selang pelbagai sai

  (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.(ii) Melanutkan urutan nombor.(iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.

  (i) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

  2.2Mengenal nombor genap dan nombor ganil danmembuat penyataan umum berkenaan dengan nombortersebut.(i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor

  genap dan nombor ganil.(ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganil.

  !2

  !2

  #isan

  #isan

  %!&' m/s"4

  $eta !uih !erganda(perbeaan antarano genap danganil).

  2*/1-"+/1 M4 2." Memahami ciri-ciri nombor perdana

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  3/15

  (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.(ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.(iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 1++

  !2

  !2

  #isan

  #isan

  1/2 /2 M*

  2.4Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuantentang aktor bagi nombor bulat(i) Menyenaraikan aktor-aktor bagi suatu nombor bulat.(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah aktor bagi suatu nombor bulat yang lain.

  !" #isan dan bertulis

  2.5Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuantentang aktor perdana bagi nombor bulat.(i) Mengenal pasti aktor-aktor perdana

  daripada senarai aktor-aktor.(ii) Mencari aktor-aktor perdana bagi nombor bulat.(iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah aktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.

  !" #isan dan bertulis

  8/2-1"/2 M CUTI TAHUN BARU CINA

  1*/2-2+/2 M0

  2.6Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaanbagi nombor bulat.(i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.

  !" !ertulis

  22/2-20/2 M8 2.7Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuantentang gandaan sepunya dan andaan epunya'erkecil ('%) suatu nombor bulat.

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  4/15

  (i) Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.(ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah andaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

  (iii) Menentukan '% bagi dua atau tiga nombor yang diberi

  23/2-*/" M3 UJIAN KEMAJUAN 1

  0/" 12/" M1+

  2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan aktorsepunya dan aktor epunya 'erbesar ('!) suatunombor bulat.(i) Mencari aktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah aktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.

  (iii) Menentukan '! bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

  12/"-2+/" CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  21/" 2/" M11 BAB 3 : PECAHAN".1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang

  pecahan sebagai nombor yang me5akili sebahagiandaripada keseluruhan.(i) Menyebut suatu pecahan.(ii) Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.

  (iii) Me5akilkan suatu pecahan dengan gambaraah.(i) Menulis pecahan berdasarkan gambaraah

  yang diberi.

  ".2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang

  !2 !ertulis

  %!&' m/s*+,*

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  5/15

  pecahan setara (i) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.

  (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang beriadalah setara.

  (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan

  yang diberi.(i) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.() Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.

  !2 !ertulis

  $eta 'iti-(menyatakanpecahan setara)

  28/"-2/4 M12 "." Memahami konsep nombor bercampur danper5akilannya.(i) Mengenal nombor bercampur.(ii) Me5akilkan suatu nombor bercampur dengan gambaraah.(iii) Menulis suatu nombor bercampur

  berdasarkan gambaraah yang diberi.(i) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis

  3.4Memahami konsep pecahan 5aar dan pecahan tak5aar.

  (i) Mengenal pecahan 5aar dan pecahan tak 5aar daripada pecahan yang diberi.

  (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak 5aar.

  (iii) Menukar pecahan tak 5aar kepada nombor bercampur.

  ".* Memahami konsep penambahan danpenolakan pecahan untuk menyelesaikanmasalah.(i) Melakukan penambahan melibatkan a) $ecahan dengan penyebut yang sama.

  $eta !uih!erganda-penyelesaianpenambahan danpenolakan pecahan

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  6/15

  b) $ecahan dengan penyebut yang berbea. c) 6ombor bulat dan pecahan. d) $ecahan dan nombor bercampur. e) 6ombor bercampur.

  (ii) Melakukan penolakan melibatkan a) $ecahan dengan penyebut yang sama. b) $ecahan dengan penyebut yang berbea. c) 6ombor bulat dan pecahan. d) $ecahan dan nombor bercampur. e) 6ombor bercampur.

  (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan.

  !4

  !4

  !ertulis

  !ertulis

  4/4-3/4 M1"

  3.6Memahami konsep pendaraban dan pembahagian

  pecahan untuk menyelesaikan masalah.(i) Mendarab a) 6ombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. b) $ecahan dengan nombor bulat. c) $ecahan dengan pecahan.

  (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan

  !4 !ertulis

  $eta !uih konsep

  pendaraban danpembahagianpecahan

  4/4-3/4 M1" ".0 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasipenambahan, penolakkan, pendaraban dan

  pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan,penolakan,pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  7/15

  (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

  !* !ertulis

  11/4-1/4 M14

  BAB 4 : PERPULUHAN

  4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan.(i) Me5akilkan pecahan sebagai perpuluhan dan begitu

  uga sebaliknya.(ii) Me5akilkan pecahan dengan penyebut 1+, 1++ dan

  1+++ sebagai perpuluhan.(iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga

  7perseribu.(i) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu

  uga sebaliknya.

