rph tingkatan 3 pjpk

Click here to load reader

Post on 11-Aug-2015

1.592 views

Category:

Documents

64 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

untuk guru2 pj

TRANSCRIPT

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN TIGA MINGGU WAKTU 1 TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecerg asan fizikal a) Daya Tahan Kardiovaskular i) Cadangan aktiviti - Parlof HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. A: Kerjasama CADANGAN AKTIVITI 1 Melakukan latihan Parlof 4 stesen: a. Tekan tubi b. Bangkit tubi c. Burpee d. Lentik belakang 2 Sistem Buddy 3 Membincangkan aspekaspek keselamatan. 4 Membincangkan dari aspekaspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. 5 Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti Parlof CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

Folio

1

1

2

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol i) Membaling dan menyamb ut

P: Dapat membaling dan menyambut dengan teknik lakuan yang betul K: Dapat menyatakan caracara membaling dan menyambut yang betul. A: Kerjasama HASIL PEMBELAJARAN P: Dapat memukul bola dengan teknik lakuan yang betul K: Dapat menyatakan caracara memukul yang betul. A: Keyakinan diri

1 Latihan tanpa bola. 2 Membaling ke sasaran dinding 3 Membaling dan menyambut bola dalam kumpulan seramai 4 - 5 orang. 4 Permainan kecil

MINGGU

WAKTU 1

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol ii) Memukul

CADANGAN AKTIVITI 1 Aktiviti kumpulan a) Memukul bola 2tatic b) Memukul bola yang dilambung 2 Ansur maju dari balingan perlahan ke bola laju. 3 Perbincangan: a) Dari segi memukul bola yang dianggap strike b) Aspek-aspek keselamatan

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

2

2

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesiha tan diri a) Amalan pengamb ilan makanan secara berlebiha n i) Sebabsebab pengamb ilan makanan secara berlebiha n

K: Menyatakan sebabsebab pengambilan makanan secara berlebihan A: Kesederhanaan

1 Perbincangan dalam kumpulan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

3

1

3

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecerga san fizikal a) Prinsip latihan i) Memanaskan badan ii) Menyejukkan badan iii) Kebolehbalikan

P: Dapat melakukan dengan teknik lakuan yang betul secara berperingkatperingkat mengikut tahap kematangan dan kemampuan. K. Menyatakan aktiviti memanas dan menyejukkan badan A: Disiplin diri

1 Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan 2 Mencatatkan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan 3 Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsipprinsip latihan.

Folio

4

2

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol iii) pitching (Balingan)

P: Dapat melakukan pitching dengan teknik lakuan yang betul K: a) Dapat menyatakan undang-undang am balingan. b) Dapat menyatakan jenis-jenis balingan i) Sling shot ( balingan ayunan ) ii) Windmill ( balingan kipas ) A: Kerjasama

Melakukan aktiviti pitching ke sasaran dinding 2 Membaling berpasangan (pitching dan catching) secara ansur maju 3 Perbincangan: a) Undang-undang am b) Jenis-jenis balingan 1

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

5

1

4 2

PJ: 2 Kemahiran P: Dapat melakukan 2.1 larian Permainan bes dengan teknik b) Sofbol lakuan iv) Larian bes yang betul K:. Mengetahui peraturan larian bes A: Disiplin diri PK: 1 Kesihatan K: Dapat menyatakan diri dan kesan amalan keluarga pengambilan 1.2 Kesihat makanan an diri berlebihan a) Amalan A: Kesederhanaan pengambil an makanan secara berlebihan ii) Kesan amalan pengambil an makanan berlebihan

1 a) b) 2

Latihan: Memukul dan berlari Lari dan slide Perbincangan tentang peraturan larian bes

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

6

1 5

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol v) Memadang

P: Dapat melakukan tugas memadang dengan teknik lakuan yang betul K: Mengetahui tugastugas pemadang A: Bekerjasama

1

Menyusun tugas-tugas pemadang 2 Latihan permainan

MINGGU

WAKTU 2

5

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol vi) Skor PJ: 2 Kemahiran b.1 Permainan c) Sofbol vii) Undangundang dan peraturan

