revision edu

Click here to load reader

Post on 08-Nov-2015

42 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revision Bab 1 to Bab 8

TRANSCRIPT

RevisionBab 1 Bimbingan dan Kaunseling Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi Bimbingan merupakn proses membantu org lain membuat pilihan penting yg akan meninggalkn kesan ke atas kehidupan mereka. Mc Daniel dan Shaftel (1956) Bimbingan ialah suatu pola khidmat yang merangkumi bbrp jenis bimbingan iaitu:1. Orientasi, 2. Maklumat pendidikan dan kerjaya, 3. Inventori, 4. Individu, 5. Kaunseling, 6. Penempatan dan 7. Aktiviti susulan. Shertzer dan Stone (1972) Bimbingan adalah, proses membantu individu memahami diri dan dunia mereka. Alice Crow (1983) Bimbingan ialah bantuan yang diberi kepada individu bagi menentukan matlamat jangka pendek dan panjang, merancang cara-cara bertindak serta memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang perlu. D.W. Lefever (1970) Bimbingan ialah suatu proses pendidikan yang berlanjutan, tersusun dan sistematik. George, R.L. dan Cristiani, T.S. (1995)- Bimbingan ialah kegiatan memberikan maklumat yang berkaitan dengan minat dan keperluan peribadi murid seperti maklumat pendidikan, sosial atau vokasional. Tujuan pembimbing lebih menekankan pencegahan daripada rawatan masalah psikologi. Program Perkhidmatan BimbinganMenurut Unit Bahagian Sekolah-sekolah, KPM, program bimbingan yang dicadangkan hendaklah: Bersifat menyeluruh. Menekankan perkembangan, pembaikan dan pemulihan. Terbuka serta menggalakkan penglibatan murid-murid secara aktif Bersepadu serta menerapkan unsur-unsur bimbingan melalui kurikulum dan kokurikulum Bersifat pelbagai mobiliti, iaitu meliputi pelbagai aspek perkembangan individu seperti kognitif, psikomotor, afektif, jasmani, moral atau agama, kejantinaan, vokasional atau kerjaya. Berbentuk mengajar sama ada melalui bimbingan individu atau kelompok Bimbingan dlm blk darjah merupakn proses membantu murid utk membantu diri sendiri & mengembangkn potensi diri ke tahap paling baik dgn cara menggunakn sc maksimum segala peluang yg ada dlm persekitarannya.

KaunselingIstilah kaunseling berasal daripada perkataan Inggeris counselling. George, R.L dan Cristiani, T.S (1995), kaunseling merupakan satu perhubungan dan juga proses yang menolong orang membuat pilihan serta menyelesaikan masalah. Shertzer dan Stone (1974): kaunseling ialah suatu proses interaksi yang membolehkan individu itu memahami diri dan persekitarnya. Corey (1977): kaunseling ialah proses di mana klien diberi kesempatan untuk meneroka aspek diri yang menimbulkan kesulitan baginya. Boy dan Pine (1968): kaunseling ialah suatu perhubungan bersemuka di mana seseorang klien mendapatkan bantuan daripada seorang konselor. Arbuckle (1965): menjelaskan kaunseling ialah proses membantu klien melihat siapa sebenar dirinya, apa yang dimilikinya dan apa yang dia tidak boleh buat dengan mudah, apa yang sukar untuk dicapai dan apa yang tidak boleh dicapai langsung. Cotte dan Downie(1970): kaunseling ialah proses di mana seorang kaunselor membantu seorang klien memahami dan menerima maklumat tentang dirinya dan interaksi dengan orang-orang lain supaya dia dapat membuat keputusan yang efektif tentang pilihan-pilihan dalam hidupnya. McDaniel dan Shaftel (1956): kaunseling adalah satu siri pertemuan yang langsung dengan individu yang bertujuan membantunya menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya Delaney dan Eisenberg (1977) : kaunseling ialah proses di mana kaunselor membantu klien supaya bertingkah laku dengan cara yang berkesan. Gustael dan Berdie (1953): kaunseling ialah proses berorientasikan pembelajaran yang dijalankan dalam suatu suasana sosial yang mudah, di mana kaunselor yang terlatih cuba membantu klien mencapai matlamat-matlamat hidup agar dia menjadi anggota masyarakat yang gembira dan produktif. Hansen, J. (1972): kaunseling ialah proses yang membantu klien mempelajari cara-cara baharu untuk mengendali dan menyesuaikan diri dengan situasi hidup. Smith, G.E. (1980): kaunseling proses di mana seorang kaunselor membantu seseorang individu (klien) mentafsirkan fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu pilihan, perancangan ataupun penyesuaian yang perlu dibuat. McLeod, J. (2007): kaunseling merupakan aktiviti yang mana seseorang yang bermasalah menjemput dan membenarkan seorang individu lain membuat hubungan istimewa dengannya. Kaunseling merupakn hubungan jangka pendek, bersifat interpersonal, merupakn proses berasaskn teori membantu individu yg sihat (bkn sakit) utk menyelesaikn masalah situasi dan perkembangan. Aktiviti kaunseling dikawal selia oleh etika dan piawaian yg sah, bermula drpd permulaan hingga penamatan. Khidmat kaunseling hanya akan diberikn kepada murid yg menghadapi masalah perkembangan pertumbuhan fizikal, mental, emosi dan sosial scr serius dan perlu sorg pakar yg professional utk mengendalikn.