  $eta 'iti- 9ubunganantara perpuluhandan pecahan

  %!&' m/s02

  4.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit

  dalam perpuluhan.(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.(ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi.

  (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.(i) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.

  !2

  !2

  !"

  #isan/!ertulis

  #isan/!ertulis

  !ertulis

  18/4-2"/4 M1* 4." Memahami konsep penambahan dan penolakan

  perpuluhan untuk menyelesaikan masalah(i) Menambah perpuluhan.(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan $enambahan perpuluhan.(iii) Menolak perpuluhan.() Menyelesaikan masalah melibatkan

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  8/15

  penolakan perpuluhan

  18/4-2"/4 M1*

  4.4 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasipenambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagianperpuluhan untuk menyelesaikan masalah(i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.(iii) Membahagi a) $erpuluhan dengan nombor bulat. b) $erpuluhan dengan perpuluhan.

  c) $erpuluhan dengan pecahan.(i) Menyelesaikan masalah melibatkan $embahagian perpuluhan.

  !4 !ertulis

  2*/4 "+/4 M1

  4.* Memahami konsep pendaraban dan

  pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikanmasalah.(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.

  !* !ertulis

  2/* 0/* M10 BAB 5: PERATUSAN

  *.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antaraperatusan dengan pecahan atau perpuluhan(i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 1++ bahagian.(ii) Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu uga

  $eta 'iti- hubungan

  antara peratusandan pecahan

  %!&' m/s8"

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  9/15

  sebaliknya.

  3/*-14/* M18

  5.2Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalahmelibatkan peratusan(i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan.(ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan.(i) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.() Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan .(i) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

  !4

  !*

  !errtulis

  !ertulis

  1/*-21/*

  2"/*-28/*M13-M2+

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  28/*-12/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  1"/ 18/ M21

  BAB 6 : INTEGER

  .1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer(i) Membaca dan menulis integer.(ii) Me5akilkan integer pada garis nombor.(iii) Membandingkan nilai dua integer.(i) Menyusun integer dalam urutan.(i) Menulis nombor positi atau nombor

  6egati untuk me5akilkan kata huraian.

  !1!2!2!2

  #isan!ertulis%ad !erlabel%ad !erlabel

  %!&' m/s3"

  2+/ 2*/ M22 .2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan

  penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.(i) Menambah integer.(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer.(iii) Menolak integer.(i) Menyelesaikan masalah melibatkan

  !4

  !4

  !ertulis

  !ertulis

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  10/15

  penolakan integerMenyelesai masalah tidak rutin melibatkangabungan operasi pelbagai nombor

  !* !ertulis

  20/ 2/0 M2"

  BAB : UNGKAPAN ALGEBRA

  0.1 Memahami konsep pembolehubah(i) Menggunakan huru untuk me5akili pembolehubah.(ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.

  0.2 Memahami konsep sebutan algebra(i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.(ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi.(i) Mengenal pasti sebutan serupa dan

  sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah.() Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.

  !1

  !2

  !2

  !2

  !ertulis/lisan

  #isan

  #isan

  #isan

  %!&' m/s1+"

  4/0-3/0 M24 CUTI HARI RA!A PUASA

  11/0 1/0 M2*

  0." Memahami konsep ungkapan algebra(i) Mengenal ungkapan algebra.(ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.(iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.

  ( Menyelesaikan masalah berkaitan ungkapan algebradengan sistematik - $$$M)

  !"

  !4

  !*

  #isan/bertulis

  !ertulis

  !ertulis

  18/0 2"/0 M2 BAB " : UKURAN ASAS $eta 'iti

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  11/15

  8.1 Memahami konsep panang untukmenyelesaikan masalah(i) Mengukur panang obek.(ii) Menukar unit metrik ukuran panang (mm,cm, m dan km).(iii) Menganggar panang obek dalam unit yang sesuai.() Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan panang.

  !* !ertulis

  $ertukaran unit

  %!&' m/s122

  8.2 Memahami konsep isim untuk menyelesaikan masalah.(i) Mengukur isim obek.(ii) Menukar unit metrik isim (mg, g, kg, tan).(iii) Menganggar isim suatu obek dalam unit yang sesuai.(i) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan isim.

  !* !ertulis

  $eta 'iti-$ertukaran unit

  2*/0 "+/0 M20 8." Memahami konsep masa dalam saat, minit, am, hari,minggu, bulan dan tahun(i) Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristi5a tertentu.(ii) Menukar unit ukuran masa (saat, minit, am, hari, minggu, bulan dan tahun).(iii) Menganggar angka masa suatu peristi5a.(i) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  masa.

