rpt bm t4 2015_kak bibah

Click here to load reader

Post on 27-Sep-2015

268 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

treetertt

TRANSCRIPT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 4)

SEK. MEN. KEB. SULTAN YUSSUF. BATU GAJAH, PERAKRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 4)

TAHUN 2015MINGGU/ TARIKHTAJUK / ISIOBJEKTIFFOKUS UTAMA/ FOKUS SAMPINGAN /ARAS FOKUSPenyerapan dan penggabungjalinanCATATAN/ ABM / BBM

MINGGU

1

(12/1-16/1)

Orientasi Ting. 4(12/1- 14/1)

MINGGU

2

(19/1- 23/1)

MINGGU

3

(26/1-30/1)

1.Pengenalan

Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2

2.Skop pengkajian komsas

-Skop 3.pembelajaran tatabahasa 4.peribahasa( min: 3)5. menyalin karangan (min:2)UNIT 1 : SENARIO MASYARAKAT KITA

- Masyarakat Malaysia Alaf Baru

- Tradisi Kejiranan dalam Masyarakat - Kegiatan Kejiranan

I. Penulisan

- Membina bahagian pendahuluan karangan2. KOMSAS~memperkenalkan antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul3. Tatabahasa

4.peribahasa( min: 3)

5. menyalin karangan (min:2)1. Penulisan Membina bahagian isi karangan

2. NovelPengenalan Novel:

- penulis

- ciri-ciri novel mewakili zaman

- sinopsis bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4

.

3. Rumusan(pengenalan)

-secara berfokus

4.Tatabahasa

5.peribahasa( min: 3)

6. menyalin karangan (min:2)1. Berbual tentang kepentingan ilmu pengetahuan.

2. Menulis ayat huraian berdasarkan ayat topik.

3. Menulis perenggan yang kohesif dengan menggunakan penanda wacana yang betul.

4.Memahami maksud perkataan berdasarkan konteks ayat.

5. Mengenal pasti konsep kata nama.

6. Mengesan kata nama dalam petikan.

7. Membina ayat menggunakan kata nama.

8. Menyatakan ciri-ciri novel mewakili zaman.

9.Mengenali penulis-penulis mengikut zaman

10. Menyenaraikan 6 isi penting yang terdapat dalam petikan.

FU: 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif.

Aras 1 (i) menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi

FS: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain

Aras 2 (ii) berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa

FU: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii) Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata berdasarkan konteks dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Aras 1 (iii) Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan

FS:2.5. Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Aras 1 (ii) Menjelaskan idea secara deduktif

FU: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.

Aras 1 (i)Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkaikata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasarkan konteks atau merujuk kepada kamus.

FS: 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.

Aras 1 (iii) mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam maklumat.

FU: 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersirat dan tersurat daripada sesuatu bahan

Aras 1 (i) Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan

Sistem bahasa

Tatabahasa:

Kata nama:

Kata nama am

Kata nama khas

Kata nama terbitan

Kosa kata

Penanda wacana

Ayat penyata

Ayat perintah

Ayat tanya

-Pembelajaran In-situ

Ilmu:

Sivik

Pendidikan moral

Sastera

KBT:

KBAT

KBKK-

Menjana idea

Konstruktivisme

Kecerdasan pelbagai

Nilai:

Mencintai ilmu

Kerjasama

Tekun

SISTEM BAHASA:

Pembentukan kata ( imbuhan meN-)

Nilai:

Menghargai

Kegigihan

Kebersihan fizikal dan mentalBahan edaran

Keratan akhbar

Buku teks

Ting.4

Gambar tunggal

Kamus

Teks petikan

Lembaran kerja

Novel

JENDELA MENGHADAP JALAN

MINGGU

4

(2/2-6/2)

Cuti Hari Thaipusam(3/2)

MINGGU

5

(9/2- 13/2)

MINGGU

6

(16/2-20/2 )