Psikoterapi Psikoterapi scr tradisional berfokus kpd masalah serius yg dikaitkn dgn intrapsikik, dalaman serta isu & konflik peribadi. Casey, 1996 : Traditionally focuses on serioud problems associated with intrapsychic, internal and personal issues and conflicts. It deals with the recovery of adequacy. Ramli Hassan (1990) : Psikoterapi merupakan sejenis rawatan psikologi yang melibatkan interaksi antara pesakit dengan doktor atau ahli terapi sama ada menggunakan bahasa atau tanpa bahasa. Tyler (1960) : Psikoterapi adalah rawatan terhadap individu yang tergugat dan bercelaru aspek pemikiran psikologikal yang serius dan kompleks. Psikoterapi dijalankan untuk menyelesaikan masalah perubahan rekonstruktif dalam individu di samping pertumbuhan. Psikoterapi mengambil masa yang panjang.

Rumusan konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi Bimbingan memberi nasihat, panduan, pengajaran kepada pelajar yang memerlukan. Kaunseling membantu klien menolong diri sendiri mengatasi kebuntuan, kekusutan fikiran dan perasaan. Psikoterapi pemulihan kekeliruan mental (cth : skizofrenia, psikopath, penyakit mental (rawatan psikologi)

Matlamat bimbingan dan kaunseling Matlamat Bimbingan di Sekolah1. Meningkatkn perhubungan yg baik antara murid dan sekolah2. Menanamkn sikap rasa kepunyaan (sense of belonging) thdp sekolah3. Membina persekitaran sekolah sbg satu tempat yg selamat utk murid2.4. Membentuk persekitaran sekolah yg menyokong perkembangan diri dan potensi murid.5. Memantau kemajuan akademik, kehadiran dan tingkah laku murid.6. Membantu murid merancang pembelajaran mereka.7. Melibatkn ibu bapa dan penjaga dlm pendidikn anak2 mereka di sklh8. Membimbing murid ttg pemilihan mata pelajaran serta kerjaya utk masa yg akan datang9. Memastikn murid mengambil berat ttg kurikulum dan mbuat pilihan kerjaya yg sesuai dgn ciri personaliti dirinya.10. Memastikn murid dpt melihat kerelevanan mata pelajaran dgn kehidupn seharian mereka serta dgn dunia pekerjaan yg akn diceburi.11. Menyediakn perkhidmatan yg sistematik dan kolaboratif utk melibatkn semua murid. Scr ringkas, matlamat bimbingan adalah menyediakn murid utk menghadapi masa depannya. Melalui bimbingan murid akan mempelajari dan memperolehi kemahiran2, kebolehan2 serta menggunakn peluang yg diperlukn utk terus berada dlm sebuah bilik darjah dgn persekitaran pembelajaran yg kondusif. Khidmat bimbingan membantu murid belajar utk memainkn peranan sbg murid yg aktif dgn berkesan & mengelakkan pembaziran tenaga kpd perkara yg tdk diperlukn. Matlamat Kaunseling1. Membantu murid memahami dirinya sendiri dlm erti kata tentang keupayaan peribadi, minat, motivasi dan potensi.2. Membantu murid memperoleh celik akal tentang punca dan perkembangan kesukaran-kesukaran emosi yg membawa kpd peningkatan kapasiti utk bertindak mengawal perasaan dan tingkah laku.3. Utk mengubah tingkah laku.4. Membantu murid maju ke arah perkembangan potensi atau berupaya utk mengintegrasikn bahagian2 dirinya yg berkonflik.5. Menyediakn murid dgn kemahiran, kesedaran dan pengetahuan yg membolehkn mereka menghadapi kekurangn sosial.6. Membantu murid mempunyai celik akal tentang dunia pekerjaan, hubungannya dgn pendidikan dan pengkususan mata pelajaran.7. Membantu murid membina kemahiran membuat keputusan.

Persamaan Memberi bimbingan, panduan, nasihat dan saranan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah peribadi, pembelajaran atau kerjaya yang dihadapinya melalui usaha diri sendiri. Tempat klien meluahkan, berkongsi, menganalisis, merasa, berfikir dan klien membuat tindakan. Kaunselor hanya perlu mendengar dan memahami masalah yang dihadapi oleh kliennya, dan membimbingnya memikir alternatif tindakan yang boleh dipilih oleh klien. Memupuk kebolehan menyelesaikan masalah diri sendiri, menguasai pelbagai kemahiran asas, keinsafan, adaptasi dan penyesuaian diri. Membimbing pelajar/klien memahami dan membentuk nilai dan tingkah laku. Melayan keperluan pelajar ke arah perkembangan potensi diri. Memahami kekuatan dan kelemahan- menyesuaikan diri dengan kebolehan, memilih, merancang dan bertindak secara berkesan. Tabah hati, sabar, redha dan berkeyakinan. Menyedarkan klien bahawa ada orang yang sudi mendengar, berkongsi dan membantu.

Objektif Bimbingan dan Kaunseling Membuat pemilihan yang bersesuai dan tepat dengan keupayaan, kebolehan, minat diri kerjaya, akademik, mata pelajaran, elektif, jurusan potensi, kebolehan, minat dan keupayaan diri. Perubahan tingkah laku yang bermasalah-yang bersesuaian. Klien mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjuk ajar dari segi akademik, tingkatkan prestasi. Membangkitkan semangat, kesedaran dan motivasi.

Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling

Prinsip2 Bimbingan1.Bimbingan ialah tugas pendidikan. 2.Bimbingan ialah suatu proses pengetahuan.3.Bimbingan adalah untuk semua individu.4.Bimbingan merupakan suatu proses seumur hidup.5.Bimbingan lebih bertujuan untuk mencegah daripada membaiki.6.Rahsia dan maklumat murid hendaklan dipelihara oleh pembimbing.7.Bimbingan memerlukan butir-butirperibadi yang menyeluruh serta lengkap.8.Pembimbing hendaklah bersifat terbuka, tidak menghukum, sabar serta mudah ditemui.9.Setiap guru ialah guru bimbingan.10.Bimbingan menol