  8.4 Memahami dan menggunakan 5aktu dalam sistemdua belas am dan sistem dua puluh empat am untukmenyelesaikan masalah.(i) Membaca dan menulis 5aktu dalam sistem

  !* !ertulis

  $eta 'iti-$ertukaran :nit

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  12/15

  dua belas am.(ii) Membaca dan menulis 5aktu dalam system dua puluh empat am.(iii) Menukar 5aktu dalam sistem dua belas am kepada sistem dua puluh empat am dan begitu uga sebaliknya.(i) Menentukan tempoh masa antara dua 5aktu yang diberi.(i) Menyelesaikan masalah yang melibatkan 5aktu.

  !* !ertulis

  1/8 - /8 M28

  BAB # : SUDUT DAN GARIS

  3.1 Memahami konsep sudut (i) Mengenal sudut. (ii) Menanda dan melabel sudut.

  (iii) Mengukur sudut dengan protraktor.(i) Melukis sudut dengan protraktor.

  (i) Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan releks.(ii) Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan releks dengan protraktor.(iii) Menentusahkan baha5a sudut pada garis

  lurus bersamaan dengan 18+;.(i

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  13/15

  dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti garis bersilang. (ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu, pelengkap

  dan penngenap (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. (i) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

  !2

  !2

  !*

  #isan/!ertulis

  #isan /!ertulis

  !ertulis

  1*/8 - 2+/8 M"+

  BAB 10 : POLIGON

  10$1 Memahami konsep poligon (i) Mengenal poligon. (ii) Menamakan poligon (segitiga, segiempat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon). (iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenuru poligon yang diberi.

  (i) Melakar poligon.1+.2 Memahami konsep simetri (i) Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri.

  !1!2

  #isan#isan/!ertulis

  $eta 'iti-hubungan antaranama piligondan bilsisi

  %!&' m/s1+

  22/8 20/8 M"1 1+." Mengenal pasti dan menggunakan cirri geometri sisitiga untuk menyelesaikan masalah.

  (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi

  segitiga yang diberi.(ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan enis dan menamakan segitiga tersebut. (i) Menentukan baha5a hasil tambah sudut

  $eta !uih-(ciri-ciri segitiga)

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  14/15

  sudut pedalaman suatu segitiga ialah 18+;. () Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga.

  !* !ertulis

  23/8 "/3 M"2

  1+.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. (ii) Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. (iii) Menyatakan ciri geometri sisiempat yang berlainan enis dan menamakan sisi empat tersebut. (i) Menentukan baha5a hasil tambah sudut- sudut pedalaman suatu sisi empat ialah "+=. () Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat.

  !* !ertulis

  */3 1+/3 M""

  BAB 11 : PERIMETER DAN LUAS11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelasaikan

  masalah. (i) Mengenal pasti perimeter suatu ka5asan. (ii) Menentukan perimeter ka5asan yang lingkungi garis lurus. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter.

  !1 !ertulis

  $eta !ulatan(%onsep perimeter)

  %!&' m/s10,100

  */3 1+/3 M""

  11.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untukmenyelesaikan masalah

  (i) Menganggar luas suatu bentuk.

  (ii) Menentukan luas segiempat tepat.(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.

  1+/3-18/3CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  13/324/3 M"4 11." Memahami konsep luas segitiga, segiempat

 • 7/25/2019 rpT F1 2016

  15/15

  selari dan trapeium untuk menyelesaikan masalah.

  (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapeium. (ii) Menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapeium.(iii) Menentukan luas raah yang terdiri daripada segitiga,segiempat tepat, segiempat selari atau trapeium.(i) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapeium.

  !1

  !*

  !ertulis

  !ertulis

  2/3 1/1+ M"*

  BAB 12 : PEPEJAL GEOMETRI

  12.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. (i) Mengenal pasti pepeal geometri. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid.

  (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada a) rid segiempat sama, b) %ertas kosong(i) Membina model kubus dan kuboid dengan a) Mencantumkan muka yang diberi. b) Melipatkan bentangan yang diberi.

  !1

  !4

  #isan/bertulis

  !ertulis

  $>'& !:?9

  !>@&6A&

  ($erbeaan danpersamaan %ubus

  dan %uboid)

  %!&'m/s131,132,13"

  "/1+8/1+ M"

  12.2 memahami konsep isipadu kuboid untukmenyelesaikan masalah.

  (i) Menganggar isi padu kuboid. (ii) Menentukan isi padu kuboid.(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu kuboid.

  !* !ertulis

  1+/1+-1*/1+ M"0 ULANGKAJI10/1+-23/1+ M"8-M"3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN"1/1+-2/11 M4+-4" MENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS

  2/11-"1/12 CUTI AKHIR TAHUN