rph membuat kraf tradisional-manik kertas

Click here to load reader

Post on 11-Nov-2015

186 views

Category:

Documents

29 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Pengajaran Pendidikan Seni

TRANSCRIPT

 • 1

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN SENI VISUAL

  TAHUN 6 MELATI

  Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

  Kelas : Tahun 6 Melati

  Bilangan Pelajar : 16 Orang

  Tarikh : 09 April 2013 (Selasa)

  Masa : 1130-1230 pagi

  Bidang : Mengenal Kraf Tradisional

  Tajuk/Tema : Rantai leher/ Objek Buatan Manusia

  Aktiviti : Alat Perhiasan diri

  Pengetahuan Sedia

  Ada

  : Murid pernah melihat perhiasan diri yang lain

  Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid dapat:

  i) Memahami bahasa seni visual seperti jalinan,

  bentuk, ritma, pergerakan dan kontra, yang

  terdapat pada objek alam benda dalam

  penghasilan alat perhiasan diri

  ii) Menghasilkan manik kertas dengan teknik gulung

  dan tampal..

  iii) Menguntai manik kertas untuk dijadikan perhiasan

  diri.

  iv) Menghargai hasil kerja rakan dan diri sendiri.

  KBKK : Kreatif Menghubungkaitkan, menjana idea

  Kritis - Membanding beza

  Pengisian Kurikulum Ilmu

  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kajian

  Tempatan, Matematik, Pendidikan Moral,

  Nilai Murni

  Kasih sayang, bekerjasama, menghargai hasil kerja,

  bersyukur, berhati-hati, tolong-menolong,

  bertanggung jawab, tekun

  Kemahiran Bernilai Menjana idea, kajian masa depan, kemahiran berfikir,

 • 2

  Tambah (KBT) membanding-beza

  Alat Bantu Mengajar : Powerpoint, Contoh yang telah siap

  Media

  : Bahan

  i) Kertas warna

  ii) Benang

  iii) Gam

  Alat

  i) jarum

  ii) gunting

  iii) lidi / pencucuk sate

  Prosedur

  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai

  dengan tahap murid.

  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur

  supaya proses pengajaran dan pembelajaran

  berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-

  kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .

  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran

  dengan set induksi.

  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap

  dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan

  untuk membuat rantai leher daripada manik kertas.

  Guru memberi penerangan dan tunjuk cara kepada

  murid-murid untuk menghasilkan rantai daripada

  manik kertas.

  Memberi bimbingan kepada murid dalam

  menghasilkan hasil kerja seni.

  Apresiasi dan refleksi.

  Penutup

  Sosial

  kognitif

 • 3

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Set Induksi

  (5 Minit)

  Permainan Puzzle

  Rantai leher

  Soalan:

  1) Gambar apakah

  yang dapat anda

  perhatikan dalam

  cantuman puzzle

  ini?

  Guru meminta murid untuk

  membuat beberapa gerakan

  jari.

  Murid dibahagikan kepada

  beberapa kumpulan dan

  setiap kumpulan diminta untuk

  menyelesaikan satu

  permainan puzzle.

  Murid diminta untuk

  menyatakan objek yang

  terrhasil daripada cantuman

  puzzle tersebut..

  Guru memperkenalkan tajuk

  pengajaran.

  Guru menunjukkan beberapa

  contoh alat perhiasan diri.

  Ilmu :

  Pendidikan

  Jasmani dan

  Kesihatan

  Nilai Murni:

  Bekerjasama

  KBT:

  Kecerdasan

  pelbagai

  Lampiran 1:

  - Gambar

  Puzzle

  - Gambar

  alat

  perhiasan

  diri

 • 4

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Langkah 1

  Pemerhatian

  (10 Minit)

  Bahasa Seni

  Visual yang

  terdapat pada alat

  perhiasan diri:

  (Rantai Leher)

  1) Jalinan

  Tampak dan

  sentuh

  2) Bentuk

  Konkrit

  3) Ruang

  Nyata

  4) Kontra

  warna

  Ritma dan

  pergerakan-

  susunan manik

  Guru menerangkan bahasa

  seni visual yang ada pada

  perhiasan diri.

  Guru menyatakan kegunaan

  alat perhiasan diri.

  Murid dibahagikan kepada

  beberapa kumpulan.

  Murid juga diperkenalkan

  dengan bahan dan alat yang

  akan digunakan untuk

  menjalankan aktiviti membuat

  rantai leher daripada manik

  kertas.

  Murid juga ditunjukkan dengan

  contoh-contoh yang telah siap.