HASIL PEMBELAJARAN P: mencatat skor dengan cara yang betul K: Mengetahui cara mencatat skor A: Keyakinan diri K:. Mengetahui undangundang dan peraturan asas dalam permainan sofbol A: Disiplin diri

CADANGAN AKTIVITI 1 Membuat borang skor dan mempelajari simbol borang skor 2 Menulis senarai nama dalam borang skor 3 Tatacara menyimpan skor 1 Membincangkan undangundang dan peraturan asas dalam kumpulan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

1

6

7

2

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihat an diri a) Amalan pengambi lan makanan secara berlebiha n iii) Cara mengatasi berat badan berlebihan dan obesiti

K: Dapat menyatakan cara-cara mengatasi berat badan berlebihan A: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

8

1

7

PJ: 2 Kemahiran 2.1 Permainan b) Sofbol Pertandingan antara rumah PJ: UDTA

2

P: Dapat melakukan teknik lakuan yang betul dalam permainan sofbol K:. Menyatakan tiga kesalahan utama dalam permainan sofbol A: Bekerjasama P: Dapat melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul K:.Menyenaraikan aktivitiaktiviti dalam UDTA A: Bekerjasama

1 Mengadakan pertandingan antara rumah 2 Membincangkan kesalahankesalahan utama dalam permainan sofbol

1 Aktiviti UDTA secara berpasangan a) Bangkit tubi b) Tekan tubi c) Jangkauan melunjur d) Larian 12 minit atau 1 500 m 2 Mencatatkan skor

Ujian UDTA

9

1

8

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecerga san fizikal b) Daya Tahan Otot i) Cadangan aktiviti

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan otot K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot A: Kerjasama HASIL PEMBELAJARAN

1 Aktiviti latihan litar: a) Bench press b) Kilas pinggang c) Hamstring curl d) Grip e) Bangkit tubi f) Half-squard 2 Membincangkan dari aspekaspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. CADANGAN AKTIVITI

Folio

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

10

2

8

PJ: 1 Kecergasan 1.2 Kecerga san fizikal a) Daya Tahan Kardiovaskular - Larian piramid

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular K: Menyatakan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. A: Kerjasama K: Menyenaraikan faedah mengambil makanan seimbang A: Kesederhanaan

1 Melakukan aktiviti larian piramid secara kumpulan - Tetapkan masa dan jarak - Jogging 1 minit - Striding 1 minit - Jogging 1 minit - Striding 2 minit - Jogging 1 minit -Striding 3 minit 2 Membincangkan aspekaspek keselamatan. 3 Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. 4 Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti larian piramid. 1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan 2 Menyediakan folio murid.

Folio

1 9

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihat an diri a) Amalan pengambi lan makanan secara berlebiha n

Folio

11

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

12

2

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal b) Daya Tahan otot Kaedah latihan

P: Melakukan sekurangkurangnya lima aktiviti daya tahan otot K: Menyatakan kaedah latihan dalam daya tahan otot A: Kerjasama

1

2

9

Aktiviti latihan litar: a) Bench press b) Kilas pinggang c) Hamstring curl d) Grip e) Bangkit tubi a) Half-squard Membincangkan dari aspekaspek: b) Prosedur pelaksanaan c) Faedah hubungkait dalam permainan d) Kontektual dengan aktiviti harian.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

13

1

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal e) Kekuatan otot

10

P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti kekuatan otot K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot A: Kerjasama

1

2

3

Aktiviti latihan litar: a) Bench press b) Kilas pinggang c) Hamstring curl d) Bangkit tubi e) Half-squard Membincangkan dari aspekaspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Mengira indeks jisim badan mengikut umur pelajar dalam kelas.

Folio

2

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri c) BMI (Indeks jisim badan) i) Definisi

K: Menyatakan definisi BMI dan formula BMI A: Kesederhanaan

1

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

14

1

11 2

PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal d) Kekuatan otot Kaedah latihan PJ: 2 Kemahiran 2.2 Olahraga a) Balapan Berjalan kaki

P: Melakukan sekurangkurangnya