rp t4 2012 l

Download RP T4 2012 l

Post on 20-Jul-2015

76 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEKOLAH HENRY GURNEY KENINGAU, SABAH. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4(pra-spm a) MINGGU TAJUK Pengenalan - sukatan pelajaran - Pembinaan karangan TATABAHASA OBJEKTIF / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengetahui keseluruhan rancangan pelajaran 2. Memahami teknik penulisan secara umum HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 2( i ) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1(iii) OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk bab-bab yang dipilih. HPU: 10.0 HPK: 10.1 HHP: Aras 1 (ii), (iii) HPU: 7.0 HPK: 7.3 HHP: Aras 1(iii) OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat : Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan rumusan HPU: 2.0 HPK: 2.5 HHP: Aras 1(ii) HPU: 7.0 HPK: 7.2 HHP: Aras 1 (ii) PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Bentuk kata Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sivik Nilai: Kerjasama, KNT: Belajar Cara Belajar (BCB) CATATAN / BBB BBB: Buku Teks Gambar Poster Petikan Berita Akhbar Lembaran Pengurusan Grafik

1

NOVEL . 1. Pengenalan novel -ciri-ciri novel -penulis 2. Sinopsis

SISTEM BAHASA: Ayat Tanya Ayat Penyata Istilah / Kosa Kata PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah , Kesusasteraan Melayu Nilai : Patriotisme KNT : Kemahiran Berfikir Kontekstual SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata (Imbuhan meN-) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kesihatan Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental KNT : Kontekstual

BBB: Novel MELUNAS RINDU Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik

RUMUSAN / PEMAHAMAN

BBB: Buku Teks Petikan Umum Rencana Akhbar Harian

1

MINGGU 2

TAJUK TATABAHASA

OBJEKTIF / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis 3 ayat untuk menyampaikan pesanan 2. Menyampaikan pesanan dengan sebutan & intonasi yang betul HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (v) HPU HPK HHP : 7.0 : 7.7 : Aras 1 (iii)

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Tanya Kata Nama Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pengetahuan Am/Sivik Nilai : Hormat-menghormati KNT : Kemahiran Berfikir /

CATATAN / BBB BBB: Radio Gambar Poster Petikan Berita Akhbar

NOVEL Tema dan Persoalan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema novel 1. Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan. HPU: 10.0 HPK: 10.4 HHP: Aras 1 (v) HPU: 2.0 HPK: 2.3 HHP: Aras 1(iii)

SISTEM BAHASA: Ayat Tanya, Ayat Penyata, Susunan Ayat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah Kesusasteraaan Melayu Nilai : Kesetiaan, Kasih Sayang KNT : Kemahiran Berfikir, Kajian Masa Depan, Konstruktivisme

BBB: Novel MELUNAS RINDU Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan fakta Panduan mengarang Fungsi perenggan - Teknik menulis pendahuluan yang baik

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk. HPU: 2.0 HPK: 2.1, 2.2 HHP: Aras 2 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.1, 8.4 HHP: Aras 1(i)

SISTEM BAHASA: Ayat Topik Ayat Huraian Ayat Huraian Ayat Topik PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah, Geografi Nilai : Kerjasama, Kerajinan KNT : Belajar Cara Belajar Kontekstual

BBB: Karangan contoh yang mengandungi pendahuluan yang baik

2

MINGGU 3

TAJUK Melafazkan dan memahami puisi moden dan lama

OBJEKTIF / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran , pelajar akan dapat : 1. Melafazkan puisi yang diberikan oleh guru dengan gaya dan intonasi yang sesuai. 2. Menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan daripada 8 soalan pemahaman tentang puisi yang diberikan oleh guru. HPU HPK HPP HPU HPK HHP HPU HPK HHP : 10.0 : 10.1 : Aras 1(ii) : 10.0 : 10.3 : Aras 1(ii) : 7.0 : 7.2 : Aras 1(ii)

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CATATAN / BBB Buku Teks

SISTEM BAHASA: Kata Nama dan Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kasih Sayang KNT : Kemahiran Pelbagai

BBB: Gambar Poster Petikan Akhbar -Berita Buku Teks

NOVEL Watak dan Perwatakan - Watak dinamis - Watak statik - Bagaimana watak digambarkan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan watak dan perwatakan dinamis dan statik 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak dinamis dan 3 ciri watak statik. HPU: 10.0 HPK: 10.6 HHP: Aras 1 (v), 2 (i) HHP: Aras 1(iii), 2 (i, ii) HPU: 8.0 HPK: 8.1 SISTEM BAHASA: Ayat Tanya, Ayat Penyata, Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah Kesusasteraaan Melayu Nilai : Kasih Sayang, Hormatmenghormati, Bertanggungjawab KNT : Kecerdasan Pelbagai