  Ilmu:

  Kajian

  Tempatan

  Nilai :

  Bekerjasama,

  tolong-

  menolong,

  bersyukur,

  berhati-hati,

  tekun

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan,

  kecerdasan

  pelbagai

  BBM

  Powerpoint

  Lampiran 2

  Bahan dan

  alat

  Lampiran 3:

  Contoh yang

  telah siap

 • 5

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Langkah 2

  Penerokaan

  (15 Minit)

  Penerangan dan

  Sesi tunjuk cara

  i) Mengukur dan

  memotong

  kertas warna

  ii) Membuat manik

  kertas dengan

  gulungan kertas

  yang telah

  digunting segi

  tiga panjang

  iii) Menunjuk cara

  membuat

  karangan rantai

  iv) Membuat

  proses

  kemasan

  Murid diberi penerangan langkah

  demi langkah untuk menghasilkan

  rantai leher daripada manik kertas

  i) Kertas warna alat tulis

  disediakan terlebih dahulu.

  ii) Kertas warna diukur dalam

  bentuk segi tiga panjang

  dengan menggunakan

  pembaris.

  iii) Kertas warna yang telah

  diukur dipotong.

  iv) Membuat manik kertas

  dengan teknik gulungan.

  v) Menguntai manik kertas

  dengan jarum dan benang.

  vi) Kemudian membuat proses

  kemasan pada rantai leher.

  Ilmu:

  Matematik

  Nilai :

  Bekerjasama,

  tolong-

  menolong,

  bersyukur,

  berhati-hati

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan,

  kecerdasan

  pelbagai

  Lampiran 4

  Lembaran

  kerja

 • 6

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Langkah 3

  Penghasilan

  (25 init)

  i) Mengukur dan

  memotong

  kertas warna

  ii) Membuat manik

  kertas dengan

  gulungan kertas

  yang telah

  digunting segi

  tiga panjang

  iii) Menunjuk cara

  membuat

  karangan rantai

  iv) Membuat

  proses

  kemasan

  Murid mengeluarkan alat dan

  bahan yang diperlukan untuk

  menghasilkan rantai leher

  manik kertas .

  Murid menjalankan aktiviti

  membuat rantai leher daripada

  manik kertas dengan

  berpandukan langkah yang

  ditunjukkan oleh guru.

  Ilmu:

  Matematik

  Nilai :

  Bekerjasama,

  tolong-

  menolong,

  berhati-hati,

  tekun

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan,

  kecerdasan

  pelbagai

  BBM:

  Kertas warna,

  pembaris,

  pisau kecil,

  pencucuk

  sate, gam,

  benang,

  jarum

  Lampiran 5:

  (Aktiviti

  Murid)

 • 7

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Penutup

  (5 Minit)

  Apresiasi seni,

  kritikan seni dan

  nilai estetika

  Guru dan murid mengadakan

  satu pameran mini.

  i) Murid memperagakan

  rantai leher yang telah

  dihasilkan.

  ii) Murid juga menyatakan

  perasaan mereka

  setelah menghasilkan

  karya seni masing-

  masing.

  iii) Guru merumuskan dan

  menyatakan bahan lain

  yang boleh dijadikan

  manik rantai leher

  Ilmu:

  Muzik

  Nilai :

  Bersyukur

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan,

  kecerdasan

  pelbagai

  Refleksi:

  Secara keseluruhanya aktiviti dapat dijalankan dengan lancar. Semua murid dapat

  memberikan kerjasama yang baik. Murid dapat membina manik kertas dengan baik

  setelah memdapat bimbingan daripada guru. Murid juga memahami unsur seni serta

  prinsip rekaan yang terdapat dalam aktiviti pada kali ini. Murid juga boleh

  menyesuaikan bahan yang ada dengan bahan gentian yang lain. Sebagai contoh,

  jika mereka tiada kertas warna, mereka menggunakan majalah untuk menggantikan

  kertas warna. Dari segi menguntai manik, murid kelihata sangat seronok kerana

 • 8

  dapat melihat hasil kerja tangan mereka. Manik-manik disusun secara berselang seli

  agar kelihatan lebih menarik.

  Kelemahan :

  Aktiviti ini memerlukan masa yang agak lama. Murid perlu menggulung satu persatu

  manik kertas tersebut. Ada juga murid yang mempunyai koordinasi mata dan jari

  yang agak lemah. Ini menyebabkan manik yang dibentuk kelihatan tidak seimbang.

  Namun demikian, pencucuk sate sangat membantu murid dalam proses menggulung

  manik kertas tersebut.

 • 9

  LAMPIRAN 1

  Puzzle (Rantai Leher)

 • 10

  LAMPIRAN 2

  Media

  Bahan:

  Alat:

  Kertas warna

  Pisau

  Jarum Pencucuk sate

  Gam

  Benang

  Gunting Pembaris

 • 11

  Lampiran 3

  Contoh rantai leher yang telah siap:

 • 12

  Lampiran 4

  Lembaran Kerja:

  (Langkah-langkah melaks