CUTI TAHUN BARU CINA

(17/2 20/2)UNIT 2 : AMBANG REMAJA

- Remaja dan cabaran

- Remaja dan keluarga

- Disiplin Remaja dan kokurikulum

1. Penulisan

- Cara menulis karangan berdasarkan bahan ransangan;

-mengkaji bahan ransangan

-menyenaraikan isi berkenaan

2. Tatabahasa

3. KOMSAS

- Pengenalan

Puisi Tradisional:

- Syair Bidasari-Pemahaman syair

4.peribahasa( min: 3)

5. menyalin karangan (min:2)Penulisan

-membina bahagian penutup4. Novel

-Tema dan Persoalan

-sinopsis bab 5,bab 6, bab 7, dan bab 8

5. Rumusan

Persediaan sebelum merumus

-membina pengenalan rumusan

- mencari dan membina isi tersurat

-merumuskan petikan pendek

-Tatabahasa

1. Novel-Sinopsis bab 9,bab 10, bab 11, dan bab 122.peribahasa( min: 3)

3. menyalin karangan (min:2)

1. Memahami kehendak soalan

2. Menyatakan 4 isi

3. Menulis pendahuluan karangan yang lengkap

4. Membina situasi retorik untuk mengesan kehendak soalan.

5. Menghuraikan makna kata dan istilah dengan tepat.

6. Menjawab soalan pemahaman secara bertulis.

7. Menyenaraikan 6 isi penting berdasarkan petikan.

8. Mengenal pasti proses Konsep kata kerja

9. Mencari makna kata dasar yang sama tetapi berlainan imbuhan.

10. Menyatakan persoalan novel yang dikaji

11. Membina urutan isi penting mengikut bab

12. Menyenaraikan nilai-nilai.

10. Menyatakan persoalan novel yang dikaji

11. Membina urutan isi penting mengikut bab

12. Menyenaraikan nilai-nilai.

FU: 12.2 Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan

Aras 1 (ii) Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang utuh

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas dan

teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) menjelaskan idea secara deduktif

FU: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas dan

teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) menjelaskan idea secara deduktif

.FU: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Aras 1 (iii) mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam maklumat.

FS : 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 (iii) Memberikan ucapan tahniah, penghargaan dan takziah kepada seseorang.

FU: 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu b ahan

Aras 1 (iii) Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

FS : 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 (iii) Memberikan ucapan tahniah, penghargaan dan takziah kepada seseorang.

FU: 10.4 Menyatakan jenis. ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 2 (i),(ii) Membanding beza watak dan perwatakan dan latar dalam karya yang sama atau karya yang berlainan.

ii) mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang digunakan oleh penulis.

FU: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1(iii) Memberikan ucapan tahniah, penghargaan dan takziah kepada seseorang.

FS: 9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan

Aras 3 (i) Mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh daripada dapatan kajian yang diperakukan dan gaya yang berkesan.

FU: 10.4 Menyatakan jenis. ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 2 (i),(ii) Membanding beza watak dan perwatakan dan latar dalam karya yang sama atau karya yang berlainan.

ii) mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang digunakan oleh penulis.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa:

Kata kerja:

Transitif

Tak transitif

Kosa kata

Penanda wacana

Ilmu;

Pendidikan moral

Sastera

Pengajian am

KBT:

KBAT

KBKK

Kecerdasan Pelbagai

Konstruktivisme

Nilai:

Bersyukur

Bekerjasama

Tanggungjawab

Kasih Sayang

Kebijaksanaan

SISTEM BAHASA:Ayat penyata, susunan ayat songsang

SISTEM BAHASA:

Ayat topik= ayat huraian

Ayat huraian = ayat topik

Nilai :

Kerjasama

toleransiLembaran edaran

Petikan Cerpen

Kamus

Lembaran kerja

Novel

JENDELA MENGHADAP JALAN

Teks antologi

JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL

Novel

JENDELA MENGHADAP JALAN

Novel

JENDELA MENGHADAP JALAN

MINGGU

7

(23/2- 27/2)

MINGGU

8

(2/3-6/3)

MINGGU9(9/3-13/3)

UNIT 3 :

DUNIA SEMAKIN C