BBB: Novel MELUNAS RINDU Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

3

MINGGU TAJUK 4 RUMUSAN Petikan Umum OBJEKTIF / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 masalah yang dihadapi oleh pembeli rumah baru. HPU: 2.0 HPK: 2.4 HHP: Aras 1 (ii) HPU: 8.0 HPK: 8.8 HHP: Aras 1(i,v) MEMBACA DAN MEMAHAMI -TATABAHASA OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman. 2. Menyatakan sekurang-sekurangnya 5 isi penting berdasarkan bahan yang dibaca . HPU: 7.0 HPK: 7.1 HHP: Aras 1(I,ii) 3 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.2 HHP: Aras 1(iii) NOVEL PLOT 1. Binaan Plot (5P) -Permulaan -Perkembangan -Perumitan -Puncak -Peleraian OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan binaan dan teknik plot 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot HPU: 10.0 HPK: 10.6 HHP: Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Susunan Ayat ( Ayat biasa, ayat songsang) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pengetahuan am Kesusasteraaan Melayu Nilai : Bersyukur, menghargai SISTEM BAHASA: Istilah Teknologi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Teknologi maklumat Nilai : Rasional, ketekunan KNT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi BBB: Petikan Rencana dan majalah atau internet Buku Teks PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Ganda PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains sosial Nilai : Keadilan/Tanggungjawab KNT : Kajian Masa Depan BBB: Petikan Umum Rencana Akhbar Harian dan Majalah Buku Teks CATATAN / BBB

Novel MELUNAS RINDU Lembaran Pengurusan Grafik

4

MINGGU

TAJUK 2. Teknik Plot -Suspens -Kejutan PENULISAN Karangan jenis keperihalan HPU: 8.0 HPK: 8.2 HHP: Aras 1 (v)

OBJEKTIF / HPU / HPK / HHP

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN KNT : Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

CATATAN / BBB

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Menyenaraikan 6 isi penting karangan HPU: 2.0 HPK: 2.2, 2.3, 2.5 HHP: Aras 1(i) HPU: 8.0 HPK: 8.2, 8.3 HHP: Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA: Golongan Kata; Imbuhan Kata Ganda Kata Majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kemasyarakatan, Alam Sekitar Nilai : Hormat-menghormati, Keberanian, Kerjasama KNT : Kecerdasan Pelbagai

BBB: Akhbar Majalah Buku Teks

5

LISAN -TATABAHASA

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membina 5 ayat berbentuk pengumuman 2. Menyampaikan pengumuman dengan intonasi yang sesuai. HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1(ii), 2 (i) HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : 1(iv)

SISTEM BAHASA: Ragam Ayat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kesihatan Nilai : Kebersihan KNT : Kajian Masa Depan

BBB: Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BTT4: Unit 9 Bhg.2 Tatabahasa Dewan

5

MINGGU NOVEL

TAJUK

OBJEKTIF / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan latar cerita bagi bab-bab tertentu. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran HPU: 10.0 HPK: 10.4 HHP: Aras 1 (v ), 3 (ii) HPU: 8.0 HPK: 8.6 HHP: Aras 2 (ii), 3 (i)

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Penyata Susunan Ayat ( Ayat Biasa, Ayat Songsang) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kewarganegaraan Kesusasteraaan Melayu Nilai : Kegigihan, Bertanggungjawab, Berani, Patriotisme KNT : Kemahiran Belajar, Kajian Masa Depan, Kontekstual SISTEM BAHASA: Pembentukan kata - kata majmuk. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerjasama, keadilan KNT : Kajian Masa Depan Kontekstual BBB:

CATATAN / BBB

Latar -Tempat -Masa -Masyarakat Nilai, Pengajaran

Novel MELUNAS RINDU Lembaran Pengurusan Grafik

BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

RUMUSAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Menyatakan usaha-usaha meningkatkan ekonomi negara. HPU: 2.0 HPK: 2.1 HHP: Aras 1(ii)

HPU: 8.0 HPK: 8.2 HHP: Aras 1(ii) 6 LISAN TATABAHASA OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membina 8 ayat yang berbentuk berita, 2. Menyampaikan ayat yang dibina dengan tepat dan menggunakan intonasi yang sesuai. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1(iv), Aras 2(i)

SISTEM BAHASA: Ayat Penyata, Ayat Pasif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi, Pengetahuan Am Nilai : Menghargai alam sekitar KNT : Kontekstual

BBB: Gambar Poster Petikan Berita Akhbar

6

MINGGU

TAJUK HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1(i,iii) HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 3(i) NOVEL Gaya Bahasa -Sinis -Imejan -Simbolik -Hiperbola

OBJEKTIF / HPU / HPK / HHP

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CATATAN / BBB Buku Teks

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh. HPU: 10.0 HPK: 10.5 HHP: Aras 1 (v ), 3 (i) HPU: 11.0 HPK: 11.2 HHP: Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA: Istilah / Kosa Kata Laras Bahasa Kata-kata Hikmat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kewarganegaraan Kesusasteraaan Melayu Nilai : Kesantunan bahasa Menghargai keindahan KNT : Kemahiran Belajar, Kecerdasan pelbagai SISTEM BAHASA: Golongan kata - Kata Nama - Kata Kerja - Kata Adjektif - Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains, Geografi Nilai : Rasional, Kerjasama, Kasih Sayang KNT : Teknologi Maklumat Komunikasi. Belajar Cara Belajar

BBB: Novel MELUNAS RINDU Lembaran Pengurusan Grafik