rph bekas serbaguna 6k

Download RPH Bekas Serbaguna 6K

Post on 13-Dec-2014

71 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seni

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN

:

Pendidikan Seni Visual

TAHUN

:

6 Kreatif

TARIKH

:

5.4. 2013

BIDANG

:

Membentuk Dan Membuat Binaan

AKTIVITI

:

Lipatan dan Guntingan

TAJUK

:

Bekas Serbaguna 7.10 am 8.10 am (60 Minit)

MASA

:

BILANGAN MURID OBJEKTIF P&P

: __/ 20 orang : Pada akhir pembelajaran murid dapat :Kognitif: Menghasilkan bekas serbaguna dengan menggunakan teknik pembungkusan. Menghargai hasil kerja sendiri. Menghasilkan rekabentuk yang menarik dan kreatif Dapat mengembangkan idea dalam menghasilkan corak pada bekas serbaguna. Psikomotor: Meningkatkan kemahiran psikomotor melalui penggunaan gunting dan juga lipatan kertas. Afektif: Mempunyai nilai kesabaran dalam diri. Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain. Mempunyai nilai ketekunan dalam menghasilkan karya.

PENGETAHUAN SEDIA ADA: Murid telah biasa melihat pelbagai jenis bekas serbaguna dalam elektronik. Murid telah mempelajari kemahiran membentuk, menampal, menyusun dan mempunyai idea dalam merekabentuk. media cetak dan

KBKK: Sumbangsaran, menghubungkait, sabar, dan tekun serta kekemasan.

PENGAYAAN: Memastikan murid-murid mempunyai kebolehan menggunting, dan kebolehan menghasilkan rekabentuk yang menarik mengikut tahap.

menampal

PEMULIHAN: Unsur ini akan digunakan sekiranya murid tidak dapat menguasai cara penggunaan alatan dan tidak dapat menghasilkan aktiviti asas dalam menghasilkan bekas serbaguna akan diajar berulang-ulang kali untuk memantapkan pengetahuan. PENERAPAN NILAI MURNI: Menghargai estetika, sabar, tekun, baik hati, kerjasama dan berfikir secara kritis dan kreatif. PENGGABUNGJALINAN: Mata pelajaran muzik, matematik. PENYERAPAN PENGETAHUAN: Pengetahuan luar dari ruang lingkup kesenian. Sebagai contoh pengetahuan mengenai jenis bekas-bekas serbaguna, pengetahuan tentang matematik, dan muzik. Melalui arahan guru juga dapat membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan tatabahasa, kegunaan intonasi, dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks. Di samping itu juga, murid menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat. Malahan , aktiviti ini juga turut menyerapkan pengetahuan berkaitan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran bahasa bagi membolehkan pelajar dapat

mengaplikasikan kemahiran itu dalam dunia sebenar pelajar. ALAT BANTU MENGAJAR: Bahan Maujud Bekas Serbaguna, ALAT DAN BAHAN-BAHAN: Kertas manila kad, kertas warna ,gunting dan gam. RUJUKAN : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, SumberSumber Pendidikan Seni Visual. Kementerian Pendidikan Malaysia,(2000). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual.

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia,(2003).Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSSP): Persediaan murid Jumlah Persediaan guru Jumlah

Gunting Gam Kertas Manila Kad

1 1 1

Kertas Warna Gunting, Gam Manila Kad

5 4 4 2

Prosedur:

-

Guru menentukan aras pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran dimulakan dengan set induksi. Guru menceritakan masalah Cikgu Diana mengenai bekas serbaguna. Guru menunjukkan bahan maujud bekas serbaguna. Guru mengaitkan bahan maujud dengan isi pembelajaran ketika menjalani set induksi. Guru membimbing murid melakukan aktiviti. Murid membuat kemasan akhir pada karya. Apresiasi dan refleksi. Penutup sosial dan kognitif.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Perkara

