rekod transit tahun 2

Click here to load reader

Post on 30-Jul-2015

3.381 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 1. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi. 2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS. 3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan. 4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan. 5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan. 6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens. DISIPLIN ILMU BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TMK BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK DUNIA SENI VISUAL PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN MORAL BAND 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DESKRIPTOR 21 29 19 28 20 25 56 16 28 12 27 84 EVIDENS 32 30 28 47 41 38 68 55 81 24 37 92 CADANGAN INSTRUMEN 32 30 28 47 41 38 68 55 81 24 38 92

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRES NAMA GURU : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVIDENS KELAS : TARIKH

****sila lihat email file rekod B.Arab ****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam D ****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.

AN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 KELAS : MATAPELAJARAN : INSTRUMEN

men yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 MYKID NAMA BAND 1 B1DL1E1 B1DL2E2 B1DB3E1 BIDB4E1 B1DB4E1

BAND 2 BAND 3 B1DT6E1 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB3E1 B2DB4E1 B2DT5E1 B3DL1E1 B3DB2E1 B3DB3E1 B3DT4E1 B3DT5E1

BAND 4 BAND 5 BAND 6 B4DL1E1 B4DB2E1 B4DB3E1 B4DT4E1 B5DL1E1 B5DL2E1 B5DB3E1 B5DT4E2 B6DL1E1 B6DL3E2 B6DL3E1

BAND 6 B6DL3E1 B6DB4E1 B6DB5E1 B6DT6E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Inggeris Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 MYKID NAMA BAND 1 B1DL1E1 B1DL2E2 B1DB3E1 BIDB4E1 B1DB4E1 B1DT6E1

42 43 44 45

BAND 2 BAND 3 BAND 4 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB3E1 B2DB4E1 B2DT5E1 B3DL1E1 B3DB2E1 B3DB3E1 B3DT4E1 B3DT5E1 B4DL1E1 B4DB2E1 B4DB3E1

4

BAND 5 BAND 6 B4DT4E1 B5DL1E1 B5DL2E1 B5DB3E1 B5DT4E2 B6DL1E1 B6DL2E1 B6DL3E1 B6DL3E1 B6DB4E1 B6DB5E1 B6DT6E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Matematik Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 B1D3E1 B1D3E2

D1

BAND 2 BAND 3 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2

D3

BAND 4 BAND 5 BAND 6 B3D4E1 B3D5E1 B4D1E1 B4D1E2 B5D1E1 B5D1E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1B1D2E1B1D3E1B1D4E1B1D5E1B2D1E1

BAND 2 BAND 3 B2D2E1B2D3E1B2D4E1B2D5E1B2D5E2B2D5E3B2D5E4B2D5E5B3D1E1B3D2E1B3D2E2B3D2E3B3D3E1B3D4E1

BAND 3

BAND 4 B3D4E2B3D4E3B3D4E4B3D4E5B3D5E1B4D1E1B4D2E1B4D3E1B4D4E1B4D4E2B4D4E3B4D4E4B4D4E5B4D5E1

BAND 5 BAND 6 B5D1E1B5D2E1B5D3E1B5D4E1B5D5E1B5D6E1B5D7E1B6D1E1B6D1E2B6D1E3B6D1E4B6D1E5B6D1E6

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Cina Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 MYKID NAMA BAND 1 BAND 2 B1DL1E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DL1E1 B2DB1E1 B2DT1E1

BAND 3 BAND 4 B3DL1E1 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DL3E1 B3DB1E1 B3DB2E1 B3DT1E1 B4DL1E1 B4DB1E1 B4DB2E1 B4DB3E1 B4DB3E2

BAND 5 BAND 6 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DL2E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DB2E1 B5DT1E1 B6DL1E1 B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Islam Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA

BAND B1D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1

BAND 1 B1D4E2 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1B1D10E1 B1D11E1 B1D11E2B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1

BAND 2 B2D5E1 B2D5E2 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1

BAND 3 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1B3D10E1 B3D10E2 B3D10E3 B3D11E1B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1

BAND

BAND 4 BAND 5 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1

BAND 6 B5D6E2 B5D7E1 B6D1E1 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D6E2 B6D7E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Muzik Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 MYKID NAMA BAND 1 BAND 2 B1D1E1 B1D2E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1 B3D1E1

BAND 3 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4

BA

BAND 4 B4D1E5 B4D1E6 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B4D3E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5

BAND 5

BAND 5 B5D1E6 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D3E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6

BA

BAND 6 B6D1E7 B6D1E8 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5 B6D2E6 B6D2E7 B6D3E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Seni Visual Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D2E1

BAND 1

BAND 2 B1D2E2 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 B2D1E6 B2D1E7 B2D1E8 B2D2E1

D2 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7

BAND 3

BAND 3 B3D1E8 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4

BAND

BAND 4 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1 B4D3E2 B4D3E3 B4D3E4 B4D4E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D2E1 B5D2E2

BAND 5 B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D2E6 B5D2E7 B5D2E8 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D1E2

BAND 6 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D8E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Jasmani Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 MYKID NAMA BAND 1 BAND 2 B1D1E1 B1D2E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1

BAND 2

BAND 3 BAND 4 B2D2E2 B2D2E3 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D2E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5

BAND 5 BAND 6 B5D1E1 B5D2E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1

BAND 2 BAND 3 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D4E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1

D3

BAND 4 BAND 5 B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 B3D6E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1

D5

BAND 6 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Moral Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA

B B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1

BAND 1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1 B1D9E2B1D10E1 B1D11E1 B1D12E1 B1D13E1 B1D14E1B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1

BAND 2 B2D2E2 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D9E2B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 B2D13E1

BAND 3 B2D14E1B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1B3D10E1 B3D11E1

BAND 4 B3D12E1 B3D13E1 B3D14E1B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1

BAND 5 B4D10E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B4D14E1B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1

BAND 5 B5D8E1 B5D9E1B5D10E1 B5D11E1 B5D12E1 B5D13E1 B5D14E1B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1

BAND

BAND 6 B6D6E1 B6D7E1 B6D8E1 B6D9E1B6D10E1 B6D11E1 B6D12E1 B6D13E1 B6D14E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MYKID NAMA BAND 1 BAND 3 BAND 2 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D2E2 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3

BAND 4 BAND 5 B3D4E1 B3D4E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D5E1 B4D5E2 B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1

BAND 6 B5D3E2 B6D1E1 B6D2E1 B6D2E2 B6D3E1 B6D3E2