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

1) Guru mengadakan satu aktiviti yang melibatkan Strategi P&P: murid-murid. 2) Guru meminta murid untuk mencabut satu sampul yang berkaitan alat tulis dengan diiringi Teori Kecerdasan muzik. 3) Guru meminta murid yang mendapat kad perkataan alat tersebut berdiri dan tampil ke hadapan. 4) Guru memberitahu bahawa alat-alat tersebut merupakan alat-alat Cikgu Diana. 5) Guru menyoal murid-murid tersebut. Soalan: Bagaimana Cikgu Diana ingin Pelbagai Verbal Linguistik Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan Interpersonal Berpusatkan murid

menyimpan alat-alat tersebut supaya kelihatan Teori kontekstual kemas dan tidak mudah hilang serta dapat menjimatkan ruang? 6) Guru mengaitkan dengan isi pembelajaran. BBM akaman lagu Kotak beracun berisi kad perkataan

Perkembangan (50 minit)

Langkah 1: Pengenalan

Teori Kecergasan Pelbagai

1) Guru menerangkan tajuk pelajaran

Kecerdasan visual.

2) Guru menceritakan mengeanai masalah Cikgu (meransang murid Diana Cikgu Diana mempunyai alat-alat yang ingin disimpan supaya lebih kemas dan cantik. Dia sering menghadapi masalah dalam menjimatkan ruang. Jadi beliau mencari bekas serbaguna Bahan Maujud mendapatkan gambaran mental/ imaginasi secara aktif)

yang inovatif dan dapat menyimpan alat-alat beliau supaya kelihatan kemas. 3) Guru mengaitkan kata-kata tadi dengan aktiviti pembelajaran.

Bekas serbaguna

Teknik bercerita.

NILAI Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama

4) Guru menunjukkan sekali lagi bekas serbaguna yang telah dihasilkan oleh guru.

5) Guru meminta murid memikirkan idea yang kreatif dalam menghasilkan bekas serbaguna yang menarik secara berpasangan.

Langkah 2: Demonstrasi Guru mendemontrasi cara menghasilkan bekas serbaguna.

Guru melukis lakaran keratan rekabentuk bekas serbaguna.

Guru melukis kesan lipatan asas untuk membentuk bekas serbaguna.

Gambaran keratan rekabentuk bekas serbaguna

Guru menggunting lakaran keratan bekas serbaguna

Guru melipat bahagian yang perlu dilipat.

Guru melekatkan bahagian tepi dengan kemas.

Guru menghasilkan corak dengan menggunakan kaedah lipatan dan guntingan.dan melekatkan corak tersebut di bahagian luar bekas serbaguna dan melekatkan hiasan-hiasan supaya kelihatan menarik.

Bekas serbaguna yang sudah siap

Langkah 3: Murid-murid menghasilkan Bekas Serbaguna. Murid menghasilkan bekas serbaguna secara berpasangan.

Teori pembelajaran masteri. (Murid-murid dapat menguasai ilmu secara berperingkat)

1. Murid melukis garisan untuk menghasilkan bekas serbaguna. Teori pembelajaran Kecerdasan 2. Murid melipat bahagian-bahagian tertentu supaya mudah untuk dilekatkan. Pelbagai. Kecerdasan Visual 3. Murid melekatkan bahagian tepi supaya dapat membentuk bekas serbaguna yang menarik. NILAI 4. Murid menghasilkan corak yang menarik dengan menggunakan kaedah lipatan dan guntingan. sungguh

Teknik Sumbangsaran.

5. Bekas serbaguna yang sudah siap.

Langkah 4: Kekemasan dan Apresiasi

Teori kecergasan pelbagai

1) Murid diminta untuk memastikan keadaan kelas menjadi kemas dan bersih setelah melakukan aktiviti sebentar tadi 2) Guru memberi pujian kepada kesemua murid. 3) Guru meminta murid menghantar bekas serbaguna yang telah dihasilkan. 4) Guru mempamerkan bekas serbaguna yang telah dihasilkan murid di bahagian hadapan. 5) Bekas serbaguna yang terbaik dipilih. 6) Meminta seorang murid tampil kehadapan untuk melakukan sesi apresiasi terhadap karya Bekas Serbaguna yang telah dihasilkan. 7) Guru memberi pujian kepada kesemua murid.

Verbal linguistik. Kecerdasan Interpersonal. Kecerdasan muzikal

NILAI

sungguh

Penutup ( 5 minit )

1) Merumuskan mengenai bekas serbaguna. 2) Guru menerangkan kepada murid unsurunsur seni yang terlibat.

Refleksi Pengajaran

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Catatan Guru Pembimbing/Pensyarah _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Alat & bahan

KERTAS WARNA

GUNTING

GAM

KERTAS MANILA KAD